Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir icon

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir

Reklamlari:Indir 439.57 Kb.
TitleNot: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir
Page2/8
Date conversion09.03.2013
Size439.57 Kb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8

ÇİLESİZ CAMİİ


Çilesiz Cami Malatyamızın Çilesiz Mahallesi Çıkmaz Sokak No: 1’de 1920 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu günümüze kadar birçok defa restorasyona tabi tutulmuş olup, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Caminin 250 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 220 metrekare arsası üzerine 120 metrekare cami inşa edilmiştir.

ÇİLESİZ PAŞA DEĞİRMENİ CAMİİ
Çilesiz Paşa Değirmeni Cami Malatyamızın Hasanbey Caddesi No 110’da 1992 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu inşa edilerek aynı yıl içerisinde cami inşaatı tamamlanarak ibadete açılmıştır. Cami betonarme yapılı olup, kubbeli ve kurşun kaplıdır. Caminin mülkiyeti Hazineye ait olup, Caminin 500 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili ve çift şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 1370 metrekare arsası üzerine 370 metrekare cami inşa edilmiştir.


ÇİLESİZ ŞEFİKA HATUN CAMİİ

^ ÇOLAKLI KÖYÜ CAMİÇolaklı Köyü Camii Malatyamızın Çolaklı Köyü, Elazığ yolu üzerine 1982 yılında inşa edilmiş olup Caminin 160 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami köy sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında mahfili, şadırvanı ve tek şerefeli bir adet minaresi, gasil hanesi mevcuttur. Caminin mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine adına tapuludur. Caminin toplam 180 metrekare arsası üzerine 120 metrekare cami inşa edilmiştir.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ BAYRAK CAMİİ(Necip Fazıl)

Çöşnük Bayrak Cami Malatyamızın Çöşnük mahallesinde 2005 yılında yapımına başlanmış olup, Dernek tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu günümüz mimarisinin son halkasını teşkil eden cami, Malatyamımızın yeni çehresini şekillendirme adına örnek ve önder cami olma yolunda çok güzel bir örneklilik teşkil etmektedir.

Cami çevresinde bay ve bayan lavaboları çevre düzenlemesi ve şadırvanıyla 2008 yılında ibadete açılmıştır. Caminin kapasitesi 1000 kişilik olup Kur’an Kursu mevcuttur.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ EYÜP SULTAN CAMİİ


Eyüp Sultan Cami Sütlüce Köyünün Yeni mahallesinde 1999 yılında yapımına başlanarak 14.02.2000 tarihinde ibadete açılmıştır.

Cami yapım anında cami bittikten sonra erkek lavaboları(tuvaletleri)yapılmıştır. Daha sonra Kız Kur’an Kursu yapılmıştır. Şu an bayan lavaboları mevcuttur. Cami Belediye Tüzel kişiliğine ait olup cami kullanım alanı olarak 400 kişi cemaat alma kapasitesine mevcuttur. Caminin tuvaletleri, abdest alma yerleri mevcuttur.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ AYYILDIZ CAMİİ


Çöşnük Ayyıldız Cami Yıldız Tepe Mahalle sakinlerinin öncülüğünde 1987 yılında temeli atılarak aynı yıl içinde inşaat tamamlanarak cami ibadete açıldı.

Caminin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olup 400 kişi cemaat alma kapasitesi vardır. Kubbesiz, minaresiz olan cami yanında lojmanı abdesthanesi, tuvaletleri mevcuttur.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ BATTAL BOLCAL CAMİİ


Çöşnük Mahallesi Battal Bolcal Camii, Malatyamızın Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Aytaç Paşa Caddesi 1. Sokakta1946 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu günümüze kadar birçok defa restorasyona tabi tutulmuş olup, mülkiyeti şahıslara aittir.

Caminin 400 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur. Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Cami toplam 250 metrekare arsası üzerine inşa edilmiştir.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ HZ.ÖMER CAMİİ


Çöşnük Hz. Ömer Cami Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa Caddesinde 1996 yılında yapılmaya başlanmış ve aynı yıl içinde ibadete açılmıştır. Cami Çöşnük Hz. Ömer cami yaptırma ve Yaşatma Derneğimce yapılmış olup caminin mülkiyeti bahsi geçen derneğe aittir. Caminin 700 kişi cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami betonarme olup, çok kubbeli ve minaresi bulunan bir camidir. Caminin yanında dinlenme parkı, abdesthanesi, tuvaletleri, bahçesi, görevli odası mevcuttur. Cami, 1000 metrekare arsa üzerine 400 metrekare olarak inşa edilmiştir. Caminin mimarı Yüksek Mimar Münir Erkal’dır.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ YOLALTI CAMİİ


Çöşnük Yol altı Cami Çöşnük Mahalle sakinlerince 1968 yılında ahşap ve kerpiç yapılı olarak yapılmış ancak cami eskimiş olmasından dolayı 2006 yılında yıkılmış ve aynı yerine yeni cami inşaatına başlanmıştır.

Cami inşaatı ^ Bahaddin Doğan tarafından yapımı üstlenilerek 2008 yılında tamamlanmış ve ibadete tekrar açılmıştır. Yeni bina kubbeli ve betonarme bir binadır. Caminin minaresi, abdesthanesi, tuvaletleri, bahçesi ve lojmanı mevcuttur. 2010 yılında Kur’an Kursu cami alt katında açılmıştır.


ÇÖŞNÜK MAHALLESİ YOLÜSTÜ CAMİİÇöşnük Yol Üstü Camii, Çöşnük Mahallesi, 1. Cadde, 13. Sokak, No: 6’ da Mahalle sakinlerince 1980 yılında temeli atılmış olup ve aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır.

Caminin mülkiyeti şahsa ait olup beton kargır bina şeklinde inşa edilmiş olup, caminin yanında abdesthane ve tuvaletleri mevcuttur. Caminin cemaat alma kapasitesi 200 kişidir. Caminin lojmanı ve minaresi bulunmamaktadır.

^ DİLEK BELDESİ KÜLLÜ MAĞARA KÖY CAMİİ


Dilek Beldesi Küllü Mağara Camii, Dilek Beldemizin Baraj Mahallesi (Küllü Mağara Köyü) ne 1946 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu günümüze kadar birçok defa restorasyona tabi tutulmuş olup, mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine aittir. Caminin 200 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 4000 metrekare arsası üzerine 132 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ DİLEK KASABASI AYDOĞAN MAHALLESİ FAZİLET CAMİİ


Dilek Kasabası Aydoğan Camii, Dilek Beldemizin Aydoğan Mahallesinde 1996 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu inşa edilmiş ve aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Mülkiyeti Dilek Kasabası Aydoğan Camii Yaptırtma ve Yaşatma Derneğine aittir.

Caminin 150 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur. Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 450 metrekare arsası üzerine 100 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami betonarmedir.

^ DİLEK KASABASI BAŞPINAR CAMİİ


Dilek Kasabası Başpınar Camii, Dilek Beldemizin Başpınar Mahallesinde 1952 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu inşa edilmiş ve aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine aittir.

Caminin 120 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur. Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, erkek tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 900 metrekare arsası üzerine 80 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami kerpiç malzemesi ile inşa edilerek üstü kiremit kaplı ve ahşaptır..


^ DİLEK KASABASI HİCRET CAMİİ

Dilek Hicret Camii Malatya Dilek Kasabası İstasyon Mahallesinde bulunmaktadır. 1996 yılında yapımı tamamlanmış olup caminin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına aittir.

Dilek Hicret Camii 450 kişilik cemaat alma kapasitesi ile hizmet vermektedir. Müştemilatında abdesthanesi ihata duvarı bulunmaktadır. Mimari yapısı betonarme olup, kubbeli ve minaresi bulunmaktadır. Ayrıca lojmanı ve bahçesi ile çok yönlü bir camimizdir. Caminin toplam 1119 metrekare arsası üzerine 205 metrekare cami inşa edilmiştir.

^ DİLEK KASABASI MAHMUT KARAOĞLU CAMİİ


Mahmut Karaoğlu Cami Merkez Dilek Kasabasının Başpınar Mahallesine 1998 yılında yapımına başlanmış ve aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Adından dan da anlaşılacağı gibi Mahmut Karaoğlu adlı kişinin çok büyük maddi ve manevi katkıları bulunmaktadır.

Caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olup, caminin cemaat alma kapasitesi 300 kişidir. Cami betonarme yapılı olup çok kubbeli ve bir adet çift şerefeli minaresi mevcuttur. Caminin alt kısmında lojmanı, altında dükkânı, lavabosu, kadınlar için namaz kılma yeri, şadırvanı, mahfili, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 951 metrekare arsası üzerine 255 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami betonarmedir.


^ DİLEK KASABASI MERKEZ CAMİİ


Dilek Merkez Cami dilek Beldemizin merkezinde bulunmaktadır. Kerpiç ve tek katlı camii 1974 tarihinde yıkılarak aynı tarihte yeni camiinin inşaatına başlanmış ve camii 1976 yılında hizmete açılmıştır. Eski kerpiç camiinin minaresindeki bir taşta 1628 tarihi yazmaktadır. Bunun eski camiinin tarihi olduğu söylenmektedir

Camii 1976 yılında hizmete açılmış, muhtelif değişimler yapılarak günümüze kadar gelmiştir.2007 yılında eski tuvaletler ve abdest alma yerleri yıkılarak camii avlusunun altına yapılmıştır. Cami Belediye tüzel kişiliğine ait olup 600 kişilik cemaat alma kapasitesine mevcuttur. Caminin toplam 450 metrekare arsası üzerine 200 metrekare cami inşa edilmiştir.

^ DİLEK KASABASI ÖRENÖNÜ CAMİİ


Örenönü Cami Dilek Beldemizin Örenönü mahallesine 1998 yılında halk tarafından temeli atılmış ve aynı yıl içerisinde yapımı tamamlanarak ibadete açılmıştır. Mahalli ustalarca yapılan cami 250 cemaat alma kapasitesine mevcut olup, caminin mülkiyeti hazineye aittir. Cami betonarme yapıda olup üstü kiremit kaplı ve iki kapılı olarak inşa edilmiştir.

Caminin sermafil katı, görevli odası ve bahçesi ve avlusu mevcuttur. Caminin yanında lojmanı ve bahçesi duvar ile muhafaza altına alınmıştır. Cami iç alanı 160 metrekaredir. Caminin tuvaleti-abdest alma yerleri mevcuttur.


^ DİLEK KASABASI SELİMİYE CAMİİ

Dilek Kasabası Selimiye Cami Merkez Dilek Kasabamıza 1998 yılında yapımına başlanmış ve 2002 yılı içerisinde ibadete açılmıştır.

Caminin mülkiyeti belediye Tüzel Kişiliğine ait olup, caminin cemaat alma kapasitesi 900 kişidir. Cami betonarme yapılı olup çok kubbeli ve bir adet çift şerefeli minaresi mevcuttur. Caminin alt kısmında lojmanı, altında dükkânı, lavabosu, kur’an kursu, kadınlar için namaz kılma yeri, kadınlar için tuvalet ve abdest alma yeri, şadırvanı, mahfili, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 1500 metrekare arsası üzerine 250 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami betonarmedir.

^ DİLEK KASABASI UĞRAK CAMİİ

Dilek Kasabası Uğrak Cami Merkez Dilek Kasabamızın Uğrak Mahallesine 1979 yılında yapımına başlanmış ve aynı yılı içerisinde ibadete açılmıştır.

Caminin mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait olup, caminin cemaat alma kapasitesi 150 kişidir. Cami betonarme yapılı olup ve minaresi yoktur. Caminin lojmanı, lavabosu, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 700 metrekare arsası üzerine 120 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami betonarmedir.

^ DURANLAR KÖYÜ CAMİDuranlar Köyü Camii, Malatya Merkez köylerimizden Duranlar köyüne 1960 yılında temeli atılmış olup, köy sakinlerinin ve mahalli ustaların katkılarıyla aynı yıl ibadete açılmıştır. Duranlar Köyü Camimin mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olup, caminin bahçesi ve etrafı çevrili ihata duvarı bulunmaktadır.

Caminin abdesthanesi ve tuvaletleri olup cemaat kapasitesi köyün durumuna uygun olarak 70 kişidir. Caminin çok eski olması hasebi ile yanına yeni bir cami inşaatına başlanmış olup bu cami 2006 yılında ibadete açılmıştır. Caminin lojmanı, lavabosu, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 400 metrekare arsası üzerine 100 metrekare cami inşa edilmiştir. Cami betonarmedir.

^ DURULDU KÖYÜ CAMİİ
Duruldu Köyü Camii 1974 yılında köy halkı tarafından temeli atılmış olup köy halkınca imece usulüne göre mahalli ustalarca yapılmış olan cami aynı yıl yani 1974 yılında ibadete açılmıştır.

Cami çevre düzenlemesi lavabosu, şadırvanı, imam odası ve lojmanı mevcut olup mülkiyeti köy tüzel kişiliğine aittir. Cami cemaat kapasitesi 180 kişidir.

^ DÜZ YOL KÖYÜ CAMİİDüzyol Köyü Cami Köy sakinlerinden Osman Ahi adlı hayırsever vatandaş tarafından kendisine ait olan 90 metrekarelik arsanın hibe edilmesi ile köylü vatandaşın imece usulü ile 1971'de özellikle Köy sakinlerinin öncülüğünde yaptırılmıştır.

1993'de iç ve dış toprak sıva sökülüp beton sıva yapılmıştır.1996 yılında ise toprak ve ağaç olan caminin tavanı sökülüp betonarme yapılmıştır.2004 yılında ise camii müştemilatında bulunan tuvalet ve gasil hane ve kömürlük yapılmıştır.

1996 yılında ise camii çatısı yenilenmiştir. Yine aynı yıl cami pencereleri değiştirilip ısı camlı alimünyum doğrama yapılıp caminin dış ve iç kapıları değiştirilmiştir Cami köy Tüzel Kişiliğine ait olup cami cemaat alma kapasitesi 150 kişidir. Caminin lojman, abdesthane gasil hane, abdesthanesi ve tuvaletleri mevcuttur.


^ EL-AKSA CAMİİEl-Aksa Cami Battalgazi Mahallesi Trafo yanı 3. Sokakta 1995 yılında temeli atılmış olup, aynı yılda tamamlanmıştır.

Caminin 400 kişilik kapasitesi mevcut olup, Kur’an Kursu, lojman, abdesthane çift şerefeli minaresi, bay-bayan wc mevcuttur. Cami Betonarme ve kubbesiz olup şu an itibarıyla hemen hemen bir eksiği bulunmamaktadır. Caminin lojmanı, lavabosu, kur’an kursu, kadınlar için namaz kılma yeri ve erkekler için abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 1155 metrekare arsası üzerine 150 metrekare cami inşa edilmiştir.

^ EL-EMİN CAMİİ


El-Emin Cami Malatyamızın Melekbaba Mahallesi 3. Cadde 6. Sokakta 1993 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu cami inşaatı tamamlanarak aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Caminin mülkiyeti El-Emin Camii Yaptırtma ve Yaşatma Derneğine ait olup Caminin toplam 1000 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili ve çift şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 1031 metrekare arsası üzerine 300 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ ERDOĞAN CAMİİ


Erdoğan Cami Malatya merkezde Hastane Caddesi üzeri 2. Ordu merkez bina yanında 1965 yılında temeli atılmış olup, aynı yılda tamamlanmıştır.

Caminin 650 kişilik kapasitesi mevcut olup abdesthane tek şerefeli minaresi, bay-bayan wc mevcuttur. Cami Betonarme ve kubbesiz olup şu an itibarıyla hemen hemen bir eksiği bulunmamaktadır. Caminin toplam 400 metrekare arsası üzerine 200 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ ERENLİ KASABASI AŞAĞI MAHALLESİ CAMİİErenli Aşağı Mahalle Cami 1998 yılında yapımına başlanmış ve aynı yıl içerisinde ibadete açılmıştır. Caminin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olup, caminin cemaat alma kapasitesi 300 kişidir. Cami betonarme yapılı olup kubbesiz ve minarelidir.

Cami Elazığ-Malatya karayolunun 32. Kilometresinde yol üzerinde bulunmaktadır. Caminin lojmanı, imam odası, kadınlar için namaz kılma yeri, gasil hanesi, kadınlar için wc, lavabosu, abdest alma yerleri bulunmaktadır. Caminin toplam 3000 metrekare arsası üzerine 200 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ ERENLİ KASABASI CAMİİ
1985' te yapımına başlanan camii eski yerinin 50 m. İlerisindeki arsaya mezarlığa bitişik alanda Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmış olup, 1986 yılında ibadete açılmıştır. 2008 yılında cami'ye seyyar morg ünitesi belediye tarafından yaptırılmıştır.

Caminin içine 1998 yılında hayırsever vatandaşlar tarafından çini fayans ile süsleme yaptırılmıştır. Camii girişine 10m. Uzunluğunda ve 6m. Eninde hayırsever vatandaşlar tarafından demirden gölgelik yaptırılmıştır. Caminin cemaat kapasitesi 150 kişi olup kubbesiz ve tek şerefeli bir minaresi mevcuttur. Cami yanında lojmanı abdesthanesi tuvaletler, gasil hane, morg, bahçesi mevcuttur. Caminin toplam 360 metrekare arsası üzerine 160 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ ESKİ OTOGAR MESCİDİ


Eski Otogar Mescidi Malatya Eski Otogar da bulunan Çevre Müdürlüğü yerine mescit yapımına karar verilmesiyle ibadete açıldı. Mescid Şifa Mahallesi Terminal Sokak Köy Garajında Derme Sulama Birliği yanına 2007 yılında ibadete açılan Mescid 70 kişi cemaat kapasitesi mevcuttur. Mülkiyeti Malatya Belediyesine ait olup abdesthanesi mevcuttur.

Caminin toplam 100 metrekare arsası üzerine 100 metrekare Mescid inşa edilmiştir. Mescid de ayrıca kadınlarında ibadet edeceği mekânda vardır. Mescid olarak kullanılan mekân yapılışında Mescid düşünülmemiş olup sonradan Mescid yapımına karar verilmiştir.


^ EVLİYANUR CAMİİEvliyanur Cami Malatyamızın Koyunoğlu Mahallesi Evliya Caddesi No: 37 de 1964 yılında yapımına başlanmış olup, halk tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu günümüze kadar birçok defa restorasyona tabi tutulmuş olup, mülkiyeti Evliyanur Cami Yaptırtma ve Yaşatma Derneğine aittir. Caminin 300 kişilik cemaat alma kapasitesi mevcuttur.

Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lojmanı, lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili ve tek şerefeli bir adet minaresi mevcuttur. Caminin toplam 400 metrekare arsası üzerine 175 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ FATİH CAMİİFatih Cami Battalgazi mahallemizin Aslantepe Caddesinde 1995 yılında inşa edilerek ibadete açılmıştır. Fatih Cami, Fatih Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğince yapılmış ve mülkiyeti bu derneğe aittir.

Caminin cemaat alma kapasitesi 600 kişi olup, kubbeli ve çift şerefeli bir adet minarelidir. Caminin Malatya Belediyesi parkın yanında olması cami cemaatine dinlenme imkânı sunmaktadır. Ayrıca caminin abdest alma yeri ve tuvaletleri mevcuttur. Cami Mahalle sakinlerinin çok gayretli çalışmaları sonucu mahalli ustalarca yapılmış olup caminin müştemilatında lavabosu, abdesthanesi, imam odası, erkek-kadın tuvaletleri, son cemaat alanı ve deposu mevcuttur. Ayrıca cami müştemilatında kadınlar için namaz kılma yeri, mahfili mevcuttur. Caminin toplam 400 metrekare arsası üzerine 300 metrekare cami inşa edilmiştir.


^ FATİH KÖYÜ CAMİİ
Fatih Köyü Cami Köy halkının imece usulü ile 1974 tarihinde cami temelini atmalarının ardından cami inşaatı 1977 yılına kadar devam ederek 1977 yılında ibadete açılmıştır.

Cami kubbesiz, minaresiz ve üstü ahşap olmak üzere kerpiç bina durumundadır. Cami yanında lojmanı, imam odası, bahçesi, abdesthanesi ve tuvaletleri mevcuttur. Caminin mülkiyeti Köy Tüzel kişiliğine ait olu cami cemaat kapasitesi 120 kişidir. Cami son olarak 2002 yılında büyük bir tadilat geçirmiştir. Caminin toplam 539 metrekare arsası üzerine 120 metrekare cami inşa edilmiştir.

1   2   3   4   5   6   7   8

Reklamlari:

Similar:

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconCAMİ GÖREVLİLERİ İÇİN CAMİ BİLGİLERİ GÜNCELLEME ADIMLARI

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconCAMİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ CAMİ DERSLERİ KATILIM FORMU

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconEK-1 CAMİ, BÖLÜMLERİ VE GÖREVLİLERİ BİLGİ NOTU

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconİl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile Köylerin ortak kullanımında olan yol, su, kanal, cami, okul v b. gibi yerlerin yapım, bakım onarımı

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconİlgide kayıtlı yazınız ile Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve yönetimi Başkanlığınıza (Müftülüğe) ait olan cami, mescit ve bunların

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconAşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi, münhal kadronun bulunduğu yer ve cami grubu yazılı olan münhal yerlere yarışma sınavı ile naklen

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir icon2- Kulaksız Cami

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir iconCAMİ VE ÇOCUK

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir icon60. 3 SAHNAALAN CAMI LOJMANI

Not: Cami Bilgileri eksik olan Cami Görevlilerimiz Sitemizdeki Bilgi Formunu Doldurmaları Gerekmektedir icon60. 0 ÇAMALTI CAMI ÇESMESI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents