7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı icon

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı

Reklamlari:Indir 11.73 Kb.
Title7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı
Date conversion10.06.2013
Size11.73 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /TKY ODUL SURECINDE - EKIP RAPORU FORMATI.doc7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar

7.1. Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı


Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları ve açıklamaları dikkate alarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır. Raporlarda Times New Roman harf karakteri ve 11 punto ile bir buçuk satır aralığı kullanılır. Yapılan iyileştirmelerle ilgili varsa fotoğraf, video kaydı vb. ilaveler raporun sonuna konabilir. Bu ilaveler 15 sayfalık rapor limitinin dışındadır.


Rapor Ara Başlıkları

İl/İlçe:

Okulun/Kurumun bulunduğu il ve ilçe adını belirtiniz.

Okul/Kurum Adı:

Okulun/Kurumun adını belirtiniz.

Adres:

Okulun/Kurumun posta adresini belirtiniz.

İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi:

Okul/Kurum müdürü ile ekip liderinin adı, soyadı, telefonu (varsa cep telefonu) ve e-posta adresini belirtiniz.

Ekibin Adı: Ekibin kendisine verdiği ismi belirtiniz.

Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı:

Ekip üyelerinin tamamının adı, soyadı ve unvanını belirtiniz.

Yaptığı Çalışmanın Adı:

Ekibin yaptığı çalışmanın adını belirtiniz.

Seçilen Problemin (İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi:

Ekibin çalışma konusu olan iyileştirme ya da problem çözme çalışmasının okul/kurum için önemini açıklayınız. Seçilen konunun nasıl belirlendiğini, özellikle okul/kurum özdeğerlendirme çalışması sonuçları ile olan bağlantısını belirtiniz.

TKY kapsamında yapılan ekip çalışmalarından temel beklenti özdeğerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlarla ilgili olması ya da çalışan veya paydaşlar tarafından dile getirilen bir problem olması gerekir. Bu sebeple iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi, bu açıklamalar ışığında net bir biçimde bu bölümde belirtilmelidir.


Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi:

Bu bölümde problemin ya da iyileştirme konusunun analiz edilmesi alt ve ana nedenlerin bulunması gerekir. Bu analiz sürecinde problem çözme tekniklerinin yerli yerinde ve doğru biçimde kullanılması, veri toplama ve incelemeler hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.


Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti:

Bu bölümde, problemin çözümüne ilişkin geliştirilen önerilerin nasıl belirlendiği, önerilerin değerlendirilmesi ve uygulamaya geçirilecek önerilerin seçimi ve uygulama hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Eğer bir problem çözümü yerine bir iyileştirme konusu seçilmiş ise yine aynı anlayışla iyileştirmeyi sağlayacak önerilerin belirlenmesi, seçimi ve uygulama hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

Elde Edilen Sonuçlar

Bu bölümde, iyileştirme ya da problem çözme çalışmasının sonuçları olabildiğince sayısal olarak önceki durumla karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konmalıdır. Problemin ya da iyileştirme konusunun muhataplarının, sonuca ilişkin algıları ölçülmelidir. Uygulamanın varsa getirdiği maddi kazanç veya tasarruf, doğrudan etkiliyorsa eğitim/öğretime, çalışana, öğrencilere ve eğitimin diğer paydaşlarına katkısı belirtilmelidir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconYılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı icon7 Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Rapor Formatı

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı icon12 Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisi

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconBelgeleme
1. /sinavlarda dikkat edilcek hususlar/2012 SBS VE PYBS SINAV KURALLARI.pdf
2.

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconDİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconDİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconDİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconBelgeleme
1. /ARGE-TKY DЩKЪMANLARI/MERSШN MEM TKY ЩDЪL YЩNERGESШ.doc
2. /ARGE-TKY...

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconMUHASEBE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconEK – 1: ÖRNEKLEM SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

7. Raporlamada Dikkat Edilecek Hususlar Yılın Kaliteli Ekibi Rapor Formatı iconDİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR EK: 1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents