İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA icon

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

Reklamlari:Indir 146.29 Kb.
TitleİL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA
Date conversion07.01.2013
Size146.29 Kb.
TypeDocuments
Source


İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

HAFTALIK HABER BÜLTENİ

SAYI: 11
27-31/08/2012 tarihleri arasında yapılan arazi çalışmasında, ekiplerimiz tarafından İlimize bağlı ilçe ve köylerimize gidilerek üreticilerle görüşülmüştür.


PAMUK


1.Ürün pamuklar, fenolojik olarak değişik boyda olup koza açılma dönemindedir. Kozalar % 15- 30 oranında açılmıştır. Yaprak döktürücü ve koza açtırıcılar uygulanmaktadır. Kuru pamuklarda hasat yapılmaktadır. Beyazsinek yine haftanın ana zararlısı konumundadır.

2. Ürün pamuklar tarak, çiçeklenme ve koza oluşturma dönemlerindedir. Bu hafta da yaprak biti, ve beyazsinek ana zararlı konumundadır. Kimyasal mücadele ile gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemler yapılmaktadır.


^ PAMUKTA YAPRAK DÖKTÜRÜCÜ, KOZA AÇTIRICILAR, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ

ETKİLİ MADDE ADI

DOZU(da))

KULLANIM ŞEKLİ

Ethephon+Cyclanilide 480+60 g/l
Pamukta bitki büyüme regülatörü olarak kullanılır.

Mepiquat Chloride 80 g/l+Cyclanilide 22 g/l

15-20-40 ml

Pamukta yaprak dökücü

Thidiazuron+Diuron 120+60 g/l(Thidiazuron’un 31 Aralık 2014 'te kullanımı sona erecektir.)
Pamukta yaprak dökücü olarak kullanılır.

Thidiazuron+Diuron119.75+59.88 g/l(Thidiazuron’un 31 Aralık 2014 'te kullanımı sona erecektir.)

60 ml

Yaprak dökücü olarak kullanılır.

Pyraflufen Ethyl 26,5 g/l
Pamukta yaprak dökücü olarak kullanılır.

Ethephon 480 g/ l

300 ml

Pamukta koza açtırıcı olarak kullanılır

Fluthiacet Methyl 54 g/l

150 ml

Pamukta yaprak dökücü ve koza açtırıcı olarak kullanılır.

Ethephon 720 g/ l

200 ml

Pamukta koza açtırıcı ve yaprak dökücü olarak kullanılır.

Mepiquat Chloride 50 g/l

150 ml

Bitki gelişim düzenleyicisi

Ethephon+Cyclanilide 20 +45 g/l

175 ml

Bitki gelişim düzenleyicisi


^ Pamukta Beyazsinek(Bemisia tabaci): Akdeniz bölgesi'nde sebzelerde ve pamuklarda, Ege Bölgesi'nde sebzelerde populasyonun hızla artışı ve konukçularının çok olması nedeniyle oldukça önemli zararlılar arasında yer almaktadır.

Temmuz ayının başından itibaren beyazsinek yoğunluğu artış göstermektedir. Pamukta kalite ve kantiteyi etkileyen önemli bir zararlıdır. Bu nedenle mücadelesi çok önemlidir. Zaralının mücadele eşiği izlenmeli, zamanında ve Bakanlığımızca ruhsatlandırılan ve tavsiyesi bulunan bitki koruma ürünleri ile mücadele yapılmalıdır. Bu hafta da tüm pamuk alanlarında zararlının yoğunluğunun yüksek olduğu gözlenmiş ve kimyasal mücadeleler sürmektedir. Temmuz ayının 15’inden bu yana ana zararlı durumundadır.

^ Beyazsineğin bitkide meydana getirdiği zarar iki şekilde görülmektedir.
A)Doğrudan meydana getirdiği zarar:Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek bitkinin zayıflamasına ve kurumasına neden olurlar. Bitkide meyve verimi azalır. Önemli epidemilerde zararı % 80'e kadar ulaşabilir. Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.
Ayrıca larva ve erginler beslenme sırasında bitkilerdeki azot miktarının 1/3 oranında azalmasına neden olurlar. Bu azalmadan dolayı karbonhidrat ve yağ oranı artmakta ve bu da bitki büyümesine olumsuz yönde etki yapmaktadır. Beslenme sırasında tatlı ve yapışkan bir madde salgılar. Bu madde üzerinde fumajin mantarları gelişerek bu kısımlarda siyah bir tabaka oluşmasına neden olurlar. Sonuç olarak bitki özümleme yapmaz hale gelir, verim düşer, ayrıca bu durum sebzenin pazar değerinin düşmesini önemli ölçüde etkiler.

^ B)Dolaylı olarak meydana getirdiği zarar:Beyaz sinek erginleri virüs hastalıklarının taşınmasında önemli rol oynar.
Mücadelesi:

Kültürel Önlemler :

Beyazsinek kışı yabancı otlar üzerinde geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tadanının çevresindeki yabancı otların yakılması, gömülmesi, yok edilmesi populasyonun önemli ölçüde azalmasını sağlar.

Gereğinden fazla sulama sonucu nem artışı beyazsinek populasyonunun artmasına neden olduğundan, fazla sulamalardan mutlak surette kaçınılmalıdır.

Bitki bünyesindeki azot miktarı beyaz sinek için uygun bir besindir. Bu nedenle sebzelerde gereğinden fazla azotlu gübre uygulanmasından kaçınmak gerekir.

^ Kimyasal Mücadele :

İlaçlamaya başlamadan önce kalibrasyon yapılarak dekara sarf edilecek olan su miktarı saptanır. İlaçlar su ile iyice karıştırıldıktan sonra bitkinin özellikle yapraklarının alt yüzleri iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılır.

İlaçlama Zamanı, Pamukta Beyazsinek Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri: Koza oluşturma döneminde, özellikle ilk sulamadan sonra 40-50 da’lık bir pamuk alanı ünitesinde; koza oluşturma dönemine kadar, tesadüfen seçilen 50 bitkiden 1 alt,1 üst olmak üzere toplam 100 yaprakta; koza oluşturma döneminde ise 20 bitkiden (1 üst, 1 orta, 1 alt) toplam 60 yaprakta sayımlar yapılır. Yaprak başına ortalama 5 ergin, 10 larva görüldüğünde ilaçlama tavsiye edilir.


^ Pamukta Beyazsinekte Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Acetamiprid % 20 SP(L+P +E)

40 g/da

Bifenthrin 100 g/l EC(Ergin)

100 ml/da

Buprofezin 400 g/l SC (L+P)

100 ml/da

İmidacloprid 350 g/l SC

85 ml/da

Lambda Cyhalothrin + Buprofezin 20 +100 g/l EC(L+P +E)

350 ml/da

Pirimiphos Methyl 500 g/l EC

200 ml/da

Pyriproxyfen 50 g/l EC(L+P +E)

100 ml/da

Pyriproxyfen 100 g/l EC(L+P +E)

50 ml/da


^ Yaprak Biti (Aphis gossypii):

Ballık, Zenk, Psören diye de adlandırılan zararlının kanatlı ve kanatsız formları bulunur. Zararlı özellikle serin (bulutlu) ve nemli ortamlarda artış gösterir. Zarar gören bitkilerde verim azaldığı gibi kalite kaybı da olur. Pamuk Bitkisinin özellikle genç (Körpe) sürgün ve yapraklarını emerek, yaprakların kıvrılmasına, renklerin değişmesine ve bitkinin duraklamasına neden olur.  Salgıladığı ballı madde nedeni ile bitkilerin üstünü örter ve fumajine (siyahlaşmaya) bunun sonucunda da kalitenin düşmesine neden olur. Çok hızlı bir şekilde üreyebilen yaprak biti mücadelesi yapılmadığı takdirde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olur. Kimyasal mücadeleninYaprak biti


Yaprak bitinin İlimiz pamuk alanlarında bol miktarda da doğal düşman bulunmaktadır.Coccinella septempunctata Ergini ve Larvası Aphidoletes aphidimyza

Larvası

Temel gelişme ve koza oluşturma döneminde zararlının ekonomik zarar eşiği üzerinde olduğu alanlarda, bu hafta ova genelinde tüm pamuk alanlarında zararlının yoğunluğunun yüksek olduğu gözlenmiştir ve beyazsineğe karşı yapılan kimyasal mücadele yaprak bitini de baskı altında tutmaktadır.

Pamukta Yaprak Bitinde Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri: Temel gelişme döneminde bulaşık bitkiler sayılır. Koza oluşturma döneminde her bitkiden 1 üst, 1 alt olmak üzere toplam 100 yaprak incelenir. Temel gelişme döneminde seyreltme sonrası %50 bulaşık bitki; koza oluşturma döneminden itibaren 25 adet nimf + ergin / yaprak olduğunda kimyasal mücadele yapılır. Zararlının popülasyon artışını teşvik edici uygulamalardan (aşırı azotlu gübre ve sulama) kaçınılmalıdır. Özellikle temel gelişme döneminde yararlı türlerin etkinliği göz ardı edilmemelidir. Bunlara rağmen Mücadele Eşiğini aşması durumunda mümkün olduğunca seçici ilaçlarla ve Bakanlığımızın ruhsatlandırdığı tavsiyeli Bitki Koruma Ürünleri İle mücadele yapılmalıdır.

INCLUDEPICTURE "http://www.agrofarm.net/foto/Image/zarar/yaprak biti - Dysaphis tulipae(1).jpg" \* MERGEFORMATINET Pamuk yaprak biti Pamuk yaprak biti Pamuk yaprak biti

^ Pamukta Yaprak Bitinde ve Tütün Thripsinde Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Acetamiprid % 20 SP

10 G/Da

Acetamiprid 200 G/L SL

10 Ml/Da

Benfuracarb 200 G/L EC (31.08.2012'de İptal)

150 Ml/Da

Dimethoate 400 G/L EC

100 Ml/Da

İmidacloprid 350 G/L SC

35 Ml/Da

İmidacloprid 210 G/L + Betacyfluthrin 90 G/L OD

15 Ml/Da

İmidacloprid 210 G/L + Betacyfluthrin 90 G/L OD (Thrips)

20 Ml/Da

Malathion % 25 WP

240 G/Da

Malathion 650 G/L EC

100 Ml/Da

Pymetrozine % 25 WP

60 G/Da

Pymetrozine % 50 WG

30 G/Da

Thiamethoxam 240 G/L SC

20 Ml/Da


^ Tütün tripsi (Thrips tabaci):

Zararlının yoğunluğu 2.ürün pamuk alanlarının çoğunda mücadele eşiğinde değildir ve ayrıca ilaçlı mücadele önerilmemiştir. Yaprakbitine karşı kimyasal mücadelenin yapıldığı yerlerde, Tütün tripsi de dikkate alınarak mücadelesi birlikte yapılmalıdır. Beyazsineğe karşı yapılan mücadele, bu zararlılarıda baskı altında tutmaktadır.

Ergin ve nimfleri, pamuk bitkilerinin yaprak ve saplarını ağız parçaları ile zedeleyerek öz suyunu emerler. Beslendikleri yerler bir süre sonra gümüşi bir renk alır. Temel gelişme döneminde 40-50 dekarlık tarla iki ayrı yönden gezilerek en az 100 bitki kontrol edilir. Kontrol edilen 100 bitkinin en az %15’inin bulaşık olması durumunda kimyasal mücadele yapılmalıdır.


^ Pamukta Yaprak Pireleri, Empoasca (Empoasca decipiens):

Tüm pamuk bölgelerinde görülen, önemli verim kayıplarına neden olan bir zararlıdır. Yaprakların kıvrılmasına ve kızarmasına neden olurlar. Sadece bitkinin özsuyunu emerek değil, aynı zamanda bitki içerisine zehirli madde de salgılamak yoluyla zarar verirler. Tüm pamuk mevsimi boyunca görülmesine rağmen özellikle 1. sulamadan sonra yoğunlukları hızla artmaktadır. Bu mevsimde özellikle 2. ürün pamuklarda sorun olmaktadır. Temel gelişme ve koza oluşturma dönemlerindeki pamuklarda önemli zararlara neden olabilecek bir zararlı olması nedeniyle mücadele eşiği dikkatle izlenmeli ve mücadele eşiğinde tavsiyeli Bitki Koruma Ürünleri kullanılmalıdır.

Bu hafta Yüreğir, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerimizin 2.ürün pamuklarında zararlının yoğunluğunda artış gözlenmiş, mücadele eşiği üzerinde olan yerlerde kimyasal mücadele yapılmıştır.Beyazsinek ve yaprakbiri haftanın ana zararlısı durumundadır. Ancak beyazsinek, yaprak biti ve tütün thripsinden herhangi birine karşı yapılan ilaçlamalar bu zararlıyı da baskı altında tutmaktadır.

^ Pamukta Yaprak Pirelerinde Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri :

Temel gelişme ve koza oluşturma dönemleri 40-50 da’lık her ünite 4 ayrı bölüme ayrılır.

Her bölümden bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları alınarak toplam 25 yaprakta sayım

yapılır. Yaprak başına 10 adet ergin ve nimf yoğunluğuna ulaşmış ve popülasyonu artış

eğiliminde ise ilaçlı mücadeleye karar verilmelidir. Sulama ve bitkilerin dengeli gübrelenmesi

ile zarar azaltılabilir.
^ Pamuk yaprak piresi Pamuk yaprak piresi Pamuk yaprak piresi zararı


Pamukta Yaprak Pirelerinde Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

^ PAMUKTA YUVARLAK

Acetamiprid %20 SP

10 g/da

BAŞLI YAPRAK PİRESİ

Dimethoate 190- 400 g/l EC

200/100 ml/da

 

Esfenvalerate 200 g/l EC

7.5 ml/da

 

Esfenvalerate 50 g/l EC

30 ml/da

 

Imıdacloprid 350 g/l SC

35 ml/da

 

İmidacloprid 210 g/l + Betacyfluthrin 90 g/l OD

15 ml/da

 

Tau Fluvalinate 240 g/l FL

20 ml/da

 

Malathion % 25 WP

400 g/da

 

Malathion 190-650 g/l EC

500-170 ml/da

^ PAMUKTA Y. PİRESİ

L.Cyhalothrin+Thiamethoxam 106+141 g/l SC

20 ml/daKırmızı Örümcek (T.cinnabarinus):

Pamuk yapraklarının daha çok alt yüzünde gelişir ve % 40’lara varan verim kayıplarına neden olur. Zararı;yaprakların sararmasına, kızarmasına,kuruyup dökülmesine ,taraklanmanın gecikmesine, tarak ve çiçek dökümüne, kozaların küçük kalmasına neden olurlar.Kırmızı Örümcek için sıcak ve kuru koşullar uygun ortamlardır, yılda 10-20 döl verebilirler.

Pamuk ekili alanlarda zararlının yoğunluğunda takım oyum şeklinde artış görülmüş ve mücadele eşiği üzerindeki alanlarda kimyasal mücadele yapılmaktadır.

^ Pamukta Kırmızı Örümcekler Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri: Pamukta temel gelişme ve koza oluşturma dönemleri 40-50 da’lık her bir ünitenin 4 ayrı bölümünde bir bitkiden olmak üzere 25’şer bitkiden birer yaprak alınarak toplam 100 yaprağın arka yüzünde sayımlar yapılır. Yaprak başına T.cinnabarinus için 5 adet nimf ve ergin varsa mücadeleye geçilir. Erken mevsimde zararlı sadece tarla kenarında veya tarla içinde belli yerlerde bulunuyorsa sadece bu yerler ilaçlanmalı. İlaçlı mücadelede spesifik akarisitler kullanılmalı, ilaçlama aletlerine yaprak altı meme setleri ilave edilmelidir.

Soyada Yaprak başına T.cinnabarinus için 5 adet nimf ve ergin varsa mücadeleye geçilir.

Yerfıstığında Yaprak başına T.cinnabarinus için 8-10 adet nimf ve ergin varsa mücadeleye geçilir.Kırmızı Örümcek Ergini Kırmızı Örümcek Ergini^ Pamukta Kırmızıörümcekte Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Azadirachtin A 10 g/l EC

200 ml/da

Abamectin 18 g/l EC

50 ml/da

 Bifenthrin 100 g/l EC

70 ml/da

 Clofentezine 500 g/l EC

40 ml/da

 Etofenprox 50 g/l

500 ml/da

 Etoxazole 110 g/l SC

50-25 ml/da

 Fenbutatin Oxide 500g/l SC

135 ml/da

 Hexythiazox 50 g/l EC (100 ml/daT.cinnacarinus,75 ml/daT.urticea)

100 ml/da

 Propargite 570 g/l EW (200 ml/daT.cinnacarinus,175ml/daT.urticea)

200 ml/da

 Spiromesiten 240 g/l SC

40 ml/da

 Tebufenpyrad % 20 WP

60 g/daYeşilkurt (Heliothis armigera):

Kışı toprakta pupa halinde geçiren zararlının kelebekleri Çukurova’da Nisan, Ege’de Mayıs ayında görülmeğe başlar. Genel olarak gece aktiftirler. Yumurtalarını özellikle pamuk bitkisinin üst tarafına, körpe, sürgün, tarak, çiçek ve kozalar üstüne bırakır.

Pamuktaki birinci nesil esas olarak verimin büyük kısmını oluşturan ilk taraklarda zararlı olur ve bu taraklar dökülür. Çiçeklere zarar veren larvalar koza oluşumunu azaltırlar. Zarar gören kozalar açamaz ve dökülürler.

Fenolojik olarak taraklanma, çiçeklenme ve elma oluşum döneminde olan alanlarda, zararlının yumurtaları ve larvaları görülmüştür. Zararlı yoğunluğu düşük kesafette seyretmekte olup, zararlıya karşı mücadele eşiğine gelen yerlerde ilaçlamalar yapılmaktadır. Sürveylerimiz sırasında tavsiye dışı ilaçların kullanılmaması, ilaçların zamanında ve dozunda kullanılması yönünde çiftçilerimiz uyarılmış ve gerekli teknik bilgiler verilmiştir. Yeşilkurt birçok bitkide zarar yapan bir zararlıdır. İlaçlı Mücadeleler çoğunlukla zararlının yumurtadan çıktığı ilk 1-4 gün içinde yapılmalıdır.

^ Mücadelesinde de çok dikkatli olunmalı ve mücadele eşikleri tespit edilmeden mücadelesi yapılmamalıdır.

Pamukta Yeşilkurtta Mücadele eşikleri ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri: Pamukta Yeşilkurt Koza oluşturma dönemi başından itibaren olgunlaşma dönemine kadar 40-50 dekarlık pamuk tarlası bir ünite kabul edilir. Her ünitede en az 3 ayrı yerde 3 m’lik Sıra uzunluğundaki tüm bitkiler incelenerek Yeşilkurt larvaları sayılır. Kontroller en az haftada bir kez yapılmalıdır. 3 m sıra uzunluğunda ortalama 2 adet larva varsa ilaçlı mücadeleye geçilir. İlaçlı mücadelede yüksek etki elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönem iyi belirlenmelidir.


INCLUDEPICTURE "http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7031873.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biolib.cz/IMG/GAL/108275.jpg" \* MERGEFORMATINET

Yeşilkurt larvası Yeşilkurt yumurtası ve Yeşilkurt yumurtalarını Yeşilkurt yumurtaları Yeşilkurt Kelebeği

3.parazitli yumurta parazitleyen Trichogramma spp^ Pamukta YeşilKurtta Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Azadirachtin A 10 g/l EC

300 ml/da

Emamectin benzoate % 5 SG

30-40 ml/da

 Indoxacarb 150 g/l EC/SC

45 ml/da

 Nuvaluron 100 g/l EC

100 ml/da

 Pyridaly 500 g/l EC

20 ml/da

 Spinosad 480 g/l SC

12,5 ml/da

 Thiodicarb %80 DF

80-90 g/da

 Zetacypermethrin 100 g/l EW

125 ml/da

 Chlorantraniliprole 200 g/l SC

17,5 ml/da

^ ABW-PHEROCON KİT(Feromon Tuzak)

Pamukta Pamuk Yaprakkurdu (Prodenya),(Spodoptera littoralis): Temmuz ayının başından itibaren prodenya yumurta paketleri görülmeye başlanmış, bu hafta mücadele eşiğinde olmadığı kimyasal mücadeleler yapılmaktadır.


^ Pamuk Yaprak Kurdunda Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri: Pamukta koza oluşturma ve olgunlaşma dönemlerinde 40-50 da’lık bir ünite pamuk tarlası 4 ayrı bölüme ayrılarak her bölümünde 6-7 bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin; yaprak, çiçek ve kozalarında sayımlar yapılır. 25 bitkide 2 yumurta paketi veya ocak, 10 bitkide 5 adet larva varsa ilaçlı mücadeleye geçilir.


^ Pamukta Pamuk Yaprak Kurdunda Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Emamectin benzoate % 5 SG

35 g/da

 Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC

180 ml/da

 Cyfluthrin 50 g/l EC

150 ml/da

 Diflubenzuron 480 g/l SC

30 ml/da

 Indoxacarb 150 g/l EC/SC

40 ml/da

 Lufenuron 50 g/l EC

30 ml/da

 Methoxyfenozide 240 g/l SC

37,5 ml/da

 Pyridalyl 500 g/l EC

20 ml/da

 Spinosad 480 g/l SC

25 ml/da

 Teflubenzuron 50 g/l SC

100 ml/da

 Teflubenzuron 150 g/l SC

35 ml/da

 Thiodicarb % 37,5 DF

190 g/da

 Thiodicarb % 80 DF

90 g/da

 Novaluron 100 g/l EC/SC

40 ml/da

 Chlorantraniliprole 200 g/l SC

17,5 ml/da


Pamukta Çiçek Thripsi (Frankliniella intonsa Tryb, Frankliniella occidentalis perg).: Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren görülmeye başlamakta ve Ağustos ayının ortalarına doğru yoğunluk maksimuma ulaşmaktadır.Bu zararlının ülkemiz pamuk alanlarında ekonomik olarak önemli bir zarara neden olmadığı belirtilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yapılan çalışmalarda özellikle Orius spp. Olmak üzere Orius spp. ve Chrysoperla carnea (Staph.)(Neur.:Chrysopidae) ’nın çiçek thripslerinin önemli bir avcısı olduğu saptanmıştır.


Predatörleri(Avcıları);

Orius spp. Het.:Anthocoridae

^ Adalia bipunctata (L.) Col.: Coccinellidae

Coccinella septempunctata L. Col.: Coccinellidae

Syrphus sp. Dip.: Syrphidae

Chrysoperla carnea Steph. Neu.: Chrysopidae

Aeolothrips spp. Thy.: Aelothripidae

Amblyseius spp. Acarina: Phytoseiidae


Etkili bir kimyasal mücadele yöntemi olmadığından kimyasal mücadele önerilmemektedir. Doğal düşmanların korunması ve etkinliklerinin arttırılması için diğer zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif metotlar uygulanmalı, gerektiğinde doğal düşmanlara yan etkisi en az olan ilaçlar tercih edilmelidir. İlimiz pemuk alanlarında Orius spp. Bol miktarda bulunmaktadır.
^ Pamukta Çiçek Thripsi


AYÇİÇEĞİ: Ovamızda yetiştirilen önemli bitkilerden biridir. Son yıllarda ve 2011 yılında ekiliş alanı 415.000 da olmuştur. 2012 yılında da buna yakın bir alanda ayçiçeği ekildiği tahmin edilmektedir. Ayçiçeklerinde hasat tamamlanmıştır. Üreticilerin beyanına göre verimler 100-350 kg/da arasında değişmektedir.


INCLUDEPICTURE "http://www.bahcevan.com/images/Aycicegi.jpg" \* MERGEFORMATINET

Ayçiçekleri, bölgemizde Şubat ayının 2. haftasının başından Nisan ayının ortalarına kadar olan sürede ekilmiştir. Nisan ve Mayıs aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle mildiyö hastalığına dayanıklı çeşitlerin ekilmesine rağmen bu hastalıkta artış görülmüştür. İlimizde canavar otunun son yıllarda ayçiçeği ekiliş alanlarında görülmeye başladığı ve artış gösterdiği belirtilmiştir. Önemli verim kayıplarına neden olan bu tam parazit yabancı otla mücadelede, 1. Adım temiz tarlalara bulaşmasını ve yayılmasını engellemektir. Bir önceki yıl tarlasında canavar otu bulunan üreticiler ayçiçeği yetiştirmeye devam edeceklerse kimyasal mücadele yapmaları uygun olacaktır. Bu yabancı ota karşı İmazapıc 10 g/l etkili maddeli BKÜ’nden Ayçiçekleri 8-16 yaprak döneminde iken 37,5 ml/da dozunda, 2 uygulama yapılmalıdır. Yapılan surveylerde Karaisalı ayçiçeği ekiliş alanlarında orobanş görülmezken Yumurtalık, Ceyhan ilçemizin Tumlu ve Sağkaya köyleri ile Sarıçam İlçesinin Buruk, Hasanbeyli, Cihadiye ve Baklalı köylerinde ve İmamoğlu ilçemizin Merkez, Camili ve bazı köylerindeki ayçiçeği ekiliş alanlarında görülmüştür. Üreticilerimize konu ile ilgili teknik bilgi verilmektedir.
Ayçiçeğinde orobanş


Görülen Faydalılar: Chrysoperla carnea ergini, yumurtası ve larvası, Scymnus ssp.larva ve erginleri gibi faydalılar görülmüştür.
Altı noktalı thrips Chrysoperla carnea larvası Yaprak bitlerini yiyerek

beslenen coccinellid larvaları


YERFISTIĞI


I. Ürün yerfıstıkları sulama ve gübreleme işlemleri devam etmektedir. Ancak Yumurtalık ve Karataş ilçelerimizin kumlu topraklara ekilmiş ve kök ve kök boğazı hastalığının yaygın olduğu yerfıstıklarında hasat başlamıştır, bu yerlerde verim 100-200 kg/da’dır ve hastalıklardan dolayı çok düşüktür. 1.Ürün yerfıstıkları kapsül doldurma ve olgunlaştırma dönemindedir ve sulama işlemleri sürmektedir.

2. Ürün yerfıstıkları da temel gelişme döneminde olup çiçeklenme ve ginofor oluşumu ve kapsül oluşumu başlamış ve kültürel işlemler(sulama ve gübreleme )devam etmektedir. Yerfıstığı ekiliş alanlarının genelinde kırmızıörümcek zararlısının yoğunluğunun arttığı görülmüş ve tavsiyeli Bitki Koruma Ürümleri Tavsiye edilmiştir, ayrıca Cercospora yaprak leke hastalığına karşı da tavsiyeli Bitki Koruma ürünleri kullanılmaktadır

Tüm ekiliş alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğü ve sap çürüklüğü hastalıkları yaygındır. Bu nedenle 1.ürünlerde hasat başlamış ve verim çok düşüktür. Buna karşı münavebe ve tohum ilaçlamasının yapılması gerektiği konusunda yayım yapılmaktadır. Ancak yapılan tohum ilaçlaması, bu hastalığın yoğunluğunun çok fazla olması nedeniyle yetersiz kalmaktadır.

İlimiz yerfıstığı ekiliş alanlarından kumlu toprakların yoğunlukta olduğu Karataş ve Yumurtalık ilçelerimizdeki yerfıstığı ekim alanlarında çok yoğun sap çürüklüğü, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı ve yaprak hastalıkları görülmektedir. Kök boğazı çürüklüğüne karşı tavsiyeli olan tohum ilaçlamasının yapılmasına karşın mücadele yetersiz kalmakta ve bu hastalıkların yoğunluğu nedeniyle yetişme sezonu boyunca bitkinin sağlıklı kalması sağlanamamakta ve bitkiler kurumaktadır. Bu nedenle önemli verim kayıplarına neden olmaktadır ve bu hastalıklı bitkilerden elde edilen tohumlar da hastalığı ertesi yıla taşımaktadır.. Ayrıca kök ve sap çürüklüğüne karşı ruhsatlı bir Bitki Koruma Ürünü bulunmamaktadır. Böylece elde edilen tohumluklarda bu hastalıkla enfekteli olmaktadır. Bazı üreticiler zorunlu olarak Buğday da kök boğazı ve yaprak hastalıklarında ruhsatlı olan ancak yerfıstığında tavsiyesi olmayan Propicanazole+Prochloraz etken maddeli BKÜ ürününü yeşil aksamda kullanarak sorunu çözdüklerini belirtmişlerdir.


^ Yerfıstığında Yaprak Leke Hastalığında Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:Yerfıstıklarında Yaprak Leke Hastalığında Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri


Bakır oksiklorid %50 WP

400 g


Bakır Sülfat 25 % Suda Çözünen Kristal

500g sönmemiş kireç+1000gGöztaşı(Bordo bul.%1)

 

Maneb %80 WP

250 g

 

Mancozeb %80 WP

200 g

 

Tebuconazole 250 g/l EC

50 ml/da

 

Epoxiconazole 187 g/l+thiophanata methyl 310 g/l(Düet Ultra)

50 ml/daSOYA


1. Ürün soyalar hasat dönemine girmiştir.

2.Ürün soyalarda çiçeklenme devresindedir. Beyazsinek ve Prodenya yoğunluğunun eşik üzerinde olduğu tespit edilmiş ve kimyasal mücadele tavsiye edilmiştir. Ayrıca tüm soya alanlarında görülmekle birlikte özellikle Yüreğir İlçemizde, toprak hazırlığının iyi yapılmadığı, toprak sorunlarının ve drenaj sorununun olduğu yerlerde toprak kökenli fungusların neden olduğu kök hastalıkları görülmektedir. Agrova Tohum firmasının Tohumluk soya kontrolleri yapılmıştır.2. ürün soyalarda kök hastalıkları


^ Soyada Yeşilkurt Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:

Soyada 3 m sıra uzunluğunda 6 adet larva varsa ilaçlı mücadeleye geçilir.

^ Soyada Yeşilkurtta Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Bifenthrin 100 g/l EC

100 ml/da

Cyfluthrin 50 g/l SL

200 ml/da

Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC

150 ml/da

Methomyl %90 SP

80 g/da

Thiodicarb % 80 DF

80-90 g/da^ Soyada Pamuk Yaprak kurdu Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:

Soyada 3 m sıra uzunluğunda 6 adet larva veya 2 ocak varsa ilaçlı mücadeleye geçilir.

^ Soyada Pamuk Yaprak Kurdunda Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Beta Cyfluthrin 25 g/l EC

150 ml/da

Cyfluthrin 50 g/l EC

150 ml/da

Nuvaluron100 g/l EC/SC

30 ml/da

Thiodicarb % 80 DF

90 g/da

Thiodicarb % 37,5 DF

190 g/da


^ Soyada Beyazsinek Mücadele Eşiği ve Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri:

Soyada Yaprak başına ortalama 15 larva ve pupa görüldüğünde ilaçlama tavsiye edilir.


^ Soyada Beyazsinekte Kullanılan Bitki Koruma Ürünleri

Bifenthrin 100 g/l EC(Ergin)

100 ml/da

Lambda Cyhalothrin + Buprofezin 20 +100 g/l EC(L+P +E)

350 ml/daMISIR


Birinci ürün mısırlar da hasat başlamıştır. Genelde verimler 1000-1400 kg. arasında değişmektedir. Havaların aşırı sıcak geçmesi verimlerde etkili olmuştur. Zararlı olarak Ostrinia spp. (Sap Kurdu), Sesemia spp. (Koçan Kurdu) ve Mytimna sp. görülmüştür. Bu nedenle bazı üreticiler ilaçlama yapılmıştır. Ayrıca bazı alanlarda 1.ürün mısırlarda Helminthosporium spp. ( Mısır Yaprak Yanıklığı) hastalığı görülmüş olup, çok geniş alanlara yayılmamıştır. Fazla yaygın olmamasına rağmen bir çok üretici bu hastalığa karşı ilaçlama yapmışlardır.

İkinci ürünlerde kademeli bir ekiliş söz konusudur. Erken ekilen 2.ürün mısırlar süt olum döneminde, iken geç ekilenler ise tozlaşma döneminde bulunmaktadır. Mısır Kurdu ve Mısır Koçan Kurduna karşı kimyasal mücadeleler devam etmektedir. Kısmen de olsa Helminthosporium spp. ( Mısır Yaprak Yanıklığı) hastalığı görülmüş olup, bazı üreticiler ilaçlama yapmaktadırlar. Hava sıcaklıkları düşmeye başlamıştır. Ayrıca nem oranında da artış söz konusudur. Bu nedenle üreticilerin bu hastalığa karşı ikinci ürünlerde daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Ayrıca Spiroplazma cuncelli hastalığı ile Diabrotica virgifera zararlısı sürveyleri devam etmektedir. Şu ana kadar bu hastalık ve zararlıya rastlanılmamıştır.
Helminthosporium spp.

( Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalığı)
Helminthosporium spp.

( Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalığı)


SEBZE-BOSTAN


Patates hasadı ile Patates Siğil Hastalığı sürveyleri yapılmış, hastalık tespit edilmemiştir. Karpuz ekiliş alanlarında yapılan Karpuz Meyve Yanıklığı sürveyi devam etmektedir. Yüreğir ve Karataş İlçelerinde (Doğankent, Havutlu, Yeniköy,Kumrulu,Çağıkanlı,Solaklı Köylerinde ) Tuta absoluta (Domates Güvesi) ilgili eğitim ve yayım çalışmaları ile sürveyler devam etmektedir. Yapılan arazi çalışmalarında meyvelerde lekeli solgunluk, içsel kahverengileşme denilen fizyolojik hastalık belirtileri gözlenmiş olup, bu hastalığa neden olan faktörler çeşit duyarlılığı, potasyum ve bor noksanlığı, yüksek sıcaklık ve düşük ışık yoğunluğunun birlikte olduğu dönemler ile gece ve gündüz sıcaklıkları arasında önemli farklar bulunmasıdır. Biberlerde Noktalı Solgunluk Virüsü sürveyi devam etmektedir.


MEYVECİLİK


Sert çekirdekli ve Yumşak çekirdekli türlerin önemli hastalık ve zararlılarının mücadelesi tamamlanmış olup kültürel tedbirlerin uygulanmasına devam edilmektedir. Sert çekirdekli ve Yumşak çekirdekli tür ve çeşitlerin bir kısmının hasadı tamamlanmış olup bazılarının ise hasadına devam edilmektedir.

İlçe Müdürlüklerimizden ve üreticilerimizden gelen talepler doğrultusunda meyvecilik sorunları yerinde incelenerek çözülmeye çalışılmış olup, Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele Yöntemleri ve Yetiştiricilik hakkında bilgiler verilmiştir.


TURUNÇGİL


Bölgemiz turunçgil bahçelerinde bu hafta yine rutin kontroller yapılmış, zararlılarla ilgili ekonomik eşik üstünde olan bahçelerde ilaçlamalar yapılmış ve devam etmektedir. Üreticiler tavsiye dışı ve doz aşımı ilaçlamalar, faydalılar konusunda aydınlatılmakta ve total insektisitlerin kullanılmaması konusunda uyarılmaktadırlar. Hastalıklardan Alternaria citri hastalığına karşı özellikle mineola ve novada mücadeleler devam etmektedir.

Bu yıl Kozan, Seyhan ve Yüreğir İlçelerimizde, Turunçgil Bahçelerinde yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Programları çerçevesinde Hastalık ve Zararlılar ile biyolojik mücadele, ekonomik eşiğin üzerinde olan bahçelerde ise Zirai Mücadele ilaçlamaları Ülkesel Teknik Talimatları doğrultusunda yapılmaktadır. Ağaçlar fizyolojik açıdan problemsiz bir dönem yaşamakla beraber aşırı sıcaklıktan dolayı meyve dökümü yoğun olmuştur. Özellikle hibrit çeşitlerde daha yoğun olan döküm zararının %30-40’lara ulaşması beklenmektedir. Gövdenin güneş zararından korunması için, kireç badanası veya farklı kimyasal tatbiki yapılmakta, fidanlara kağıt sararak korunmaktadır. Sulamalara devam edilmektedir. Kuru dal budaması varsa yapılmaktadır.

Faydalılardan, ^ Phytoseidae (Acarina), Coccinellid, Serangium parcesetosum faydalılarına rastlanmıştır. Aleurothrixus flococcus (Yünlü beyazsinek) zararlısının sınırlandırma sürvey çalışması bölgemizde devam etmektedir.

2012 yılı “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği” 10 Ağustos 2012 tarihli Resmi gazetede yayınlanmıştır. Turunçgil bahçeleri için son destekleme başvuru tarihi 31 Ekim olarak belirtilmiştir. Ayrıntılar 2012/63 nolu tebliğde internette yayınlanmaktadır.


DİKKAT: Bahçe ya da tarlanızdaki ürünlerinize arız olan hastalık veya zararlının zarar eşiklerini ve bulaşıklık oranlarını tespit ettirmeden ilaç atmayınız!


DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRAACAT EDİNİZ veya

AŞAĞIDAKİ E-POSTA ve TELEFONA ULAŞINIZ.


e-posta: bitkikoruma@adanatarim.gov.tr

Tel: 344 17 17

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconADANA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ VE TUYAP ADANA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ADANA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BURDUR GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconT. C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA iconGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents