HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU icon

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Reklamlari:Indir 21.55 Kb.
TitleHEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
Date conversion14.05.2013
Size21.55 Kb.
TypeDocuments
Source

3


HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMUYöntem :

Hematom boşaltılması ameliyatı,hematom adı verilen kan pıhtılarının uzaklaştırılması işlemidir. Burada, cilt-altı ile kemik arasında oluşmuş olup bası etkisiyle ağrı veya kanama nedeniyle kan değerlerinde düşmeye neden olabilen hematomlardan oluşmaktadır. Hematomun sebebi: travma, kanama bozukluğu ve damar yapısındaki bozukluk nedeniyle olabilir.

Ameliyatımı yapacak cerrahımın, hematomun üzerine gelen kafa derisi bölgesini keseceğini biliyorum. Hematomun yerine göre cerrahım, altta kalan kemik dokusunun bir kısmını çıkarabilir ve kemik altında kanama olup olmadığını kontrol edebilir, beyin dokusunu daha iyi görebilmek için, beyini saran kalın zar olan dura’yı kesebilir. Hematom boşaltıldıktan sonradura kapatılacak, kemik flep yerine konacak ve kafa derisi kesisi dikilecektir. Fakat, eğer beyin gereğinden fazla şiş ise cerrahım kemiği yerine koymama kararını verebilir. Biliyorum ki, bu işlemin amacı hematomun boşaltılarak basıncın giderilmesidir korunmasıdır. Fakat bu işlemin sonuçlarının iyi olacağına dair bir garantinin olmadığının farkındayım ve işlemi kabul ediyorum. Şu an öngörülmeyen veya beklenmeyen bir durum olması halinde cerrahımın ve yardımcılarının yukarıda anlatılanlardan daha farklı bir müdahalede bulunmasını da kabul ediyorum.

Alternatifler :

Hematom boşaltılması ameliyatına alternatif olan aşağıdaki seçenekleri

biliyorum. Bunlar:

• Her türlü riski göze alıp hematom boşaltılması ameliyatını yaptırmamak

• Hematomun nedeninin araştırılarak ilaç ile tedavi edilmeye çalışılmasıgerekerise kan verilerek kanama sonrasında oluşabilecek kansızılğı tedavi edilmesi

• Bilgisayarlı tomografi ile aralıklı kontrol yapılması

Cerrahım tarafından bana anlatılan diğer tedavi metodlarını da değerlendirdim. Bu alternatif metodların da avantaj ve dezavantajları bana anlatıldı.

^ Ameliyatın Riskleri :

Yapılacak cerrahi uygulamanın faydaları yanında oluşabilecek riskler de bulunmaktadır. Bana yapılacak cerrahi uygulama sırasında ve sonrasındaki

oluşabilecek tüm riskleri kabul ediyorum. Oluşabilecek risk ve komplikasyonların bazıları;

^ Anestezi riski : Lokal ve genel anestezi işlemleri esnasında ve sonrasında (ameliyatta hastaya verilen pozisyon nedeniyle) riskler vardır. Ayrıca, anestezinin her şeklinde ve sedasyonda da ilaçlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlar ve zararlar bulunmaktadır.

Kanama : Çok nadir olsa da ameliyatım sırasında veya ameliyat sonrasında ileri derecede olabilecek bir kanama riskinin varlığından haberdarım. Kanama durumunda ek bir tedaviye veya kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabilir. Antienflamatuar ilaçlar gibi medikasyonların kullanımı kanama riskini arttırabilir.

^ Kan pıhtısı oluşumu : Kan pıhtısı her çeşit ameliyat sonrası oluşabilir. Kanama bölgesinde oluşan pıhtılar kan akımını engelleyip ağrı, ödem, inflamasyon veya doku hasarı gibi komplikasyonlara yol açabilir.

Beyin hasarı : Uygulanacak işlemin etraf beyin dokusuna hasar verme gibi bir riski mevcuttur. Bu hasardan kaynaklanan semptomlar hematomun yerine göre değişiklik gösterebilir.

Kardiakkomplikasyonlar : Ameliyatın, düzensiz kalp ritmine veya kalp krizine yol açma gibi düşük bir riski bulunmaktadır.

Ölüm : Nadir olsa da ameliyat sırasında veya sonrasında ölüm riski mevcuttur.

Ameliyatın başarısız olması : Kranitominin başarısız olup beyin üzerindeki basıncı yok edememe riskinin veya beyin dokusuna zarar verme riskinin olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.

İnfeksiyon :İnfeksiyon cilt kesi bölgesinde olabileceği gibi kemik flebinden de kaynaklanabilir. Enfeksiyona bağlı riskler arasında menenjit oluşumu ( beyin ve omuriliği saran zarların iltihabı) ve beyin absesi (irin birikimi) bulunur.

^ Ameliyat sonrası nörolojik fonksyonlardagerileme : Ameliyat sonrası olabilecek kanama (beyin içinde veya yüzeyinde) veya serebral ödem (beyine baskı yapacak kadar bölgede sıvı toplanması) nedeniyle nörolojik fonksiyonlarda gerileme riski az da olsa mevcuttur.

Tekrarlama : Ameliyat sonrası aynı bölgede tekrar bir kanama görülme riski mevcuttur. Bu risk pıhtılaşma bozukluğuna sahip veya yüksek tansiyonu olan hastalarda daha fazladır.

^ Solunum problemleri : Ameliyat sonrası, genelde geçici olan solunum sıkıntısı veya pnömoni görülebilir. Pulmoneremboli (akciğerlerin damarlarının tıkanması) görülebilir.

Nöbet (havale) : Beyindeki anormal bir elektriksel olay nöbet/havale geçirmeye neden olabilir ve bu durum hematomunn kendisinden veyahematomun boşaltılmasından kaynaklanabilir.

Önemli Hususlar :

Alerji/Kullanılan ilaçlar : Doktoruma bilinen tüm alerjilerim hakkında bilgiverdim.Ayrıca doktorumu kullandığım reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar,bitkisel ilaçlar, diyet katkı maddeleri, kullanımı yasadışı ilaçlar, alkol veuyutucu/uyuşturucular konusunda bilgilendirdim. Doktorum tarafından bumaddelerin ameliyat öncesi ve sonrası kullanımının etkileri bana anlatıldı veöneriler yapıldı.

Tütün ve Tütün Mamülleri : Ameliyatımın öncesinde veya sonrasında tütünve tütün mamülleri (sigara, nargile, puro, pipo vs.) içmemin iyileşmesürecimin uzamasına neden olabileceği bana anlatıldı. Eğer bu maddelerdenherhangi birini kullanırsam yara iyileşme sorunlarıyla daha büyük bir orandakarşılaşma riskim olduğunu biliyorum.

^ Onam Doğrulama

Dr. ___________________, ve yardımcılarını, Hematom BoşaltılmasıAmeliyatımı yapmaları için yetkilendiriyorum. Bu girişimin yakınmalarımınortadan kalkmasına yönelik ve sinir sisteminin işlevini koruma ya daiyileştirme niyetiyle yapıldığını anlıyorum. Doktorumun yukarıdaki tüm bilgileriaçıkladığını, bu bilgileri anladığımı ve bu girişimle ilgili tüm sorularımınyanıtlandığını doğruluyorum.Bu tedavi anlaşmasını anladığımı ve aldığım açıklamalardan memnunolduğumu belgeliyorum. Bu nedenle Hematom Boşaltılması Ameliyatıiçin doktorumun gerekli gördüğü farklı ya da ilave tüm ameliyat ve ek tedavigirişimlerine onam veriyorum.

Dokunun kullanımı : Benim durumumu tedavi etmek için tıbbi tanıdagerekli olmayan herhangi bir doku etik kurallar çerçevesinde etik komitetarafından incelenmiş ve araştırma onaylanmış olmak şartıyla tıbbi araştırmaiçin kullanılabilir. Araştırma sonuçlarının hasta kimliğinin saklandığı sürecemedikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmayakatılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benimtedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim. Cerrahi işlemsırasında çıkarılmış olabilen herhangi bir doku, tıbbi aygıt ya da vücutkısımlarının kullanımına onam veriyorum.

Tıbbi araştırma : Tıbbi çalışma, tıbbi araştırma ve doktor eğitimininilerletilmesi için medikal kayıtlarımdan klinik bilgilerin gözden geçirilmesine;hasta hakları yönetmeliğindeki hasta gizliliği kurallarına bağlı kalınması şartıylaonam veriyorum. Araştırma sonuçlarının hasta gizliliğini koruduğu sürecemedikal literatürde yayınlanmasına onam veriyorum. Böyle bir çalışmayakatılmayı reddedebileceğimi ve bu reddin herhangi bir şekilde benimtedavimi olumsuz yönde etkilemeyeceğinin bilincindeyim.

Fotoğraf/izleyiciler : Yapılacak ameliyatın, vücudumun uygun kısımlarıdahil olmak üzere bilimsel, tıbbi ya da eğitim amacıyla fotoğraflanmasına yada videoya kaydına resimlerin kimliğimi ortaya koymaması şartıyla onamveriyorum. Aynı zamanda, tıbbi eğitimi geliştirmek yararına ameliyatesnasında ameliyat odasına nitelikli gözlemcilerin alınmasını onaylıyorum.

Aydınlatılmış onam formunun içeriğini okudum ve anladım. Bu formdakitüm boşluklar imzalamamdan önce dolduruldu ve bir kopyasını aldım.Hastanın ve/veya yasal temsilcisinin Adı-Soyadı :

İmzası


Doktorun Adı-Soyadı :

Çalıştığı Kurum :

İmzası


Tanık (hemşire/doktor) Adı-Soyadı:

Çalıştığı Kurum :

İmzası


DÖK .NO:01.01.62.00 H REV.NO:1 REV.TAR:15.08.2011 YAYIN TAR:01.01.2009


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconKAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconKAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconKRANİOSİNESTOZ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconPİLONİDAL SİNÜS AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconSPINAL TÜMÖR AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconNASAL POLİP AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconÖN ÇAPRAZ BAĞ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconTETİK PARMAK AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU iconDİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents