PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 icon

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013

Reklamlari:Indir 59.5 Kb.
TitlePERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013
Date conversion08.06.2013
Size59.5 Kb.
TypeFormu
Source

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013

Formu gönderen

Il

:

Ilçe

:

Kurum

:

Tarih

:…./…../…….
Ölen bebeğin

Adı Soyadı

:

Cinsiyeti

:  E  K  Bilinmiyor

T.C. Kimlik No

:

Telefon

:

Anne adı

:

Adres


:

T.C. Kimlik No

:

Baba adı

:

T.C. Kimlik No

:

Doğum tarihi

: …./…../……. Saati:…..

Ölüm tarihi :

: …./…../…… Saati:….. Defin tarihi: …./…../……
Anne ve Gebeliğe Ait Bilgiler
Gebeliğin şekli

:

 Normal

 Üremeye yardımcı yöntemle
Gebeliğin süresi

:........................hafta Doğum ağırlığı:........................gram
Bu gebelik için fetus sayısı

:  Tek  İkiz  Üçüz  Diğer ……………..
Annenin bu doğumdaki yaşı

:………………..
Annenin önceki gebelikleri

:  İlk gebelik ………canlı doğum………kendiliğinden düşük………isteyerek düşük………ölü doğum
Annenin bir önceki gebeliği ile ölen bebeğin doğumu arasındaki süre: ............ay /............yıl
Anne-baba arasında akrabalık durumu

:

 Yok

 Var  Yakınlık derecesini belirtiniz:………………………………..
Anne-baba arasında kan uyuşmazlığı

:

 Yok

 Var  Tipini belirtiniz: ……………………………
Annenin tetanoz aşıları

:

 Tam aşılı

 Eksik aşılı

 Hiç aşısı yok
Annenin gebelikteki izlem sayısı: …………………………………….. İzlemin gerçekleştiği kurum:…………………………………………………..
Belirlenen sorunlar

:

 Kan şekerinin yüksek olması

 Hipertansiyon

 Anemi

 Proteinüri

 Sorun yok
Annenin madde bağımlılığı var mı?

:

 Hayır

 Evet

Madde bağımlılığı varsa

:

 Sigara

 Alkol

 Diğer ………………………………………
Bebeğin doğum şekli

:

 Normal

 Sezaryen
Doğumun gerçekleştiği yer

:

 Evde kendi kendine

 Evde sağlık personeli ile

 Sağlık kuruluşunda

Kurumun adı: …………………………………..

 Diğer

Yenidoğan Bebeğe Ait Bilgiler
Gebeliğin sonlanma şekli

:

 Canlı doğum  Masere ölü doğum  Taze ölü doğum  Tıbbi tahliye
Bebeğin canlandırma ihtiyacı oldu mu?

:

 Hayır

 EvetAmniyon sıvısında mekonyum var mıydı?

:

 Hayır

 Evet
Bebekte sarılık oldu mu?

:

 Hayır

 Fizyolojik sarılık

 Patolojik sarılık
Bebeğin izlemleri:  Doğumdan hemen sonra  48. saat  15. gün  41.gün  2.ay  3.ay  4.ay  6.ay  9.ay
İzlemin gerçekleştiği kurum: ……………………………………
Belirlenen sorunlar

:

 Büyüme geriliği

 Gelişme geriliği

 Kronik hastalıklar

 Konjenital anomali
Ölümün gerçekleştiği yer

:  Evde

 Sağlık kuruluşunda (Kurumun adını:………………………………………………………..)  Diğer

Tanı Listesi (birden fazla tanı seçilebilir) (Noktalı yerlere hastalığın ismi belirtilecektir… )

 1. Prematüre-İmmatürite

 2. Postmatürite

 3. İntrakranial Kanama

 4. Doğum Travması ...................................................

 5. Hidrosefali

 6. Sepsis (Erken-Geç-Nosokomiyal)

 7. Nekrotizan Enterokolit

 8. İntrauterin Enfeksiyonlar ........................

 9. Menenjitler

 10. Hepatitler

 11. Ensefalit

 12. Tetanos

 13. ASYE (Viral-Bakeriyel-Nedeni Bilinmeyen)

 14. İshalli Hastalıklar

 15. Diğer Enfeksiyon Hastalıkları

 16. RDS

 17. Pnömotoraks (Hava kaçağı sendromları)

 18. Perinatal Asfiksi ve HİE (diğer ...............................)

 19. Mekonyum Aspirasyonu Sendromu

 20. Pulmoner Hipertansiyon

 21. Diğer solunum sistemi problemleri ……………………

 22. Şok ...........................

 23. Konjenital Kalp Hastalığı ...................

 1. Diğer Kalp Hastalıkları ......................

 2. Konjenital Anomaliler-Sendromlar ..........................

 3. Nöromüsküler Hastalıklar ...............................

 4. Genetik Hastalıklar .................

 5. Metabolik Hastalıklar................................

 6. Metabolik Bozukluklar ...............................

 7. Nörolojik Problemler .........................

 8. İmmün Yetmezlikler.........................

 9. Endokrin Problemler ...........................

 10. Böbrek Yetmezliği .............

 11. Diğer Renal Problemler ..................(RTA....)

 12. Malignansiler ................................

 13. Kanama Bozukluğu

 14. Hidrops Fetalis

 15. Anemi ..........................

 16. Malnütrisyon

 17. Postoperatif Nedenler ................................

 18. Kazalar ve Travma (ev içi ve ev dışı düşmeler, araç içi ve araç dışı trafik kazaları, suda boğulma)

 19. Diğer kazalar (yanıklar, zehirlenmeler)

 20. Ani Bebek Ölümü Sendromu

 21. Çocuk İhmal ve İstismarı

 22. Masere Ölü Doğum

 23. Taze Ölü Doğum

 24. Özel Nedenler …………………….
Ölüm nedeni (tek neden yazılmalıdır):……………………………………………………………………….


Formun tam olarak doldurulduğundan emin olunuz


Formu Dolduran Kişi (Adı Soyadı):…………………………………………Kurumu/Görevi:………………………………………………………………..Kaşe ve imza:………………………….


Kurum Amiri (Ad-Soyad ve İmza) :………………………………………… İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Sorumlu Kişi (Ad-Soyad ve İmza):…………………………………………

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 DOLDURMA KLAVUZU

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-20…

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2009

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2009

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-yeni

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU- 2010

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2009

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2009

PERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2013 iconPERİNATAL VE BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU-2011

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents