EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI icon

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI

Reklamlari:Indir 47.75 Kb.
TitleEK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI
Date conversion26.12.2012
Size47.75 Kb.
TypeDocuments
SourceEK-1

KREDİ TALEPNAMESİ

SAYI:

..................................Saymanlık Müdürlüğüne

..................................Bütçe Dairesi Başkanlığına

Aşağıda ayrıntısı gösterilen kredinin açılması için gereğini rica ederim.

İta Amiri

(Adı, Soyadı-İmzası)

Bütçe Yılı

Adı

Kodu


^ Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Finansman

Tipi


Ekonomik Kodu

AÇIKLAMA

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

ııı

Yazı ile

Rakam ile


ğğığı

AdıKodu
Saymanlığa gönderilen ödeme emrinin tarih ve no.su

..../.../.200.

Genel no

Özel no

Alınacak mal veya hizmetin niteliği (Mal veya malzemenin adet ve birim fiyatlarını gösteren liste eklenecektir.)
Satınalmanın nereden yapılacağı
Satınalmanın yasal dayanağı
Mutemedin adı ve soyadı, görevi
Kredinin açılacağı banka veya saymanlık adı
Vize veya uygun görüş yazısının tarih ve sayısı
Önerilen kredinin serbest bırakılan kullanılabilir

ödenek dahilinde olup olmadığı
SAYI : ...../..../...... .............................................DEFTERDARLIĞINA / MALİYE BAKANLIĞINA (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

ANKARA

Yukarıda ayrıntısı gösterilen satınalma işi için kredi açılmasını müsaadelerine arz ederim.

Saymanlık Müdürü

Bütçe Dairesi Başkanı

EK-2


^ SATINALMALAR İÇİN AÇILAN KREDİLERDE PARANIN GÖNDERME EMRİ İLE DOĞRUDAN HESAPLARINA AKTARILMASI UYGUN GÖRÜLEN KURULUŞLAR LİSTESİ


Devlet Malzeme Ofisi ve aşağıda sayılan kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımları nedeniyle açtırılacak kredilerde, kredi karşılığı nakit doğrudan kuruluşun banka hesabına aktarılacaktır.


(Kuruluşlardan, özelleştirilmeleri tamamlananlar listeden çıkarılmış sayılır.)


1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları için),

2- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (taşkömürü alımları için),

3- Türkiye Elektrik Üretim, İletişim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Müesseseleri (elektrik enerjisi alımları için),

4- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (petrol ve petrol ürünleri alımları için),

5- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste alımları için ),

6- Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. (pul alımları, posta ücret makinesine bağlanacak krediler, telefon, teleks, telefaks, faks tesis ücretleri dahil, abone ve hizmet bedelleri hariç),

7- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri,

8- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ve Müesseseleri,

9- Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı ortaklıkları (bizzat ürettikleri silah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve bunların bakım, onarım, revizyon ve imalinde kullanılan malzeme ile patlayıcı maddeler için),

10- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve soğuk damga için),

11- Kamu İhale Kurumu (ilan giderleri için),

12- Elektronik kartlara yükletilecek doğalgaz ve su alımlarına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconKredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılacaktır.” Şeklinde düzenleme yapılarak satış bedelinin kredi kuruluşlarından kredi sağlanarak ödenebilmesine imkan sağlanmıştır

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconTEBLİĞ TALEPNAMESİ

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconYÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconTEKNİK SERVİS HİZMET TALEPNAMESİ

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconİlgide kayıtlı yazınız ile; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123 üncü maddesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, Bankalar, Yurt Dışı Kredi

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconKredi Kartı KomisyonTutarı

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI icon1. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI icon1. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI icon1. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş

EK-1 KREDİ TALEPNAMESİ SAYI iconPara-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents