Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 icon

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617

Reklamlari:Indir 7.08 Kb.
TitleBala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617
Date conversion19.12.2012
Size7.08 Kb.
TypeDocuments
Source

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1688 11.10.2012


  • K A R A R -Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25.09.2012 gün ve 617 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarihli toplantısında okundu.


Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Bala Belediye Meclisi'nin 07.03.2012 gün ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen, Göztepe Mahallesi 87 ada 51 sayılı parselde kültür merkezi yapılmasına ilişkin plan değişikliği önerisi, 5216 sayılı yasa gereğince onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderildiği,


-Yaklaşık 2000m2 yüzölçüme sahip Göztepe Mahallesi 87 ada 51 sayılı parselin onaylı imar planında E:0.60, Hmax:9.50m. yapılaşma koşulları ile kullanım kararının "Belediye Hizmet Alanı" (BHA) olduğu,

-Mülkiyeti Bala Belediyesine ait olan taşınmazın, Ankara İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak olan kültür merkezi olarak öngörüldüğü ve yapılaşma koşullarının ise E:1.50 Hmax:serbest olarak düzenlendiği, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yollardan 5'er metre olarak belirlendiği,

-Sosyal ve kültürel tesis alanında E:1.50 max:serbesttir. Bu alanlarda kültürel hizmet binaları, yurtlar, çocuk yuvaları, yaşlılar bakım evi, halk eğitim merkezleri, kütüphane, sinema, tiyatro, konser salonları vb. tesisler yapılabilir.

Bu planda belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Şeklinde 2 adet plan notunun belirlendiği,

Söz konusu plan değişikliği önerisi üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda; her ikisi de sosyal altyapı tesisi olan (BHA) Kültür Tesisi Alanı kullanımına dönüştürülmesinin uygun olduğu, ancak inşaat alam artışı getiren imar planı değişiklikleri için sondajlı jeolojik etüt hazırlatılması gerektiği, görüş ve kanaatine varılmış olup, söz konusu plan değişikliği önerisi bu koşulla tadilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 gün ve 1132 sayılı kararı ile onaylandığı,


Başkanlığımızca kullanım kararı değişikliği getiren söz konusu plan değişikliğinin nazım plan ölçeğinde de plan değişikliği yapılması gerektiği tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yazımız ekinde sunulduğu,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin “Onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.


Meclis 1.Başkan V. Katip Katip

Ali İhsan ÖLMEZ Durali KELEŞ Hikmet ALPDÜNDAR

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconMamak İlçesi Nenek Mahallesi tp. 665 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27. 09. 2012 gün ve 629 sayılı

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 27576 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 678 sayılı raporu

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 5708 ada 65 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26. 09. 2012 gün ve 621 sayılı raporu

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 28765 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 721 sayılı raporu

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 27030 ada 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 676 sayılı raporu

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconMamak İlçesi Ortaköy Mahallesi 110 ve 922 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 26246/1, 28384/4 ada parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 673

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 28492/1, 28495/1, 28496/1 ada parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 09. 2012 gün ve

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconÇankaya İlçesi 29216 ada 4 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 674 sayılı

Bala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617 iconElmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi 1004 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27. 09. 2012 gün

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents