TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 icon

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1

Reklamlari:Indir 20.2 Kb.
TitleTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1
Date conversion14.06.2013
Size20.2 Kb.
TypeDocuments
Source

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1

Okul Adı :..........................................

Ait Olduğu Dönem : ARALIK 2012TKY UYGULAMA İŞLEM BASAMAKLARI

GERÇEKLEŞTİ

GERÇEKLEŞMEDİ

AÇIKLAMA

1) Kalite Kurulu (KK) ve Kalite Geliştirme Ekibi (KGE) / Okul Gelişim Yönetim Ekibini (OGYE) oluşturulması


2) Okul/Kurum (O/K) TKY Temsilcisinin Belirlenmesi


3) Okul/Kurum Temsilcisinin Eğitimi (İl Formatörleri)


4) Okul/Kurumun Stratejik Planının Hazırlanması ve Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi


5) Özdeğerlendirmenin yapılması.

A) TKY VE Özdeğerlendirme Uygulamalarına İlişkin olarak O/K Personelinin Bilgilendirilmesi


B) Kriter Ekiplerinin Oluşturulması (OGYE/KK)


C) Kriter Ekiplerinin Eğitimi (TKY Temsilcisi)


D) Mükemmellik Modeli Kriterlerinin Alt Alanlarının Okula / Kuruma Uyarlanması (TKY temsilcisi ve Kriter Ekipleri).


E) Veri Toplama Yöntem ve Araçlarının ( Soru Demeti, Gözlem, Belge İnceleme vb.) Oluşturulması, (Kriter Ekipleri “KE” ).


F) Verilerin Toplanması (Kriter Ekipleri)


G) Verilerin Değerlendirilerek (Kriter Ekipleri)

1) Kuvvetli Yönlerin Belirlenmesi

2) İyileştirmeye Açık Alanların Belirlenmesi


H) Uzlaşım Toplantısının Yapılması(İyileştirme Planında Yer Alacak Konuların Belirlenmesi) ve raporların OGYE/KK ’na Sunulması (Kriter Ekipleri)


6) Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi ve Önceliklendirilen Alanlarla İlgili İyileştirme Ekiplerinin(Çalışma Grupları) Kurulması (OGYE / KK Tarafından).


7) Okul/Kurumun İyileştirme Planlarının Hazırlanması (İyileştirme Ekipleri Tarafından Hazırlanarak OGYE’ ye / KK’ una Sunulması).


8) İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Okul / Kurum Gelişim Planının Hazırlanması (OGYE / KK tarafından).


9) Yıllık Okul / Kurum Gelişim Planının Uygulanması (OGYE / KK, İ.E. ve Tüm Personel).


10) Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme (OGYE / KK Tarafından).


11) Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması (OGYE, KK, ve Tüm Personel).


12) Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı

(OGYE / KK Tarafından).
(*) 6 Ayda bir (Aralık, Haziran ) okul/kurumlarca doldurularak İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

(**) Okullarda KK ve KGE’nin görevlerini OGYE yürütür.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconTKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU (*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconEK-1 YILLIK TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*)

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconEK-2 YILLIK TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU(*) EK-1 iconEK-2 YILLIK TKY İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents