ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ icon

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Reklamlari:Indir 88.09 Kb.
TitleÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Date conversion26.11.2012
Size88.09 Kb.
TypeDocuments
SourceÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI


ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


BRİFİNG DOSYASI


(01.01.2011-31.07.2011)


KURULUŞUN GENEL TANIMI


TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ:


3146 sayılı Bakanlığımız Kuruluş Kanunun ilgili maddesinde, Bölge Müdürlüklerinin bulundukları İl ve Bölgelerde çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşam seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki ilişkilerin ülke yararına uyumlu hale getirilmesi, ülkedeki çalışma gücünün genel refahı artıracak suretle verimli kılınması, tam istihdam ve sosyal güvenliğin sağlanması ile görevlidir.


Bu çerçevede;


Müdürlüğümüz çalışma hayatı ile ilgili 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 5953 sayılı Basın-İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 4817 sayılı Yabancılar Çalışma izinleri Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan Tüzük ve Yönetmelikler kapsamındaki mevzuatı uygular., işçi şikayetlerinin ve iş kazalarının incelenmesini sağlar, Bakanlığımız İş Müfettişleri marifetiyle işyerlerinde işin yürütümü ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekli denetimlerin yapılmasını sağlar.


1-KURUMUMUZA AİT PERSONEL,BİNA,LOJMAN VE ARAÇ DURUMU


PERSONEL DURUMU
MEVCUT PERSONEL SAYISI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE

GÖREVLİ PERSONEL

SAYISI

GRUP BAŞKANLIĞINDA

GÖREVLİ

PERSONEL SAYISI

İSGÜMDE GÖREVLİ PERSONEL SAYISI

Bölge Müdürü

1

1Böl.Müd.Yrd.

1

1Şube Müdürü

2

2Araştırmacı

11

Şef

9

7

2
V.H.K.İ.

17

16

1
Memur

11

9

2
Şoför

1

1Teknisyen

1

1Dağıtıcı

Hizmetli

2

2Bekçi

Toplam

46

40

5

1B) BİNA:


Bölge Müdürlüğümüz Tepebağ Mh. İnönü Cd. No-65 Seyhan/ADANA adresinde kurulu bulunan 5 katlı binada hizmet vermektedir. Binanın 1 nci, 2 nci ve kısmen 5 nci katlarında Bölge Müdürlüğümüz hizmet vermekte olup, 3 ncü ve 4 ncü katlarda İş Teftiş Grup Başkanlığı ve 5 nci katında İSGÜM Bölge Şefliği hizmet vermektedir.


C ) LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER:


Bölge Müdürlüğümüze ait Lojman ve Sosyal Tesis bulunmamaktadır.


D ) ARAÇ DURUMU:


Bölge Müdürlüğümüze ait Resmi Araç bulunmamakla birlikte 1 adet kiralık araç bulunmaktadır.


ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER


Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illeri bulunmaktadır.


01.01.2011-31.07.2011 tarihleri arasında:


BİMER(Bilgi Edinme Merkezi) Başvuru Sayısı : 375

İşlemi Biten : 293

Valilik İade Giden: 82


EVRAK DURUMU:


^ 01.01.2011-31.07.2011 tarihleri arasında:


Gelen Evrak Sayısı: 12344

Giden Evrak Sayısı: 6948İŞLETME BELGESİ VERİLEN İŞYERLERİ

01.01.2011-31.07.2011İŞLETME BELGESİ SAYISI

İLLER

BAŞVURU SAYISI

VERİLEN

MUAF YAZISI

ADANA

58

14

44

MERSİN

29

7

22

HATAY

21

4

17

OSMANİYE

22

4

18

TOPLAM

130

29

101
İDARİ PARA CEZASI DURUMU

01.01.2011-31.07.2011

İLLER

PARA CEZALARI (YTL)

ADANA

538.832

MERSİN

46.163

HATAY

153.228

OSMANİYE

55.024

TOPLAM

793.247
İLLERE GÖRE İŞÇİ ŞİKAYET BAŞVURULARI

01.01.2011-31.07.2011İLLERŞİKAYET SAYISI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN İNCELENEN

İŞ TEFTİŞ GRUP BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN^ YAZIŞMA YAPILAN

ADANA

595

353

195

47

MERSİN

251

141

75

35

HATAY

103

51

30

22

OSMANİYE

91

38

41

12

TOPLAM

1040

583

341

11601.01.2011-31.07.2011 Tarihleri arasında meydana gelen İş Kazaları:
İLLER

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

TOPLAM


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü


Yaralı


Ölü

ADANA

107

1

118
116

1

158

5

136

2

200

2

182

2

1017

13

MERSİN

105

1

97

1

79

1

92

2

75

4

111

1

116

5

675

15

HATAY

59
87
109
105
123
122

3

130

3

735

6

OSMANİYE

6
22
19
19

1

30

1

27
20

1

143

3

TOPLAM

277

2

324

1

323

2

374

8

364

7

460

6

448

11

2570

37^ 01.01.2011-31.07.2011 Tarihleri arasında Toplu İş Sözleşmesi yapılan, Grev ve Lokavt İlan Edilen İşyeri SayısıİLLER

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

GREV KARARI ALINAN İŞYERLERİ

LOKAVT KARARI ALINAN İŞYERLERİ

ADANA

22

9

4

MERSİN

21

8

4

HATAY

33

7

2

OSMANİYE

3TOPLAM

79

24

10NOT:Bakanlığımızın 21.01.2011 tarih ve 1451 sayılı Genelgesi uyarınca, belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunun İşyeri sicil numarası ile işkolu kodu kullanılmaya başlanmıştır.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconSOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜTÇELERİNDE YER ALAN TRANSFER HARCAMALARININ ANALİZ RAPORU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconSALI Sayı : 25684 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. ÇALIŞMA YE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIGI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents