RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün icon

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün

Reklamlari:Indir 7.96 Kb.
TitleRESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün
Date conversion04.12.2012
Size7.96 Kb.
TypeTebliğ
Source


RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME


- ……………………….………….. Müdürlüğünün ………….. tarih ve …….. no’lu “İlam Tebliğ Belgesi” ile bildirilen ve ……………………………………………… doğan …………….. YTL (……………………………………………) borcumu; ……………….. tarihli taksitle ödeme talepli dilekçem üzerine yapılan ödeme planı uyarınca …….. ay taksitle ve faizi* ile birlikte ödeyeceğimi,

- Taksitleri ödeme planında belirtildiği şekilde ve Bakanlığın bildirdiği hesaba ödeyeceğimi,

- Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi durumunda bütün borcun muacceliyet kazanacağını ve borcun tamamını faizi ile birlikte defaten ödeyeceğimi,

- İş bu borç nedeni ile çıkacak ihtilaflarda Bakanlığın kayıt ve belgelerinin doğruluğunu, ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince adli mercilerde bu belgelerin esas delil olarak kabul edilip, başkaca sübut delillere gerek bulunmadığını,

- Bu senette yazılı bütün hususlardan doğabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olacağını,

- Adresimdeki değişiklikleri derhal bildirmeyi, bildirmediğim taktirde aşağıdaki adrese çıkarılacak (bila tebliğ iade edilse bile) tebligatların şahsıma yapılmış sayılacağını

kabul, beyan ve taahhüt ederim.
BORÇLUNUN**

Adı Soyadı / Unvanı :

T.C. No / Vergi No :

Adres :

İmza : ……………………………………………………


Yukarıda imzası bulunan ………………………………………… tarafından düzenlenen bu senet adı geçene tekrar okunmuş olup karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.


ONAYLAYANIN

Adı Soyadı :

Unvanı :

İmza / Mühür : ……………………………………………………


* İş bu senette faiz tutarına ilişkin herhangi bir hesaplama veya rakam bulunmayacak, ancak ilgili aya ait taksidin ödenmesi esnasında Maliye Saymanlığınca hesaplanacak olan faizin tahakkuk ve tahsili sağlanacaktır.

** Müteselsil kefalet söz konusu olduğunda borçlunun yanına müteselsil kefil/kefiller zikredilerek imzaları alınacaktır.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconBorç ve Ödeme Sonrası Banka (Banka-Toplam Borç)

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconCEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİNE HİZMET ÖNCESİ EĞİTİME ALINAN İDARE MEMURU ÖĞRENCİLERİ İLE İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconGENELGE (BORÇ ERTELENMESİ)

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconAVANS SENEDİ

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconDEMİRBAŞ SENEDİ (EK-7)

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconMUAYTHAİ BÜYÜK ERKEKLER (A) VE BAYANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLARI NA GÖRE 2013 SÜPER LİGİNDE RESEN MAÇ YAPACAK SPORCULAR

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconVERGİ BORÇ SORGULAMA KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconÖRNEK: 14- KONTROLLÜ EVRAK SENEDİ

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün iconORGAN VE DOKU BAĞIŞ SENEDİ

RESEN BORÇ SENEDİ / KEFALETNAME Müdürlüğünün icon1 İLAMA BAĞLI BORÇ ÖDEMELERİ Ödeme emri belgesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents