PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı icon

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Reklamlari:Indir 11.83 Kb.
TitlePTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı
Date conversion13.07.2013
Size11.83 Kb.
TypeDocuments
Source
T.C.

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı : B.11.2.PTT.0.71.00.09-774.05
Konu : İstanbul İli Müdür, Şef ve Başdağıtıcı
Görevde Yükselme Sınavı

01/03/2012 * 2454


Kuruluşumuzca İstanbul İlinde münhal bulunan Müdür, Şef ve Başdağıtıcı kadro ve pozisyonlarını doldurmak amacıyla 18/02/2012 tarihinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçları, boş kadro ve pozisyonları gösterir liste ile tercih formu http://ik.ptt.gov.tr internet adresimizde ilan edilmiştir.


Buna göre;


Sınav sonuçlarının ilgili personele (personel üniteden başka bir yere nakil gitmiş ise gittiği üniteye tebliğ edilmesi) imza karşılığı tebliğ edilmesi,


Anılan internet adresinde yer alan münhal kadro ve pozisyonlar içerisinden Müdür Sınavını kazananların en fazla beş, Şef ve Başdağıtıcı Sınavını kazananların ise en fazla on tercih yapacak şekilde tercih formlarının doldurulması,


Her adayın sadece sınava girdiği gruptan tercih yapmasına dikkat edilmesi,


Tebliğ listesi ile tercih formlarının 15/03/2012 tarihine kadar Genel Müdürlüğe önce faks yoluyla bilahare posta ile gönderilmesi,


Gerekmektedir.


Ayrıca, soru ve cevapların internet sayfasında yayınlanmasını müteakiben adaylar tarafından sorulara yapılan itirazların sonucunda;


Başdağıtıcı sorularından A kitapçığı 54. (B kitapçığı 51.) sorunun cevabı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değişiklik ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara olan tebliğ üzerine (B) şıkkı olarak değiştirilmiştir.


Şef sorularından A kitapçığı 8. (B kitapçığı 2.) soruda A ve B şıklarının her ikisi de doğru kabul edilmiştir.


Şef A ve B soru kitapçıklarının 57. sorusunun cevabı Şef ders notlarında bulunmadığından soru iptal edilmiştir.


Posta İşleme ve Dağıtım Müdürlüğü A kitapçığı 43. (B kitapçığı 50.) sorusunda tüm şıklar doğru olduğundan iptal edilmiştir.


Merkez Müdürlüğü sınavında; “Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir?” sorusu mükerrer sorulduğundan A kitapçığı 69. (B kitapçığı 46.) soru iptal edilmiştir.


01/03/2012 * 2454


Merkez Müdürlüğü A kitapçığının 39. (B kitapçığı 76.) sorusu (C) cevap şıkkının eksik olması nedeniyle iptal edilmiştir.


Merkez Müdürlüğü A kitapçığının 50. (B kitapçığı 71.) sorusunda, doğru cevap (D) şıkkı olmakla beraber, (C) şıkkında gönderici adresi “biliniyorsa” yazılması gerekirken, “bilinmiyorsa” şeklinde yazıldığından soru iptal edilmiştir.


İptal edilen soruların puanı PTT Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince diğer sorulara eşit şekilde dağıtılarak hesaplanmıştır.


Bilginizi ve gereğini rica ederiz.


İsa AYDEMİR Erdal ÖRGEN

Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkanı


Dağıtım:

4 Nolu PlanŞehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 Kat: 2 ULUS 06101 ANKARA

Telefon: (0 312) 509 56 73-74-75-76 Faks: (0 312) 309 56 58 e-posta: ik.sinavlar@ptt.gov.tr/ http://www.ptt.gov.tr

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconT. C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı iconPTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents