EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI icon

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Reklamlari:Indir 145.56 Kb.
TitleEK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI
Date conversion22.11.2012
Size145.56 Kb.
TypeDocuments
Source

EK–1


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI


Numunenin alındığı tarih :…../…../ 20..

Tutanak No :…………….


(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı
İlçe Adı(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi
(4) Bitki koruma ürünü numunesinin alınma nedeni

Piyasaya arz öncesi kontrol amacıyla

Piyasa kontrol amacıyla

Şikayet kontrolü amacıyla

Diğer (kaçak, sahte vb.)

(5) Numune alınan bitki koruma ürünü

Adı
Aktif maddesi
Grubu
Firması

İmal/ ithalİmalİthal

İmal tarihi
Şarj nosu
Miktarı (kg/lt)
Numunenin alındığı yerdeki mevcut miktarı (kg/lt)


Yukarıda yazılı bilgileri içeren bitki koruma ürünü, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, ………..…….. normal depolama şartlarına haiz yerden …./…./20… tarihinde usulüne uygun olarak heyetimizce alınan numuneler, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

Bu tutanak dört nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.


^ NUMUNE ALMA HEYETİ


Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi/diğer

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmzaEK–2


^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE TANITIM BELGESİ


Numune alınan Bitki Koruma Ürününün

Adı
Aktif Maddesi
Grubu
Firması
İmal tarihi
İmal/İthal
Şarj No
Numunenin alındığı tarih


……../……/20…..

Numune Alma Heyeti İmzası


EK–3


^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ETİKET KONTROL TUTANAĞI


Kontrol Tarihi :……/…./20….

Tutanak No :………………(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı
İlçe Adı(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi
(4)Etiket kontrolü amacıyla numune alınan bitki koruma ürününün

Adı
Aktif maddesi
Grubu
Firma adı


İmalİthal

İmal tarihi
Ürününün şarj nosu
Net miktarı
(5)Tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukları içeren açıklamalar

…/…../ 20…. tarihinde etiket kontrolü amacıyla ……………………………………. adresinde yapılan kontrollerde yukarıda bilgileri yer alan bitki koruma ürününün etiket ve ambalajı kontrol edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, usulüne uygun olarak heyetimizce alınan iki adet numune, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan iki nüsha düzenlenerek imzalanmıştır.


^ NUMUNE ALMA HEYETİ


Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmzaEK–4


^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ AMACIYLA YAPILACAK FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİNDE TESPİT EDİLECEK ÖZELLİKLER


1

Formülasyon şekli,

2

Görünüş (Renk, koku, fiziksel hal),

3

Formülasyon içeriği,

Aktif madde miktarı (% saf aktif madde eşdeğeri, sıvılarda g/l, katılarda % aktif madde, mikroorganizmalarda cfu/g, cfu/ml, IU gibi ilgili değer),

Dolgu ve yardımcı maddeler (genel adlarla miktarı),

4

Asidite, alkalinite veya pH,

5

İncelik derecesi (Toz, toz tohum, WP, granül ve SP, SC, WG formülüsyonlar için),

6

Özgül ağırlık (Sıvı formülasyonlar için),

7

Parlama noktası (Sıvı formülasyonlar için, su bazlılar hariç),

8

Litre ağırlığı (Toz, toz tohum, granül ve pellet formülasyonlar için),

9

Suda dağılma (Granül ve pellet formülasyonlar için),

10

Akıcılık (Toz, toz tohum formülasyonlar için),

11

Yapışma kabiliyeti (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

12

Suda çözünme kabiliyeti (SP formülasyonlar için),

13

Süspansiyon kabiliyeti (SC ve WP, WG formülasyonlar için),

14

Stabilite (EC, SL, kışlık ve yazlık yağ formülasyonları için),

15

Depolama kabiliyeti,

Soğuk test (Sıvı formülasyonlar için),

Sıcaklık stabilitesi (Sıvı formülasyonlar için),

Viskozite (SC, ULV, kışlık ve yazlık yağ formülasyonlar için),

Tropik depolama (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

16

Destilasyon derecesi (Yazlık yağlar için),

17

Uçuculuk (Kışlık yağlar için),

18

Sülfone olmayan rezidü miktarı (Kışlık ve yazlık yağlar için),

19

Ebat özelliği (Tablet, pellet, fümigant ve şeritler için),

20

Boyama kabiliyeti (Tohum ilaçları için),

21

Son üründeki ortalama partikül ağırlığı yanında büyüklük ve ağırlık dağılımı (Granül formülasyonlar için)(Değişik:RG-28/6/2012-28337)

EK–5

^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL ANALİZ RAPORU


T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….


Analiz raporunun

No’su
Düzenleme tarihiKalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı
Aktif maddesi
Grubu
İmal / İthal
Firması
Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi
Tutanak no’su
İmal tarihi
Şarj no’suAnaliz numunesini gönderen birim
Analiz emir yazısının

Tarihi
No’su
Analiz nedeni
^ ANALİZ SONUÇLARI

A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler


^ B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler^ ANALİZİ YAPANLAR

Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza^ TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür


*

Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**

Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.(Değişik:RG-28/6/2012-28337)

EK–6


^ AKTİF MADDE MİKTARI SAPMALARINDA UYGULANACAK TOLERANS TABLOSUAktif Madde Miktarı

g/kg veya g/l

( 20 ±2 oC )

Tolerans Değerleri

25’e kadar (25 dahil)


Sıvı formülasyonlar (EC,SC,SL vb.) için Aktif madde miktarının +/-15%


Katı formülasyonlar (GR,WG, vb.) için

Aktif madde miktarının +/- 25%


25-100 arası (25 hariç, 100 dahil)


Aktif madde miktarının +/- 10%


100-250 arası (100 hariç 250 dahil)


Aktif madde miktarının +/- 6%


250-500 arası (250 hariç, 500 dahil)


Aktif madde miktarının +/- 5%


500 üstü (500 hariç)


+/- 25g/l veya g/kg
(Değişik:RG-28/6/2012-28337)

EK–7


^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROL AMACIYLA YAPILAN ANALİZLERİ

SONUCUNDA TESPİT EDİLEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEKİ SAPMALARIN

DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER TABLOSU^ Fiziksel Özellikler

Açıklama

Kriter

Görünüş

(Toz, WP)

Hazır preparatta

Etkili madde dağılımı homojen olmayan veya az topraklı veya ilaç topraklı veya kekleşmiş veya taşlaşmış

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Hazır preparatta

Az miktarda ayrışma veya az miktarda tortu, hafif bulanıklık veya ayrışma veya tortu veya kristalleşme veya bulanıklılık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Sıcak testten sonra

Dönüşebilir ayrışma veya tortu veya bulanıklık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Soğuk testten sonra

Dönüşebilir az miktarda tortu veya dönüşemez tortu veya bulanıklık veya kristalleşme

Görünüş (Madeni Yağ)

Hazır preparatta

En az % 2’ye kadar ayrışma

İncelik (Toz)

149 mikron elek bakiyesi (100 Mesh)

% 2

74 mikron elek bakiyesi (200 Mesh)

% 2

İncelik (WP) (fungisitler)

44 mikron elek bakiyesi (325 Mesh)

% 2

Litre ağırlığı

Norm: 500 – 700 g/l

+/- 25

Litre ağırlığı (uçakla uygulamalarda)

Norm: 650 – 750 g/l

+/- 25 ve üzeri

Bulk dansite

Norm: en fazla 60

+5 ve üzeri

Süspansiyon kabiliyeti

Norm: % 50

-% 50 ve üzeri

Özgül Ağırlık

Norm: Örnek numune değeri

(±0,05 tolerans)

+/- 0,05 ve üzeri

Parlama noktası

Norm: örnek numune değeri 22,8 oC’den aşağı olamaz.

+/- 5 0 C

Emülsiyon stabilitesi

Reemülsiyon olmayanlarda

2 cm3 ve üzeri

Reemülisyon olanlarda

2 cm3 ve üzeri

Sülfone olmayan rezidü

Yazlık yağlar

% 92’den aşağı

Kışlık yağlar

% 65’ten aşağı

Destilasyon

Alt ve üst derecelere (5oC) toleranstan sonra

+/- 3 oC ve üzeri

Uçuculuk

350 oC’de destile olan kısım (hacim olarak)

% 5 ve üzeri

Suda çözünmeyen madde miktarı (SP, SG)

Norm: Aktif madde miktarı < % 20 ise % 10’a kadar, <%80 ise % 25’e kadar uygun

–% 5 ve üzeri

Tuzak için

Ruhsata esas spesifikasyonun da belirtilen şekil, renk ve ebatlar esas alınır.

-(Değişik:RG-28/6/2012-28337)

EK–8


^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YEDİEMİN TUTANAĞI


Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih :…../…../ 20..

Tutanak No :…………….


(1) Yediemin İşleminin Yapıldığı

İl Adı
İlçe Adı(2) Yediemin İşleminin Nerede Yapıldığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Yerin Adresi(4) Yediemine Alınan Bitki Koruma Ürünü

Adı
Aktif Maddesi
Grubu
Firması
İmal/ithal
İmal tarihi
Şarj No’su
Miktarı (kg/lt)

Yukarıda adı ve adresi yazılı işyerinde …/…./20…. tarihinde yapılan kontrolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün …./…./………. tarih ve ……… sayılı kararı ile spesifikasyonuna uygun bulunmadığı bildirilen …………………………… isimli bitki koruma ürününden …………kg/l miktarında tespit edilip, yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.


^ YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET


Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi
Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza(Değişik:RG-28/6/2012-28337)

EK–9

^ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ MÜŞTEREK ANALİZ RAPORU


T.C.

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….


Analiz raporu

No’su
Düzenleme tarihiKalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı
Aktif maddesi
Grubu
İmal / İthal
Firması
Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi
Tutanak no’su
İmal tarihi
Şarj noAnaliz talimat yazısının

Tarih
No’su

^ ANALİZ SONUÇLARI


A) KİMYASAL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler
^ B) FİZİKSEL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

^ C) AÇIKLAMALAR

ANALİZİ YAPANLAR


Firma Yetkili Temsilcisi

Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmzaTASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

* Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconGümrük Müdürlüğü Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAMA BELGESİ

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAMA BELGESİ

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBitki Koruma Ürünü İthalatı Başvuru Dilekçe Örneği

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ÜRETİM YERLERİ USUL VE ESASLARI

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconTAZE BETON NUMUNE ALMA TUTANAĞI

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconNERVÜRLÜ BETON ÇELİĞİ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN 2012 YILI SINAV TAKVİMİ VE UYGULAMASI

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconDENİZ SUYU NUMUNE ALMA FORMU İLİ: İZLEME DÖNEMİ: Numune alan kişinin adı : İLÇESİ: NUMUNE ALIMTARİHİ: Laboratuara geliş saati

EK–1 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI iconBelgeleme
1. /Numune Alma TalimatН/EK-1.docx
2. /Numune...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents