Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100)

Reklamlari:Indir 15.03 Kb.
TitleToptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100)
Date conversion04.06.2013
Size15.03 Kb.
TypeDocuments
Source

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100)


Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar

Tanım

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ürünlerin toptan fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir.

Kapsam

Sektörel Kapsam: Tarım ve Ormancılık, Balıkçılık, Madencilik ve Taşocakçılığı, İmalat Sanayi, Elektrik, Gaz ve Su. Sektörler, devlet ve özel ayrımında kapsanmıştır.

Fiyat kapsamı: Yurtiçi peşin, toptan satış fiyatı. Fiyatlara vergiler dahil edilmiştir.

^ Coğrafi kapsam: Türkiye. 


Sınıflama

ISIC Rev.3.

Dönem

Aylık.


Veri Derleme Dönemi ve Yöntemi

Firmalardan anket yolu ile, her ayın 5., 15. ve 25. günlerindeki fiyatları derlenmiştir.

Hesaplama Yöntemi

Endeks formulü: Laspeyres

Sabit sepetli Laspeyres

Temel dönem: 1994

Temel fiyat endekslerinin hesaplanması: Fiyat oranlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması alınmaktadır.

^ Ağırlıkların kaynağı: Sanayi ve tarımsal üretim verisi.

Ağırlıkların güncellenme sıklığı: Ağırlıklar her yıl için sabittir.

Ağırlıkların ait olduğu dönem: 1994

Mevsimsel maddeler: Tarım ve balıkçılık ürünleri için değişken ağırlıklar kullanılmıştır.

^ Mevsimsel düzeltme: Yapılmamıştır.

NOT

2006 Ocak ayından itibaren seriler 2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi aylık değişim oranlarına göre devam ettirilmektedir.

Zamanlama

Yıllık.

^ Kamuoyunun Bilgiye Ulaşması

Yayımlama

TEFE sonuçları her ayın 3’ünde saat 16:30'da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulmuştur. 2006 Ocak ayından itibaren 2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi aylık değişim oranlarına göre devam ettirilen 1994=100 Temel Yıllı TEFE her ayın 3’ünde veya takip eden işgününde saat 10:00’da internette yayınlanmaktadır.

İlgililere eş zamanlı yayın dağıtma

Veriler, veri tabanında ve haber bülteni aracılığıyla tüm ilgililere eş zamanlı olarak dağıtılmaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin dönem, şartlar ve gizlilik

Bütün istatistiklerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından toplanarak yayınlanacağı ve değerlendirileceği 1962 İstatistik Kanunun ile 219/1984 ve 357/1989 sayılı kararnameler tarafından düzenlenmiştir.

Başka kurumların bilgiye ulaşması

Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce başka kurumların verilere ulaşması mümkün değildir.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynakların yayınlanması

Yöntem ve kaynaklar, “1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Kavram, Yöntem ve Kaynaklar” (DİE, Ankara:1997) adlı yayınla kamuoyuna açıklanmıştır.


Değişkenlerin açıklanması

Değişkenlere ilişkin yayınlanan tablolar aşağıda belirtilmiştir.

www.tuik.gov.tr

Enflasyon ve Fiyat >> Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) >> Veri/Bilgi >>

1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Sonuçları ve Değişim Oranları (Aylık)

1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi

1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Sektörlere Göre Endeks Sonuçları


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) iconToptan Eşya Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranı (%) (1994=100) (*)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) Sektörlere Göre Endeks Sayıları (*)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) iconToptan Eşya Fiyatları Endeksi (1981=100)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) iconToptan Eşya Fiyatları Endeksi (1987=100)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) iconTABLO 4 : TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (12 AYLIK YÜZDE DEĞİŞME ) (1)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon1994 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeks Rakamları (*)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) iconEK: 2 YILLAR İTİBARIYLA TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon1987 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeks Rakamları, 1988-2005 (*)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon1981 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeks Rakamları, 1982-2005 (*)

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100) icon1994 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları (*)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents