D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) icon

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu)

Reklamlari:Indir 329.44 Kb.
TitleD I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu)
Page5/5
Date conversion29.11.2012
Size329.44 Kb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5
1. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/DШSШPLШN HUKUKU.doc
2. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/BШLШRKШЮШ/BLRKЮ ATAMA VE Y TUT.doc
3. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/DШSШPLШN CEZASI KARARI/DШSШPLШN AMШRШ DШS CZ KARARI.doc
4. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/GЩRЪЮME TUTANAжI/BOЮ GЩRЪЮME TUTANAжI.doc
5. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/RAPOR/DШS DШZШ.doc
6. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/RAPOR/DШS KAPAK.doc
7. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/RAPOR/DШS RAP.doc
8. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/YEMШNLШ KATШP/YEMШNLШ KATШP ATAMA VE YEMШN TUTANAжI.doc
9. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/ШFADE TUTANAKLARI/BOЮ ШFD TUTANAжI BLG BЮV.doc
10. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/ШFADE TUTANAKLARI/BOЮ ШFD TUTANAжI HK DS SOR YPL.doc
11. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/ШFADE TUTANAKLARI/BOЮ ШFD TUTANAжI TANIK.doc
12. /EK-2/08.05.2012 -SABAH-M. CANOжLU/ЩRNEK BELGELER/ШFADE TUTANAKLARI/BOЮ ШFD ШST YAZISI.doc
13. /EK-2/08.05.2012-Щ.SONRA-S. ШжDELER/4483 SayНlН Kanun AЗНklamasН.doc
14. /EK-2/16.05.2012-K. YILMAZ-ШLKER ARIKAN/TKDK Sunum 2012-kБrЯat yНlmaz.pdf
15. /EK-2/17.05,2012-Щ.SONRA-E. BALCIOжLU/Kendini Bilmek.pdf
16. /EK-2/18.05.2012-SABAH-N.CANAT SЪREKLШ/Sunum DilekЗe hakkН-Bilgi Edinme-Bimer/28.12.2011 Sunum/1.BШMER/NOT_BШMER UygulamalarН.doc
17. /EK-2/18.05.2012-SABAH-N.CANAT SЪREKLШ/Sunum DilekЗe hakkН-Bilgi Edinme-Bimer/28.12.2011 Sunum/1.BШMER/genelge.pdf
18. /EK-2/18.05.2012-SABAH-N.CANAT SЪREKLШ/Sunum DilekЗe hakkН-Bilgi Edinme-Bimer/28.12.2011 Sunum/1.BШMER/mБracaat yollarН.docx
19. /EK-2/18.05.2012-SABAH-N.CANAT SЪREKLШ/Sunum DilekЗe hakkН-Bilgi Edinme-Bimer/28.12.2011 Sunum/1.BШMER/temmuz-2011.doc
20. /EK-2/18.05.2012-SABAH-N.CANAT SЪREKLШ/Sunum DilekЗe hakkН-Bilgi Edinme-Bimer/3.4982 sayНlН Bilgi Edinme HakkН Kanunu/NOT_4982 sayili Bilgi Edinme.doc
21. /EK-2/18.05.2012N.CANATSЪREKLШ/DilekЗe hakkНBilgi EdinmeBimer/2.3071 DilekЗe Hakk.Kul.Dair Kan/NOT_3071 sayili Dilekce Kanunu.doc
22. /EK-2/18.05.2012N.CANATSЪREKLШ/DilekЗe hakkНBilgi EdinmeBimer/2.3071 DilekЗe Hakk.Kul.Dair Kan/TBMM ШАTЪZЪK_DilekЗe.docx
23. /EK-2/18.05.2012N.CANATSЪREKLШ/DilekЗe hakkНBilgi EdinmeBimer/3.4982 Bilgi Edinme HakkН Kanun/4982 sayНlН Bilgi Edinme HakkН Kanve yФn..docx
24. /EK-2/21.05.2012-Щ.SONRA-NEDШM SЩZEN/Шl Planlama Uzman Eзitimi-MayНs 2012.pdf
25. /EK-2/22.05.2010- SABAH - M. AYDIN ERTUNА/Mustafa Ertunc/AB Mali YardНmlarН_AB BakanlНзН.pdf
26. /EK-2/22.05.2010- SABAH - M. AYDIN ERTUNА/Mustafa Ertunc/Proje hazНrlama Teknikleri ve prНje dФngБsБ.doc
D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu)
BİLİRKİŞİ ATAMA VE YEMİN TUTANAĞI
HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPILAN MEMURUN SAVUNMASININ ÖZETİ
GÖRÜŞME TUTANAĞI
Günü Sayısı Ö Z Ü
T. C. Sayı
Sayfa (/) DİSİPLİN RAPORU BAŞLANGIÇ
YEMİNLİ KÂTİP ATAMA VE YEMİN TUTANAĞI
Yukarıda açık kimliği yazılı ’nin, / /2012 tarihinde Saat ’da ’nde tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek “bilgisine başvurulan sıfatı ile
Yukarıda açık kimliği yazılı ’nin, / /2012 tarihinde Saat ’da ’nde tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek “Hakkında Disiplin Soruşturması
Yukarıda açık kimliği yazılı ’nin, / /2012 tarihinde Saat ’da ’nde tahsis edilen çalışma odasına davet edilerek “tanık sıfatı ile usulüne uygun
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Genel Sekreterlik gün ve sayılı onayları ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının gün ve sayılı
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ UYGULAMALARI (BİMER UYGULAMALARI)
ŞAHSEN MÜRACAAT
İÇİNDEKİLER (Temmuz- 2011) Sunuş Sayfa- 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN AMAÇ
Dilekçelerin İncelenmesi ve Karara Bağlanması Esas ve Usulleri
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE PROJE DÖNGÜSÜ

Mehmet CANOĞLU

Mülkiye Başmüfettişi


Ankara, 2012

--- ∞∞∞∞∞∞∞ ---

1 Danıştay 11 Daire Karar no: 79/4279 Karar Tarihi:29.11.1979, Hatta bu kararın azlık oyun­da, "... Yasanın tekrarı niteliğinde de olsa yönetmelikle suç ve ceza hükmü ge­tirilmesi kabul edilemez" şeklinde görüş belirtilmiştir.

2 Danıştay 10. Daire Karar no: 86/31 Karar Tarihi:21.01.1986

3 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Karar no:92/176 Karar Tarihi:23.10.1992 kararında, bir üyenin karşı oyunda açıkladığı "Diğer yandan idarelerin bir disiplin cezası verebilmelesi için bu konuda yürürlükte bir yönetmelik bulunması gereksinimi de doğru değildir. Disiplin cezası verilebilmesi, genel cezaların aksine, herhangi bir kural bulunmasına bağlı değildir. Önceden belirlenmiş bir kural varsa, idarelerin buna uymak zorunlulukları bulunmakta ise de; böyle bir kuralın olmaması halinde idarelerin duruma göre disiplin cezası takdir etme yetkileri doğal karşılanmalı­dır. Çünkü disiplin cezası yetkisi kamu hizmeti yapan idarenin bu hizmeti engelleyenlere karşı sahip olduğu, yönetmek ve kamu hizmeti yapmak yetkisinin doğal ve ayrılmaz bir parçasıdır." görüşü mevcuttur.

4 Danıştay 10. Dairesi Karar Tarihi:12.06.1984, Karar no:84/1262

5 Danıştay 10. Dairesi Karar Tarihi:04.12.1984, Karar no:84/2040

6 Danıştay 12.Dairesinin 26.12.2006 tarihinde verdiği K.N:2006/6690 ve E.N:2003/3174 sayılı; Danıştay 8.Dairesinin 11.12.1997 tarihinde verdiği K.N:1997/3928, EN:1995/3680 sayılı kararları.

7 Danıştay 8.Dairesinin 10.11.1998 tarihli ve K.N:1998/3623, E.N:1996/866 sayılı; Danıştay 10.Dairesinin 4.5.1988 tarihli ve K.N:1988/806, E.N:1986/1113 sayılı kararları.

8 Danıştay 7.Dairesinin 27.04.1988 tarihli ve K.N:1988/1222, E.N:1987/980 sayılı; 4. Dairesinin 22.09.1994 tarihli ve K.N:1994/4370, E.N:1994/4414 sayılı; Danıştay 12. Dairesinin 11.2.2008 tarihli ve E.N:2007/5337 ve K.N:2008/722 sayılı; Danıştay 12. Dairesinin 29.3.2007 tarihli ve E.N:2004/1869 ve K.N:2007/1517 sayılı kararları.

9 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.03.1986 tarihli ve K.N:1986/18, EN:1985/141 sayılı kararı örnektir.

10 Danıştay 10.Dairesinin 27.10.1987 tarihli ve K.N:1987/1721, E.N:1987/2015 sayılı; Danıştay 10.Dairesinin 27.10.1987 tarihli ve KN:1987/1721, EN:1987/2015 sayılı kararları örnektir.

11 Danıştay 8.Dairesinin 18.03.1986 tarihli ve K.N:1986/130, E.N:1986/97 sayılı; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.10.1992 tarihli ve K.N:1992/164, E.N:1992/316 sayılı; Danıştay 8.Dairesinin 17.6.1999 tarihli ve K.N:1999/4030, E.N:1997/3109 sayılı; Danıştay 12.Dairesinin 4.5.2005 tarihli ve K.N:2005/1729,E.N:2002/875 sayılı kararları örnektir.

12 Danıştay 8.Dairesinin 16.12.1998 tarihli ve K.N:1998/4372, E.N:1996/1380 sayılı kararı.

13 Nitekim Danıştay 8.Dairesinin 30.03.1998 tarihli ve KN:1998/1775, EN:1996/807 sayılı Kararı; “Soruşturmacı tayin edilmek suretiyle soruşturma raporu düzenlenmeden, disiplin amiri tarafından ilgilinin ifadesi ve savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı”,hakkındadır. Kararda özetle;

“…657 sayılı Yasanın 128. maddesi ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin 19. maddesinde yer alan kuralların birlikte incelenmesin den, memura disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin öğrenilmesinden sonra belli süreler içinde soruşturma açılması, bu soruşturma sonucu oluşturulan soruşturma raporunun yetkili disiplin kurulu veya amiri tarafından değerlendirilerek disiplin cezası verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı, davacı hakkında soruşturmacı tayin edilip soruşturma raporu alındıktan sonra disiplin amirince cezalandırma konusunda bir karar verilmesi gerekirken, olayda soruşturmacı tayin edilmeksizin, disiplin amirince davacının ifadesi ve savunması alınarak tesis edilen dava konusu ceza işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı...” ifade edilmektedir.

Ayrca, Danıştay 8.Dairesinin 22.05.1997 tarihli ve KN:1997/1778, EN:1996/1793 sayılı kararında da benzer gerekçelere yer verilmiştir.

14 Örneğin İdari Dava Dairelerinin 07.04.2005 tarihli ve K.N:2005/234, E.N:2003/417 sayılı kararında, kişinin dokunulmazlığı ilkesi ile özel hayatın gizliliği ilkesi bir kamu kuruluşunun disiplin yönetmeliğinin iptaline gerekçe yapılmıştır.

15 Danıştay 12. Dairesinin 27.11.2007 tarihli ve EN:2007/3065, KN:2007/5534 sayılı kararı örnektir.

16 Konuyla ilgili olduğu değerlendirilen ve disiplin soruşturmasında uygulanacak usul hakkında da önemli bir çerçeve çizdiği görülen Danıştay 12. Dairesinin 13.3.2009 tarihli ve E.N:2007/342, K.N:2009/1324 sayılı kararında özetle;

“Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesinin 1.fıkrasında, disiplin amirlerinin yükümlülükleri belirtildikten sonra 2. fıkrasında; memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek, uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazı; cezalara ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorunda oldukları vurgulanmıştır. Bununla birlikte, disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerinin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişiler hakkında soruşturma emri verilerek, soruşturmacı görevlendirilmesiyle başlatılacak soruşturmada; varsa iddia sahipleri ile olayın açıklığa kavuşması için gerekli tanık ve davacının ifadeleri alınarak yapılacak araştırma ve inceleme ile soruşturma sonucunda olayın değerlendirilmesi; adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaati ve teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması, olayın şüpheye yer vermeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulması, isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek bildirilerek savunmasının alınması ve bunlardan sonra yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi gerekmektedir…” denilmiştir.

17 Bu konuda, Danıştay 12. Dairesin Esas No: 2002/1367,  Karar No: 2005/2816 sayılı Kararda; “…olayda, davacıya isnat edilen fiiller hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunması alınarak disiplin cezası verilmesi suretiyle tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı…” denilerek, disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan disiplin amirince savunması alınarak disiplin cezası verilemeyeceğine hükmolunmuştur.

18 Danıştay 8.Dairesinin 12.03.1996 tarihli ve K.N:1996/652, E.N:1994/6429 sayılı kararı.

19 Bu ilkenin disiplin hukukundaki uygulaması konusunda, Danıştay 8.Dairesinin 16.02.1998 tarihli ve K.N:1998/440, E.N:1997/4389 sayılı; Danıştay 3.Dairesinin 12.03.1998 tarihli ve K.N:1998/863, E.N:1996/6990 sayılı; Danıştay 5.Dairesinin 26.11.2002 tarihli ve K.N:2002/4634, E.N:2000/1927 sayılı kararları örnektir.

20 Danıştay 12. Dairesinin KT:03.02.2006, EN:2003/1159,KT:2003/207 sayılı; Danıştay İdari Dava Dairelerinin KT:27.10.1989, EN:1989/401, KN:1989/156 sayılı; Danıştay 8.Dairesinin KT:17.02.2006, EN:2005/3486,KT:2006/624 sayılı kararları örnektir.

21 Danıştay 8.Dairesinin KT: 9.12.1997, EN: 1995/2936, KN: 1997/3826

22 Danıştay İdari Davalar Genel Kurulunun E.1989/156,K.1989/401,KT.27.10.1989 sayılı kararı.

Danıştay 8.Dairesinin 06.06.1991 tarihli ve K.N:1991/1099, EN:1990/4297 sayılı kararında da konuyla ilgili olarak şöyle denilmektedir; “…Oysa savunma hakkı 1982 Anayasasının 36/1.maddesiyle güvenceye bağlanmış olduğu gibi temel hak ve hürriyetlerle ilgili uluslararası sözleşmelerle de, bu hakkın tanınması ve kullanım yollarının açık tutulması güvenceye alınmıştır. Görülmeyene, bilinmeyene karşı iddia ve savunmada bulunmanın güçsüzlüğü hatta imkânsızlığı açıktır. Hakkında, kimi suçlamalar nedeniyle ve bu suçlamalara dayanılarak özlük haklarını ihlal edecek biçimde işlem tesis edilecek ilgiliye, idarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını önceden açıkça bildirerek savunmasını almasının idari işlemlere güveni ve hukuka uygunluk yönünden isabet oranını artıracağı kuşkusuzdur. İdarenin bu yola gitmeden işlem tesis etmesi halinde ise mahkemenin, yasaların özel düzenleme hali hariç, ilgili belgeleri davacıya tebliğ edip savunmasını aldıktan sonra hüküm tesis etmesi "adil" ve "hakça" bir yargılamanın temel koşuludur…”.

23 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun, EN:1986/8, KN:1986/21, KT: 28.3.1986 sayılı kararı ; Danıştay Dergisi, 1987, sayı:64–65, s.81

24 Danıştay 1. Dairesinin 05.07.1984 tarihli ve KN:1984/155, EN:1984/72 sayılı kararı; “657 sayılı Yasanın, disiplin amiri sıfatıyla bakana tanıdığı disiplin cezası verme yetkisinin devredilemeyeceği” hakkındadır.

25 Danıştay 10. Dairesinin 14.01.1985 tarihli ve KN:1985/10, EN:1984/492 sayılı kararında; “…yetkisiz olan müsteşar yardımcısı tarafından verilip, sonradan müsteşar tarafından kabul edilmiş olan davacıya, uyarma cezası verilmesi yolundaki işlem yasaya uygun bulunmadığından iptaline karar verildi.” denilmiştir.

26 Danıştay 10. Dairesinin 08.04.1991 tarihli ve KN:1991/1296, EN:1988/1701 sayılı kararında; “…aylık kesimi cezası verme yetkisinin disiplin amirlerine ait olduğu, dava konusu olayda bu yetkinin disiplin amiri yerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca kullanılmış olmasında hukuki isabet bulunmadığı…” denilmiştir.

27 Danıştay Danıştay 1.Dairesinin 05.07.1984 tarihli ve KN:1984/155, EN:1984/72 sayılı kararı; “Disiplin cezasının sicilden silinmesi yolunda atamaya yetkili amire yapılan başvuru üzerine, yasada öngörülen koşulların varlığının saptanması halinde, sicilden silme kararının atamaya yetkili amir tarafından bizzat kullanılması gerektiği, bu yetkinin devrinin de mümkün olmadığı” hakkındadır.


28 Danıştay 8. Dairesinin 10.11.1998 tarihli ve KN:1998/3633, EN:1998/4598 sayılı kararı; “İlçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olan davacıya aylıktan kesme cezasının, ilçe milli eğitim müdürü veya üst disiplin amiri olarak kaymakam tarafından verilmesi gerekirse de, müsteşar tarafından ceza verilmiş olmasının işlemi sakatlamadığı” hakkındadır. Kararda, “…Yukarıda anılan Yönetmelik uyarınca, davacıya, Konak İlçe Milli Eğitim Müdür veya Konak İlçe Kaymakamı tarafından disiplin cezası verilmesi gerekmekte ise de; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin yukarıda anılan 16/2 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Müsteşarı, Bakanlıkta görevli bütün memurların en üst disiplin amiri olduğundan ve yetkilerini her derecedeki memur hakkında kullanabileceğinden, Müsteşar tarafından davacıya disiplin cezası verilmesi, dava konusu işlemi sakatlar nitelikte görülmemiştir…” denilmiştir.

29 Danıştay 10.Dairesinin 15.2.1990 tarihli ve KN:1990/270, EN:1989/2490 sayılı kararı, Danıştay’ın bu konuya bakışını özetlemektedir; “…İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinleşen disiplin cezaları, doktrin ve uygulamada kabul edildiği üzere, disiplin cezalarını veren idari merciler yönünden de bağlayıcı ve kesin niteliktedir. İdari mercilerin, vermiş oldukları disiplin cezalarını geri almaları, verdikleri disiplin cezası yerine başka bir disiplin cezası verme yoluna gitmeleri kural olarak olanaksızdır. Ancak dava konusu edilen disiplin cezasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlar nitelikte, idari yargıca verilmiş bir kararın varlığı halinde, artık disiplin cezasının geri alınamayacağından söz etmeye olanak bulunmamaktadır. İdari mercilerin, yargı kararlarını uygulamaları, yargı kararları doğrultusunda işlem tesis etmeleri Anayasal zorunluluktur. Bu zorunluluğun doğal sonucu olarak, yargı kararıyla saptanan hukuki durumun olanak vermesi halinde, idari mercilerin aynı konuda yeniden disiplin cezası verme yoluna gidebileceklerinin de kabulü gerekir....” Yine Danıştay 8.Dairesinin 12.10.1988 tarihli ve KN:1998/3015, EN:1998/4988 sayılı kararı, “kesinleşmiş disiplin cezasının yeni bir idari işlemle ortadan kaldırılmayacağı” hakkında olup kararda özetle şöyle denilmiştir; “…Kamu hizmetinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemlerden olan disiplin cezası, niteliği gereği öteki idari işlemlerden farklıdır. Disiplin cezası vermeye yetkili organlar, bu organların oluşumu, çalışma usulü, karar oluşturulması, bu kararlara itiraz ve bütün bu sürecin her aşaması için öngörülen süre koşulları ile disiplin cezası işlemi sıkı şekil şartına bağlı olarak uygulanabilmektedir. Bu özellik, disiplin cezasının yeni bir idari işlemle ortadan kaldırılmasına engeldir. Ceza ancak bir yargı kararı yahut yasama tasarrufu ile iptal edilebilir veya ancak disiplin cezasının ağırlığına göre, belli süreler geçtikten sonra sicil dosyasından silinmesi atamaya yetkili amirden istenebilir…”

30 Danıştay 10.Dairesinin 23.10.1989 tarihli ve KN:1989/1825, EN:1989/203 sayılı kararı; “Polis memuru olan davacının üzerine atılı bulunan suçu işlediği anlaşıldığından meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde bu yönden hukuka aykırılık bulunmamakta ise de, geçmiş hizmetleri ve sicilleri olumlu olduğundan tüzüğün 15.madde hükmü uygulanarak bir alt ceza verilmesi gerekirken aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı” hakkındadır.

31 Danıştay 12.Dairesinin10.10.2002 tarihli ve KN:2002/3009, EN:2000/2300 sayılı kararında; “…2709 sayılı T.C. Anayasasının 125.maddesinin 4.fıkrasının son cümlesinde yer alan; “Takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez” buyurucu kuralına koşut olarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinin 2.fıkrasında; “2. İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler…657 sayılı Kanunun 125.maddesinin E bendinden sonra gelen ikinci fıkrasında; “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.”, hükmü yer almaktadır….Yukarıda sözü edilen hüküm gereğince geçmiş çalışmaları başarılı veya sicillerinin çok iyi olması halinde, ya da hafifletici nedenlerin bulunması durumunda daha hafif bir ceza verilmesi konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de; belirtilen Anayasa ve yasal düzenleme karşısında yargı yerlerince, idarenin yerine geçerek memurun geçmiş hizmetlerinin ve sicillerinin değerlendirilmesi sonucu, idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde idareyi bir derece hafif ceza vermeye zorlamak hukuken mümkün olmadığından, bir alt ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır…” denilerek, idarenin yargı yerlerince bir derece afif ceza uygulamaya zorlanamayacağına hükmedilmiştir.

32 Danıştay 10.Dairesinin 26.10.1989 tarihli ve KN:1989/1877, EN:1987/1637 sayılı Kararında özetle; “…bir kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu aynı zamanda ceza yasasına göre de suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmadığı ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptandığı gerekçesiyle ilgili beraat etmişse, bu beraat kararının disiplin hukuku yönünden de bağlayıcı nitelikte olacağı açıktır. Ancak delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararları, disiplin hukuku yönünden mutlak anlamda bağlayıcı nitelik taşımamaktadır…” denilerek konuya açıklık getirilmiştir.

Danıştay 10. Dairesinin 30.5.1990 tarihli ve KN:1990/1248, EN:1990/1731 sayılı kararı; “Bir kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu; ceza yasasına göre de suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmadığı ya da suçun o kişi tarafından işlenmediği mahkeme kararıyla saptanmışsa, böyle bir ceza mahkemesi kararının disiplin hukuku yönünden bağlayıcı olacağı; Yargıtay'ca hakkındaki mahkûmiyet kararının bozulmasından sonra yeniden yapılan yargılanması sonucu, kesinleşen yargı kararı ile beraat eden davacının zimmet suçu işlediğinden bahisle işten çıkarma cezası ile tecziyesinde hukuka uyarlık bulunmadığı” hakkındadır.

Danıştay 10. Dairesinin 31.05.1989 tarihli ve KN:1989/1182, EN:1988/1621 sayılı kararı; “Polis memuru olan ve memuriyetten çıkarılmasına ilişkin işleme karşı açtığı dava Danıştay mürettep dairesince reddedilen davacının, üzerine atılı bulunan suçtan dolayı beraatına ilişkin ve kesinleşmiş bulunan ağır ceza mahkemesi kararından ve soruşturma dosyasının incelenmesinden disiplin suçunu işlemediği anlaşıldığından, 2577 sayılı Kanunun 53/1-C maddesine uygun bulunan yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerektiği” hakkındadır.

Danıştay 10. Dairesinin 27.10.1987 tarihli ve KN:1987/1721, EN:1987/2015 sayılı kararı; “Delil yetersizliği nedeniyle verilen bir beraat kararının, disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak anlamda bağlayıcı nitelikte olmadığı” hakkındadır.

Danıştay İdari Dava Dairelerinin 20.06.2003 tarihi ve KN:2003/436, EN:2003/67 sayılı kararı; “657 sayılı Yasanın 131. maddesine göre memurun ceza yasasına göre mahkûm olması ya da olmamasının disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, disiplin hükümleri bakımından memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunduğu anlaşılan davacıya adli yargıda suç sayılan fiili nedeniyle delil yetersizliğinden beraat etmiş olduğuna bakılmaksızın devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı” hakkındadır.

Danıştay 8. Dairesinin 7.4.1997 tarihli ve KN:1997/1171, EN:1995/4538 sayılı kararı; “Ceza yargılaması sonucu suçun işlendiği tarihte ceza ehliyetine sahip olmadığı kesinleşen davacının, disiplin hukuku açısından da ehliyeti bulunmadığı” hakkındadır.

Danıştay 8. Dairesinin 26.12.1995 tarihli ve KN:1995/4612, EN:1995/3666 sayılı kararı; “Kamu görevlisi disiplin ceza davalarında beraat etmiş olmanın disiplin cezası verilmesini engellemeyeceği” hakkındadır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 15.11.1990 tarihli ve KN:1990/2, EN:1990/2 sayılı kararı; “Ertelenmiş bulunan bir mahkûmiyet hükmü nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A–5 ve 98/B maddeleri uyarınca devlet memurunun görevine son verilmeyeceği” hakkındadır.

1   2   3   4   5

Reklamlari:

Similar:

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /seminer/Alternatif Щзretim YФntem ve Teknikleri Semineri.doc
2. /seminer/Anlayarak...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /PDF olarak/Dis Kapak 2007.pdf
2. /PDF...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /PDF olarak/Dis Kapak 2007.pdf
2. /PDF...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /PDF (MIB) 2008/DIS KAPAK 2008.pdf
2. /PDF...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /PDF (MIB) 2008/DIS KAPAK 2008.pdf
2. /PDF...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBelgeleme
1. /gys_2012/GSSGM - 2012 - GYS DERS NOTLARI.pdf
2. /gys_2012/KAMU...

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBu dosyanın sayfa yapısı A4 boyutunda çıktı alınabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle; sayfa yapısı, sütun genişliği, satır yüksekliği, harf karakteri ve

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBu dosyanın sayfa yapısı A4 boyutunda çıktı alınabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle; sayfa yapısı, sütun genişliği, satır yüksekliği, harf karakteri ve

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBu dosyanın sayfa yapısı A4 boyutunda çıktı alınabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle; sayfa yapısı, sütun genişliği, satır yüksekliği, harf karakteri ve

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBu dosyanın sayfa yapısı A4 boyutunda çıktı alınabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle; sayfa yapısı, sütun genişliği, satır yüksekliği, harf karakteri ve

D I s I p L i n H u k u k u Sayfa (/) (Seminer Notu) iconBu dosyanın sayfa yapısı A4 boyutunda çıktı alınabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle; sayfa yapısı, sütun genişliği, satır yüksekliği, harf karakteri ve

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents