ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR icon

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Reklamlari:Indir 18.92 Kb.
TitleORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Date conversion15.05.2013
Size18.92 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /Pansiyon BБtЗe/2012 pansiyon bБt.dБzenlenme.doc.doc
2. /Pansiyon BБtЗe/2013 mali yНlН 250 gБnlБk pansiyon bБtЗesi(gelir-gider cetveli).pdf
ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Pansiyon gelir ve gider bölümlerinin tespitinde okul kayıtları esas alınacağından formun doldurulmasında buna uyulacaktır. İstatistiki bilgilerin doldurulmasında azamı hassasiyet gösterilecektir.


A) GELİR


1.Parasız yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri 2013 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetveline göre bir öğrenci için yıllık ücretin (1.930,00 TL) parasız yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla bulunacaktır. 1’nolu bölümde belirtilen ödenek, Bakanlığımızca 05.4.2.01 ekonomik kodlu (Eğitim Amaçlı Diğer Transferler) harcama kaleminden gönderilecektir.

2. Paralı yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri, yine 2013 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen yıllık ücretin, paralı yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla bulunacaktır. 2’nolu bölümde belirtilen miktar paralı yatılı öğrenci velisi tarafından karşılanacaktır.

3. Okul Pansiyonları Kanunu'nun 9 uncu maddesinde ''Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için tabela gereğince, kişi başına düşen günlük ücretin % 55'ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına katılarak öğle yemeği yiyebilirler'' hükmü yer almaktadır.

(Tabela ücreti 5,40 TL’nin x % 55’i ……..TL x …….gün sayısı x ……personel ve öğrenci sayısı) çarpımı ile bulunacaktır. 3’nolu bölümde belirtilecek miktar Okul Pansiyonları Kanunu’nun 12’nci ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 20’nci maddelerine göre hizmetten yararlananlardan tahsil edilerek ilgili saymanlığa yatırılacaktır.

4. Yukarıda sayılan gelirler toplamı alınacaktır.

5. Gelirler toplamının % 12’si bulunarak 5’nolu bölümlere kaydedilecektir.

6. Gelirlerin % 88’i bulunarak 6’nolu bölümlere kaydedilecektir.

7. 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında harcanmayıp, Ocak 2013 ayına devreden pansiyon ödeneği, 7’nolu bölüme yazılacaktır. Bu ödeneğin yazılmasında ilgili saymanlıkta kalan miktar bakımından mutlaka mutabakat sağlanacak ve saymanlıktan alınan bilgiler esas alınacaktır.

8. Bu bölümde Aralık 2012 ayı sonu itibariyle pansiyon ambarında mevcut olan yiyecek maddelerinin sayımı yapılarak parasal değeri yazılacaktır. Gelirleri etkilemesi sebebiyle ambar mevcutlarının tespiti yapılırken gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

9. Pansiyonlu okullarımızdan bazılarındaki yatılı öğrenci sayısının az olması sebebiyle pansiyon gelirleri, giderleri karşılayamamaktadır. Bu gibi okulların pansiyon bütçelerinin denkleştirilmesi amacıyla formdaki 9’nolu “Yardım” bölümüne Bakanlıkça ödenek konulacaktır.


10. Gelirler toplamının % 12’si bağlı bulunduğunuz saymanlıkça Ankara Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Bu nedenle; kalan % 88’i 6’ nolu, 2013 Ocak ayına nakit devri 7’nolu, ambar ayniyat tutarı ise 8’nolu ve acil ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça yapılacak yardım tutarlarını toplamı 10’nolu Gelir Genel Toplamı bölümüne kaydedilecektir.


B.GİDER

1. Günlük yiyecek bedeli 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 5,40 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullarda yatılı (paralı + parasız öğrenci sayısı) ………. X ……… TL tabela ücreti x 250 gün hesabıyla yıllık yiyecek bedeli bulunacak ve 1’nolu bölüme kaydedilecektir.

2. Okul Pansiyonları Kanunu'nun 8'inci ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinde, okul müdürünün pansiyonda görevli müdür yardımcısının, belleticilerin, memurların, hizmetlilerin ve nöbetçi oldukları günlerde öğretmenlerin ücretsiz yemek yiyebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm kapsamına giren personel sayısının …….x tabela ücreti ……..TL x 180 gün sayısı 2’nolu bölüme kaydedilecektir.

3. Gelirlerin 3’nolu bölümünde hesaplanan ücretli bir öğün yemek yiyenlerle ilgili tutarın % 12’si düşüldükten sonda kalan % 88’lik tutar 3’nolu gider bölümüne kaydedilecektir.

Bu işlemlerden sonra Genel Gelir Toplamından Gider bölümün 1,2 ve 3’nolu bölümlerin toplamı çıkarılır. Kalan ödenek okul müdürünün istek durumu dikkate alınarak 4,5,6,7,8,9,10.11,12,13,14 ve 15’nolu bölümlere dağıtılır.

Pansiyonunuzun yakacak, elektrik ve su ödeneğinin tespiti yapılırken odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz fiyatları dikkate alınarak hesaplanacak ve ilgili bölümde gösterilecektir. Bu ödeneğin hesaplanmasında gelir durumuna göre değil, gerçek ihtiyaçtan hareket edilecektir.

Giderlerin 14’nolu bölümünde yer alan hizmet alımlarında 2013 yılında kişi başına ödenek hesaplaması aşağıdadır.


Bir Personel için

01.01.2012-30.06.2013 01.07.2012-31.12.2013


a) 1.189,00 TL 1.241,12 TL Maaşı, SSK Pr., Gelir Ver, İşsizlik Pr. ve

Damga Ver.

b) 118,90 TL 124,11 TL % 10 Müteahhitlik kârı

c) 235,42 TL 245.74 TL % 18 KDV

1.543,32 TL 1.610.97 TL TOPLAM


d) 01.07.2013 tarihleri arası 5 aylık ihale ve alınacak teklifler 1.543,32 TL yi geçmeyecektir

e) 07.12.2013 tarihleri arası 4 aylık ihale ve alınacak teklifler 1.610,97 TL yi geçmeyecektir

Dağıtılan ödenek yeterli olmadığı durumda gelirin 9’nolu bölümüne Bakanlıkça yardım ödeneği konarak genel gelirler ile giderler toplamı denkleştirilir.

f) Yemeklerin mal ve hizmet satın alınması yöntemiyle karşılanıp karşılanmadığı belirtilecektir.

g) 2013 mali yılına ait pansiyon bütçesi onaylanmadan hizmet alımı ihalesi kesinlikle yapılmayacak, onaylanıncaya kadar geçen süre doğrudan teminle ödeme yapılacaktır.

Pansiyon Bütçesi formu 01 Şubat 2013 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.


Atatürk Bulvarı, 06648 Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: İsmail GÜDEN-Şef

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Telefon: (0 312) 413 18 59

mktastemel@meb.gov.tr Faks : (0 312) 418 07 39

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconBİLGİ VE TAKİP FORMLARININ DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconBİLGİ VE TAKİP FORMLARININ DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconKAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconKAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconKAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconKAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR icon2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı e-Okul Modülü İçerisinde Bulunan Bina Kullanım Ekranları ve Bina Bilgileri Ekranlarının Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR icon2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı e-Okul Modülü İçerisinde Bulunan Bina Kullanım Ekranları ve Bina Bilgileri Ekranlarının Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconİLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN OKUL GEZİ ONAYLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PANSİYONLU OKULLARA AİT BÜTÇE (GELİR-GİDER ÇETVELİ) FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR iconİLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN OKUL GEZİ ONAYLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents