1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2

Reklamlari:Indir 42.19 Kb.
Title1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2
Date conversion10.03.2013
Size42.19 Kb.
TypeKayıt formu
Source
ULUS KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )


30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI


1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )


En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Bartın İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.


30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI


1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı


30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Barınma yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit


1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )


30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Sosyal destek devamı için yapılan başvurularda

^ ULUS KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

5

EĞİTİM YARDIMLARI


1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Eğitim destek devamı için yapılan başvurularda

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi


Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.


15 GÜN


7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi


Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.


15 GÜN^ ULUS KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

15 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

15 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI


1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

30 GÜN11PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..30 GÜN


^ ULUS KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

12

PROJE DESTEKLERİ

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu


Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜNNOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Uğur ÜNAL İsim : Ali Fuat ATİK

Unvan :Vakıf Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres :Hükümet Konağı Adres : Hükümet Konağı

Ulus/BARTIN Ulus/BARTIN

Tel. :416 30 32 Tel. : 416 30 32

Faks :416 30 32 Faks : 416 30 32

e-Posta :bartin.ulus@sydv.org.tr e-Posta : bartin.ulus@sydv.org.tr


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( ilk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 icon1 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT 2

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconSydv basvuru formu

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa ) 2 iconSydv basvuru dilekcesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents