İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 icon

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588

Reklamlari:Indir 0.56 Mb.
TitleİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588
Page4/9
Date conversion18.12.2012
Size0.56 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Şikayet Edilen: Devagrup Ltd. Şti.


Şikayet Edilen Reklam: Milliyet Gazetesi’nin 30.06.2011 tarihli nüshasında yayınlanan ilanlar ile broşürlerde yer alan muhtelif isimli ürünlerin reklam ve tanıtımları.


^ Reklam Yayın Tarihi: 30/06/2011


Yayınlandığı Mecra: Gazete, broşür


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu Milliyet Gazetesi’nin 30/06/2011 tarihli sayısı ile 2011 yılında dağıtılan broşürlerde yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;


-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;


- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) ve (p) bentleri,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Devagrup Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (7.395 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


55)


Dosya No: 2012/188


Şikayet Edilen: Aktar Kör İsmail Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.


Şikayet Edilen Reklam: http://aktarci.net/panax.html adresli internet sitesinin 23/01/2012 tarihli görünümünde yer alan “Panax” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar.


Reklam Yayın Tarihi: 23/01/2012


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;


-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;


- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Aktar Kör İsmail Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


56)


Dosya No: 2012/105


Şikayet Edilen: ASR Gelişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.


Şikayet Edilen Reklam: www.hcgdamla-bayi.com ve www.hcgdamlaburada.com adresli internet sitelerinin 16/02/2012 tarihli görünümünde yer alan “HCG Damla” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar


Reklam Yayın Tarihi: 16/02/2012


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;


-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;


- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ ASR Gelişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


57)


Dosya No: 2012/35


Şikayet Edilen: Bitki Grup Market Bitkisel Sağlık Ürünleri Koz. İlaç Med. Day. Tük. Mal. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd.


Şikayet Edilen Reklam: Broşürlerde yer alan “Clavis Panax”, “Clavis D1”, “Clavis Reishi Mantarı”, “Clavis E1”, “Clavis Romflex”, “Clavis Glabra” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar


^ Reklam Yayın Tarihi: 2011


Yayınlandığı Mecra: Broşür


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu broşürlerde yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;


-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;


- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin “Reklam Yayınlama İlkeleri” başlıklı 15 inci maddesinin (a), (c), (d), (e), (f) ve (p) bentleri,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Bitki Grup Market Bitkisel Sağlık Ürünleri Koz. İlaç Med. Day. Tük. Mal. İml. İth. İhr. San. Tic. Ltd. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


58)


^ Dosya No: 2012/41


Şikayet Edilen: Cenova Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.


Şikayet Edilen Reklam: www.sustenex.com.tr adresli internet sitesinin 22/02/2012 tarihli görünümünde ve 11/11/2011 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde yer alan “Sustenex” isimli ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar


^ Reklam Yayın Tarihi: 22/02/2012-11/11/2011


Yayınlandığı Mecra: İnternet, gazete


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesi ve gazetede yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. Maddesinin 3. bendi;


-2002/58 sayılı Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinin Etiketleme ve İşaretleme Kuralları başlıklı 5 inci maddesinin (e) ve (f) bendi;


- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Cenova Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


59)


Dosya No: 2012/1078


Şikayet Edilen: Kibarlı Pazarlama Day. Tük. Mal. Rek.ve Kırt. Ltd.Şti.


Şikayet Edilen Reklam: www.doktorunuzsizinle.org adresli internet sitesinin 21/03/2012 tarihli görünümünde yer alan “Clavis Panax” ve “Clavis Reishi” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar


Reklam Yayın Tarihi: 21/03/2012


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu internet sitesinde yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmek suretiyle, anılan ürünlerin tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu izlenimi yaratıldığı, dolayısıyla bahsi geçen reklam ve tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu, bu durumun;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 24. maddesinin 3. bendi;


- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Kibarlı Pazarlama Day. Tük. Mal. Rek.ve Kırt. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ulusal düzeyde idari para (81.554 TL) ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.


60)


Dosya No: 2012/467


Şikayet Edilen: Nedam Kozm. Med. Op. Gıda Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.


Şikayet Edilen Reklam:www.eczanemizde.comadlı internet sitesinde “Mitamin Balomega Ballı Vitamin Şurubu” isimli ürüne ilişkin olarak yayınlanan reklam ve tanıtımlar.


Reklam Yayın Tarihi: 12.05.2011


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: Söz konusu reklamlarda, “Mitamin Balomega Ballı Vitamin Şurubu – Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 2-6 yaş arası çocuklar; günde 1 defa 5 ml, 7-12 yaş arası çocuklar; günde 1 defa, 10 ml” ifadelerinin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün Gıda mevzuatındaki hükümlerin aşılması suretiyle tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak hastalık tedavi edici ilaç izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Nedam Kozm. Med. Op. Gıda Rek. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, karar verilmiştir.


61)


Dosya No: 2012/479


Şikayet Edilen: www.felixtablet.com (Selami YAVUZ)


Şikayet Edilen Reklam: “www.felixtablet.com” adresli internet sitesinde yayınlanan “Felix Tablet”, “Felix Bitkisel Macun” ve “Felix Bitkisel Çay” isimli ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımlar


Reklam Yayın Tarihi: 2012


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitesinde yer alan,^ FELIX SİGARA BIRAKMA TABLETİ - FELİX Sigaradan Kurtulmaya Yardımcı Bitkisel Karışımlı Tablet - Felix Tablet, vücudun nikotine olan bağımlılığını engellemeye çalışır ve kişiyi nikotinin etkisinden kurtarmaya yardımcı olur. Meyan kökü sigaranın zararlarına karşı vücudumuzu dirençli hale getirmesini sağlar. İçerisindeki melisa nikotin ihtiyacını karşılar ve sarı kantoron sayesinde sigaradan tiksinmeyi sağlar. Felix Tablet etkisini hızlı bir şekilde gösterir. Sağlığa zararlı herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmez. 2-3 gün düzenli kullanımdan sonra %99.9 oranından sigara bıraktırma garantilidir. Ortalama 5-6 gün kullanım süresi vardır. Felix Tablet, vücudun nikotin bağımlılığını engellemeye çalışır ve kişiyi nikotinin etkisinden kurtarmaya yardımcı olur. Sigara bağımlısı olan kişi her canı sigara çektiğinde bir adet FELİXTABLET kullanığında nikotin ihtiyacının azaldığını farkedecektir. Sigara içmenin zararlarını okuduktan sonra sizde bir an önce sigarayı bırakmayı düşüneceksiniz. Kendiniz, eşiniz, çocuklarınız, sevenleriniz, sevdikleriniz ve bütçeniz için FELİXTABLET ile sigaraya son vermeye ne dersiniz Sigaraya 5-6 gün ara verin, bu sürede canınız her sigara çektiğinde FELİX TABLET çiğneyin. FELİXTABLET; Etkisini Hemen Gösterir. FELİXTABLET; Sigara Özleminizi Tamamen Yok Eder. FELİXTABLET; Güçlü Bir İrade Gerektirmez. FELİXTABLET; Etkisi Kalıcıdır. FELİXTABLET; Tamamen Bitkiseldir, Hiçbir Kimyasal Madde İhtiva Etmez. FELİXTABLET; Sigara Bırakmanıza Yardımcı Bitkisel 60 Tabletle ile Sigarayı Bırakmak Artık Sandığınızdan Çok Daha Kolay. FELİXTABLET; 60 Tablettir, Sigara Kullanım Sıklığınıza Göre, Canınız Her Sigara İçmek İstediğinde Bir adet FELİXTABLET Alarak Bu İsteğinizi Yok Edebilir ve FELİXTABLET İle Sağlıklı Bir Hayata Yeniden Merhaba Diyebilirsiniz. • Bel gevşekliğini önleyici, idrar yolları rahatsızlıklarını giderici yararları vardır. ^ FELIX ZENCEFİLLİ BİTKİSEL MACUN - • Metabolizmayı güçlendirici, balgam söktürücü, öksürük giderici ve iştah açıcıdır. • Astım,Bronşit,Kalp çarpıntısı,nefes darlığı ve baş dönmelerinde,göğüs yumuşatmada,balgam söktürmede etkilidir.Sinirleri yatıştırıcıdır. • Sinirleri yatıştırıcıdır. Yorgunluğun, gerginliğin, el ve ayak titremelerinin, ortadan kalkmasında büyük katkı sağlar. • Sindirim sistemi bozukluklarında, sırt ve bel ağrılarında, siyatik - romatizmada, damar sertliklerinde çok yararlıdır.• Kanın temizlenmesinde, işeme zorluğunun giderilmesinde etkilidir. İştah açmada, hazımsızlığı ve ağız kokusunu gidermede yararlıdır.• Sindirimi kolay bir besin maddesidir. Vücuda kuvvet ve enerji kazandırmada, kalbe ferahlık vermede çok etkilidir. ^ FELIX BİTKİSEL ÇAY - Günümüz tıbbındaki kullanımı: Sinirsel rahatsızlıklardan kaynaklanan depresyonlarda, yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Anadolu'daki geleneksel kullanımı: Yukarıdaki kullanımlarına ek olarak safra kesesi ve böbrek hastalıklarında, idrar ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Baş tacımız çay, yararlarını bilerek veya bilmeyerek tükettiğimiz bir içcek. İster siya, ister beya, isterse yeşil çay olsun hepsinin en çok bilinen özelliği başında kanserden koruyucu olması gelir. Çayın en önemli özelliği tamamen doğal bir ürün olması, kokulu çaylardaki çiçek, meyve veya baharatlar hariç hiçbir yapay renklendirici, koruyucu ve kokulandırıcı içermemesidir. Ayrıca sütsüz ve şekersiz alındığı sürece kalorisi yoktur ve vücudun su dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Çay doğal olarak florür içerdiği için, diş minesini kuvvetlendirir ve ağızdaki bakterileri kontrol altında tutarak plak oluşumunu azaltır, diş eti hastalıklarına karşı koruma oluşturur. Yapılan araştırmalar, hem yeşil hem de siyah çayların tüketilmesinin kanser riskini -özellikle akciğer, bağırsak ve cilt kanseri- azaltabileceğini göstermektedir. KANSER YAPICI HÜCRELERE ENGEL - Siyah çayın bileşenlerinin antioksidan etkisinin olabileceği, kanser yapıcı hücrelerin oluşmasını engelleyebileceği düşünülmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan çeşitil araştırmalar çayın kalp hastalıkları, felç ve tromboza karşı olası etkilerini göstermektedir. Çaydaki kafeinin kalp ve dolaşım sistemi için hafif bir uyarıcı olabileceği ve böylece arteoskleroz (damar sertliği) olasılığını azaltabileceği düşünülmektedir. Ayrıca çaydaki polifenollerin, kolekstrolün damarlar tarafından emilmesini ve kan pıhtılarının oluşmasını engellediğine de inanılmaktadır. Çaydaki kafein, konsantrasyonu artırabilir, tat ve koku alma duyularını güçlendirebilir. Çayın hazım sağlayan sıvıları, böbrekler ve karaciğer de dahil olmak üzere metabolizmayı uyarır. Böylece toksinlerin ve diğer istenmeyen maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.” şeklinde ifadeler ile aynı sitenin “Yorumlar-Müşteri Düşünceleri” bölümünde yer verilen benzer özellikteki ifadelerin, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünleri endikasyon belirterek tanıttığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici – sigarayı bıraktırıcı etkiye sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5, maddeleri,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/e, 7/a, 7/c -1, 13,17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren ^ Selami YAVUZ hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, karar verilmiştir.


62)


Dosya No: 2012/459


Şikayet Edilen: Korpa Medikal İlaç Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.


Şikayet Edilen Reklam: www.antakyabiberikorpa.com, “www.antakyabiberisiparis.net”, “www.antakyabiberisiparis. gen.tr” adresli internet sitelerinde “Antakya Samandağ Dağ Biberi” isimli ürüne ilişkin olarak yayımlanan reklam ve tanıtımlar.


^ Reklam Yayın Tarihi: 2012


Yayınlandığı Mecra: İnternet


Değerlendirme/Karar: Söz konusu internet sitelerinden;


www.antakyabiberikorpa.com”da ve “www.antakyabiberisiparis.gen.tr”de yer alan, “Mesut Yar’ın Zayıflama Formülü - Antakya Biberi mucizesiyle sizde tanışın içerisindeki inanılmaz maddeler sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz istediğiniz kiloya ulaşmanız imkansız değil yapmanız gereken antakya biberi ni düzenli bir şekilde kullanıp gerisini antakya biberi ne bırakmak o sizi istediğiniz kiloya ulaştıracak antakya biberi ile kolayca kilo vereceksiniz.”, “Antakya biberi ile imkansız diye bir şey yok istediğiniz kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşacaksınız.Onlarca yöntem deneyip sonuç alamadıysanız birde antakya biberi ni denemenizi öneriyoruz.Antakya biberi mucize ile henüz tanışmadıysanız hemen sipariş verin kapıda ödeme seçeneği ile kolayca satın al. Hayalizdeki kiloya erişmek artık çok daha kolay olacak antakya biberi ile.”, “Antakya biberi doğadan özenle elde edilmiş mucize maddelerle kilo vermeniz artık çok kolay bu ürünü kullanan binlerce kişi istediği kiloyu verdi içeriği tamamen bitkisel olan bu mükemmel ürünle hayalleriniz gerçek olacak tamamen doğal olan her hangi bir yan etkisi bulunmayan ürünümüz…”, “Hem sağlıklı hemde hızlı kilo vermeyi kim istemez hemde ağır diyetler, perhizler yapmadan artık antakya biberi ile bu mümkün düzenli olarak kullanan binlercesi istedikleri kiloya ulaştı ve istediklerini giyebiliyorlar sizde antakya biberi ni sitemiz üzerinden sipariş edin kapıda ödeme seçeneğiyle kolayca teslim alın 1 ayda 8 kiloya kadar zayıflama şansını kaçırmayın her türlü soru, görüş ve sorunlarınız için telefonlarımızdan yada sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.”, “Antakya biberi olarak dünyada ünlenen ve binlerce kişi tarafından kullanılan antakya biberi‘nden biraz bahsedelim en önemli özelliği içerisindeki bitkisel maddeler sayesinde yağ yakıcı özelliğinin olması ve bu şekilde kilo verdirip zayıf kalmanızı sağlıyor %100 doğal olan her hangi bir yan etkisi olmayan bu mükemmel ürünü sitemizden kolayca sipariş verebilirsiniz.”, “İstemedende olsa fazla kilo alıyorsunuz ve ideal görüntünüzden uzaklaşıyorsunuz ve bunun sonucunda bir sürü ağır diyetler, perhizler uyguluyorsunuz ve hem sağlığınızdan oluyorsunuz hemde istediğiniz kiloya ulaşamıyorsunuz antakya biberi sizlere sağlıklı bir şekilde kilo verdirmek için üretildi tamamen bitkisel mucize ürünümüzle henüz tanışmadıysanız bu doğal devadan mahrum kalarak çok şey kaybetmişsiniz demektir yapmanız gereken düzenli kullanıp gerisini antakya biberine bırakmak.”, “Amerika,da bir çok ünlünün kullanarak kilo verdiği Antakya Biberi sağlıklı ve kalıcı olarak zayıflamak, rahat bir nefes alarak kilo vermek isteyenlere Korpa ilaç medikal güvencesi ile sunuluyor…Dünya zayıflama sektörünün yeni gözdesi Antakya Biberi- Antakya Biberi, bünyasinde ağırlıklı olarak C, A ve B vitaminleri içermekte ve bu vitaminlerin yanı sıra içerisinde yüksek oranda Beta Karoten de içermektedir. Antakya Biberi yeni gözde olmasının hakkınıda vermişe benziyorki kullanıcılarının %94 gibi büyük bir oranı Antakya Biberi ile diyet yapmadan spor yapmadan kolayca zayıfladıklarını teyit ediyorlar.”, “Antakya biberi içeriğindeki bitkisel maddeler sayesinde zayıflatır yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo verdirmesiye tüm dünyada ünlenmiştir.İstediğiniz kiloya ulaşmanız artık imkansız değil yapmanız gereken düzenli şekilde antakya biberi kullanmak siparişinizi kapıda ödeme seçeneğiyle alabilirsiniz istediğiniz kiloya ulaşmak istiyorsanız hemen antakya biberi sipariş verin.”, “Zayıflama ürünlerinin kullanımında sürekli bol su tüketilmesi gerekiyor. Neyse ki Antakya Biber Hapının su ihtiyacını kendiliğinden arttıran bir özelliği var. Bu yüzden zorla su içmek zorunda kalmazsınız. Diyet dönemlerinde en fazla karşılaşılan sorunlardan biride tatlı ihtiyacıdır. Çoğu insan tatlı düşkünlüğü yüzünden fazla kilolarla baş etmek zorunda kalıyor. Antakya Biber Hapı tatlı ihtiyacını dizginlemeye ve tokluk hissetmenize yardımcı olur. Gereksiz iştahı keserek kolay acıktırmaz.” ifadeleri ile,


www.antakyabiberisiparis.net” te yer alan, “Antakya Biberi ile Diyetsiz Zayıflama Amerika’da bir çok ünlünün kullanarak kilo verdiği Antakya Biberi sağlıklı ve kalıcı olarak zayıflamak, rahat bir nefes alarak kilo vermek isteyenlere Korpa ilaç medikal güvencesi ile sunuluyor… Dünya zayıflama sektörünün yeni gözdesi. Antakya Biberi yeni gözde olmasının hakkını da vermişe benziyor ki kullanıcılarının %94 gibi büyük bir oranı Antakya Biberi ile diyet yapmadan spor yapmadan kolayca zayıfladıklarını teyit ediyorlar.”, “Antakya biberi içeriğindeki bitkisel maddeler sayesinde zayıflatır yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo verdirmesiye tüm dünyada ünlenmiştir. İstediğiniz kiloya ulaşmanız artık imkansız değil yapmanız gereken düzenli şekilde antakya biberi kullanmak siparişinizi kapıda ödeme seçeneğiyle alabilirsiniz istediğiniz kiloya ulaşmak istiyorsanız hemen antakya biberi sipariş verin.”, “Antakya biberi mucizesiyle sizde tanışın içerisindeki inanılmaz maddeler sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz istediğiniz kiloya ulaşmanız imkansız değil yapmanız gereken antakya biberi ni düzenli bir şekilde kullanıp gerisini antakya biberi ne bırakmak o sizi istediğiniz kiloya ulaştıracak antakya biberi ile kolayca kilo vereceksiniz.”, “Antakya biberi ile imkansız diye bir şey yok istediğiniz kiloya sağlıklı bir şekilde ulaşacaksınız.Onlarca yöntem deneyip sonuç alamadıysanız birde antakya biberi ni denemenizi öneriyoruz.Antakya biberi mucize ile henüz tanışmadıysanız hemen sipariş verin kapıda ödeme seçeneği ile kolayca satın al. Hayalizdeki kiloya erişmek artık çok daha kolay olacak antakya biberi ile.”, “Antakya biberi doğadan özenle elde edilmiş mucize maddelerle kilo vermeniz artık çok kolay bu ürünü kullanan binlerce kişi istediği kiloyu verdi içeriği tamamen bitkisel olan bu mükemmel ürünle hayalleriniz gerçek olacak tamamen doğal olan her hangi bir yan etkisi bulunmayan ürünümüzü sitemizden kolayca sipariş verebilirsiniz kapıda ödeme seçeneğiyle teslim alabilirsiniz.”, “Hem sağlıklı hemde hızlı kilo vermeyi kim istemez hemde ağır diyetler, perhizler yapmadan artık antakya biberi ile bu mümkün düzenli olarak kullanan binlercesi istediklere kiloya ulaştı ve istediklerini giyebiliyorlar sizde antakya biberi ni sitemiz üzerinden sipariş edin kapıda ödeme seçeneğiyle kolayca teslim alın 1 ayda 8 kiloya kadar zayıflama şansını kaçırmayın.”, “Antakya biberi olarak dünyada ünlenen ve binlerce kişi tarafından kullanılan antakya biberi‘nden biraz bahsedelim en önemli özelliği içerisindeki bitkisel maddeler sayesinde yağ yakıcı özelliğinin olması ve bu şekilde kilo verdirip zayıf kalmanızı sağlıyor %100 doğal olan her hangi bir yan etkisi olmayan bu mükemmel ürünü sitemizden kolayca sipariş verebilirsiniz.”, “İstemedende olsa fazla kilo alıyorsunuz ve ideal görüntünüzden uzaklaşıyorsunuz ve bunun sonucunda bir sürü ağır diyetler, perhizler uyguluyorsunuz ve hem sağlığınızdan oluyorsunuz hemde istediğiniz kiloya ulaşamıyorsunuz antakya biberi sizlere sağlıklı bir şekilde kilo verdirmek için üretildi tamamen bitkisel mucize ürünümüzle henüz tanışmadıysanız bu doğal devadan mahrum kalarak çok şey kaybetmişsiniz demektir yapmanız gereken düzenli kullanıp gerisini antakya biberine bırakmak.”, “antakya biberi denilince ilk akla gelen mesut yarın zayıflama formulü olması fakat antakya biberi sadece zayıflamaya yönelik bir ürün olmayıp bir çok sorunun çözümü. Antakya biberi sindirim bozukluğu olan kişilerin metabolizmasını düzenleyerek sindirim sorununu ortadan kaldırır. Sinir sistemini uyarıcı özelliği ile kişinin savunma mekanızmasını canlandırarak vucut direncinin artmasını sağlayıp vucudu güçlü kılar. Antakya biberi nin en büyük özelliği ise zayıflatırken kişinin yüksek oranda su kaybını hızlandırmak yerine metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını arttırması ve böylece verilen kiloların tekrar geri alınmamak üzere verdirmesi.”, “Bir çok kişinin zayıflamasına yardımcı olmuş ve zayıflama konusunda önce gelen ürünlerden birisi olan antakya biberi ve samandağ biberi nin özellikleri: Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ yakımını arttırır. Sindirimi düzenleyerek sindirim salgısını arrtırır. İçerdiği antioksidanlar sayesinde bir çok kanser türüne karşı faydalıdır. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. İçerdiği zengin C vitamini sayesinde hastalıklara karşı direnci arttırır. Soğuk algınlığı başlangıcında iyileşmesinde etkilidir. Yüksek miktarda lif içerdiğinden kabızlığa iyi gelir. Antakya Biberi acı olması nedeniyle içerisindeki biber akciğerlere de iyi gelmektedir. Kronik bronşit ile anfizemi hastalığını önleyerek hafifletir. Solumun zorluklarını giderir. Damarlardaki pıhtılaşmış kanın çözülmesini sağlayarak buna bağlı oluşan ağrıları giderir. EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İLE VUCUTTAKİ YAĞA KARIŞMIŞ TOKSİNLERİ İDRAR YOLU İLE ATTIRARAK KALICI VE SAĞLIKLI BİR ZAYIFLAMA SAĞLAR.”, “Antakya Biber i, gün içinde tok kalmanıza yardımcı olur. Tokluk hissi verir. Aşırı yemek ve tatlı isteğini giderir. Özel formülü sayesinde fazla enerjiyi açığa çıkarır. Hızlı yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Kan dolaşımı ile vücudun yağları eritip atmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra Antakya Biberi :ideal kilonuza geldiğinizde formunuzu korumaya yardımcı olur. Yalnız kilolarınızı vermek için değil, aynı zamanda kilonuzu muhafaza etmek için Antakya Biber i büyük yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizma hızı düşük olan kişilerin de metabolizmasını düzenleyerek efor harcamadan fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur.”, “Yorumlar-Mesut yar’ın kitabını okuduktan sonra denediğim antakya biberi gerçektem mucizevi bir biber. 1 ayda 5 kilo verdim. Tüm kilo sorunu çeken arkadaşlara duyrulur. Şunuda Belirtmeliyim ki sadece hapla zayıflanmaz yürüyüşle yardımcı olmak gerekir. Şimdi daha zayıf daha zindeyim teşekkürler antakya biberi.- İş gereği sürekli oturuyorum ve fazla hareket edemediğimden dolayı biraz kilolarım artmıştı. antakya biberini eşim arkadaşından öğrenmiş. Sorduğumda kilo verdiğini öğrendiğimde bende sipariş verdim ve kendimi daha hafif hissediyorum 1 hafta içerisinde kilo verdiğimin farkındayım.- ben 29 yasındayım ve 3 yasında bi kızım var dogumda aldığım kiloları hala weremedım we bir o kadar da ılac denedım meksıka bıberıde falan ve zehırlendım bu ılaca bugun basladım ve hıc pısman degılm cunku gercekten etkısı hemen basladı tokluk hıssı werıyo ve bol su ıle ıcıldıgınde mıgdeyı tok tutuyo saglklı beslenırsek egzersızler yaparsak baş belası kilolarımızdan kurtuluruz bence-ben kullandım ve 2-3 kilo verdim gerçektende tokluk hissi veriyo ve oturduğum yerde verdim birde spor yaparsam 4 kiloya kadar çıkabilir ama kesinlikle akşam yemeğinde ekmek yemeyin-Benim en büyük sorunum bölgesel kilolarımdı. bunun için yapmam gereken şey spormuş. ama ben işim gereği sürekli masa başında oturuyorum ve spor yapmaya zamanım yok. bu fazlalıklardan hiç kurtulamayacağımı sanıyordum. bir arkadaşımın tavsiyesi ile antakya biber hapı kullanmaya başladım. inanılmaz değişim yaşadım. hiçbir zaman gitmez sandığım fazlalıklar yok olmaya başladı. kilo verdirmekten başka faydaları da var. sanırım içindeki vitaminlerden dolayı zinde kalmamı da sağlıyor. çok memnunum. üstelik fiyatı da çok uygun. kilolarımdan kurtuldum ama antioksidan olmasından dolayı kullanmaya devam edeceğim. herkese tavsiye ederim.” ifadelerinin kullanımı yoluyla, gıda takviyesi niteliğindeki söz konusu ürünün endikasyon belirterek tanıtıldığı, ürünle ilgili olarak tedavi edici ve zayıflamaya yol açıcı etkilere sahip olma izleniminin yaratıldığı, bu iddiaların ise tüketicileri yanılttığı,


Öte yandan, söz konusu reklamlarda Mesut YAR isimli kişinin resimlerinin ve adının izinsiz olarak kullanıldığının ve bu kullanımın Mesut YAR’ın anlaşma yaptığı firma ile ticari ve akdi bir ilişki olmadan ve bu firmanın izni alınmadan yapıldığının, bu durumun ise objektif iyiniyet ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılığa yol açtığının, dolayısıyla söz konusu tanıtımların;


-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. Maddesinin 3. bendi;

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nin 6/2, 6/3, 6/4; 40/1, 40/2, 42/5, maddeleri,


- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/a, 5/b 5/e, 5/g 7/a, 7/c -1, 12, 13, 15/b, 17 inci maddeleri,


-4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi,


hükümlerine aykırı olduğuna


Buna göre, reklam veren Korpa Medikal İlaç Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4077 sayılı Kanunun değişik 17 nci ve 25 inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde ^ 81.554 TL (Seksenbirbinbeşyüzellidört Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Reklamlari:

Similar:

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/1469

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/601

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/590

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/912

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/747

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconİLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2013/21

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 16. 11. 2011 tarihli ve 2011/DK-77/588 sayılı kararı ile

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconKamu Sağlık Hizmetleri Birimi Özel Sağlık Hizmetleri,Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi Yönetim Hizmetleri Birimi Tarih/Saat: İletişim

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconTT&TIM İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye

İLETİŞİM HİZMETLERİ 1 Dosya No: 2012/588 iconMukellef Hizmetleri ve Vergi Iletisim Merkezi VIMER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents