T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ icon

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Reklamlari:Indir 17.64 Kb.
TitleT. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Date conversion12.05.2013
Size17.64 Kb.
TypeDocuments
Source

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO KARAR NO

2012/23 D.Iş 2012/23


HAKİM KATİP

EROL BAŞBUĞ 26185 LALEŞ PERÇİN 10490

İHTİYATİ TEDBİR

İSTEYEN : GULBEN ERGEN ERDOĞAN- 43315454908

VEKİLİ KARŞI TARAF

: AV. AYDIN KURBAN -

: 1- TNT TELEVİZYON PRODÜKSİYON LTD ŞTİ - Türkali Mah.

Odalar Sok. No: 12 Beşiktaş/İst.

2- UÇANKUŞ MEDYA YAYINCILIK HİZMETLERİ TİC A.Ş. -

Levent Mah. Yenisülün Sok. No: 12 Beşiktaş/İst.

3-EROL KÖSE -Levent Mah. Karakol Sok. No: 10 İç Kapı No: 2 Beşiktaş/İst.

TALEP : İhtiyati Tedbir

^ TALEP TARİHİ : 19/03/2012 KARAR TARİHİ : 20/03/2012


İhtiyati Tedbir isteyen vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ve eki belgeler incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Dilekçesinde: TNT Televizyon Prodüksiyon Ltd. Şti'nin sahibi olduğu TNT TV'de 12.3.2012 tarihinde yayımlanan "Kırmızı Halı" isimli programda; davacının cep telefonu ile yaptığı bir görüşme ile ilgili görüntülere ve yorumlara yer verilerek, davacının özel hayatının gizliliği ile haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiği, davacı ile eşi arasında halen İstanbul 14. Aile Mahkemesinde boşanma davası görüldüğü, bu yayının boşanma davasını etkileyecek ve yanlış yönlendirecek iddialar içerdiği, davalı Erol Köse'nin, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesindeki hesabından davacının namus, şeref ve haysiyetini rencide edecek açıklamalar ve hakaretlerde bulunduğu, davacının Murat İlbak isimli evli bir kişiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü, aynı televizyon kanalında aynı tarihte yayımlanan "Magazin Dünyası" adlı programda da davacıyla ilgili hukuka aykırı yayımların sürdürüldüğü, davacı hakkındaki bu haber, yorum ve iddiaların kişilik haklarını ağır surette ihlal eder nitelikte olduğu belirtilerek, davalıların davacıya yönelik söz ve beyanda bulunmalarının, söz konusu mesaj içerikleri ile ilgili olarak yorumda bulunmalarının, davacının cep telefonu mesajları ile ilgili hususlarda yayın, haber ve yorum yapmalarının tedbiren yasaklanmasına; davacının halen devam etmekte olan boşanma davası da göz önüne alınarak, davacının cep telefonu mesajının ve mesaj içeriklerinin tüm televizyon, gazete, radyo, dergi ve internet sitelerinde/kullanım ve
yayınının tedbiren durdurulmasına, mevcut yayınların kaldırılmasına, davalı Erol Köse'nin Twitter veya herhangi bir mecrada davacının cep telefonu mesajı, mesaj içerikleri veya davacı ile ilgili söz, beyan ve açıklamalarda bulunmasının tedbiren yasaklanmasına, mevcut söz, beyan ve yorumların kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

İstem; HMK'nun 389 ve takip eden maddeleri ile TMK'nun 24/1 maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesine ilişkindir.

Dilekçe ve ekleri incelendiğinde: Hakkında tedbir kararı verilmesi talep edilen yayınlarda; "davacının cep telefonu ile sevgilisi ile mesajlaştığı, boşanmadan yasak ilişki yaşadığı, bunu onlarca kameranın önünde alenen sergilediği" şeklinde iddialara yer verildiği, davalı Erol Köse'nin de, davacının Murat Ilbak isimli bir kişiyle ilişkisi olduğunu, daha önce de başkalarıyla ilişki yaşadığını belirterek, davacı hakkında beyan ve isnatlarda bulunduğu görülmüştür.

Davacının film ve ses sanatçısı olduğu kamuoyunca bilinmektedir.

Sanatçılar, tıpkı politikacılar ve sporcular gibi kamuoyunun aşırı ilgisini çeken, bu bakımdan özel yaşamlarının dokunulmaz ve gizli alanları, sıradan vatandaşlara göre daha sınırlı olan kişilerdir.

Talebe konu yayında; davacının cep telefonu ile yaptığı görüşme görüntülenmiş ve bu görüşmeyi sevgilisiyle yaptığı öne sürülmüştür. Davalı Erol Köse de basına verdiği demeçlerle, davacının Murat Ilbak isimli bir kişiyle ilişki yaşadığını, daha öncede aynı şekilde ilişkileri olduğunu iddia etmiştir.

Habere ve iddialara dayanak olarak kanıt gösterilmemiş, sadece bir telefon görüşmesinden hareketle, davacının sevgilisiyle görüştüğü öne sürülmüştür. Yayınlarda ortaya konulan iddialar ve davalı Erol Köse'nin davacı ile ilgili beyanları, davacının kişilik haklarını ihlal eder niteliktedir.

Davacının eşi ile arasında halen görülmekte olan bir boşanma davası olduğundan, söz konusu yayınların kendisi için ayrıca bir üzüntü kaynağı olacağı tartışmasızdır.

Somut olayda, TMK'nun 24 ve B.Y'nın 49 maddelerinde ön görülen koşullar gerçekleşmiştir. Bu nedenle, davalıların, davacı ile ilgili yayınlarının tedbiren durdurulması istemi yerinde olup, kabul edilmelidir.

Dava dilekçesinde; 3. kişi durumundaki basın kuruluşlarının da davacı ile ilgili yayın yapmalarının tedbiren durdurulması talep edilmiştir. Mahkememizin, hasım olarak gösterilmemiş kişiler hakkında ihtiyati tedbir karan vermesi mümkün olmadığı gibi, genel olarak basının haber verme özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde ihtiyati tedbir karan verilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, davacı vekilinin bu husustaki talebi yerinde görülmemiştir.

Dava dilekçesinde ayrıca, davalı Erol Köse'nin, kendi Twitter hesabından davacı ile ilgili beyan ve yorumda bulunmasının engellenmesi istenilmiş olup, bu talebinde yukarıda açıklanan gerekçeyle kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda izah edildiği üzere;

İhtiyati tedbir talebinin KISMEN KABULÜ ile;

Davalı TNT Televizyonunda; davacı ile ve önceki yayınlarda haber konusu yapılan cep telefonu mesaj içerikleriyle ilgili haber ve yorum yapılmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, yapılan yayınların DURDURULMASINA,

Davalı Erol Köse'nin kendi Twitter hesabından davacı ile ilgili söz, beyan ve açıklamalarda bulunmasının TEDBİREN ÖNLENMESİNE, mevcut söz, beyan ve iddiaların KALDIRILMASINA,

Davacının 3. kişi durumundaki yayın kuruluşlan ile ilgili taleplerinin REDDİNE,

Kararın birer örneğinin RTÜK Telekomünikasyon ve İletişim Daire Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE,

.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına gerek olmadığına,

Davacı tarafından yatırılan gider avansından karar kesinleştiği ve talebi halinde kendisine iadesine,

Yargılama masrafının davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde temyizi kabil olmak üzere dosya üzerinden verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 20/03/2012


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO KARAR NO

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO KARARNO HAKİM KATİP

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. DİYARBAKIR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. SARIYER I. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. ÇORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. ERZURUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T. C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ iconT. C. ERZURUM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents