T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) icon

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

Reklamlari:Indir 0.52 Mb.
TitleT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)
Page2/12
Date conversion11.05.2013
Size0.52 Mb.
TypeProgrami
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/D_z trme Giysi Kal_plar_.doc
2. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/D_z trme Giysi sretimi.doc
3. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Drapaj.doc
4. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Erkek Giysi Dikimi.doc
5. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Erkek Giysi Kal_plar_.doc
6. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Erkek Giysi sretimi.doc
7. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Giyim Aksesuarlar_.doc
8. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Giyim sretim Teknolojisi Program_.doc
9. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Giysi Teknik _izimleri.doc
10. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Giysi sretim Teknikleri.doc
11. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kad_n Giysi Dikimi.doc
12. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kad_n Giysi Kal_plar_.doc
13. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kad_n Giysi sretimi.doc
14. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kal_p Haz_rlama.doc
15. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kalite Kontrol.doc
16. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Kesim Teknikleri.doc
17. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Model GeliYtirme.doc
18. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Pastal Plan_ Haz_rlama.doc
19. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/Tekstil Teknolojisi.doc
20. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/_ocuk Giysi Kal_plar_.doc
21. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/_ocuk Giysi sretimi.doc
22. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/sretim Takibi.doc
23. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/sretim Teknikleri.doc
24. /program analizleri 4/Giyim Ъretim Teknolojisi/trg_ Analizi.doc
25. /program analizleri 4/SEYAHAT ACENTECШLШжШ derlser ve iЯlem analizleri/ALAN ORTAK 10-11-12.doc
26. /program analizleri 4/SEYAHAT ACENTECШLШжШ derlser ve iЯlem analizleri/OPERASYON ELEMANI 11-12.doc
27. /program analizleri 4/SEYAHAT ACENTECШLШжШ derlser ve iЯlem analizleri/REZERVASYON ELEMANI 11-12.doc
28. /program analizleri 4/otomotiv teknolojisi/otomotiv teknolojisi.doc
DÜZ ÖRME GİYSİ KALIPLARI
Düz Örme Giysi Üretim Teknikleri
Alan Giyim Üretim Teknolojisi Meslek/Dal
ERKEK GİYSİ DİKİMİ
ERKEK GİYSİ KALIPLARI
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
GİYİM AKSESUARLARI
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)
GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ
GİYSİ ÜRETİM TEKNİKLERİ
KADIN TERZİLİĞİ DİKİM TEKNİKLERİ
KADIN GİYSİ KALIPLARI DERSİ
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ
FORMU Tekstil Hazır Giyim Sektörü / Giyim Üretim Teknolojileri Alanı
FORMU Tekstil Hazır Giyim Sektörü / Giyim Üretim Teknolojisi Alanı
KESİM TEKNİKLERİ
Model Geliştirme
PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI DERSİ
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Alan Giyim Üretim Teknolojisi Meslek/Dal
FORMU Tekstil Hazır Giyim Sektörü / Giyim Üretim Teknolojileri Alanı
Örgü Analizi Dersi
FORMU Turizm ve Gıda Sektörü / Seyahat Acenteciliği Alanı
FORMU Turizm ve Gıda Sektörü / Seyahat Acenteciliği Alanı
FORMU Turizm ve Gıda Sektörü / Seyahat Acenteciliği Alanı
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİ MODÜLLERİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMIÜlkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşme hedeflenmiştir. 1990’lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.


Tekstil ve Hazır Giyim sanayi, sağladığı istihdam imkanı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olagelmiştir. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme sürecine damgasını vuran tekstil ve daha sonra hazır giyim sanayi, günümüzde de gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim sanayi, gelişmiş pazar ekonomilerinde yaratılan katma değer sıralamalarında da ilk sıralarda yer almaktadır.


Tekstil ve hazır giyim sektörünün imalat sanayi içindeki katma değer payı 1/6’dır. Özellikle giyim alt sektörünün emek yoğun karakteri nedeniyle yüksek istihdam sağlanmaktadır. Sektör, yaygın yan sanayi ağı ve iki milyona yaklaşan çalışanıyla önemli bir sosyal işleve sahiptir (Tekstil Paneli, 2002). Sektör, teknolojik gelişmelere rağmen emek yoğun görünümü korumaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte işçinin sorumluluk alanları ve yaptığı işin nitelikleri değişmiş; ancak yine de insan emeği önemini korumaya devam etmiştir. Dünya çapında süregelen bu rekabet, bugüne kadar küçük işletmeler ve ev işletmelerinden oluşan sektördeki mesleki gereklilikleri de değiştirecektir.


Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.


Diğer sektörlerde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de teknolojik gelişmeler paralelinde yapılan işin süresini kısalmakta ve verimi artırmaktadır. Dolayısı ile yeni teknoloji kullanımını geliştirip destekleyecek temel mesleki eğitimin verilmesi gereği de hissedilmektedir. Bu meslekte yetişmiş eleman bulmakta zaman zaman güçlükler yaşanmaktadır. Nitelikli eleman sıkıntısına çözüm olarak, sınırlı olan mesleki eğitim imkanlarının artırılması gösterilmektedir. İş yerlerinin ücret politikalarında önemli sayılabilecek farklılıklar bulunmakta; bu nedenle iş devamlılığı sağlanamamakta ve elemanlar sık sık iş değiştirmektedir. Bilgi ve beceri düzeyi yüksek olan iyi yetişmiş meslek elemanlarının iş bulma şanslarının yüksek olduğu gözlenmektedir.


MEGEP kapsamında Giyim Üretim Teknolojisi Alanında programı hazırlanan;

 • Kadın Giyim Modelisti,

 • Erkek Giyim Modelisti,

 • Çocuk Giyim Modelisti,

 • Hazır Giyim Model Makineci,

 • Kesimci,

 • Erkek Terzisi,

 • Kadın Terzisi

meslekleri yer almaktadır.

Hazır giyim sektörü tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve bu meslekler birinci, ikinci ve üçüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, yaklaşık olarak 8.500 anket 31 ilde uygulanmıştır. Anketler pilot okulda değerlendirilmiş ve mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlilikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.


Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İTKİB, TARGEV, AGS, vb. kurumlarla işbirliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır.


Meslek elemanlarının ulusal ve uluslar arası iş gücünden beklenen yeterlikleri çeşitli araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak programa çalışmalarına aktarılmıştır.


Bu doğrultuda Giyim Üretim Teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.


ALAN ÖĞRETİM PROGRAMI

SEKTÖR

TEKSTİL / HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ


ALAN

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


ALANIN TANIMI

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan dallara/mesleklere yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI

Giyim Üretim Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL/MESLEK PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI

1- KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

TANIMI: Kadın giyim modelisti mesleğinde, kadın giysi modelleri, kalıp hazırlanması ve giyim üretim ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında kadın giyim modelistliği mesleğinin gerektirdiği, giysi çizimi, kalıp hazırlama ve dikme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


2- ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ

TANIMI: Erkek giyim modelistliği mesleğinde, erkek giyimi, kalıpları ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır.

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında erkek giyim modelistliğinde gerekli olan, erkek giysi kalıbı hazırlama ve üretme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


3-ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ

TANIMI: Çocuk giyim modelistliği mesleğinde, çocuk giyimi, kalıpları ve üretim teknikleri ile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında çocuk giyim modelistliğinde gerekli olan, çocuk giysi kalıbı hazırlama ve üretme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


4- HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ

TANIMI: Model makineci mesleği ile ilgili, makineler ve giysi dikim teknikleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında model makinecinin gerektirdiği, dikiş makinesini kullanma ve giysi dikimi yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


5-KESİM

TANIMI: Kesim elemanı ile ilgili, giysi kalıpları ve kumaş kesim teknikleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır.

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında kesim elemanının gerektirdiği giysi kalıbına göre kumaş kesimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


6- ERKEK TERZİLİĞİ

TANIMI: Erkek terziliği mesleğine yönelik olarak, erkek giyimi ve dikim teknikleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır.

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi Alanında erkek terziliğinin gerektirdiği, erkek giysileri dikme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


7-KADIN TERZİLİĞİ

TANIMI: Kadın terziliği mesleği ile ilgili, kadın giysileri ve dikim teknikleri yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim öğretim verilen daldır.

AMACI: Giyim Üretim Teknolojisi alanında kadın terziliğinin gerektirdiği, kadın giysileri dikime yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Giyim Üretim Teknolojisi alanının altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapacak ruhsal, zihinsel ve bedensel engeli bulunmamak.

İSTİHDAM ALANLARI

Giyim Üretim Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda-meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda tekstil/hazır giyim sektöründe;

 1. Atölyeler

 2. Hazır giyim işletmeleri

 3. Modaevi-Butik

 4. Kendi işyerleri vb.

yerlerde çalışabilirler

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

 1. Mesleki ve teknik öğretim okul/kurumları ve Sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

 2. Programın uygulanabilmesi için Giyim Üretim Teknolojisi Alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

 1. Programın uygulanmasında Giyim/Hazır Giyim Alanında lisans öğrenimi ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında Giyim/Hazır Giyim Alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin, sınıf geçme yönetmeliğine göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Dersin altındaki modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

 2. Dersin sonunda modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

 3. Ölçme sonuçları dönem ve yıl sonunda değerlendirilecektir.

 4. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

 1. Mezun olan öğrenci Giyim Üretim Teknolojisi alanında diploma alacaktır.

 2. Seçtiği dalın/mesleğin yeterliklerini kazanan öğrenci sertifika alabilecektir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

 1. Alanda mesleklere yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

 2. Alanda eğitimini tamamlayarak diploma alan öğrenci Giyim Üretim Teknolojisi Alanında ön lisans programlarına veya ÖSS ile diğer yüksek öğretim kurumlarına alanında veya alanı dışında devam edebilir.

 3. Giyim Üretim Teknolojisi alanında eğitim alan veya mezun olan öğrenci; gerekli modülleri tamamlayarak dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

 1. Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak plânlanmıştır.

 2. Eğitim süresinin okulda, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.

 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.

 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.

 5. Öğrenciler kendi başarılarını değerlendirebilir.

 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları, uygulama ve plânlamalara yönelik olarak, çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, hazır giyim işletmeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak öğrenciler yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

 1. Tüm dallarda ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

 2. Giyim Üretim Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.

 3. Dalın/mesleğin gerektirdiği görev ve işleri yapabilecektir.

 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altında yer alan modüller uygulanır.MESLEK LİSELERİ
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ, ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ, HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ, KESİM, ERKEK TERZİLİĞİ,
KADIN TERZİLİĞİ DALLARI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SINIFLAR/DERS GRUPLARI

DERSLER

IX.

SINIF

X.

SINIF

XI.

SINIF

XII.

SINIF

ORTAK GENEL

KÜLTÜR DERSLERİ

Dil ve Anlatım

3

3

3

3

Edebiyatı

2

2

2
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

1

1

1

Tarih

2


Coğrafya

2


Matematik

5

4

2

2

Biyoloji

2


Fizik

2

2Kimya

2

2Yabancı Dil

4

5

5

5

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük


2

Milli Güvenlik Bilgisi1
Felsefe2
Beden Eğitimi

2

2TOPLAM

27

21

16

13
DERSLER

IX.

SINIF

X.

SINIF

XI.

SINIF

XII.

SINIF

ORTAK DERSLER

Ortak Beceriler I

2


Bilgisayar

2


Tanıtım ve Yönlendirme

2


TOPLAM

6

-

-

-

M

E

S

L

E

K


A

L
A

N


D

E

R

S

L

E

R

İ

ORTAK

ALAN

DERSLERİ

Ortak Beceriler II2
*Üretim Teknikleri
7Kalıp Hazırlama
5Tekstil Teknolojisi
2


TOPLAM

-

14

2

-

MESLEK/DAL

DERSLERİ

*İşletmelerde Beceri Eğitimi

-

-

21


26


Kalite Kontrol

*Kadın Giysi Kalıpları

*Kadın Giysi Üretimi

Drapaj

*Erkek Giysi Kalıpları

*Erkek Giysi Üretimi

*Çocuk Giysi Kalıpları

Çocuk Giysi Üretimi

Erkek Giysi Dikimi

Kadın Giysi Dikimi

*Giysi Üretim Teknikleri

Düz Örme Giysi Üretimi

Düz Örme Giysi Kalıpları

Örgü Analizi

Pastal Plânı Hazırlama

*Kesim Teknikleri

Giyim Aksesuarları

Üretim Takibi
MESLEK ALAN DERSLERİ TOPLAMI

-

14

23

26

SEÇMELİ DERSLER
-

4

-

-

REHBERLİK
1

1

1

1

GENEL TOPLAM

34

40

40

40


Not: (*) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak alan ve dal derslerini ifade eder.


GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMININ

UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARGiyim Üretim Teknolojisi Alan programı ile alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.


Bu programın temel yapısı oluşturulurken, ilk sınıflarda ortak genel kültür dersleri ile ortak alan dersleri, son sınıflarda ise mesleğe (dal) özel derslerin öncelikli olarak okutulması planlanmıştır. Bu dersler için içerik belirlerken ulusal ve uluslar arası iş gücünden beklenen temel yeterlikler ve sektör araştırmaları dikkate alınmıştır.


9’uncu sınıf tüm genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ortak olarak okutulur. 9’uncu sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10’uncu sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.


Bu alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11’inci sınıfta verilmektedir. 10’uncu sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.


Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır.


11 ve 12’inci sınıfta mesleğe özgü dersler, modüller ve modül içerikleri, değiştirilip geliştirilebilecektir. Bu değişiklikler, program koordinatörü, değişim önderi öğretmen ve zümre öğretmenleri kararı ve sektörle işbirliği içinde yapılır. Sektör beklentileri ve değişen koşullar, yeni meslekleri gerektirdiğinde, mevcut program yapısına bu gelişmeler yansıtılabilecektir. Yapılan çalışma bilgi için Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.


Çerçeve öğretim programının uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER
1. ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programları uygulanır.


2. ORTAK DERSLER


Bütün alanlarda ortak okutulacak olan Ortak Beceriler Dersleri, öğrencilere kendilerini ve yeteneklerini tanıma, ilgi ve yönelimlerine uygun meslek seçimi yapabilme, işe uyum sağlayabilme ve iyi ilişkiler kurabilme yeterlikleri kazandıran derslerdir.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Reklamlari:

Similar:

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconTürkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi İş Piyasası Hakkında Ara Rapor

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconMEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Pilot Kurumları Müdürlerine

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconMEGEP Mesleki Eğitim ve Öğretim Pilot Kurumları Müdürlerine

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconMESLEKİ YETERLİLİK KURUMU “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconOrta Öğretim Projesi/Okul Gelişimi Projesi kapsamında Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Kurumların Öğrenci,Öğretmen veya Velilerine yönelik Eğitim Semineri projesi hizmet alımı, Basit Satınalma (BSU) yöntemiyle Kapalı Teklif Alma Götürü Usulü” Usulü ile ihale edilecektir

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconORTA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMENİM BİZDE PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconMilli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılında ortaokul 1 arının ve Sınıf öğrencilerine yönelik olarak

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconYönetmelik-Yeni Millî Eğitim Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) icon“Ayın Başarılı Okulu Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü denetim ekiplerince belirlenecek her ay üç okul olmak üzere 2005 2006 eğitim -öğretim

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) iconTR 07-IB-FI-02- Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents