BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ

Reklamlari:Indir 200.06 Kb.
TitleBİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size200.06 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/MESLEK ELEKTRШK ELEKTRONШжШ.doc
2. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
3. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/YENШLENEBШLШR ENERJШ SШSTEMLERШ.doc
4. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/YENШLENEBШLШR ENERJШ TEKNШK RESШM.doc
5. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BILGISAYARLI_KONTROL.doc
6. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BШLGШSAYAR DESTEKLШ ЪА BOYUTLU MODELLEME.doc
7. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/GЪNEЮ ENERJШSШ SANTRALNШNШN KURULUMU.doc
8. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/GЪNEЮ ENERJШSШ SANTRALШNШN ШЮLETШLMESШ.doc
9. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/GЪNEЮ SANTRALШ OTOMASYONU 1.docx
10. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/GЪNEЮ SANTRALШ OTOMASYONU 2.doc
11. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/RЪZGAR ENERJШSШ SANTRALLERШNШN ШЮLETШLMESШ.doc
12. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/RЪZGAR ENERJШSШ SANTRALШNШN KURULUMU.doc
13. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/RЪZGAR SANTRALШ OTOMASYONU 2.doc
14. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/RЪZGAR SANTRALШ OTOMASYONU-1.docx
MESLEK ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ DERSİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ DERSİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNİK RESMİ DERSİ
BİLGİSAYRALI KONTROL DERSİN MODÜLLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALNİNİN KURULUMU DERSİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN İŞLETİLMESİ DERSİ
GÜNEŞ SANTRALİ OTOMASYONU-1
GÜNEŞ SANTRALİ OTOMASYONU-2
RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİNİN İŞLETİLMESİ DERSİ
RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİNİN KURULUMU
RÜZGÂR SANTRALİ OTOMASYONU-2
RÜZGAR SANTRALİ OTOMASYONU-1


BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • KATI-YÜZEY MODELLEME VE GÖRSELLİK

40/32

 • HESAPLAMA, SORGULAMA VE BOYUT GEÇİŞLERİ

40/32

 • BİLGİSAYARDA MONTAJ

40/32

 • GÖRÜNÜM VE ANİMASYON

40/32DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ


ALAN

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK/DAL
DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 3 Ders Saati


Haftalık 3 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrencinin, Bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme resimlerini çizmesi,Makine görünümü ve animasyonu amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu ders, Bilgisayar Destekli Çizim yazılımı kullanarak, teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun üç boyutlu çizim komutlarını kullanarak modeller çizmek ve animasyonlar hazırlamak konularının verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye bu dersin sonunda;

 1. Katı – Yüzey Modelleme Ve Görsellik modülü ile; Katı - yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak.

 2. Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri modülü ile; Modelden görünüş çıkarmak, hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak.

 3. Bilgisayarda montaj işlemlerini yapmak

 4. Görünüm işlemleri ve mekanik animasyon yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır.DERSİN İÇERİĞİ

 1. Katı-Yüzey Modelleme Ve Görsellik

 2. Hesaplama, Sorgulama Ve Boyut Geçişleri

 3. Bilgisayarda Montaj

 4. Görünüm Ve Animasyonkonularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: rüzgar - güneş atölye ve laboratuvarları, sınıf, işletme, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb.

Donanım: çizim araç-gereçleri, görsel ve basılı kaynaklar televizyon, projeksiyon, bilgisayar, vb. sağlanmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, ortak atölyelerinin tasarım bölümleri ile ilgili yerlerle işbirliği yaparak öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar vb.


MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN ADI : YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK/DAL :

DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

MODÜL ADI : KATI-YÜZEY MODELLEME VE GÖRSELLİK

MODÜL KODU :

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak laboratuarda işlenmelidir.

GENEL AMAÇ : Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; Bilgisayar ortamında üç boyutlu çizim komutlarını kullanarak katı ve yüzey modelleme yapabilecektir. Gölgelendirme ve kaplama işlemleri komutlarını kullanabilecektir.


AMAÇLAR :

Öğrenci;

 1. Katı modelleme komutlarını doğru kullanarak çizim yapabilecektir.

 2. Yüzey modelleme komutlarını doğru kullanarak çizim yapabilecektir.

 3. Katı-yüzey modellerine uygun gölgelendirme ve kaplama işlemleri yapabilecektir.


İÇERİK :

 1. KATI MODELLEME KOMUTLARI

  1. Kalınlık-Extrude komutları.

  2. Dönel-Revolve komutları.

  3. Eğik-Draft komutları.

  4. Pah-Chamfer komutları.

  5. Radyüs-Fillet komutları.

  6. Delik-Hole komutları.
 1. YÜZEY MODELLEME KOMUTLARI

  1. Eğrisel yüzey komutları.

  2. Çökertme ve yükseltme komutları.

  3. Yüzey bükme ve eğme komutları.
 1. GÖRSELLİK İŞLEMLERİ

  1. Kaplama komutları.

  2. Gölgelendirme komutları.

  3. Özellik komutları.

  4. Boyama ve görsellik komutları.ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME :

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

 1. Katı modelleme komutlarını doğru kullanarak çizip çizemediği,

 2. Yüzey modelleme komutlarını doğru kullanarak çizip çizemediği

 3. Katı-yüzey modellerine uygun gölgelendirme ve kaplama işlemleri yapıp yapamadığı performans kriterleri değerlendirilecektir.
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Katı modelleme yapmak.
YETERLİK

Katı - yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Seçilen görünüşe derinlik vermek.

 2. Seçilen profile açı vererek dönel yüzey oluşturmak.

 3. Eğik yüzeyler oluşturmak.

 4. Pah kırmak.

 5. Radyüs yapmak.

 6. Delik delmek.

 1. KATI MODELLEME KOMUTLARI

  1. Kalınlık-Extrude komutları.

  2. Dönel-Revolve komutları.

  3. Eğik-Draft komutları.

  4. Pah-Chamfer komutları.

  5. Radyüs-Fillet komutları.

  6. Delik-Hole komutları.

1-Modelleme komutlarını kullanarak katı model çizimi yapma.1-Veriler doğrultusunda katı modelleme yapmak.SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Yüzey modelleme yapmak.
YETERLİK

Katı - yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Eğrisel yüzeyler oluşturmak.

 2. Düzlem yüzeylerde çökertme ve yükseltme işlemlerini yapmak.

 3. Yüzeyleri bükmek.

 4. Yüzeyleri eğmek.
 1. YÜZEY MODELLEME KOMUTLARI

  1. Eğrisel yüzey komutları.

  2. Çökertme ve yükseltme komutları.

  3. Yüzey bükme ve eğme komutları.

1-Modelleme komutlarını kullanarak katı model çizimi yapma.1-Veriler doğrultusunda katı modelleme yapmak.SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Katı modelleme yapmak.
YETERLİK

Katı - yüzey modelleme görsellik işlemlerini yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Modellere gereç özelliği vermek.

 2. Kaplama işlemleri yapmak.

 3. Gölgelendirme işlemleri yapmak.

 4. Modellere metal, plastik veya ahşap görüntüsü vermek.
 1. GÖRSELLİK İŞLEMLERİ

  1. Kaplama komutları.

  2. Gölgelendirme komutları.

  3. Özellik komutları.

  4. Boyama ve görsellik komutları.

1-Üç boyutlu modellerde gölgelendirme ve kaplama yapma.1-Yapılan modellere görsellik kazandırmak.
SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN ADI : YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK/DAL :

DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

MODÜL ADI : HESAPLAMA, SORGULAMA VE BOYUT GEÇİŞLERİ

MODÜL KODU :

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak laboratuarda işlenmelidir.

GENEL AMAÇ : Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak, model parçaların yeterli görünüşlerini çizebilecektir. Hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapabilecektir.


AMAÇLAR :

Öğrenci;

 1. Üç boyutlu modelden teknik resim kurallarına uygun yeterli görünüşler çıkarabilecektir

 2. Üç boyutlu model üzerinde hesaplama ve sorgulama işlemlerini doğru olarak yapabilecektir.


İÇERİK:

 1. MODELDEN YETERLİ GÖRÜNÜŞ

  1. Teknik resim-görünüş çıkarma.

  2. Kesit alma komutları.

  3. Detay görünüş komutları.

  4. Bakış doğrultusu komutları.


 1. HESAPLAMA VE SORGULAMA İŞLEMLERİ

  1. Mesafe ölçme (measure) komutları

  2. Kütle, yoğunluk, hacim, alan ve ağırlık merkezi hesaplama komutlarıÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME :

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

 1. Üç boyutlu modelden teknik resim kurallarına uygun yeterli görünüşler çıkarıp çıkaramadığı,

 2. Üç boyutlu model üzerinde hesaplama ve sorgulama işlemlerini doğru olarak yapıp yapmadığı performans kriterleri değerlendirilecektir.
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Üç boyutlu modelden yeterli görünüşleri çıkarmak.
YETERLİK

Modelden Görünüş Çıkarmak, Hesaplama Ve Sorgulama İşlemlerini Yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Üç boyutlu modelleri teknik resim sayfasına aktarmak.

 2. Üç boyutlu modelden yeterli görünüş seçmek.

 3. Görünüşlerden kesit almak.

 4. Detay görünüşleri almak.
 1. MODELDEN YETERLİ GÖRÜNÜŞLERİ ÇIKARMA

  1. Kaplama komutları.

  2. Gölgelendirme komutları.

  3. Özellik komutları.

  4. Boyama ve görsellik komutları.


1-Üç boyutlu modelden yeterli görünüşleri çıkarma.1-Yapılan modelin teknik resmini çıkarmak.

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak.
YETERLİK

Modelden Görünüş Çıkarmak, Hesaplama Ve Sorgulama İşlemlerini Yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Hacim hesabı yapmak.

 2. Kütle ve ağırlık hesabı yapmak.

 3. Yüzey alanı hesabı yapmak.

 4. Uzunluk hesabı yapmak.

 1. HESAPLAMA VE SORGULAMA İŞLEMLERİ

  1. Mesafe ölçme (measure) komutları

  2. Kütle, yoğunluk, hacim, alan ve ağırlık merkezi hesaplama komutları


1-Yapılan modelin hacim ve kütlesini hesaplama.

2-Alan ve uzunluk hesaplarını yapma.
1-Verilere göre yapılan modelin kütle ve hacmini hesaplamak.

2-Alan ve uzunluk hesaplamak.

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN ADI : YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK/DAL :

DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

MODÜL ADI : BİLGİSAYARDA MONTAJ

MODÜL KODU :

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak laboratuarda işlenmelidir.

GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında bilgisayarda montaj işlemleri yapabilecektir.


AMAÇLAR :

Öğrenci;

 1. Bilgisayarda katıların montajını yapabilecektir.

 2. Bilgisayarda makine montaj tasarımını yapabilecektir.İÇERİK :

 1. KATILARIN MONTAJI

  1. Katıların Montaj Ortamına Alınması

  2. Standart Makine Elemanlarının Montaj Ortamına Alınması

  3. Montajın Yapılması ve İlişkilendirilmesi

  4. Montajın Analizi ve Simülasyonu

  5. Montajı Yapılmış Sistemin Demontajı
 1. MAKİNE MONTAJ TASARIMI

  1. Makine Elemanlarının Katı Modellemesi

  2. Standart Makine Elemanlarının Montaja Eklenmesi

  3. Montajın Oluşturulması ve Analizi

  4. Komple ve Detay Resimlerinin Elde EdilmesiÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

 1. Bilgisayarda katıların montajını yapıp yapmadığı,

 2. Bilgisayarda makine montaj tasarımını yapıp yapmadığı performans kriterleri değerlendirilecektir.
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Katıların montajını yapmak
YETERLİK

Bilgisayarda montaj işlemleri yapamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Montaj dosyası oluşturmak

 2. Çizilen katıları montaj dosyasına aktarmak

 3. Standart bağlantı elemanlarını montaj dosyasına aktarmak

 4. Montajı oluşturmak

 5. Gerekli ilişkilendirmeleri yapmak

 6. Simülasyon yapmak

 1. KATILARIN MONTAJI

  1. Katıların Montaj Ortamına Alınması

  2. Standart Makine Elemanlarının Montaj Ortamına Alınması

  3. Montajın Yapılması ve İlişkilendirilmesi

  4. Montajın Analizi ve Simülasyonu

  5. Montajı Yapılmış Sistemin Demontajı 1. Montaj resmi çizme

 2. Montaj resmi okuma

 3. Bilgisayarda yapılan çizimlerin montajını yapma 1. Bilgisayarda çizimi yapılan katı modellerin birleştirilme mantığını kavrama


SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Makine montajı tasarımını yapmak
YETERLİK

Bilgisayarda montaj işlemleri yapamak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Makine parçalarını katı modellemek

 2. Gerekli olan standart makine elemanlarını kütüphaneden seçmek

 3. Montaj resimlerini çizmek

 1. MAKİNE MONTAJ TASARIMI

  1. Makine Elemanlarının Katı Modellemesi

  2. Standart Makine Elemanlarının Montaja Eklenmesi

  3. Montajın Oluşturulması ve Analizi

  4. Komple ve Detay Resimlerinin Elde Edilmesi 1. Makine parçalarının katı modellerini ve montaj resmini çizme 1. Tüm çalışmalarda işlem sırasının önemini kavramaSÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN ADI : YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

MESLEK/DAL :

DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

MODÜL ADI : GÖRÜNÜM VE ANİMASYON

MODÜL KODU :

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL :

ÖĞRETİM YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

AÇIKLAMA : Uygulamalı olarak laboratuarda işlenmelidir.

GENEL AMAÇ : Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak, makine parçalarının üç boyutlu görünümü ve animasyonunu yapabilecektir.


AMAÇLAR :

Öğrenci;

.

 1. Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak makine parçalarının üç boyutlu mekanik görünümünü yapabilecektir.

 2. Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak makine parçalarının üç boyutlu mekanik animasyonlarını yapabilecektir.İÇERİK :

 1. ÜÇ BOYUTLU MEKANİK GÖRÜNÜM

  1. Sahne Seçeneği

  2. Işık Seçeneği

  3. Kamera Seçeneği

  4. Gözgen Geçirme Seçeneği
 1. ÜÇ BOYUTLU MEKANİK ANİMASYON

  1. Montaj resimleri

  2. Makine parçalarının mekanik çalışma şartları

  3. Modellerin serbestlik derecesi

  4. Mekanik sistemlerin çalışma prensipleriÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME :

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

 1. Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak makine parçalarının üç boyutlu mekanik görünümünü yapıp yapmadığı,

 2. Bilgisayar ortamında gerekli komutları kullanarak makine parçalarının üç boyutlu mekanik animasyonlarını yapıp yapmadığı, performans kriterleri değerlendirilecektir
İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Görünüm işlemlerini yapmak
YETERLİK

Görünüm işlemleri ve mekanik animasyon yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Sahne ortamını belirlemek

 2. Işık ayarlamalarını yapmak

 3. Kamera ayarlarını yapmak

 4. Çizilen modelin içinde gezmek ve kayıt almak
 1. ÜÇ BOYUTLU MEKANİK GÖRÜNÜM

  1. Sahne Seçeneği

  2. Işık Seçeneği

  3. Kamera Seçeneği

  4. Gözgen Geçirme Seçeneği


 1. Makine elemanlarını çizip mekanik görünümler yapma.


 1. Verilere göre modellerin montajını oluşturmak ve görünüm yapmak.SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU
MESLEĞİN ADI
İŞ

Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Modelleme
İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Üç boyutlu mekanik animasyonlar yapmak.
YETERLİK

Görünüm işlemleri ve mekanik animasyon yapmak
ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar Destekli Çizim ortamı, Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programları, Örnek model parçalar ve yapım resimleri.
STANDART

Yapılacak örnekle ilgili TS ve ISO standartları.
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Modellerin montajını yapmak.

 2. Makine parçalarının mekanik hareket özelliklerini belirlemek.

 3. Modellerin hareket serbestlik (Dönme, öteleme, kayma) derecesini seçmek.

 4. Mekanik sistemin çalışma prensiplerini belirlemek.
 1. ÜÇ BOYUTLU MEKANİK ANİMASYON

  1. Montaj resimleri.

  2. Makine parçalarının mekanik çalışma şartları.

  3. Modellerin serbestlik derecesi.

  4. Mekanik sistemlerin çalışma prensipleri.


 1. Makine elemanlarını çizip mekanik animasyonlarını yapma.


 1. Verilere göre modellerin montajını oluşturmak ve animasyonunu yapmak.SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati
NOT:


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon02-06 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında HATAY Dörtyol Payas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 224 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim Solid

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon02-06 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında SAMSUN Bafra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 226 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (3DMAX) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon3-07 Eylül 2012 Tarihleri Arasında İZMİR Bornova Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 365 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Catia) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ iconBelgeleme
1. /program analizleri 5/konaklama analizler/alan ortak/10 .SINIF ALAN ORTAK/Kat Hizmetleri...

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon09-20 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında İSTANBUL Zeytinburnu İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde Açılacak Olan 278 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Tasarım (Nakış-Desen) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Konya Adil Karaağaç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde açılacak olan 2013000101 sıra numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (SolidWorks- Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon23-27 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında ANTALYA Alanya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 307 Sıra Numaralı Kursu Bilgisayar Destekli Üretim (Cimatron-CAM) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon30 Temmuz-03 Ağustos 2012 Tarihleri Arasında İZMİR Bornova Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 324 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Solid Works-Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ icon02-13 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında ESKİŞEHİR Odunpazarı Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 241 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Solid Works-CAD-CAM-Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ iconBilgisayar ve Öğrencinin Kullanımı Kolaylaştıracak şekilde uyarlanmış diğer bilgisayar ekipmanları

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU MODELLEME DERSİ iconÖZÜ: İlimiz Özel İdaresi servislerinde ve Valilik Hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan bilgisayar, bilgisayar donanımı, yazıcı ve yan elemanları ile

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents