DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ icon

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ

Reklamlari:Indir 199.27 Kb.
TitleDEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size199.27 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/HAYVANLARIN ZAPTURAPT VEЩLАЪMЪ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/HШJYEN VE SANШTASYON.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/YEM BШLGШSШ VE TEKNOLOJШSШ.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/АШFTLШK HAYVANLARININ ANATOMШ VE FШZYOLOJШSШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/ШЮ VE BARINAK PLANLAMASI.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/BILDIRCIN VE KEKLШK YETШЮTШRШCШLШжШ.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/DEVEKUЮU YETШЮTШRШCШLШжШ.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/ETLШK ve DAMIZLIK TAVUK YETШЮTШRШCШLШжШ .doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HASTALIKLARLA MЪCADELE.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HAYVAN BAKIMI VE KAYIT.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HAYVAN BESLEME.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HAYVAN VE HAYVANSAL ЪRЪNLERШ PAZARLAMA.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HAYVANCILIKTA MEKANШZASYON.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HAYVANLARDA ЪREME.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/HШNDШ YETШЮTШRШCШLШжШ.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/KAZ VE ЩRDEK YETШЮTШRШCШLШжШ.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/KULUАKA BШLGШSШ ve TEKNШжШ .doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/KЪMES ORTAM VE DONANIMLARI.doc
21. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/SAжIM VE SЪT ШЮLEME.doc
22. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/YEM BШTKШLERШ.doc
23. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2- DAL DBF/YUMURTACI TAVUK YETШЮTШRШCШLШжШ .doc
24. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/3-SEАMELШ DERS DBF/ARICILIK .doc
25. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/3-SEАMELШ DERS DBF/ATCILIK.doc
HAYVANLARIN ZAPTURAPT ve ÖLÇÜMÜ
HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ
YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ
ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ DERSİ
İŞ ve BARINAK PLANLAMASI DERSİ
BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
ETLİK ve DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
HASTALIKLARLA MÜCADELE DERSİ
HAYVAN BAKIMI ve KAYIT DERSİ
HAYVAN BESLEME DERSİ
HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DERSİ
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON ALAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
HAYVANLARDA ÜREME DERSİ
HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DERSİ
KAZ ve ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ DERSİ
KÜMES ORTAM VE DONANIMLARI
SAĞIM VE SÜT İŞLEME DERSİ
YEM BİTKİLERİ DERSİ
YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ/BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ/BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİDEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • DEVE KUŞU CİVCİVİ ELDE ETME

40/24

 • DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİ BÜYÜTME

40/24

 • DEVE KUŞLARININ BARINAK VE BESLENMELERİ

40/24

DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

ALAN

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

MESLEK/DAL

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ /KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye, deve kuşu civcivlerini elde etme, devekuşu civcivlerini büyütme ve devekuşlarını besleme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Deve kuşu yetiştiriciliği dersi, deve kuşu civcivi elde etmek, civcivleri büyütmek, deve kuşu yetiştirmek ve beslemek ile ilgili konuların verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Alan ortak derslerini almış olmalıdır.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

1. Deve kuşu civcivlerini üretmek

2. Deve kuşu civcivlerinin büyütülmesini sağlamak

3. Deve kuşlarının barınaklarını hazırlamak ve beslenmelerini yapmak

yeterlikler kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

1. Yumurtaların toplanması ve depolanması

2. Kuluçka işlemleri

3. Deve kuşu civcivlerinin kuluçkadan çıkışı

4. Deve kuşu civciv barınaklarının hazırlanması

5. Deve kuşu civcivlerinin yerleştirilmesi

6. Deve kuşu civcivlerinin bakım ve beslenmesi

7.Devekuşu barınaklarının hazırlanması

8.Deve kuşları besin madde ihtiyaçlarının tespit edilmesi

9.Deve kuşlarının beslenmesi

Konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi, deney vb. yöntem ve teknikler uygulanacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI

Ortam: Açık alan, kümes, barınak, kuluçkahane, Deve kuşu barınağı, kum havuzu, mera, folluklar, kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb

Donanım: Yumurta, yumurta taşıma arabası, yumurta tasnif odası, terazi, yumurta ölçüm cihazı, çıkım makinesi, döllü yumurtalar, iş elbisesi, devekuşu civcivleri, kağıt havlu, civciv nakil kutuları, kayıt defteri, kalem, civciv büyütme bölmeleri, dezenfektan maddeler, depo şerit metre, anahtar takım çeşitleri, takım çantası, pülverizatör, hastalık ve zararlı ilaçları, römork, nakliye vasıtaları, tulum, eldiven, koruyucu malzemeler, elektrikli çit, kimyasal ilaçlar, termometre, higrometre, formol, potasyum permanganat, çömlek, döllülük kontrol lambası, bilgisayar, kum havuzları,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal taraflar, çevrede bulunan işletmelerle iş birliği yaparak öğrencinin konusu ile ilgili iletişim kurabileceği, araştırma ve analiz yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlarMODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


MESLEK/ DAL : KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ /KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


DERS : DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ


MODÜL : DEVE KUŞU CİVCİVİ ELDE ETME


KODU : 621BHY030


SÜRE : 40/24ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında damızlık devekuşu yumurtalarını seçebilecek , damızlık yumurtaları kuluçka yapabilecektir.

uygulanmalıdır.


AMAÇLAR :

 1. Deve kuşu yumurtalarını toplayarak depolayabilecektir.

 2. Kuluçka yapabilecektir.

 3. Deve kuşu civcivlerini makineden alabilecektir.


İÇERİK


1. YUMURTALARIN TOPLANMASI ve DEPOLANMASI

1.1. Yumurtlama

1.2. Damızlık yumurtaların özellikleri

1.3. Yumurtaların toplanması ve depolanması

1.3.1. Yumurtaların toplanması

1.3.2. Yumurtaların tasnifi

1.3.3. Yumurtaların tartılması ve ölçülmesi

1.3.4. Yumurtaların yazılması

1.4. Yumurtaların depolanması

1.4.1. Deponun özellikleri

1.4.2. Depolama şartları

1.5. Döllülük kontrolünün yapılması


2. KULUÇKA İŞLEMLERİ

2.1. Deve kuşu kuluçka makinesi ve özellikleri

2.1.1. Kuluçkanın ısısı

2.1.2. Kuluçkanın nemi

2.2. Yumurtaları kuluçka makinesine yerleştirilmesi

2.3. Kuluçka esnasında yapılması gereken işlemler

2.3. Kuluçka çıkımın da uyulacak kurallar


3. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN KULUÇKADAN ÇIKIŞI

3.1. Çıkım makinesi ve özellikleri

3.2. Çıkım makinesi kontrolleri

3.3. Çıkımı geciken yumurtaların delinmesi

3.4. Civcivlerin çıkım sonrası bakımı

3.5. Cinsiyet ayırımının yapılması

3.6. Çıkım randımanı

3.7. Kayıt tutma


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

1. Damızlıkta kullanılacak yumurtaların toplanma tekniğini bilir, döllülük kontrolünü yaptıktan sonra depolanmasını yapar.

2. Damızlık devekuşu yumurtalarına kuluçka öncesi, kuluçka makinesine yerleştirilmesini, kuluçka esnasında yapılması gereken işleri ve kuluçkadan çıkımdaki işleri yapar.

3. Civcivlerin kuluçkadan çıkarılmadan önce makinedeki yumurtalarını kontrolünü yapar, civcivlerin kurutulmasını ve cinsiyet ayrımını yaptıktan sonra çıkımını yapar.

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 1

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşu Yumurtalarını Seçmek

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerini Üretmek

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Folluklar, yumurta, yumurta taşıma arabası, yumurta tasnif odası, terazi, yumurta ölçüm cihazı, kurşun kalem, kayıt defteri, dezenfektan maddeler, depo

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak deve kuşu yumurtalarını toplamak ve depolamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Devekuşunun yumurtladığı yerlere gitmek

 2. Yumurtaları tek tek toplamak

 3. Yumurtaları taşıma arabasına koymak

 4. Yumurtaları tasnif odasına götürmek

 5. Kırık, çatlak, ince kabuklu ve anormal yapıdaki yumurtaları ayırmak

 6. Yumurtaları temizlemek

 7. Sağlam yumurtaları tartmak

 8. Yumurtaları ölçmek

 9. Yumurtaların üzerine kurşun kalemle yumurta sıra numarasını yazmak

 10. Yumurtlandığı tarihi yazmak

 11. Yumurta ağırlığını yazmak

 12. Anne devekuşunun adını yazmak

 13. Uygun ağırlıktaki yumurtaları seçmek

 14. Seçilen yumurtaları dezenfekte etmek

 15. Kuluçkaya kadar kalmak üzere uygun şartlardaki depolarda depolamak

11. YUMURTALARIN TOPLANMASI ve DEPOLANMASI

1.1. Yumurtlama

1.2. Damızlık yumurtaların özellikleri

1.3. Yumurtaların toplanması ve depolanması

1.3.1. Yumurtaların toplanması

1.3.2. Yumurtaların tasnifi

1.3.3. Yumurtaların tartılması ve ölçülmesi

1.3.4. Yumurtaların yazılması

1.4. Yumurtaların depolanması

1.4.1. Deponun özellikleri

1.4.2. Depolama şartları

1.5. Döllülük kontrolünün yapılması


 1. Yumurta toplamak

 2. Deformelik kanatlı yumurtalarını ayırt etmek

 3. Anormal yapılı yumurtaları ayırt etmek

 4. Ağırlıklarına göre yumurtaları seçmek

 5. Yumurtaları numaralamak
 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT : .


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 2

İŞLEMİN ADI: Damızlık Yumurtalara Kuluçka Öncesi İşlemleri Yapmak

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerini Üretmek

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Yumurta, kuluçka makinesi, çıkım makinesi, civciv, civciv büyütme makinesi, döllülük kontrol masası, temizlik malzemeleri, süpürge, dezenfektan maddeler,

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak kuluçka yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Döllülük kontrolü yapmak

 2. Döllü yumurtaları ayırmak

 3. Kuluçka makinesini temizlemek

 4. Kuluçka makinesinin ayarlarını kontrol etmek

 5. Kuluçka makinesini fumige etmek

 6. Kuluçka makinesini havalandırmak

 7. Döllü yumurtaları makineye koymak

 8. Kuluçka makinesinin sıcaklığını ayarlamak

 9. Kuluçka makinesinin nemini ayarlamak

 10. Kuluçka makinesinin havalandırmasını yapmak

 11. Kuluçka makinesinin kontrollerini günlük olarak yapmak

 12. Yumurtaları çıkım makinesine koymadan tartmak

 13. Yumurtaları 39. günde çıkım makinesine transfer etmek

 14. Çıkım makinesinde enfekte yumurtaları ayırmak

2. KULUÇKA İŞLEMLERİ

2.1. Deve kuşu kuluçka makinesi ve özellikleri

2.1.1. Kuluçkanın ısısı

2.1.2. Kuluçkanın nemi

2.2. Yumurtaları kuluçka makinesine yerleştirilmesi

2.3. Kuluçka esnasında yapılması gereken işlemler

2.3. Kuluçka çıkımın da uyulacak kurallar
1.Yumurtalarda döllülük tespiti yapmak

2.Kuluçka makinesini çalıştırmak

3.Kuluçka makinesini fumige etmek

4.Kuluçka odasının havalandırmak

5.Kuluçka ön gelişim makinesinin havalandırmasını yapmak

6.Çıkım makinesini fumige etmek

7.Çıkım makinesini çalıştırmak

8.Çıkıştan sonraki ,işlemleri yapmak


 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.

İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 3

İŞLEMİN ADI: Kuluçka Şartlarını Sağlamak

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerini Üretmek

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Çıkım makinesi, döllü yumurtalar, iş elbisesi, devekuşu civcivleri, kağıt havlu, civciv nakil kutuları, kayıt defteri, kalem, civciv büyütme bölmeleri

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak devekuşu civcivlerini makineden almak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Çıkım makinesinin sıcaklığını ayarlamak

 2. Çıkım makinesinin nemini ayarlamak

 3. Yumurtaları çıkım makinesine yerleştirmek

 4. Çıkım gününe kadar kontrolleri sıklaştırmak

 5. Yumurtadan çıkma gecikmişse kabuğun üst kısmını delmek

 6. Çıkış yapmış civcivleri 1 gün çıkım makinesinde bekletmek

 7. Civcivleri kurutmak

 8. Civcivlerin cinsiyet ayırımını yapmak

 9. Civcivleri civciv büyütme bölümüne nakletmek

 10. Kayıt tutmak

3. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN KULUÇKADAN ÇIKIŞI

3.1. Çıkım makinesi ve özellikleri

3.2. Çıkım makinesi kontrolleri

3.3. Çıkımı geciken yumurtaların delinmesi

3.4. Civcivlerin çıkım sonrası bakımı

3.5. Cinsiyet ayırımının yapılması

3.6. Çıkım randımanı

3.7. Kayıt tutma


1.Yumurtalarda döllülük tespiti yapmak

2.Kuluçka makinesini çalıştırmak

3.Kuluçka makinesini fümige etmek

4.Kuluçka odasının havalandırmak

5.Kuluçka öngelişim makinesinin havalandırmasını yapmak

6.Çıkım makinesini fümige etmek

7.Çıkım makinesini çalıştırmak

8.Çıkıştan sonraki ,işlemleri yapmak


 1. Gözlemci olmak

 2. Titiz olmak

 3. Mesleki bilgilerini kullanmak

 4. Planlı ve organize olmak

 5. Sorumluluk sahibi olmak

 6. İşini zamanında yapmak

 7. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


MESLEK/ DAL : KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ /KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


DERS : DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ


MODÜL : DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİ BÜYÜTÜLME


KODU : 621BHY031


SÜRE : 40/24ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında devekuşu palazlarının barınaklarını hazırlamak, devekuşu palazlarını yerleştirmek, Devekuşu palazlarının bakım/beslenmesini yapabilecektir.

AMAÇLAR :

 1. Deve kuşu civcivlerinin barınaklarını hazırlayabilecektir.

 2. Deve kuşu civcivlerini yerleştirebilecektir.

 3. Deve kuşu civcivlerinin bakım/beslenmesini yapabilecektir.


İÇERİK


1. DEVE KUŞU CİVCİV BARINAKLARININ HAZIRLANMASI

1.1. Barınakların düzenlenmesinde uyulacak kurallar

1.1.1. Barınakların ölçülmesi

1.1.2. Altlık serme

1.2. Barınak tabanında dikkat edilecek hususlar

1.3. Tüy çekme bölmesinin yapılması

1.4. Kuşların araziye çıkarılması


2. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

2.1. Deve kuşu civcivlerinin yerleştirilme esnasında yapılacak işler

2.1.1. Civciv barınak malzemelerinin kaldırılması

2.1.2. Kuş palaz yemlik ve suluklarının takılması

2.1.3. Altlıkların yerleştirilmesi

2.1.4. Havalandırma yapılması

2.2. Civcivlerin Yerleştirilmesi

2.3. Kuşların gezinti alanlarına kum koyulması


3. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ

3.1. Deve kuşu civcivlerinin bakım ve beslenmesinde yapılması gereken işler

3.1.1. Büyütme yemi verilmesi

3.1.2. Canlı ağırlığı oranına göre yem verilmesi

3.1.3. Kalsiyum kaynaklı yemlerin verilmesi

3.1.4. Yeşil yem verilmesi

3.1.6. Temiz Su Verilmesi

3.2. Kümesin havalandırılması

3.2. Deve kuşu palazların mer’a da otlatılması


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.

 1. Devekuşu civcivlerinin barınaklara yerleştirilmeden önce ölçülmesini, altlık serilmesini ve tüy çekme bölmesini hazırlar.

 2. Barınakların temizliğini ve havalandırılmasını yaparak, gerekli olan malzemeleri yerli yerine koyduktan sonra civcivleri yerleştirir.

 3. Civcivlerin beslenmesinde kullanılan yemlerin civciv beslenmesine uygun içerikte olmasını sağlar


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 1

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşu Civcivlerinin Barınaklarını Hazırlamak

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerinin Büyütülmesini Sağlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Deve kuşu civcivleri, altlık malzemeleri, açık alan, çuval

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak devekuşu civcivlerinin barınaklarını hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Barınakların kuru ve temiz olmasını sağlamak

 2. Barınakları, büyütme döneminde hayvanları predetorlara (köpek, tilki vs.) ve aşırı soğuk havalara karşı korunmalarını sağlayacak şekilde yapmak

 3. Altlığın üzerini çuvallarla sıkıca kapatmak

 4. Tabanın kaygan olmasını engellemek

 5. Uygun hava şartlarında hayvanların gündüzleri dışarı çıkmalarına izin vermek1. DEVE KUŞU CİVCİV BARINAKLARININ HAZIRLANMASI

1.1. Barınakların düzenlenmesinde uyulacak kurallar

1.1.1. Barınakların ölçülmesi

1.1.2. Altlık serme

1.2. Barınak tabanında dikkat edilecek hususlar

1.3. Tüy çekme bölmesinin yapılması

1.4. Kuşların araziye çıkarılması


1.Barınakların hava şartlarını kontrol etmek

2.barınakları hava şartlarına karşı muhafaza etmek

3.Altlıkların üzerine çuval germek

4.Deve kuşlarını gündüz otlatmaya çıkarmak 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO:2

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşu Civcivlerini Yerleştirmek

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerinin Büyütülmesini Sağlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Devekuşu civcivleri, barınak, çemberler, suluk, yemlik, temizlik malzemeleri, altlık malzemeleri, havalandırma sistemleri, , açık alan, kum,

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak devekuşu civcivlerini yerleştirmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Barınaktaki çemberleri kaldırmak

2.Enfraruj lambaları kaldırmak

3.Deve kuşu civcivleri için kullanılan suluk ve yemlikleri kaldırmak

4. Barınak tabanını temizlemek

5.Barınağa talaş sermek

4.Talaş üzerine çuval germek

5.Sulukları ve yemlikleri asmak

6.Suluk ve yemlikleri doldurmak

7.Havalandırma yapmak

8.Civcivleri yerleştirmek

9.Kuşların gezinme alanlarına kum koymak

2. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ

2.1. Deve kuşu civcivlerinin yerleştirilme esnasında yapılacak işler

2.1.1. Civciv barınak malzemelerinin kaldırılması

2.1.2. Kuş palaz yemlik ve suluklarının takılması

2.1.3. Altlıkların yerleştirilmesi

2.1.4. Havalandırma yapılması

2.2. Civcivlerin Yerleştirilmesi

2.3. Kuşların gezinti alanlarına kum koyulması

1.Civciv malzemelerini kaldırmak

2.Kuş palaz malzemelerini barınağa yerleştirmek

3.Altlık üzerine gözenekli plastik sermek

4.Civcivleri yerleştirmek

4.Barınak tabanına kuşların gezinme alanına kum koymak 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 3

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşu Civcivlerinin bakım ve beslenmesini yapmak

YETERLİK: Deve Kuşu Civcivlerinin Büyütülmesini Sağlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Deve kuşu civcivleri, kümes, yem, temiz su,civciv başlatma yemi, yem katkı maddeleri, kemik unu, öğütülmüş kireç taşı, istiridye kabuğu, yem kapları, su kapları, çakıl taşları, kum havuzu, mera

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak devekuşu civcivlerinin bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.İlk dört gün yem vermemek

2. Kümes ısısı ilk hafta tedricen 35 Co den 20 Co ye kadar azaltarak düşürmek

3. Civcivlere ilk önce lapa şeklinde hazırlanmış yem vermek

4. 2.Haftada bakteri ve mantar yönünden temiz civciv başlatma yemi vermek

5.Yemlerdeki Ca oranının % 2 veya altında olmasını sağlamak

6.Civcivlere verilecek hazır yem miktarının ilk hafta 40-50 gr olmasını sağlamak

7. Verilecek günlük yem miktarı gelişme durumu dikkate alınarak 500-600 gr’a kadar artırarak devam etmek

8. Yemlerini kolayca bulmaları için ilk hafta kümesin içindeki dolaşma alanını dar tutmak

9..Bağırsak tıkanmalarını önlemek için yüksek selülozlu yemler kullanmamak.

10. İçme suyu ve su kaplarının temiz olmasını sağlamak

11.Gelişmekte olan bir devekuşuna ağırlığının %3-4 ü kadar kuru yem karışımı vermek

12.Kalsiyum kaynağı olarak kemik unu, öğütülmüş kireç taşı ve istiridye kabuğu kullanmak

13.Yem kaplarını günlük olarak temizlemek ve artan yemleri almak.

14.Merada otlatmak ve ek yem vermek

15-Sindirim için kum havuzu yapmak veya çakıl taşları vermek.

3. DEVE KUŞU CİVCİVLERİNİN BAKIM VE BESLENMESİ

3.1. Deve kuşu civcivlerinin bakım ve beslenmesinde yapılması gereken işler

3.1.1. Büyütme yemi verilmesi

3.1.2. Canlı ağırlığı oranına göre yem verilmesi

3.1.3. Kalsiyum kaynaklı yemlerin verilmesi

3.1.4. Yeşil yem verilmesi

3.1.6. Temiz Su Verilmesi

3.2. Kümesin havalandırılması

3.2. Deve kuşu palazların mer’a da otlatılması

1.Yemleri seçmek

2. Yemleme yapmak

3.Barınağa kum havuzu yapmak


 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.

MODÜL BİLGİ SAYFAS
ALAN : HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ


MESLEK/ DAL : KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ /KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİDERS : DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

MODÜL : DEVE KUŞLARININ BARINAK VE BESLENMELERİ


KODU : 621BHY029


SÜRE : 40/24ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, demonstrasyon yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak devekuşlarının besin madde ihtiyaçlarını tespit etmek, devekuşu beslemek, devekuşlarını otlatabilecektir.

AMAÇLAR :

1. Deve kuşu barınaklarını hazırlayabilecektir.

2. Deve kuşlarının besin madde ihtiyaçlarını tespit edebilecektir.

3. Deve kuşlarını besleyebilecektir.


İÇERİK


1. DEVE KUŞU BARINAKLARININ HAZIRLANMASI

1.1. Deve kuşu barınaklarının hazırlanmasında uyulacak kurallar

1.1.1. Yemlikler

1.1.2. Suluklar

1.1.3. Havalandırma sistemleri

1.1.4. Aydınlatma sistemleri

1.1.5. Barınak temizliği

1.1.6. Altlıkların serilmesi

1.2. Barınakların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar

1.2.1. Barınakların ölçülendirilmesi

1.2.2. Barınak güvenlik önlemleri


2. DEVE KUŞLARI BESİN MADDE İHTİYAÇLARININ TESPİT EDİLMESİ

2.1. Deve kuşlarının beslenmesinde dikkat edilecek hususlar

2.1.1. Yemlerin enerji miktarı

2.1.2. Yemlerin protein miktarı

2.1.3. Fosfor ve selüloz miktarları

2.1.4. Yeşil yem miktarı

2.2. Piliçlerin besin madde ihtiyaçları

2.3. Damızlık döneminde besin madde ihtiyaçları

2.4. Gelişmesini tamamlamış dönemde besin madde ihtiyaçları


3. DEVE KUŞLARININ BESLENMESİ

3.1. Yemin oluşturan temel besin maddeleri

3.1.1. Karbonhidratlar

3.1.2. Proteinler

3.1.3. Vitaminler

3.1.4. Mineral maddeler

3.2. Deve kuşlarının beslenme yöntemleri

3.2.1. Entansif (Kapalı) beslenme yöntemi

3.2.2. Yarı entansif beslenme yöntemi

3.2.3. Ekstansif (açık) beslenme yöntemi

3.3. Piliçlerin beslenmesi

3.3.1. Dişi piliçlerin beslenmesi

3.3.2. Erkek piliçlerin beslenmesi

3.4. Damızlıkların beslenmesi

3.4.1. Dişi damızlıkların beslenmesi

3.4.2. Erkek damızlıkların beslenmesi

3.5. Yem çeşitleri

3.5.1. Piliç yemleri

3.5.2. Damızlık yumurta yemleri

3.6. Yemlik ve Suluklar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 1. Deve kuşu barınaklarının temizlik ve atlıklarını sererek,yemlik, suluk, havalandırma ve aydınlatma sistemlerini yerleştirir.

 2. Deve kuşlarına verilecek yem karışımlarının piliç,damızlık ve gelişmesini tamamlamış kuşların ihtiyacı olan temel besin maddelerini tespit eder.

 3. Deve kuşlarının beslenmesi için kullanılan yemlerin yapısını,devekuşlarının, devekuşu piliçlerinin ve damızlıkta kullanılan kuşların beslenme yöntemleri dikkate alınarak verilecek yemlerin dönemler itibari ile besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak oranda olmasını sağlar.İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 1

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşu Barınaklarını Hazırlamak

YETERLİK: Deve Kuşlarının Barınaklarını Hazırlamak Ve Beslenmelerini Yapmak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Devekuşu barınağı, deve kuşu, altlık malzemeleri, temizlik malzemeleri, yemlik, suluk, çuval, havalandırma sistemleri, aydınlatma sistemleri,

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak deve kuşu barınaklarını hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Barınakların temizlemek

 2. Barınakların çevre güvenlik önlemlerini almak

 3. Yemlik ve suluklarını yerleştirmek

 4. Havalandırma sistemlerini yerleştirmek

 5. Aydınlatma sistemlerini yerleştirmek

 6. Altlıkları sermek

 7. Altlığın üzerini çuvallarla sıkıca kapatmak

 8. Tabanın kaygan olmasını engellemek
1. DEVE KUŞU CİVCİV BARINAKLARININ HAZIRLANMASI

1.1. Barınakların düzenlenmesinde uyulacak kurallar

1.1.1. Barınakların ölçülmesi

1.1.2. Altlık serme

1.2. Barınak tabanında dikkat edilecek hususlar

1.3. Tüy çekme bölmesinin yapılması

1.4. Kuşların araziye çıkarılması


1.Barınakların havalandırma sistemlerini kontrol etmek

2. Yemlik ve sulukları yerleştirmek

3.Altlıkların üzerine çuval germek 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmakSÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT : .


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 2

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşlarının Besin Madde İhtiyaçlarını Tespit Etmek

YETERLİK: Deve Kuşlarının Barınaklarını Hazırlamak Ve Beslenmelerini Yapmak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Barınak, deve kuşu, kuru yem, yeşil yem, su,kantar,

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak deve kuşlarının besin madde ihtiyaçlarını tespit etmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Deve kuşlarının canlı ağırlığının tespit etmek

2.Enerji ihtiyacının hesaplamak

3.Protein ihtiyaçlarını tespit etmek

4.Kalsiyum ve fosfor ihtiyaçlarına uygun yem vermek

5.Yemlerin selüloz ve kalori miktarlarını kontrol etmek

6.Canlı ağırlığının %3-4’ ü kadar karma yem vermek

7.Gelişmesini tamamlamış kuşların besin madde ihtiyaçları canlı ağırlığının % 2-2.5’ i kadar kuru yem vermek

8.Yemlere yeşil yem takviyesi yapmak

2. DEVE KUŞLARI BESİN MADDE İHTİYAÇLARININ TESPİT EDİLMESİ

2.1. Deve kuşlarının beslenmesinde dikkat edilecek hususlar

2.1.1. Yemlerin enerji miktarı

2.1.2. Yemlerin protein miktarı

2.1.3. Fosfor ve selüloz miktarları

2.1.4. Yeşil yem miktarı

2.2. Piliçlerin besin madde ihtiyaçları

2.3. Damızlık döneminde besin madde ihtiyaçları

2.4. Gelişmesini tamamlamış dönemde besin madde ihtiyaçları 1. Deve kuşlarının canlı ağırlığını ölçmek

 2. Devekuşlarının besin maddesi ihtiyaçlarını tespit etmek

 3. Formüle edilmiş yemleri hazırlamak

 4. Ergin dönemde besin madde ihtiyacını tespit etmek

 5. Gelişmesini tamamlamış dönemde besin madde ihtiyacını tespit etmek
 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT : .


İŞLEM ANALİZ FORMU


MESLEĞİN ADI: KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİSİ

İŞ: Deve Kuşu Yetiştirmek

İŞLEM NO: 3

İŞLEMİN ADI: Deve Kuşlarını Beslemek

YETERLİK: Deve Kuşlarının Barınaklarını Hazırlamak Ve Beslenmelerini Yapmak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar): Devekuşu, piliç yemi, yumurta yemi, yem katkı maddeleri, yeşil yemler, su, yem kapları, su kapları çit, kum havuzu, mera,

İŞLEMİN STANDARDI: Tekniğine uygun olarak devekuşlarını beslemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Devekuşlarına 6 aylık ile 2 yaş arası dönemi piliç yemi ile beslemek

2.Formüle edilmiş piliç yemlerini hazırlamak

3.Hazırlanan yemlerde ihtiyaç duyulan tüm besin maddelerini karıştırmak

4.Yemlere ihtiyaç oranında vitamin takviyesi yapmak

5.Yemlere kalsiyum ilave etmek

5.İki yaşından sonra yumurtlama döneminde damızlık yumurta yemi ile beslemek

6.Yumurtlama sezonu boyunca yemleri değiştirmemek.

7.Yetişkin bir deve kuşuna günlük en fazla 3 kg yem vermek

8.Yumurtlama döneminde yeşil yem takviyesi yapmak

9.Yeşil yemi palet yemle karıştırmak

10.Temiz kaplara ihtiyacı olan suyu koymak

11.Küflenmiş bozulmuş yem vermemek

12. Devekuşlarını merada otlatmak

13. Otlatma alanının etrafını çitle çevrelemek

14. Ani yem değişikliklerinden kaçınmak

15. Devekuşlarının bulunduğu bölgede yiyebilecekleri yabancı maddelerin bulunmamasına dikkat etmek

16. Gezinti alanında kum havuzu yapmak

16. Çitler arasında bir yol mesafesi bırakmak

17. Çit yapımında kullanılan direkleri T şeklinde yapılmak

18. Kuşları çiğ kalktıktan sonra otlatmaya çıkarmak

19. .Mera da 10-15 kuşa 1 hektar otlak ayırmak

20. Dinlenme ve gezinme için 40 kuşa 1 hektar arazi ayırmak

3. DEVE KUŞLARININ BESLENMESİ

3.1. Yemin oluşturan temel besin maddeleri

3.1.1. Karbonhidratlar

3.1.2. Proteinler

3.1.3. Vitaminler

3.1.4. Mineral maddeler

3.2. Deve kuşlarının beslenme yöntemleri

3.2.1. Entansif (Kapalı) beslenme yöntemi

3.2.2. Yarı entansif beslenme yöntemi

3.2.3. Ekstansif (açık) beslenme yöntemi

3.3. Piliçlerin beslenmesi

3.3.1. Dişi piliçlerin beslenmesi

3.3.2. Erkek piliçlerin beslenmesi

3.4. Damızlıkların beslenmesi

3.4.1. Dişi damızlıkların beslenmesi

3.4.2. Erkek damızlıkların beslenmesi

3.5. Yem çeşitleri

3.5.1. Piliç yemleri

3.5.2. Damızlık yumurta yemleri

3.6. Yemlik ve Suluklar

1.Devekuşlarını yemlemek

2.Yem hazırlamak

3.Kuşları araziye çıkarmak

4.Mer’a sonrası kuşlara ek yem vermek

5.İblikli yemleri seçmek

6.Sellülojik yemleri seçmek

7.kalsiyum menşeli yemleri seçmek

8.Arazi çevresini çitlemek

9.Barınak içi ve barınak çevresinde mevcut çivi,tel,parlak kağıt,poşet vs yabancı maddeleri ayıklamak

10..Çitler arası yol bırakmak

11.Kuşları sabah çiğ kalktıktan sonra araziye çıkarmak

12..Mera da kuş başına ayrılacak otlağı tespit etmek

 1. Gözlemci olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Titiz olmak

 4. Mesleki bilgilerini kullanmak

 5. Planlı ve organize olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. İşini zamanında yapmak

 8. Tecrübeli olmak

9. Ekip çalışması yapmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati

NOT : Yumurta ana başlığı altında yumurtanın tanımına yer verilecektir.
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconSİMAV KUŞU ASM

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconANTHRAX (ŞARBON) Sığır, koyun, manda, at, deve, fil, domuz, köpek, kedi ve kanatlı hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconKurban yaklaşmak, yakın olmaktır. Fıkhi anlamı ise; İbadet ve Cenab-ı Hakka yaklaşmak için beş cins hayvandan (koyun, keçi, sığır, manda ve deve) herhangi

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconKARAR ÖZETİ: Çine İlçesi sınırları dahilindeki Topçam Baraj Gölünde projeye dayalı olarak ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere hazırlanan “Yalçın Su Ür. Yetiştiriciliği Projesi”nde kullanılması düşünülen 600 lik göl yüzey alanının ihale ile kiraya verilmesine karar verildi

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconKARAR ÖZETİ: Çine İlçesi sınırları dahilindeki Topçam Baraj Gölünde projeye dayalı olarak ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere hazırlanan “Topçam Su Ür. Yetiştiriciliği Projesi”nde kullanılması düşünülen 600 lik göl yüzey alanının ihale ile kiraya verilmesine karar verildi

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents