BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR icon

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

Reklamlari:Indir 0.77 Mb.
TitleBULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR
Page1/19
Date conversion11.05.2013
Size0.77 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ANATOMШ VE FШZYOLOJШ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/BULAЮICI VE SШSTEMШK HASTALIKLAR.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/FШLM BANYO VE BASKI TEKNШKLER1.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/KONTRAST MADDELER VE UYGULAMALARI .doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYASYON SAжLIжI VE GЪVENLШжШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYIOLOJШK ANATOMШ 2.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYOGRAFШ TEKNШKLERШ -I.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYOGRAFШ TEKNШKLERШ -II.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYOLOJШK ANATOMШ 1..doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/RADYOTERAPШ.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШ YЩNETШMШ.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/TEMEL RADYASYON FШZШжШ.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ШLERШ TIBBШGЩRЪNTЪLEME 1.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ШLERШ TIBBШGЩRЪNTЪLEME 2 .doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ШLK YARDIM.doc
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR
FİLM BANYO VE BASKI TEKNİKLERİ
KONTRAST MADDELER VE UYGULAMALARI DERSİ
RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
RADYOLOJİK ANATOMİ -2
RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ-I
RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ-II
RADYOLOJİK ANATOMİ-1 DERSİ
DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
TEMEL RADYASYON FİZİĞİ
İLERİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I
İLERİ TIBBİGÖRÜNTÜLEME-2
İLK YARDIM


BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

20/8

 • DOLAŞIM SİSTEMİ VE KAN HASTALIKLARI

40/16

 • SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

40/16

 • ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

20/8

 • SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

40/16

 • ÜRO- GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI

20/8

 • DİĞER HASTALIKLAR

20/8

 • BULAŞICI HASTALIKLAR

40/32


DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

ALAN

RADYOLOJİ

MESLEK/DAL

RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11.SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 2 ders saati

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye; solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üriner, genital sistem hastalıkları ile kan, eklem, duyu organları ve bulaşıcı hastalıkları bilmeye yönelik yeterlikleri kazandırma amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI


Bu ders; olunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, üriner, genital sistem hastalıkları ile kan, eklem, duyu organları ve bulaşıcı hastalıklara yönelik bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Anatomi ve Fizyoloji dersi modüllerini başarmış olmak.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

 1. Solunum sistemi hastalıklarını ayırt etmek,

 2. Dolaşım sistemi ve kan hastalıklarını ayırt etmek,

 3. Sindirim sistemi hastalıklarını ayırt etmek,

 4. Endokrin sistem hastalıklarını ayırt etmek,

 5. Sinir sistemi hastalıklarını ayırt etmek,

 6. Üriner ve genital sistem hastalıklarını ayırt etmek,

 7. Eklem hastalıklarını ve duyu organları

hastalıklarını ayırt etmek,

 1. Bulaşıcı Hastalıklar

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders;

 1. Üst Solunum Yolu Hastalıkları

 2. Bronş Hastalıkları

 3. Akciğer Hastalıkları

 4. Kalp Yetmezliği

 5. Kalp Kapak Hastalıkları

 6. Koroner Damar Hastalıkları

 7. Konjenital Kalp Hastalıkları

 8. Kan Basıncı Bozuklukları

 9. Periferik Damar Hastalıkları

 10. Kan Hastalıkları

 11. Özefagus Hastalıkları

 12. Mide Hastalıkları

 13. İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları

 14. Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları

 15. Hipofiz Bezi Hastalıkları

 16. Tiroid ve Paratiroid Bezi Hastalıkları

 17. Pankreas Hastalıkları

 18. Sürrenal Bez Hastalıkları

 19. Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

 20. Serebrovasküler Hastalıklar

 21. Üriner Sistem Hastalıkları

 22. Kadın Genital Sistem Hastalıkları

 23. Erkek Genital Sistem Hastalıkları

 24. Eklem Hastalıkları

 25. Duyu Organ Hastalıkları

 26. Bulaşıcı Hastalıklar

konularını içermektedir.


YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gezi ve deney, vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Hastalıklar Bilgisi dersi için gerekli araç gereç ekipmanın bulunduğu teknik sınıflar ve laboratuvarlar, sınıf, işletme, kütüphane, ve, bilgi teknolojileri ortamı vb.

Donanım: Teknik sınıflarda; vücut bölümleri ve sistemlerinin tanıtımı için insan iskelet ve maketleri, organ maketleri, anatomi atlası, eğitim posterleri, hastalıklarla ilgili broşür, afiş, şema, televizyon, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, öğrencinin konuyla ilgili olarak araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği Sağlık Bakanlığı, Sağlık il Müdürlükleri, sağlık hizmeti veren tüm kamu/ özel kurum ve kuruluşlar, alan ile ilgili odalar, dernekler, vakıflar, üniversiteler, kütüphaneler, işletmeler vb.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi: Bulaşıcı Hastalıklar Birimi. Aile ve Toplum Sağlığı Birimi. Tarih/Saat: İletişim

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconSAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı 06100 Sıhhiye-ANKARA Uşak Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü Tel & Faks: 276 223 12 88

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE GÖREVLERİ

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBULAŞICI HASTALIKLAR ve KORUNMA YOLLARI Hastalıklar Hangi Yollarla Bulaşır???

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBULAŞICI HASTALIKLAR ve KORUNMA YOLLARI Hastalıklar Hangi Yollarla Bulaşır???

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconFORM 014/B İLE BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİNE BİLDİRİLMESİ GEREKEN PARAZİTER HASTALIKLAR

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBULAŞICI HASTALIKLAR BİLDİRİMİ TARİH / /20

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconA GRUBU BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE PROGRAMLAR ŞUBESİ

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR icon1 Bulasici Hastalıklar ile ilgili Genel Bilgi

BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR iconBulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents