BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ

Reklamlari:Indir 338.02 Kb.
TitleBİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ
Page1/5
Date conversion11.05.2013
Size338.02 Kb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5
1. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/BORU KAYNAKАILIжI.doc
2. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
3. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/TEKNШK RESШM.doc
4. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/TEMEL ELEKTRШK.doc
5. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/1 ALAN ORTAK/TESШSAT.doc
6. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BASШT SOжUTMA DEVRELERШ.doc
7. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BШLGШSAYAR DESTEKLШ SOжUTMA MESLEK RESШM.doc
8. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BШLGШSAYAR DESTEKLШ TESШSAT MESLEK RESШM.doc
9. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/BШLGШSAYAR DESTEKLШ ШKLШMLENDШRME MESLEK RESШM.doc
10. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/FRШGORШFШK ARAА VE ARAА KLШMASI.doc
11. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/GAZ YAKICI CШHAZLAR.doc
12. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/HAVALANDIRMA SШSTEMLERШ.doc
13. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/ISITMA TESШSATI.doc
14. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/KLШMA MESLEK RESШM.doc
15. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/KLШMALARIN BAKIM ONARIMI.doc
16. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/OжALGAZ BШNA ШАШ TESSШSATI.doc
17. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/SIHHШ TESШSAT.doc
18. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/SOжUK ODA MONTAJ.doc
19. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/SOжUTMA MESLEK RESШM.doc
20. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/SOжUTUCULARIN BAKIM ONARIMI.doc
21. /2 DERS BШLGШ FORMLARI/2 DAL DERSLERШ/TESШSAT TEKNOLOJШSШ MESLEK RESШM.doc
BORU KAYNAKÇILIĞI DERSİ
TEKNİK RESİM DERSİ
TEMEL ELEKTRİK DERSİ
TESİSAT
BASİT SOĞUTMA DEVRELERİ DERSİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT MESLEK RESİM DERSİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKLİMLENDİRME MESLEK RESİM
FRİGORİFİK ARAÇ VE ARAÇ KLİMASI DERSİ
GAZ YAKICI CİHAZLAR DERSİ
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ DERSİ
ISITMA TESİSATI DERSİ
KLİMA MESLEK RESİM DERSİ
KLİMALARIN BAKIM ONARIMI DERSİ
DOĞAL GAZ BİNA İÇİ TESİSATI DERSİ
SIHHİ TESİSAT DERSİ
SOĞUK ODA MONTAJI DERSİ
SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ
SOĞUTUCULARIN BAKIM ONARIMI DERSİ
TESİSAT TEKNOLOJİSİ MESLEK RESİM DERSİ


BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ


MODÜLLER

SÜRE

 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM

40/32

 • BİLGİSAYARDA ÇİZİM UYGULAMALARI

40/32

 • BİLGİSAYARDA ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM UYGULAMALARI

40/32

 • SANAYİ TİPİ SOĞUTUCULARIN DEVRE ŞEMALARI

40/32

 • BİRLEŞİK SİSTEM DEVRELERİ

40/32

 • FRİGORİFİK SOĞUTMA RESİMLERİ

40/32DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM


ALAN

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

MESLEK / DAL

SOĞUTMA SİSTEMLERİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF / YIL

12.SINIF

SÜRE

Haftalık 4 Ders Saati (TL ve ATL haftalık 4 ders saati) önerilir. Meslek elemanın özelliği, okuldaki donanım ve bölgesel özellikler göz önüne alınarak zümre kararı ile dersin altındaki modüller seçilerek, ders süresi belirlenir.

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye; soğuk depolama sistemlerinin soğutma ve elektrik devre bağlantı şemalarını ve montaj resimlerini bilgisayar destekli çizme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Sanayi tipi soğutucu, soğuk depo, frigorifik soğutma ve birleşik sistem devreleri, bağlantı şemaları ve montaj ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Ön koşul yoktur.


DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER


Bu ders ile

1. Bilgisayar destekli çizim,

2. Çizim uygulamaları,

3. Üç boyutlu çizim uygulamaları,

4. Birleşik sistem devrelerini çizme,

5. Soğuk depo soğutma devrelerini çizme,

6. Soğuk depo elektrik devrelerini çizme,

7. Frigorifik soğutma sistemlerinin resimlerini çizme

yeterlikleri kazandırılacaktır.


DERSİN İÇERİĞİ


Bu ders;

 1. Programın çizim başlangıç ayarları

 2. Çizim komutlarını/koordinatları

 3. Geometrik şekiller

 4. Çizimleri ölçülendirme

 5. Çizimlere yazı ekleme

 6. Çizim şablon çerçevesi çizme

 7. Antet çizme

 8. Kasnak çizme

 9. Flanş çizme

 10. Kesit alma

 11. Perspektif çizim yapma

 12. Yüzey modelleme

 13. Katı modelleme

 14. Sanayi tipi soğutucuların soğutma devre şemaları

 15. Sanayi tipi soğutucuların elektrik devre şemaları

 16. Kademeli sıkıştırma devreleri

 17. Kademeli genleşme devreleri

 18. Birden fazla buharlaştırıcılı devreler

 19. Kamyon/kamyonet tipi frigorifik soğutucu elektrik devre şeması

 20. Kamyon / kamyonet tipi frigorifik araç soğutma devre şeması

 21. Kamyon/kamyonet tipi frigorifik soğutucu montaj resimleri

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı soğutma atölyesi, bilgisayar laboratuarı, internet ortamı, bireysel öğrenme araçları, çeşitli ölçme ve kontrol aletleri, vb.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Ticaret ve sanayi odaları, alanla ilgili vakıf, dernekler, üniversiteler, işletmeler, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar vb.MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME


MESLEK/DAL : SOĞUTMA SİSTEMLERİ


DERS ADI : BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM


MODÜL : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM


MODÜL KODU : 582YIM532


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Modül, gerçek koşullarda bilgisayar ortamında teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım (sunuş), uygulama, soru-cevap, tartışma, problem çözme ve gezi-gözlem yöntemleri, gösteri (demonstrasyon), bireyselleştirilmiş öğretim ve programlı öğretim teknikleri uygulanmalıdır.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam ve koşul sağlandığında Bilgisayarda Temel Çizimleri yapabilecektir.


AMAÇLAR :


Öğrenci;

1.Programın çizim başlangıç ayarlarını yapabilecektir.

2.Çizim komutlarını/ koordinatlarını girebilecektir.

3.Geometrik şekiller çizebilecektir.

4.Çizimleri ölçülendirebilecektir.

5.Çizimlere yazı ekleme yapabilecektir.


İÇERİK :


1.PROGRAMIN ÇİZİM BAŞLANGIÇ AYARLARI

1.1.Çizim programları

1.2.Çizime uygun program seçme

1.3.Çizim alanı

1.4. Çizim alnının sınırının belirlenmesi

1.5.Nokta kilitleme sistemi


2.ÇİZİM KOMUTLARINI/KOORDİNATLARI

2.1Komut verme şekilleri

2.1.1.Komut satırından komut verme

2.1.2.Menüden komut verme

2.1.3.Kısa yol tuşlarından komut verme

2.2. Genel komut tanımları ve kısaltmaları


3.GEOMETRİK ŞEKİLER

3.1.Çizim komutları

3.2.Temel geometrik şekilller


4.ÇİZİMLERİ ÖLÇÜLENDİRME

4.1.Çizim programında ölçülendirme teknikleri

4.1.1.Ölçülendirme teknikleri

4.1.2.Ölçülendirme ayarları

4.1.3.Ölçülendirme uygulaması


5.ÇİZİMLERE YAZI EKLEME

5.1.Yazı ekleme komutları

5.2.Yazı ekleme komut ayarları

5.3.Yazılmış yazıların özelliklerini değiştirmek


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


1.Modül içinde yer alan her bir faaliyet için, faaliyetin içeriğine uygun;

Çoktan seçmeli testler,

Doğru yanlış soruları,

Eşleştirme soruları,

Tamamlama (Boşluk doldurma) soruları,

Kısa cevaplı yazılı yoklamalar ,

Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

Soru-cevap ,şeklindeki geleneksel ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


2.Her modülün sonunda ortaya çıkan ürün veya hizmet için ;

Harcanan süre,

Ürünün genel yapısı ve fonksiyonel yapısı,

Araç-gereç kullanma teknikleri,

Tavır ve davranışlar,

Tertip düzen değerlendirilir.


AÇIKLAMALAR :

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

Soğutma Sistemleri Servis Elemanı

İŞ

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resim Çizmek

İŞLEM NO:

P 1-1

İŞLEMİN ADI

Programın Çizim Başlangıç Ayarlarını Yapmak

YETERLİK

Bilgisayar Destekli Çizim Yapmak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar laboratuvarı, bilgisayar, bilgisayar destekli çizim programı, bellek, projeksiyon, perde,yazıcı

İŞLEMİN STANDARDI

TS EN ISO 11442 ve tekniğine uygun ayarlarını yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Çizim programını çalıştırmak.

2. Başlangıç iletişim (diyalog) kutusu ayarlarını yapmak

3.Çizim alanını hazırlamak

4. Noktadan sonra görüntülenecek hane sayısını belirlemek

5. Çizim limitlerini belirlemek

6 İmlecin atlama miktarını belirlemek

7. İmlecin atlma miktarını ekranda ızgara şeklinde görüntülemek

8.Çizim ekran ayarlarını kontrol etmek


1.Programın çizim başlangıç ayarları

1.1.Çizim programları

1.2.Çizime uygun program seçme

1.3.Çizim alanı

1.4.Çizim alnının sınırının belirlenmesi

1.5.Nokta kilitleme sistemi

1.Çizim programını şeçmek

2.Programı çalıştırmak.

3.çizim alanı ayarlarını yapmak

4.Çizim ekranını kontrol etmek1. Bilgisayar laboratuvar kurallarına uymak.

2.Bilgisayarı düzenli kullanmak

3.Dikkatli olmak

4.İş disiplinine uymak

5.Temizliğe dikkat etmek

NOT :

Süre: İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

Soğutma Sistemleri Servis Elemanı

İŞ

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resim Çizmek

İŞLEM NO:

P1-2

İŞLEMİN ADI

Çizim Komutlarını/Koordinatlarını Girmek

YETERLİK

Bilgisayar Destekli Çizim Yapmak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar laboratuvarı, bilgisayar, bilgisayar destekli çizim programı, bellek, projeksiyon, perde,yazıcı

İŞLEMİN STANDARDI

TS EN ISO 11442 ve tekniğine uygun ayarlarını yapmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Çizim programını açmak

2.Komut verme şekillerini belirlemek

3.Bilgisayar destekli çizim programı komutlarını girmek

4. Koordinatlrı girmek


2.Çizim komutları / koordinatları

2.1Komut verme şekilleri

2.1.1.Komut satırından komut verme

2.1.2.Menüden komut verme

2.1.3.Kısa yol tuşlarından komut verme

2.2. Genel komut tanımları ve kısaltmaları


1.Komut ve koordinat vermek

2.Çizim için gerekli komutları girmek

3.Çizim koordinatlarını girmek1. Bilgisayar laboratuvar kurallarına uymak

2.Bilgisayarı düzenli kullanmak

3.Dikkatli olmak

4.İş disiplinine uymak

5.Temizliğe dikkat etmek

NOT:

Süre: İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

Soğutma Sistemleri Servis Elemanı

İŞ

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resim Çizmek

İŞLEM NO:

P1-3

İŞLEMİN ADI

Geometrik Şekiler Çizmek

YETERLİK

Bilgisayar Destekli Çizim Yapmak

ORTAM (Araç gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar laboratuvarı, bilgisayar, bilgisayar destekli çizim progamı, bellek, projeksiyon, perde,yazıcı

İŞLEMİN STANDARDI

TS EN ISO 11442 ve tekniğine uygun geometrik şekilleri çizmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Programı çalıştıramak

2.Yeni bir çizim sayfası açmak

3.Başlangıç/merkez noktasını tespit etmek

4.Çizim komutlarını girmek

5.Koordinat vermek

6.Çizimi tamamlamak

7.Çizimi kaydetmek

3.Geometrik şekiler

3.1.Çizim komutları

3.2.Temel geometrik şekilller

1.Bilgisayarda çizim yapmak

2.Çizim komutlarını kullanmak

3.Koordinatları girmek

4.Geometrik şekilleri çizmek

5.Belli aralıklarla çizimi kaydetmek


1. Bilgisayar laboratuvar kurallarına uymak

2.Bilgisayarı düzenli kullanmak

3.Dikkatli olmak

4.İş disiplinine uymak

5.Temizliğe dikkat etmek

NOT:

Süre: İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 saat
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon02-06 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında HATAY Dörtyol Payas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 224 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim Solid

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon02-06 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında SAMSUN Bafra Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 226 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (3DMAX) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon3-07 Eylül 2012 Tarihleri Arasında İZMİR Bornova Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 365 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Catia) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon09-20 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında İSTANBUL Zeytinburnu İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde Açılacak Olan 278 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Tasarım (Nakış-Desen) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Konya Adil Karaağaç Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde açılacak olan 2013000101 sıra numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (SolidWorks- Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon23-27 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında ANTALYA Alanya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 307 Sıra Numaralı Kursu Bilgisayar Destekli Üretim (Cimatron-CAM) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon30 Temmuz-03 Ağustos 2012 Tarihleri Arasında İZMİR Bornova Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 324 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Solid Works-Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ icon02-13 Temmuz 2012 Tarihleri Arasında ESKİŞEHİR Odunpazarı Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Açılacak Olan 241 Sıra Numaralı Bilgisayar Destekli Çizim (Solid Works-CAD-CAM-Temel Seviye) Kursu Katılımcı Listesi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ iconAB destekli meslek seçimi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ iconRESİM İŞ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA MESLEK RESİM DERSİ iconİŞKUR KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN DÜNYA BANKASI DESTEKLİ İSTİHDAM VE EĞİTİM PROJESİ-MESLEK STANDARTLARI VE BELGELENDİRME BİLEŞENİ ALTINDA GELİŞTİRİLEN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents