SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ icon

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ

Reklamlari:Indir 131.04 Kb.
TitleSELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size131.04 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/1-ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/1-ALAN ORTAK DBF/TEKSTШL LШFLERШ.doc
3. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/1-ALAN ORTAK DBF/TEKSTШL TEKNOLOJШSШ.doc
4. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ANALШTШK TEST LABORATUVARI.doc
5. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/APRE KШMYASI.doc
6. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BASKI DESENШ HAZIRLAMA.doc
7. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BASKI KШMYASI.doc
8. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BASKI TEKNOLOJШSШ.doc
9. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BASKI TEKNШKLERШ.doc
10. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BAжLAMA SONRASI ШЮLEMLER.DOC
11. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BOYAMA KШMYASI.doc
12. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BOYAMA TEKNOLOJШSШ.doc
13. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/BOYAMA TEKNШKLERШ.doc
14. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DEPOLAMA.doc
15. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKU OLUЮTURMA.DOC
16. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKUMA HAZIRLIK.doc
17. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKUMA KUMAЮ ANALШZШ.doc
18. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKUMA MAKШNELERШNШN SШSTEMLERШ.doc
19. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKUMA ЩRGЪLERШ.doc
20. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOKUSUZ YЪZEYLERE HAZIRLIK.DOC
21. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRME GШYSШ KALIPLARI.doc
22. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRME GШYSШ TEKNШK АШZШMLERШ.doc
23. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRME GШYSШ ЪRETШMШ.doc
24. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRME MAKШNE.doc
25. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRMEDE ANALШZ VE DESEN.doc
26. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DЪZ ЩRMEDE MODEL GELШЮTШRME.doc
27. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ELEKTRONШK KONTROL DEVRELERШ VE ARIZA ANALШZШ.doc
28. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ELEKTRШK MAKШNELERШ VE KUMANDA TEKNШKLERШ.doc
29. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/GENEL APRE UYGULAMALARI.doc
30. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/HAVLI KUMAЮ ЩRGЪLERШ VE ANALШZШ.doc
31. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/KUMAЮ DOKUMA.doc
32. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/KURU TEMШZLEME.doc
33. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/KШMYASAL TEST LABORATUVARI.doc
34. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/LABORATUVAR KШMYASI.doc
35. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MEKANШK BAKIM ONARIM.doc
36. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MEKANШK TEST LABORATUVARI.doc
37. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MEKANШK UYGULAMALAR.doc
38. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MEKANШZMA TEKNШKLERШ.docx
39. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MESLEKШ YABANCI DШL.doc
40. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/MOTOR SЪRЪCЪLERШ VE ROBOTШK.doc
41. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/NUMUNE KUMAЮ DOKUMA.doc
42. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PAMUK HAM MADDE VE YARI MAMUL KONTROLLERШ.DOC
43. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PAMUK ШPLШK HAZIRLIK ЪRETШM HESAPLARI.doc
44. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PAMUK ШPLШK HAZIRLIKTA ЪRETШM.doc
45. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PAMUK ШPLШK ЪRETШM.doc
46. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PNЩMATШK- HШDROLШK SШSTEMLER VE BAKIMI.doc
47. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PROTEШN VE SENTETШK APRELERШ.doc
48. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/SCADA SШSTEMLERШ.doc
49. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/SELЪLOZA ЩZEL APRELER.doc
50. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/SUNШ - SENTETШK LШF VE ШPLШK ЪRETШMШ.doc
51. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TAFTШNG YЪZEYLER.doc
52. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEKNШK RESШM.doc
53. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEKNШK VE MESLEK RESШM.doc
54. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEKSTШLDE PROGRAMLANABШLШR KONTROL SШSTEMLERШ.doc
55. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEMEL ELEKTRШK ELEKTRONШK UYGULAMALARI.doc
56. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEMEL TASARIM.doc
57. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YUVARLAK ЩRME MAKШNE.doc
58. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YUVARLAK ЩRMEDE ANALШZ VE DESEN.doc
59. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YЪN HAM MADDE VE YARI MAMUL KONTROLLERШ.DOC
60. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YЪN ШPLШK HAZIRLIK ЪRETШM HESAPLARI.doc
61. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YЪN ШPLШK HAZIRLIKTA ЪRETШM.doc
62. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/YЪN ШPLШK ЪRETШM.doc
63. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/АORAP ЩRME MAKШNE.doc
64. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/АORAP ЩRMEDE ANALШZ VE DESEN.doc
65. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/АORAP ЩRMEDE MODEL GELШЮTШRME.doc
66. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ШPLШKTE FARKLI ЪRETШM METODLARI.doc
67. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩN TERBШYE ШЮLEMLERШ.doc
68. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩRME GШYШM AKSESUARLARI.doc
69. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩRME KUMAЮ ANALШZШ.doc
70. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩRME MESLEK HESAPLARI.doc
71. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩRME ЪRETШM TAKШBШ.doc
72. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩRMEDE KALШTE KONTROL.doc
73. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩZEL BASKILAR.doc
74. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЩZEL KUMAЮ DOKUMA.doc
75. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ЪRETШM KONTROLLERШ.DOC
TEKSTİL LİFLERİ DERSİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DERSİ
ANALİTİK TEST LABORATUVARI DERSİ
APRE KİMYASI DERSİ
BASKI DESENİ HAZIRLAMA DERSİ
BASKI KİMYASI DERSİ
BASKI TEKNOLOJİSİ DERSİ
BASKI TEKNİKLERİ DERSİ
BAĞLAMA SONRASI İŞLEMLER DERSİ
BOYAMA KİMYASI DERSİ
BOYAMA TEKNOLOJİSİ DERSİ
BOYAMA TEKNİKLERİ DERSİ
ALAN TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ( Giyim Üretim Teknolojisi alanından kullanılmaktadır.)
DOKU OLUŞTURMA DERSİ
DOKUMA HAZIRLIK DERSİ
DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ DERSİ
DOKUMA MAKİNELERİNİN SİSTEMLERİ DERSİ
DOKUMA ÖRGÜLERİ DERSİ
DOKUSUZ YÜZEYLERE HAZIRLIK DERSİ
DÜZ ÖRME GİYSİ KALIPLARI DERSİ
DÜZ ÖRME GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ DERSİ
DÜZ ÖRME GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Dersin Modülleri
DÜZ ÖRMEDE ANALİZ VE DESEN DERSİ
DÜZ ÖRMEDE MODEL GELİŞTİRME DERSİ
ELEKTRONİK KONTROL DEVRELERİ VE ARIZA ANALİZİ DERSİ
ELEKTRİK MAKİNELERİ VE KUMANDA TEKNİKLERİ DERSİ
GENEL APRE UYGULAMALARI DERSİ
HAVLI KUMAŞ ÖRGÜLERİ ve ANALİZİ DERSİ
KUMAŞ DOKUMA DERSİ
KURU TEMİZLEME DERSİ
KİMYASAL TEST LABORATUVARI DERSİ
LABORATUVAR KİMYASI DERSİ
MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ
MEKANİK TEST LABORATUVARI DERSİ
MEKANİK UYGULAMALAR DERSİ
MEKANİZMA TEKNİKLERİ DERSİ
MESLEKİ YABANCI DİL
MOTOR SÜRÜCÜLERİ VE ROBOTİK DERSİ
NUMUNE KUMAŞ DOKUMA DERSİ
PAMUK HAM MADDE VE YARI MAMUL KONTROLLERİ DERSİ
PAMUK İPLİK HAZIRLIK ÜRETİM HESAPLARI DERSİ
PAMUK İPLİK HAZIRLIKTA ÜRETİM DERSİ
PAMUK İPLİK ÜRETİM DERSİ
PNÖMATİK HİDROLİK SİSTEMLER VE BAKIMI DERSİ MODÜL ADI
PROTEİN VE SENTETİK APRELERİ DERSİ
SCADA SİSTEMLERİ DERSİ
SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ
SUNİ SENTETİK LİF VE İPLİK ÜRETİMİ DERSİ
TAFTİNG YÜZEYLER DERSİ
TEKNİK RESİM DERSİ
TEKNİK ve MESLEK RESİM DERSİ
TEKSTİLDE PROGRAMLANABİLİR KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ
TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK UYGULAMALARI DERSİ
TEMEL TASARIM DERSİ
Yuvarlak Örmede Üretime Hazırlık 1
YUVARLAK ÖRMEDE ANALİZ VE DESEN DERSİ
YÜN HAM MADDE VE YARI MAMUL KONTROLLERİ DERSİ
YÜN İPLİK HAZIRLIK ÜRETİM HESAPLARI DERSİ
YÜN İPLİK HAZIRLIKTA ÜRETİM DERSİ
YÜN İPLİK ÜRETİM DERSİ
Mekanik Çorap Örme Makineleri 1
ÇORAP ÖRMEDE ANALİZ VE DESEN DERSİ
ÇORAP ÖRMEDE MODEL GELİŞTİRME DERSİ
İPLİKTE FARKLI ÜRETİM METODLARI DERSİ
ÖN TERBİYE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖRME GİYİM AKSESUARLARI DERSİ
ÖRME KUMAŞ ANALİZİ DERSİ
ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ
ÖRME ÜRETİM TAKİBİ DERSİ
ÖRMEDE KALİTE KONTROL DERSİ
ÖZEL BASKILAR DERSİ
ÖZEL KUMAŞ DOKUMA DERSİ
ÜRETİM KONTROLLERİ DERSİ


SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİMODÜL ADI

SÜRESİ

 • SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM APRE KOMBİNASYONU

40/ 32


 • ANTİSEPTİK VE TUTUM APRE KOMBİNASYONU

40/ 32


 • SANFOR VE KALANDIRLAMA

40/ 32DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

SELÜLOZA ÖZEL APRELER

ALAN

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

MESLEK/DAL

TEKSTİL APRECİLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. SINIF

SÜRE

Haftalık 3 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye selüloz mamullere kimyasal ve mekanik apreleri yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Selüloz mamullere yapılan kimyasal ve mekanik apreleri yapma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Tekstil Teknolojisi dersini almış olmak

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER

Bu dersin sonunda;

 1. Saydamlaştırma ve tutum apre kombinasyonunu yapmak

 2. Antiseptik ve tutum apre kombinasyonunu yapmak

 3. Sanfor ve kalandırlama yapmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERS İÇERİĞİ
 1. Saydamlaştırma apresi

 2. Saydamlaştırma ve tutum verme

 3. Antiseptik apre

 4. Antiseptik ve tutum verme

 5. Sanfor

 6. Kalandırlama

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma; tekstil-apre işletmelerinde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Aydınlık ortam.

Donanım: Tekstil materyalleri, apre laboratuvarı ve cihazları, apre maddeleri ve kimyasalları, sanfor makinesi, kalandır makinesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, tekstil apre işletmeleri, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

MESLEK/DAL :TEKSTİL APRECİLİĞİ

DERS : SELÜLOZA ÖZEL APRELER

MODÜL : SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM APRE KOMBİNASYONU

KODU : 542TGD988

SÜRE : 40/ 32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA : Gerekli işletme ortamı, emdirme ve çektirme usulü çalışan apre makineleri, flotte, apre kimyasal maddeleri ,mezur,terazi,hesap makinesi

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında Tekniğine uygun olarak saydamlaştırma ve tutum apre kombinasyununu yapacaktır.


AMAÇLAR :

Öğrenci:


1. Tekniğine uygun olarak Saydamlaştırma apresi yapabilecektir.

2. Tekniğine uygun olarak Saydamlaştırma ve tutum verebilecektir.


İÇERİK:


1. SAYDAMLAŞTIRMA APRESİ

 1. Saydamlaştırma Apresi Yapılan Makineler

   1. Çektirme usulü çalışan makineler

   2. Emdirme usulü çalışan makineler

 1. Çalışmaya Hazırlık

   1. Flotte alma

   2. Kumaşı makineye yükleme

   3. Kimyasalları alma

 1. Saydamlaştırma Apresi Yapma

 2. Son İşlemler


2.SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM VERME

 1. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Yumuşatma Apresi Uygulanması

 2. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Su İticilik Apresi Uygulanması

 3. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Sertlik Veren Apre Uygulanması


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.

 1. Hedeflenen kumaş numunesini inceler.

 2. Hedeflenen kumaş ile ilgili tasarım yapar.

 3. Hedef kumaşın tahmini reçetesini oluşturur.

 4. Hedef kumaş için uygulanacak yöntemleri belirler.

 5. Hedef kumaşı elde eder.

 6. Deneme uygulamalarıyla hedef kumaş için tahmini reçete tanzim eder.

 7. Tahmini reçeteye göre deneme uygulamaları yapar.

 8. Uygulama sonuçlarına göre yeni reçeteler oluşturur.

 9. Deneme uygulamalarının sonuçlarını değerlendirir.

 10. Deneme sonuçlarını ilgili yerlere bildirir.
MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

1

İŞLEMİN ADI :

Saydamlaştırma apresi yapmak

YETERLİK :

SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM APRE KOMBİNASYONUNU YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

Aydınlık işletme ortamı,kimyasal maddeler ,mezur,terazi,hesap makinesi

STANDART :

Tekniğine uygun saydamlaştırma apresi yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ


BECERİ

TAVIR


1. Mesleki hesapları yapmak

2. Makineyi programlamak

3. Makineye flotte almak

4. Kumaşı makineye almak

5. Kimyasalları makineye almak

6. Tekniğine uygun saydamlaştırma apresi yapmak

7. İşlem yapılmış kumaşı makineden çıkarmak


 1. SAYDAMLAŞTIRMA APRESİ

 1. Saydamlaştırma Apresi Yapılan Makineler

   1. Çektirme usulü çalışan makineler

   2. Emdirme usulü çalışan makineler

 1. Çalışmaya Hazırlık

   1. Flotte alma

   2. Kumaşı makineye yükleme

   3. Kimyasalları alma

 1. Saydamlaştırma Apresi Yapma

 2. Son İşlemler

1. Reçete hesaplamak

2. Çalışmaya hazırlık yapmak

3. Selülozik liflere saydamlaştırma apresi yapmak
1. Tuşe ve tutumdaki değişimi hissetmek


NOT : Bu işlem değişik oranlarda apre maddesi ile tekrarlanmalıdır

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

2

İŞLEMİN ADI :

Saydamlaştırma ve tutum vermek

YETERLİK :

SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM APRE KOMBİNASYONUNU YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

Aydınlık işletme ortamı,kimyasal maddeler ,mezur,terazi,hesap makinesi

STANDART :

Tekniğine uygun saydamlaştırma ve tutum vermek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ


BECERİ

TAVIR


1. Mesleki hesapları yapmak

2. Makineyi programlamak

3. Makineye flotte almak

4. Kumaşı makineye almak

5. Kimyasalları makineye almak

6. Tekniğine uygun Saydamlaştırma ve tutum veren apre yapmak

7. İşlem yapılmış kumaşı makineden çıkarmak


 1. SAYDAMLAŞTIRMA VE TUTUM VERME

 1. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Yumuşatma Apresi Uygulanması

 2. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Su İticilik Apresi Uygulanması

 3. Saydamlaştırma Yapılan Mamule Sertlik Veren Apre Uygulanması


1. Reçete hesaplamak

2. Çalışmaya hazırlık yapmak

3. Saydamlaştırma ve tutum veren apre Kombinasyonları yapmak

4.Farklı tutum özelliklerinde kumaşlar yapmak


 1. Tuşe ve tutumdaki değişimi hissetmek

 2. Değişen miktarların kumaşta meydana getirdiği değişiklikleri hissetmek
NOT : Bu işlem değişik oranlarda apre maddeleri ile tekrarlanmalıdır

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saatiMODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

MESLEK/DAL :TEKSTİL APRECİLİĞİ

DERS : SELÜLOZA ÖZEL APRELER

MODÜL : ANTİSEPTİK VE TUTUM APRE KOMBİNASYONU

KODU : 542TGD883

SÜRE : 40/ 32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA : Gerekli işletme ortamı, emdirme ve çektirme usulü çalışan apre makineleri, flotte, apre kimyasal maddeleri ,mezur,terazi,hesap makinesi

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak antistatik ve tutum apre kombinasyonunu yapacaktır.


AMAÇLAR :

Öğrenci:


1. Tekniğine uygun olarak Antiseptik apre yapabilecektir.

2. Tekniğine uygun olarak Antiseptik ve tutum verebilecektir.


İÇERİK :


 1. ANTİSEPTİK APRE

  1. Antiseptik Özellik Veren Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

  1. Çürümeye Ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

   3. Uygulanışı

   4. Son işlemler

  1. Anti Mikrobik Özellik Kazandıran Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

   3. Uygulanışı

   4. Son işlemler
 1. ANTİSEPTİK VE TUTUM VERME
 1. Kumaşa Antiseptik Özellik Veren Apre İle Sert Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   2. Son İşlemler

 1. Kumaşa Çürüme Ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran Apre İle Yumuşak Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   2. Son İşlemler

 1. Kumaşa Anti Mikrobik Özellik Kazandıran Apre İle Yumuşak Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   2. Çektirme usulü

   3. Son İşlemler


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


1. Her faaliyetin başındaki araştırma konuları derse hazırlık olarak değerlendirilebilir.

2. Her faaliyet sonunda kazandırılan beceriler ölçülmelidir.

3. Modülün sonunda kazanılan yeterlik ürün ve hizmet bazında değerlendirilmelidir.

4. Modül değerlendirme sonuçları sınıf geçme yönetmeliğine göre dönem sonlarında yazılı veya uygulamalı sınav yerine kullanılabilir.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

1

İŞLEMİN ADI :

Antiseptik apre yapmak

YETERLİK :

ANTİSEPTİK VE TUTUM APRE KOMBİNASYONUNU YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

Aydınlık işletme ortamı,kimyasal maddeler ,mezür,terazi,hesap makinesi

STANDART :

Tekniğine uygun antiseptik apre yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR


1. Mesleki hesapları yapmak

2. Makineyi programlamak

3. Makineye flotte almak

4. Kumaşı makineye almak

5. Kimyasalları makineye almak

6. Tekniğine uygun antiseptik apre yapmak

7. İşlem yapılmış kumaşı makineden çıkarmak


 1. ANTİSEPTİK APRE

  1. Antiseptik Özellik Veren Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

  1. Çürümeye Ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

   3. Uygulanışı

   4. Son işlemler

  1. Anti Mikrobik Özellik Kazandıran Apre

   1. Kullanılan makineler

   2. Çalışmaya hazırlık

   3. Uygulanışı

   4. Son işlemler


1. Reçete hesaplamak

2. Çalışmaya hazırlık yapmak

3. Selülozik liflere antiseptik apre yapmak
1. Tuşe ve tutumdaki değişimi hissetmek


NOT : Bu işlem değişik oranlarda apre maddesi ile tekrarlanmalıdır

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati


İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

2

İŞLEMİN ADI :

Antiseptik ve tutum vermek

YETERLİK :

ANTİSEPTİK VE TUTUM APRE KOMBİNASYONUNU YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

Aydınlık işletme ortamı,kimyasal maddeler ,mezür,terazi,hesap makinesi

STANDART :

Tekniğine uygun antiseptik ve tutum vermek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR


1. Mesleki hesapları yapmak

2. Makineyi programlamak

3. Makineye flotte almak

4. Kumaşı makineye almak

5. Kimyasalları makineye almak

6. Tekniğine uygun Antiseptik ve tutum veren apre yapmak

7. İşlem yapılmış kumaşı makineden çıkarmak

 1. ANTİSEPTİK VE TUTUM VERME

 1. Kumaşa Antiseptik Özellik Veren Apre İle Sert Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   1. Son İşlemler

 1. Kumaşa Çürüme Ve Küflenmeye Karşı Dayanıklılık Kazandıran Apre İle Yumuşak Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   2. Son İşlemler

 1. Kumaşa Anti Mikrobik Özellik Kazandıran Apre İle Yumuşak Tutum Verme

   1. Emdirme Usulü

   2. Çektirme usulü

   3. Son İşlemler


1. Reçete hesaplamak

2. Çalışmaya hazırlık yapmak

3. Antiseptik ve tutum veren apre Kombinasyonları yapmak

4.Farklı tutum özelliklerinde kumaşlar yapmak


 1. Tuşe ve tutumdaki değişimi hissetmek

 2. Değişen miktarların kumaşta meydana getirdiği değişiklikleri hissetmek
NOT : Bu işlem değişik oranlarda apre maddeleri ile tekrarlanmalıdır

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

MESLEK/DAL : TEKSTİL APRECİLİĞİ

DERS : SELÜLOZA ÖZEL APRELER

MODÜL : SANFOR VE KALANDIRLAMA

KODU : 542TGD986

SÜRE : 40/ 32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA : İşletme ortamında aydınlıkta Sanfor makinesi ve kumaş

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında Tekniğine uygun olarak sanfor ve kalandırlama yapacaktır


AMAÇLAR :

Öğrenci:


1. Tekniğine uygun olarak Sanfor yapabilecektir.

2. Tekniğine uygun olarak Kalandırlama yapabilecektir.


İÇERİK :


 1. SANFOR

 1. Sanforlama

 2. Sanfor Makinesinin Kısımları

   1. Ana tambur ve hızı

   2. Malın geçiş hızı

   3. Sıcaklıklar

 1. Sanforlamada Parti Oluşturma

   1. Kumaşın aynı yönde dikilmesi

   2. Kumaştaki rutubet ve temizlik

 1. Enden Sanforlama

 2. Boydan Sanforlama

 3. Çekmezlik Testleri
 1. KALANDIRLAMA

 1. Kalandırlama Çeşitleri

   1. Rolik kalandırlama

   2. Friksiyon kalandırlama

   3. Chintz kalandırlama

   4. Matlaştırma kalandırlama

   5. Chaising kalandırlama

   6. Simili (merserize) kalandırlama

   7. İpek kalandırlama

   8. Gofraj kalandırlama

 1. Kalandırlamada Parti Oluşturma

   1. Kumaşın aynı yönde dikilmesi

   2. Kumaştaki rutubet ve temizlik


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


1. Her faaliyetin başındaki araştırma konuları derse hazırlık olarak değerlendirilebilir.

2. Her faaliyet sonunda kazandırılan beceriler ölçülmelidir.

3. Modülün sonunda kazanılan yeterlik ürün ve hizmet bazında değerlendirilmelidir.

4. Modül değerlendirme sonuçları sınıf geçme yönetmeliğine göre dönem sonlarında yazılı veya uygulamalı sınav yerine kullanılabilir.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

1

İŞLEMİN ADI :

Sanfor yapmak

YETERLİK :

SANFOR VE KALANDIRLAMA YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

İşletme ortamında aydınlıkta Sanfor makinesi ve kumaş

STANDART :

Tekniğine uygun sanfor yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ


BECERİ

TAVIR


1. Yapılacak sanfor işleminin makine değerlerini almak

2. Makinanın ayarlarını yapmak ve makineyı çalışmaya hazır hale getirmek

3. Kumaşları dikerek hazırlamak

4. Enden sanfor yapmak

5. Boydan sanfor yapmak

6. Sanforlama sonuçlarını değerlendirmek

 1. SANFOR

 1. Sanforlama

 2. Sanfor Makinesinin Kısımları

   1. Ana tambur ve hızı

   2. Malın geçiş hızı

   3. Sıcaklıklar

 1. Sanforlamada Parti Oluşturma

   1. Kumaşın aynı yönde dikilmesi

   2. Kumaştaki rutubet ve temizlik

 1. Enden Sanforlama

 2. Boydan Sanforlama

 3. Çekmezlik Testleri


1. İyi bir sanforlama için gereken değerleri bilmek

2. Sanforlama makinesini çalıştırabilmek

3. Kumaşı sanforlama tekniğine uygun dikebilmek

4. Enden sanforlamak

5. Boydan sanforlamak

6. Çekmezlik testleri yapmak1. Güvenlik kurallarına azami derecede uymak

2. Ani ve kontrolsüz hareket etmemek

NOT :

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI :

TEKSTİL APRECİLİĞİ

İŞ :

SELÜLOZ MAMULLERE KİMYASAL VE MEKANİK APRELER YAPMAK

İŞLEM NO :

2

İŞLEMİN ADI :

Kalandırlama yapmak

YETERLİK :

SANFOR VE KALANDIRLAMA YAPMAK

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar ) :

İşletme ortamında aydınlıkta Kalandırlama makinesi ve kumaş

STANDART :

Tekniğine uygun kalandırlama yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR


1. Yapılacak kalandırma çeşidine göre makine değerlerini almak

2. Makinanın ayarlarını yapmak ve makineyı çalışmaya hazır hale getirmek

3. Kumaşları dikerek hazırlamak

4. Kalandırlamayı başlatmak

 1. KALANDIRLAMA

 1. Kalandırlama Çeşitleri

   1. Rolik kalandırlama

   2. Friksiyon kalandırlama

   3. Chintz kalandırlama

   4. Matlaştırma kalandırlama

   5. Chaising kalandırlama

   6. Simili (merserize) kalandırlama

   7. İpek kalandırlama

   8. Gofraj kalandırlama

 1. Kalandırlamada Parti Oluşturma

   1. Kumaşın aynı yönde dikilmesi

   2. Kumaştaki rutubet ve temizlik


1. Tekniğine uygun kalandırlama yapabilmek

2. Kalandırlama makinesini çalıştırabilmek

3. Kumaşı kalandırlama tekniğine uygun dikebilmek

4. Kalandırlama yapmak1. Göz yardımı ile kumaş yüzeyini tanımak

2. Kalandırlama aşamalarındaki kumaşın uğradığı değişimi algılamak

3. Güvenlik kurallarına azami derecede uymak

4. Ani ve kontrolsüz hareket etmemek

NOT :

SÜRE : İşlemin Yapılma Süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saatiAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /turkdunyatarihi/OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

SELÜLOZA ÖZEL APRELER DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtФзretim Rehberlik ve YФnlendirme Dersi (9-12. SНnНflar)ProgramН/OrtaФзretim Rehberlik...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents