MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ icon

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ

Reklamlari:Indir 119.67 Kb.
TitleMAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size119.67 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL DESEN.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL SANAT TARШHШ.DOC
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL TASARIM.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL TEKNШK RESШM.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BШLGШSAYAR DESTEKLШ АШZШM.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Dekoratif Proje TasarНmН.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Dekoratif Uygulama Teknikleri.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Duvar Resimleri.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/FOTOжRAF АEKШMШ.docx
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/GEАШCШ MEKAN DЪZENLEMELERШ.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Heykel SanatН.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MESLEKШ RESШM 2.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/METRAJ VE KEЮШF.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MOBШLYA TASARIMI.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Mesleki Resim 1.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/Mozaik ve Vitray.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TasarНm Uygulama.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/UYGULAMA PROJESШ.doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ША MEKAN MALZEMELERШ.doc
21. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ША MEK¶N TESШSAT UYGULAMALARI.doc
22. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ЩZGЪN MEKAN TASARIMI.doc
23. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ЪЗ Boyutlu Proje TasarНmН.doc
TEMEL DESEN DERSİ
TEMEL SANAT TARİHİ DERSİ
TEMEL TASARIM DERSİ
MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ
FORMU DERSİN ADI
DEKORATİF PROJE TASARIMI DERSİ
DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ
FORMU DERSİN ADI
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
GEÇİCİ MEKAN DÜZENLEMELERİ
FORMU DERSİN ADI
ALAN SANAT TASARIM (Grafik ve Fotoğraf alanından kullanılmaktadır.)
METRAJ VE KEŞİF
MOBİLYA TASARIMI
FORMU DERSİN ADI
FORMU DERSİN ADI
FORMU DERSİN ADI
UYGULAMA PROJELERİ
İÇ MEKAN MALZEMELERİ
İÇ MEKAN TESİSAT
ÖZGÜN MEKAN TASARIMI
ÜÇ BOYUTLU PROJE TASARIM DERSİ


MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • GEOMETRİK ÇİZİMLER

40/32

 • GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

40/32DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

TEMEL TEKNİK RESİM

ALAN

SANAT VE TASARIM (Makine Teknolojisinden Alınacak)

MESLEK/DAL

ALAN ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL

10. SINIFLAR

SÜRE

2 Ders Saati

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrencinin, makine parçalarının imalat resimlerini teknik resim standartları ve kurallarına uygun, araç ve gereçleri kullanarak çizmesi, Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak, teknik resim standartlarına ve kurallarına uygun olarak iki boyutlu çizim komutlarını kullanarak imalat/İmalat resmi çizmesi amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Makine parçalarının imalatı için gerekli olan teknik resmin, TS–DIN ve ISO standartlarına göre çizimleri ve bilgisayar ortamında iki boyutlu teknik resim çizimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye dersin sonunda:

 1. Geometrik çizimler yapmak

 2. Görünüş çıkarmak

 3. Ölçülendirme ve yüzey işlemleri işaretlemelerini yapmak

 4. Kroki-perspektif ve İmalat resmi çizmek

 5. Bilgisayar destekli çizim programı ile geometrik çizim yapmak

 6. Bilgisayar destekli çizim programında özellik ve tanımlama komutlarını kullanmak

 7. Bilgisayar destekli çizim programı ile görünüş çizimi ve kütüphane oluşturmak

yeterlikleri kazandırılacaktır

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Yazılar ve rakamlar

 2. Doğrular, daireler ve düzlemler

 3. Görünüş çıkarmak

 4. Kesit görünüş

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Teknik resim sınıf ve bilgisayar laboratuarları

Donanım: Bilgisayar destekli en az iki farklı çizim yazılımı, çizim araç-gereçleri, görsel ve basılı kaynaklar televizyon, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, Printer, Plotter (A2), Tarayıcı, donanımları sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınıf geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

İşletmelerde beceri eğitimi yapılan firmalar, Türk Standartları Enstitüsü, Odalar ve kuruluşlar, Bilgisayar destekli çizim programı satan firma ve temsilcileri, sanayide bilgisayar destekli tasarım programı kullanan firmalar, vb. gibi.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : SANAT VE TASARIM (Makine Teknolojisinden Alınacak)

MESLEK/DAL : ALAN ORTAK


DERS: : TEMEL TEKNİK RESİM

MODÜL : GEOMETRİK ÇİZİMLER

KODU : 520TC0004

SÜRE : 40/32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA : 1-Teknik resim çizim ortamında uygulanmalıdır.

2- İlgili TS-ISO standartları temin edilmelidir.

3-Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, problem çözme, soru-cevap, araştırma, uygulama, bireysel öğrenme, gösteri yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; Standartlara ve teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik çizimler yapabilecektir.

AMAÇLAR :

1- Standartlara ve teknik resim kurallarına göre yazı ve rakamlar yazabilecektir

2- Standartlara ve teknik resim kurallarına göre doğrular, daireler ve düzlemler çizebilecektir.

İÇERİK:

 1. YAZILAR VE RAKAMLAR

  1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı

  2. Çizim Araç ve Gereçleri

   1. Resim Tahtaları ve Masaları

   2. Cetveller

   3. Şablonlar

   4. Pergeller

   5. Kalemler

   6. Silgiler

   7. Resim Kâğıtları

  3. Yazı ve Rakamlar.

   1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri

   2. Yazı Ölçüleri

   3. Yazı Çeşitleri

  4. Çizgi ve Çeşitleri

   1. Çizgi Çeşitleri

   2. Çizgi Boyutları

   3. Çizgilerin Çizilmesi

   4. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler

  5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

   1. Paralel Doğruların Çizilmesi

   2. Dik Doğruların Çizilmesi

   3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi
 1. DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER

  1. Açılarla İlgili Geometrik Çizimler.

   1. Açıların Çizilmesi

   2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek

   3. Bir Açıyı İkiye Bölmek

   4. 900 lik Açıyı Üçe Bölmek

  2. Çokgenlerin Çizimi.

   1. Üçgen Çizimleri

   2. Dörtgen Çizimleri

   3. Beşgen Çizimi

   4. Altıgen Çizimi

   5. Yedigen Çizimi

   6. Sekizgen Çizimi

   7. Genel Metotla Çokgen Çizimi

  3. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler.

   1. Genel Tanımlar

   2. Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek

   3. İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek

   4. İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizmek

   5. Birbirine Dik, Dar ve Geniş açı yapan İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek

   6. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek

   7. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek

   8. Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi

  4. Oval Çizimleri

   1. Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek

  5. Elips Çizimleri

   1. Daireler Yardımıyla Elips Çizimi

   2. Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi

  6. Helis Çizimleri

   1. Helis Eğrisini Çizmek

   2. Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki başarım ölçütlerini yerine getirecektir.

 1. Çizim araç ve gereçlerini teknolojisine uygun kullanır

 2. Standart ve teknik resim kurallarına göre yazı yazar.

 3. Standart ve teknik resim kurallarına göre rakamları yazar

 4. Standart ve teknik resim kurallarına göre çizgileri kullanır.

 5. Standart ve teknik resim kurallarına göre doğrular, daireler ve düzlemler çizer.

 6. Çalışmayı istenilen sürede tamamlar.

 7. Çalışmalarında temizliğe dikkat eder.

 8. Çalışmalarında emniyet kurallarına dikkat eder.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Teknik Resim Çizmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Yazı Rakam Ve Doğrular Çizmek

YETERLİK

Geometrik çizimler yapmak.

ORTAM (Araç-gereç,ekipman ve koşullar)

Teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve gereçleri,

STANDART

TS 88 – TS 93 – TS 10841

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Standart kâğıdı resim masasına bağlamak.

 2. Standart yazı ve rakam yazmak.

 3. Çizim araçlarını kullanmak.

 4. Doğrular çizmek

 5. Dosyalanacak Resim Kâğıtlarının Katlar

 6. Doğrunun Eşit Parçalara Böler.

  1. Çizgi ve Çeşitlerini çizer
 1. YAZILAR VE RAKAMLAR

  1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı

  2. Çizim Araç ve Gereçleri

   1. Resim Tahtaları ve Masaları

   2. Cetveller

   3. Şablonlar

   4. Pergeller

   5. Kalemler

   6. Silgiler

   7. Resim Kâğıtları

  3. Yazı ve Rakamlar.

   1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri

   2. Yazı Ölçüleri

   3. Yazı Çeşitleri

  4. Çizgi ve Çeşitleri

   1. Çizgi Çeşitleri

   2. Çizgi Boyutları

   3. Çizgilerin Çizilmesi

   4. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler

  5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

   1. Paralel Doğruların Çizilmesi

   2. Dik Doğruların Çizilmesi

   3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi
 1. Çizim araç ve gereçlerini kullanır.

 2. Standartlara uygun yazı ve rakamlar yazar.

 3. Doğruyla ilgili çeşitli geometrik şekilleri metotlarına uygun çizer.
 1. Uygun çizim araç ve gereçlerini kullanmak.

 2. Çizim araç ve gereçlerini teknolojisine uygun kullanmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Teknik Resim Çizmek.

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Geometrik Şekiller Çizmek

YETERLİK

Geometrik çizimler yapmak.

ORTAM (Araç-gereç,ekipman ve koşullar)

Teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve gereçleri

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. Standart kağıdı resim masasına bağlamak.

 2. Çizim araçlarını kullanmak

 3. Daireler çizmek

  1. Çember İçine Kare Çizmek

  2. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizmek

 1. Düzlemler çizmek

 2. Oval Çizimleri

  1. Elips Çizimleri

 1. DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER

  1. Açılarla İlgili Geometrik Çizimler.

   1. Açıların Çizilmesi

   2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek

   3. Bir Açıyı İkiye Bölmek

   4. 900 lik Açıyı Üçe Bölmek

  2. Çokgenlerin Çizimi.

   1. Üçgen Çizimleri

   2. Dörtgen Çizimleri

   3. Beşgen Çizimi

   4. Altıgen Çizimi

   5. Yedigen Çizimi

   6. Sekizgen Çizimi

   7. Genel Metotla Çokgen Çizimi

  3. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler.

   1. Genel Tanımlar

   2. Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek

   3. İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek

   4. İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizmek

   5. Birbirine Dik, Dar ve Geniş açı yapan İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek

   6. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek

   7. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek

   8. Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi

  4. Oval Çizimleri

   1. Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek

  5. Elips Çizimleri

   1. Daireler Yardımıyla Elips Çizimi

   2. Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi

  6. Helis Çizimleri

   1. Helis Eğrisini Çizmek

   2. Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek
 1. Çizim araç ve gereçlerini kullanır.

 2. Çeşitli geometrik şekilleri metotlarına uygun çizer
 1. Uygun çizim araç ve gereçlerini kullanmak.

 2. Çizim araç ve gereçlerini teknolojisine uygun kullanmak.

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : SANAT VE TASARIM (Makine Teknolojisinden Alınacak)

MESLEK/DAL : ALAN ORTAK


DERS: :TEMELTEKNİK RESİM

MODÜL :GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

KODU : 520TC0005

SÜRE :40/32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA :

 1. Teknik resim çizim ortamında uygulanmalıdır.

 2. Epür ve diedir düzlemleri ile model parçaları temin edilmelidir.

 3. İlgili TS-ISO standartları temin edilmelidir

 4. Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Gösteri, Soru-Cevap, Problem Çözme, Programlı Öğretim


GENEL AMAÇ : Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; teknik resim kural ve standartlarına uygun olarak yeterli görünüş çizimi yapabilecektir.

AMAÇLAR :

 1. ISO standartlarına göre belirlenen sürede yeterli görünüş çizebilecektir.

 2. ISO standartlarına göre belirlenen sürede kesit görünüş çizebilecektir.

İÇERİK:

 1. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMAK

  1. İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması

   1. İzdüşüm Çeşitleri

   2. Eşlenik Dik İzdüşüm Metodu

  1. İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri

   1. Noktanın İzdüşümleri

   2. Doğrunun İzdüşümleri

   3. Düzlemin İzdüşümleri

   4. Cismin İzdüşümleri

  1. Görünüşün Tanımı

   1. İzdüşüm Düzlemleri ve Bölgeler

  1. Görünüş Çeşitleri

  2. Görünüş Çıkarmanın Kuralları

  3. Tek (Bir) Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  4. İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  5. Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  6. Ortak Görünüşlü Parçalar

  7. Perspektif Resimler ve Model Parçalar

  8. Eksik Verilmiş Görünüşler

   1. Eksik Verilmiş Görünüş Kavramı

   2. Eksik Verilmiş Görünüşleri Bakış Doğrultuları Alarak Tamamlama

  1. Yardımcı Görünüşlere İhtiyaç Duyulan Parçalar

   1. Yardımcı İzdüşüm Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

   2. Yatırma Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

   3. Döndürme Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

  1. Özel Görünüşler

   1. Ara Kesitli Görünüşler

   2. Simetrik Parçalara Ait Görünüşler

   3. Uzun Parçaların Koparılarak Çizilmiş Görünüşleri

   4. Yerinde Döndürülmüş Görünüşler

   5. Ayrıntılı (Tamamlayıcı Açıklama) Görünüşler

   6. Parçaların İşlenme, Birlikte (Bitişik) Çalışma, Çevre ve Hareket Durumunu Gösteren Görünüşleri
 1. KESİT GÖRÜNÜŞ

  1. Kesit Alma Kavramının Tanımı

   1. Temel Kesit Elemanları

  1. Kesit Görünüş Çeşitleri

   1. Tam Kesit

   2. Yarım Kesit

   3. Kısmi Kesit

  1. Kesit Alma Kuralları.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki başarım ölçütlerini yerine getirecektir.

 1. Noktanın izdüşümlerini kurallara göre uygular.

 2. Doğrunun izdüşümlerini kurallara göre uygular.

 3. Cisimlerin izdüşümlerini kurallara göre uygular.

 4. Parçanın ön görünüşünü belirler.

 5. Ön görünüşe bağlı yeterli görünüşleri belirler.

 6. Kurallara uygun belirlenen sürede yeterli görünüş çizer.

 7. Kurallarına uygun belirlenen sürede kesit görünüş çizer

 8. Çalışmayı istenilen sürede tamamlar.

 9. Çalışmalarında temizliğe dikkat eder.

 10. Çalışmalarında emniyet kurallarına dikkat eder.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Teknik Resim Çizmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Görünüşler Çizmek

YETERLİK

Görünüş çıkarmak.

ORTAM (Araç-gereç,ekipman ve koşullar)

Teknik resim çizim ortamı, resim masası, örnek model parçalar, çizim araç ve gereçleri.

STANDART

TS 30-34-88, ISO 30-34-128

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. İmalatı yapılacak parçanın ön görünüşünü çizmek.

 2. Parçanın ön görünüşüne göre yeterli görünüşlerini çizmek.
 1. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMAK

  1. İzdüşüm Kavramının Tanımı ve Sınıflandırılması

   1. İzdüşüm Çeşitleri

   2. Eşlenik Dik İzdüşüm Metodu

  2. İzdüşüm Düzlemlerinin Tanımı ve Çeşitleri

   1. Noktanın İzdüşümleri

   2. Doğrunun İzdüşümleri

   3. Düzlemin İzdüşümleri

   4. Cismin İzdüşümleri

  3. Görünüşün Tanımı

   1. İzdüşüm Düzlemleri ve Bölgeler

  4. Görünüş Çeşitleri

  5. Görünüş Çıkarmanın Kuralları

  6. Tek (Bir) Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  7. İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  8. Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar

  9. Ortak Görünüşlü Parçalar

  10. Perspektif Resimler ve Model Parçalar

  11. Eksik Verilmiş Görünüşler

   1. Eksik Verilmiş Görünüş Kavramı

   2. Eksik Verilmiş Görünüşleri Bakış Doğrultuları Alarak Tamamlama

  12. Yardımcı Görünüşlere İhtiyaç Duyulan Parçalar

   1. Yardımcı İzdüşüm Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

   2. Yatırma Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

   3. Döndürme Metoduyla Yardımcı Görünüşlerin Çizimi

  13. Özel Görünüşler

   1. Ara Kesitli Görünüşler

   2. Simetrik Parçalara Ait Görünüşler

   3. Uzun Parçaların Koparılarak Çizilmiş Görünüşleri

   4. Yerinde Döndürülmüş Görünüşler

   5. Ayrıntılı (Tamamlayıcı Açıklama) Görünüşler

   6. Parçaların İşlenme, Birlikte (Bitişik) Çalışma, Çevre ve Hareket Durumunu Gösteren Görünüşleri
 1. İmalatı yapılacak parçanın yeterli görünüşlerini çizmek.

 2. Eksik görünüşleri tamamlamak

 3. Yardımcı İz düşüm düzlemlerini çizmek
 1. Çizilecek parçanın ön görünüşünü tespit etmek.

 2. Ön görünüşe bağlı yeterli görünüşleri belirlemek
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi:4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Teknik Resim Çizmek

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Kesit Görünüşler Çizmek

YETERLİK

Görünüş çıkarmak.

ORTAM (Araç-gereç,ekipman ve koşullar)

Teknik resim çizim ortamı, resim masası, örnek model parçalar, çizim araç ve gereçleri.

STANDART

TS 88-40 / ISO 128-40 – TS 88-44 / ISO 128-44 – TS 88-50 / ISO 128-50 – TS 5319

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR
 1. İmal edilecek parçanın yeterli görünüşünü çizmek.

 2. Kesit düzlemini görünüşler üzerine çizmek.

 3. Alınan kesit düzlemine göre kesit görünüşleri çizmek.

 4. Kesit görünüşlerin üzerine kesit düzlemlerinin isimlerini yazmak.
 1. KESİT GÖRÜNÜŞ

  1. Kesit Alma Kavramının Tanımı

   1. Temel Kesit Elemanları

  2. Kesit Görünüş Çeşitleri

   1. Tam Kesit

   2. Yarım Kesit

   3. Kısmi Kesit

  3. Kesit Alma Kuralları.
 1. İmal edilecek parçanın yeterli görünüşleri üzerinde kesit düzlemlerini çizer.

 2. Alınan kesit düzlemlerine göre kesit görünüşleri çizer.

 3. Kesit görünüşler üzerine kesit düzlemlerinin isimlerini yazar.


1.Kesit görünüşlerde kesit alma kurallarını uygulamak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconRESİM İŞ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 12. SINIFLAR YILLIK DERS PLANI

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SİSTEM KONTROL UYGULAMALARI DERSİ YILLIK PLANI

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ icon18-24 May?s Mьzeler Haftas? dolay?s?yla, ?l Kьltьr ve Turizm Mьdьrlь?ь ve Antalya Mьzesi i?birli?inde "Antalya Mьzesi" konulu bir karakalem resim yar??mas?
Ьniversitesi Gьzel Sanatlar Fakьltesi Resim Bцlьmь Ba?kan? Yrd. Doз. Dr. O?uz HA?LAKO?LU, ATSO Anadolu Gьzel Sanatlar Lisesi Resim...

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconYol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü makine parkında bulunan makine ve ekipmanların 2012 yılı makine ekipman kira bedel tablosunda belirtilen bedeller üzerinden kiralanması

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconYol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü makine parkında bulunan makine ve ekipmanların 2011 yılı makine ekipman kira bedel tablosunda belirtilen bedeller üzerinden kiralanması

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 12. SINIFLAR İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconBelgeleme
1. /resim/RESШM YARIЮMASI.pdf
2. /resim/Resim...

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ icon10 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN YAPILAN BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YAZILI SINAVI SONUÇLARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE TEKNİK RESİM DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents