MUM MODELAJ DERSİ icon

MUM MODELAJ DERSİ

Reklamlari:Indir 235.54 Kb.
TitleMUM MODELAJ DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size235.54 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TAKIDA TEKNШK RESШM.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL TASARIM.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/ЮEKШLLENDШRME TEKNШKLERШ.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BШLGШSAYARDA TAKI TASARIMI.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ETЪT VE TAKIDA DETAY.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/HAZIR MALZEME TAKILARI.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MESLEKШ YABANCI DШL.txt
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MUM MODELAJ.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TAKI TARШHШ.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TAKI TASARIMI.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TAKI YЪZEYШNШ SЪSLEME.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TAKI АШZШMШ VE ЪRETШMШ.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TAKIDA DЩKЪM.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/YЩRESEL TAKI UYGULAMALARI.doc
TAKIDA TEKNİK RESİM
TEMEL TASARIM DERSİ
ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ DERSİ
BİLGİSAYARLA TAKI TASARIMI
ETÜT VE TAKIDA DETAY DERSİ
HAZIR MALZEME TAKILARI DERSİ
MUM MODELAJ DERSİ
DERSİN ADI
TAKI TASARIMI DERSİ
TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ
TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ DERSİ
TAKIDA DÖKÜM DERSİ
YÖRESEL TAKI UYGULAMALARI DERSİMUM MODELAJ DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • MODELAJ

40/32

 • RÖLYEF

40/32

 • MUM MODEL DÖKÜMÜ

40/32DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI


MUM MODELAJ

ALAN

KUYUMCULUK

MESLEK/DAL

TAKI İMALATI

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11 SINIFLAR ÖNERİDİR

SÜRE

Haftalık Ders Saati : 3 ders saati önerilmektedir

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye, mum model hazırlama teknikleriyle mum modeli döküme hazır hale getirmesi amaçlanmaktadır / hedeflenmektedir.

DERSİN TANIMI

Bu ders, modelaj mumu, iki ve üç boyutlu form, detaylandırma, hafifletme ve yüzey temizleme konularının verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenci,

 1. Mum modelin yüzey süslemesini yapmak,

 2. Rölyef (iki boyutlu form) oluşturmak,

 3. Mum modeli döküme hazır hale getirmek yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Modelaj mumu

 2. Mum malzemesinin uygun forma getirilmesi

 3. Yüzey süsleme

 4. Güverse

 5. Rölyef (iki boyutlu form)

 6. Rölyef (iki boyutlu form) oluşturma

 7. Negatif alma

 8. Rölyefi alçıya alarak rötuş yapmada dikkat edilecek hususlar

 9. Pozitif alma

 10. Alçıdan mum ile pozitif alarak rötuş tekniği

 11. Üç boyut

 12. Detaylandırma (modelaj)

 13. Mum hafifletme

 14. Yüzey temizlemede dikkat edilecek hususlar

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Demonstrasyon, anlatım, grup çalışması, araştırma, uygulama v.b. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Kuyumcu atölyesi, mum araç-gereçleri, el yontu aletleri, havya, alçı v.b. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri ve öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar v.b.MODÜL ANALİZİ


ALAN : KUYUMCULUK


MESLEK / DAL : TAKI İMALATÇILIĞI


DERS : MUM MODELAJ


MODÜL : MUM MODEL HAZIRLAMA


KODU : 215ESB012


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL : Doku modülünü başarmış olmak.


AÇIKLAMA : Modül atölyede işlenmelidir. Modülün işleneceği atölyede, öğrenci sayısı kadar kuyumcu tezgahı, mum malzeme ve araç-gereçleri eksiksiz bulunmalıdır. Atölye ışığı, oturma düzenine göre tercihen üstten gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Modül atölye uygulamalarında, öğretmenle birlikte, usta öğretici (tercihen Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu) tarafından verilmelidir.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Modüler bireysel ve grupla öğretim teknikleri, anlatım, soru-cevap, gösteri, araştırma, örnek inceleme, tartışma, gezi ve gözlem, uygulama, laboratuar, grup çalışması vb. teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun kuyumcu atölye ortamı sağlandığında, tekniğine uygun mum modelin yüzey süslemesini yapabilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Mum model araç-gereçlerini eksiksiz hazırlayabilecektir.

 2. Tekniğe uygun mum model yapabilecektir.

 3. Gerektiğinde mum modele uygun güverse yapabilecektir.

 4. Mum malzemesi üzerine tekniğe uygun yüzey süsleme (doku oluşturma) yapabilecektir.


İÇERİK :


1. MODELAJ MUMU

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Çeşitleri

1.3. Mum model yapımında kullanılan araç-gereçler

1.3.1. Kuyumcu tezgahı

1.3.2. Mum eğeleri

1.3.3. El şekillendirme (yontu) aletleri

1.3.4. Neşter veya maket bıçağı

1.3.5. Mum testere kılı

1.3.6. Çizim aletleri

1.3.7. Freze motoru ve aparatları

1.3.8. Mum havyası

1.3.9. İnceltici kimyasallar

1.3.10. Bıçaklı malafa


2. MUM MALZEMESİNİN UYGUN FORMA GETİRİLMESİ

2.1. Muma ölçü aktarma

2.2. Mum kesme yöntemi

2.3. Mumu şekillendirme (modelaj)

2.3.1. Yığma yöntemi

2.3.2. İndirme (yontu) yöntemi

2.4. Modelaj


3. YÜZEY SÜSLEME (DOKU OLUŞTURMA)

3.1. Doku oluşturma

3.1.1. Freze Uçları İle Doku

3.1.2. El Yontu Aletleri İle Doku

3.1.3. Isı İle Doku


4. GÜVERSE

4.1. Tanımı ve önemi

4.2. Güverse Tekniği


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


Modelaj alt modülü içinde yer alan her bir faaliyet için, faaliyetin içeriğine uygun;

 1. Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

 2. Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

 3. Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

 4. Soru-cevap, şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


Modelaj modülü sonunda ortaya çıkan ürün veya hizmet için;

 1. Standart süre,

 2. Ürünün genel ve fonksiyonel yapısı,

 3. Araç-gereci standardına göre kullanma,

 4. Teknolojik bilgiyi kullanma,

 5. Beceri sergileme,

 6. Tavır ve davranışlar,

 7. Tertip ve düzen, gözleme dayalı olarak gözlem formu, dereceli puanlama anahtarı (rublic) veya kontrol listeleri ile değerlendirilir.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Mum Model Araç-Gereçlerini Hazırlamak

YETERLİK

Mum modelin süslemesini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model Mumları, Ebeşuar, Dişçi Aletleri, Çelik El Yontu Aletleri, Freze Motoru ve Aparatları, Pergel, Kumpas, Hassas Terazi, İç Kumpas, Testere Kolu, Mum Testere Kılı, Çizgi Aletleri, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Ürüne Uygun Model Mumunu Seçmek

 2. El Yontu Aletlerini Seçmek

 3. Ölçü Aletlerini Seçmek

1. MODELAJ MUMU

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Çeşitleri

1.3. Mum model yapımında kullanılan araç-gereçler

1.3.1. Kuyumcu tezgahı

1.3.2. Mum eğeleri

1.3.3. El şekillendirme (yontu) aletleri

1.3.4. Neşter veya maket bıçağı

1.3.5. Mum testere kılı

1.3.6. Çizim aletleri

1.3.7. Freze motoru ve aparatları

1.3.8. Mum havyası

1.3.9. İnceltici kimyasallar

1.3.10. Bıçaklı malafa

 1. Mum Araç-Gereçlerini hazırlamak

 1. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 30 dak

NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Mum Model Yapmak

YETERLİK

Mum modelin yüzey süslemesini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Kumpas, İç Kumpas, Gönye, Pergel, Kalıp Mumu, El Yontu Aletleri, Mum Kılı, Testere Kolu, Freze Motoru, Çizgi Aleti, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modele Uygun Mumu Almak

 2. Çizim Yöntemlerini Kullanarak Ölçü Aktarmak

 3. Model Mumu Şekillendirme Araç-Gereçlerini Almak

 4. El Yontu Aletlerini Almak

 5. Kullanılacak Parçayı Paylı Kesmek

 6. Mum şekillendirme yöntemini belirlemek,

 7. Mum model yapmak

2. MUM MALZEMESİNİN UYGUN FORMA GETİRİLMESİ

2.1. Muma ölçü aktarma

2.2. Mum kesme yöntemi

2.3. Mumu şekillendirme (modelaj)

2.3.1. Yığma yöntemi

2.3.2. İndirme (yontu) yöntemi

2.4. Modelaj


 1. Muma ölçü aktarmak

 2. Mum kesmek

 3. Mum şekillendirmek

 4. Mum model yapmak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 16 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 30 dak

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Yüzey Süslemek

YETERLİK

Mum modelin süslemesini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Model Mumu, Mum El Yontu Aletleri, Freze Motoru, İnceltici Kimyasallar, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Mum Modelde Doku Uygulanacak Alanı Belirlemek

 2. Doku Tekniğini Belirlemek

 3. Doku Uygulamak

 4. Yüzeyi Temizlemek

3. YÜZEY SÜSLEME (DOKU OLUŞTURMA)

3.1. Doku oluşturma

3.1.1. Freze Uçları İle Doku

3.1.2. El Yontu Aletleri İle Doku

3.1.3. Isı İle Doku


 1. Mum Araç-Gerecini Kullanmak

 2. Doku Uygulamak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Sabırlı Olmak

 3. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 8 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

4

İŞLEMİN ADI

Güverse Yapmak

YETERLİK

Mum modelin süslemesini yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Mum Model, Mum Havyası, Kalıp Mumu, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Mum Model Üzerinde Güverse Konulacak Yerleri Belirleme Ve Işaretlemek

 2. Mum Havyasını Açmak

 3. Mum Havyasının Uçları Yardımıyla Mumu Alarak Eritmek

 4. Eriyen Mumu Damlatmak

 5. Katılaşmasını Beklemek

 6. Işlemi Istenen Sayıda Tekrarlamak

4. GÜVERSE

4.1. Tanımı ve önemi

4.2. Güverse Tekniği


 1. Araç-Gereç Kullanmak

 2. Mum üzerine güverse uygulamak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Sabırlı Olmak

 3. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:MODÜL ANALİZİ


ALAN : KUYUMCULUK


MESLEK / DAL : TAKI İMALATÇILIĞI


DERS : MUM MODELAJ


MODÜL : RÖLYEF OLUŞTURMA


KODU : 215ESB018


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL : Mum Model Hazırlama modülünü başarmış olmak.


AÇIKLAMA : Modül atölyede işlenmelidir. Modülün işleneceği atölyede, öğrenci sayısı kadar kuyumcu tezgâhı, rölyef malzeme ve araç-gereçleri eksiksiz bulunmalıdır. Atölye ışığı, oturma düzenine göre tercihen üstten gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Modül atölye uygulamalarında, öğretmenle birlikte, usta öğretici (tercihen Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu) tarafından verilmelidir.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Modüler bireysel ve grupla öğretim teknikleri, anlatım, soru-cevap, gösteri, araştırma, örnek inceleme, tartışma, gezi ve gözlem, uygulama, laboratuar, grup çalışması vb. teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül uygun atölye ortamı sağlandığında, rölyef (iki boyutlu form) tekniğine uygun şekillendirme yapabilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Rölyef (iki boyutlu form) araç-gereçlerini tanıyarak eksiksiz hazırlayabilecektir.

 2. Model hamuru üzerinde tekniğe uygun şekillendirme yaparak rölyef (iki boyutlu form) oluşturabilecektir.

 3. Hazırlanan rölyef üzerine alçı uygulayarak modelin negatifini doğru olarak elde edebilecektir.

 4. Alçı ile tekniğine uygun rötüş yapabilecektir.

 5. Alçı modelin mum ile pozitifini doğru olarak elde edebilecektir.

 6. Mum modeli tekniğe uygun rötüşlayabilecektir.


İÇERİK :


1. RÖLYEF (İKİ BOYUTLU FORM)

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Kullanım alanları

1.3. Kullanılan araç-gereçler

1.3.1. Döküm alçısı

1.3.2. Döküm mumu

1.3.3. Model hamuru

1.3.4. El yontu aletleri

2. RÖLYEF (İKİ BOYUTLU FORM) OLUŞTURMA

2.1. Dikkat edilmesi gereken hususlar


3. NEGATİF ALMA

3.1. Tanımı ve önemi

3.2. Alçı hazırlamada dikkat edilecek hususlar


4. RÖLYEFİ ALÇIYA ALARAK RÖTUŞ YAPMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


5. POZİTİF ALMA


6. ALÇIDAN MUM İLE POZİTİF ALARAK RÖTUŞ TEKNİĞİ


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


Rölyef alt modülü içinde yer alan her bir faaliyet için, faaliyetin içeriğine uygun;

 1. Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

 2. Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

 3. Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

 4. Soru-cevap, şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


Rölyef modülü sonunda ortaya çıkan ürün veya hizmet için;

 1. Standart süre,

 2. Ürünün genel ve fonksiyonel yapısı,

 3. Araç-gereci standardına göre kullanma,

 4. Teknolojik bilgiyi kullanma,

 5. Beceri sergileme,

 6. Tavır ve davranışlar,

 7. Tertip ve düzen, gözleme dayalı olarak gözlem formu, dereceli puanlama anahtarı (rublic) veya kontrol listeleri ile değerlendirilir.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

İki Boyutlu Form (Rölyef) Araç-Gereçlerini Hazırlamak

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Materyaller, Düz Geniş Plakalar, Model Hamuru, Pergel, Kumpas, Cetvel, El Yontu Aletleri, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Ölçü Aletlerini Seçmek

 2. Dokulu Materyal Seçmek

 3. Düz Geniş Plaka Seçmek

 4. Model Hamuru Seçmek

 5. El Yontu Aletlerini Seçmek

 6. Alçı Hazırlama Kabını Seçmek

1. RÖLYEF (İKİ BOYUTLU FORM)

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Kullanım alanları

1.3. Kullanılan araç-gereçler

1.3.1. Döküm alçısı

1.3.2. Döküm mumu

1.3.3. Model hamuru

1.3.4. El yontu aletleri


 1. Araç-gereç hazırlamak

 1. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

İki Boyutlu Form (Rölyef) Oluşturmak

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Düz Geniş Plaka, Model hamuru, El Yontu Aletleri, Cetvel, Pergel, Kumpas, Çizgi Aletleri, Dokulu Materyaller, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modelin Dış Ölçüsünü Belirlemek

 2. Dokulu Materyalleri Almak

 3. Düz Geniş Plaka Almak

 4. Düz Geniş Plaka Üzerine Model Hamurunu Yığmak

 5. Model Hamuru Üzerine Modelin Dış Ölçüsünü Çizme Ve Fazlalıkları Keserek Atmak

 6. Seçilen Materyalleri Kullanarak Negatif ve Pozitif Doku Oluşturmak

 7. El Yontu Aletleriyle Şekillendirmek

2. RÖLYEF (İKİ BOYUTLU FORM) OLUŞTURMA

2.1. Dikkat edilmesi gereken hususlar


 1. Rölyef (iki boyutlu form) oluşturmak

 1. Sabılı Olmak

 2. Estetik Bakış Açısı

 3. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 8 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Alçı ile Negatifini Almak

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Alçı, Su, Esnek Kap, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Model Hamuruyla Alçı Dökülecek Alanı Çerçevelemek

 2. Esnek Bir Kaba Su Doldurmak

 3. Suyu Kaplayacak Kadar Alçı Katmak

 4. Alçıyı Karıştırmak

 5. Model Üzerine Alçıyı Dökmek

 6. Vurarak Vibrasyon Sağlamak

 7. Alçının Donmasını Beklemek

 8. Donan Alçıdan Model Hamurunu Almak

3. NEGATİF ALMA

3.1. Tanımı ve önemi

3.2. Alçı hazırlamada dikkat edilecek hususlar


 1. Alçı Hazırlamak

 2. Negatif Almak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

4

İŞLEMİN ADI

Alçı ile Rötuş Yapmak

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Düz Geniş Plaka, Model hamuru, El Yontu Aletleri, Cetvel, Pergel, Kumpas, Çizgi Aletleri, Dokulu Materyaller, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Rötuş Yapılacak Olan Alanları Belirlemek

 2. Alçıyı Hazırlamak

 3. Rötuş Yapılacak Alanları Alçı Ile Doldurmak

 4. Alçının Donmasını Beklemek

 5. Fazlalıkları El Yontu Aletleriyle Kazımak

 6. Su Ile Yıkamak

4. RÖLYEFİ ALÇIYA ALARAK RÖTUŞ YAPMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


 1. Rölyefi alçıya alarak rötuş yapmak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

5

İŞLEMİN ADI

Alçı Modelin Mum ile Pozitifini Elde Etmek

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Su Isıtma Kabı, Döküm Mumu, Mum Eritme kabı, Alçı Modeli, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli Sıcak Suda Bekletmek

 2. Döküm Mumunu Bir Kap Içinde Düşük Isıda Eritmek

 3. Alçı Modeli Sudan Çıkarma Ve Kurulamak

 4. Mumu Alçı Üzerine Dökmek

 5. Mumun Donmasını Beklemek

 6. Mumu Alçıdan Ayırmak

5. POZİTİF ALMA


 1. Pozitif almak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT :İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

6

İŞLEMİN ADI

Mum Modeli Rötuşlamak

YETERLİK

Rölyef (iki boyutlu form oluşturmak)

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Mum Model, Havya, Mum, Mum El Yontu Aletler, İnceltici Kimyasallar, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Rötuş Yapılacak Alanları Tespit Etmek

 2. Istenmeyen Boşlukları Mum Ile Doldurmak

 3. Fazlalıkları Kazımak

 4. Yüzey Üzerindeki Deformasyonları Şekillendirmek

 5. Mumu Temizlemek

 6. Mumu Döküme Göndermek

6. ALÇIDAN MUM İLE POZİTİF ALARAK RÖTUŞ TEKNİĞİ

 1. Rötuş Yapmak

 2. Madalyon, kolye ucu, küpe, yüzük v.b. uygulamaları

 1. Dikkatli Olmak

 2. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 7 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:

MODÜL ANALİZİ


ALAN : KUYUMCULUK


MESLEK / DAL : TAKI İMALATÇILIĞI


DERS : MUM MODELAJ


MODÜL : MUM MODELİ DÖKÜME HAZIRLAMA


KODU : 215ESB019


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL : Mum Model Hazırlama ve Eğeleme modülünü başarmış olmak.

AÇIKLAMA : Modül atölyede işlenmelidir. Modülün işleneceği atölyede, öğrenci sayısı kadar kuyumcu tezgâhı, mum malzeme ve araç-gereçleri eksiksiz bulunmalıdır. Atölye ışığı, oturma düzenine göre tercihen üstten gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Modül atölye uygulamalarında, öğretmenle birlikte, usta öğretici (tercihen Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu) tarafından verilmelidir.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Modüler bireysel ve grupla öğretim teknikleri, anlatım, soru-cevap, gösteri, araştırma, örnek inceleme, tartışma, gezi ve gözlem, uygulama, laboratuar, grup çalışması vb. teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun kuyumcu atölye ortamı sağlandığında, istenilen takının mum modelini döküme hazır hale getirebilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Yönteme uygun üç boyutlu form oluşturabilecektir.

 2. Mum modeli, takının formuna uygun detaylandırabilecektir.

 3. Mum modeli, tekniğe uygun hafifletebilecektir.

 4. Mum modelinin yüzeyini tekniğe uygun temizleyebilecektir.


İÇERİK :


1. ÜÇ BOYUT

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Kullanım alanları

1.3. Yüzük ve taş yuvaları


2. DETAYLANDIRMA (MODELAJ)

2.1. Tanımı ve önemi

2.2. Kullanım alanları


3. MUM HAFİFLETME

3.1. Tanımı ve önemi

3.2. Mum hafifletme yöntemleri

3.2.1. Eriterek hafifletme

3.2.2. Freze motoru kullanarak hafifletme

3.3. Mum hafifletmede dikkat edilecek hususlar

3.4. Yüzük içini boşaltma tekniği


4. YÜZEY TEMİZLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4.1. Yüzük ve taş yuvaları


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


Mum Model Döküm alt modülü içinde yer alan her bir faaliyet için, faaliyetin içeriğine uygun;

 1. Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

 2. Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

 3. Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

 4. Soru-cevap, şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


Mum Model Döküm modülü sonunda ortaya çıkan ürün veya hizmet için;

 1. Standart süre,

 2. Ürünün genel ve fonksiyonel yapısı,

 3. Araç-gereci standardına göre kullanma,

 4. Teknolojik bilgiyi kullanma,

 5. Beceri sergileme,

 6. Tavır ve davranışlar,

 7. Tertip ve düzen, gözleme dayalı olarak gözlem formu, dereceli puanlama anahtarı (rublic) veya kontrol listeleri ile değerlendirilir.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Üç Boyutlu Form Oluşturmak

YETERLİK

Mum modeli döküme hazır hale getirmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Model Mumu, Kumpas, Pergel, Çizgi Aletleri, Rendeli Malaya Mum Eğesi, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli belirlemek

 2. Ölçü ve çizim aletlerini seçmek

 3. Deseni muma aktarmak

 4. Modele uygun ölçüde formu kesmek

 5. Eğeleme yapmak

 6. Mumun iç çapını gerekli ölçülere getirmek

1. ÜÇ BOYUT

1.1. Tanımı ve önemi

1.2. Kullanım alanları

1.3. Yüzük ve taş yuvaları


 1. Üç boyutlu form oluşturmak

 2. Yüzük ve taş yuvası yapmak

 1. Estetik Bakış Açısı

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 9 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Detay Çalışmak

YETERLİK

Mum modeli döküme hazır hale getirmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Kalıp Mumu, Kumpas, Pergel, Çizgi Aletleri, Rendeli Malaya, Mum Eğesi, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Kullanılacak El Yontu Aletlerini Seçmek

 2. El Yontu Aletleriyle Mumu Kabaca Modle Etmek

 3. Mumu Ölçmek

 4. Freze Motoru Ile Mumu Şekillendirmek

 5. Zımpara Yapmak

 6. Ölçmek

 7. Gerekli Yerleri El Yontu Aletleri Ile Kazımak

2. DETAYLANDIRMA (MODELAJ)

2.1. Tanımı ve önemi

2.2. Kullanım alanları


 1. Eğeleme Yapmak

 2. Ölçü Almak

 3. Şekilendirme Yapmak

 4. El Yontu Aletlerini Kullanmak

 5. Zımpara Yapmak

 1. Estetik Bakış Açısı

 2. Dikkatli Olmak

 3. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 9 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 3 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Mumu Hafifletmek

YETERLİK

Mum modeli döküme hazır hale getirmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Mum Model Kumpas, Havya, Pergel, Freze Motoru, El Yontu Aletleri, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Çizim Ve Ölçü Aletleri Yardımıyla Modelde Bırakılacak Dış Kalınlığı Köşelerden Çizmek

 2. Hafifletme Tekniğini Belirlemek

 3. Belirlenen Teknikte Mumu Hafifletmek

 4. Ölçerek Kalınlığını Kontrol Etmek

 5. Tartarak Ağırlığını Kontrol Etmek

 6. Mumu Hafifletmek

3. MUM HAFİFLETME

3.1. Tanımı ve önemi

3.2. Mum hafifletme yöntemleri

3.2.1. Eriterek hafifletme

3.2.2. Freze motoru kullanarak hafifletme

3.3. Mum hafifletmede dikkat edilecek hususlar

3.4. Yüzük içini boşaltma tekniği


 1. Araç-Gereç Kullanmak

 2. Ölçü Aletlerini Kullanmak

 3. Hesap yapmak

 4. Yüzük içini boşaltmak

 1. Dikkatli Olmak

 2. Sabırlı Olmak

 3. Estetik Bakış Açısı

 4. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 10 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 saat

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

TAKI İMALATÇILIĞI

İŞ

Mum Modelaj Yapmak

İŞLEM NO:

4

İŞLEMİN ADI

Mum Yüzeyi Temizlemek

YETERLİK

Mum modeli döküme hazır hale getirmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kuyumcu tezgahı, Mum Model, Kumpas, Zımparalar, İnceltici Kimyasallar, El Yontu Aletleri, Atölye Önlüğü

STANDART
İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İstenmeyen Boşlukları Mum Ile Doldurmak

 2. Modeli Ölçmek

 3. İç ve Dış Yüzey Üzerindeki Fazlalıkları Almak

 4. Zımpara Yapmak

 5. Inceltici Kimyasallar Kullanarak Temizlemek

 6. Döküme Göndermek

4. YÜZEY TEMİZLEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4.1. Yüzük ve taş yuvaları


 1. Yüzük ve taş yuva yüzeyini temizlemek

 1. Dikkatli Olmak

 2. Sabırlı Olmak

 3. Estetik Bakış Açısı

 4. Atölye Önlüğü Giymek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 1 saat

NOT:


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MUM MODELAJ DERSİ iconBORNOVA\'DA MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ELEKTRİĞE KAVUŞACAK GECEKONDUYA GÜNEŞ DOĞDU!

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

MUM MODELAJ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

MUM MODELAJ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /turkdunyatarihi/OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi...

MUM MODELAJ DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents