PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ

Reklamlari:Indir 260.96 Kb.
TitlePERİYODİK HİZMETLER DERSİ
Page1/4
Date conversion11.05.2013
Size260.96 Kb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4
1. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/GENEL TURШZM DERSШ.doc
2. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KAT HШZMETLERШ DERSШ.doc
3. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KONUK ШLШЮKШLERШ DERSШ.doc
4. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ YABANCI DШL.doc
6. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/SEYAHAT ACENTECШLШжШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
7. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/ЩNBЪRO HШZMETLERШ DERSШ.doc
8. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/2.YABANCI DШL DERSШ.doc
9. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu kБltБrБ dersi.doc
10. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu uygarlНklarН dersi.doc
11. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Animasyon hizmetleri dersi.doc
12. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Biletleme(ticketing) Dersi.doc
13. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Operasyon Dersi.DOC
14. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Rezervasyon Dersi.doc
15. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/DOSYALAMA_ve_ARSiVLEME.doc
16. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/GЪN ШАШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
17. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONAKLAMADA BШLGШSAYAR DERSШ.doc
18. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONUK GШRШЮ -АIKIЮ ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
19. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ GELШЮШM DERSШ-AжUSTOS 2011.doc
20. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_2 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
21. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_3 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
22. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ODA HAZIRLIжI DERSШ.doc
23. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK HШZMETLER.doc
24. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK hizmetler.doc
25. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Seyahat Acentelerinde Rezervasyon dersi.doc
26. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TURШST REHBERLШжШ.doc
27. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Tur operasyonu dersi.doc
28. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Turist rehberliзi dersi.doc
29. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TБrkiyenin turistik merkezleri dersi.doc
30. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 (seyahat- almanca) dersi.doc
31. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 seyahat- rusЗa) dersi.doc
32. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2(seyahat- ingilizce) dersi.doc
33. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/АAMAЮIRHANE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
34. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩN BЪRODA REZERVASYON.docx
35. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRO MUHASEBESШ DERSШ.doc
36. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
37. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA REZERVASYON DERSШ.doc
38. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA VARDШYE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
39. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩnbБroda ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
GENEL TURİZM DERSİ
KAT HİZMETLERİ DERSİ
KONUK İLİŞKİLERİ DERSİ
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ HİZMETLERİ DERSİ
ÖNBÜRO HİZMETLERİ DERSİ
2. YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE)
ANADOLU KÜLTÜRÜ DERSİ
ANADOLU UYGARLIKLARI DERSİ
ANİMASYON HİZMETLERİ DERSİ
BİLETLEME (TICKETING)
BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ
BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
GÜN İÇİ HİZMETLER DERSİ
KONAKLAMADA BİLGİSAYAR DERSİ
KONUK GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ DERSİ
DERSİN ADI
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL 3
ODA HAZIRLIĞI DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
SEYAHAT ACENTELERİNDE REZERVASYON DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TUR OPERASYONU DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TÜRKİYE’NİN TURİSTİK MERKEZLERİ DERSİ
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL
MESLEKİ YABANCI DİL 2
ÇAMAŞIRHANE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA MUHASEBE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİPERİYODİK HİZMETLER DERSİModüller

 • Tefrişat Temizliği

 • Çeşitli Yüzeylerin Bakım Ve Cilası

 • Malzeme Maliyet Takibi

 • Dekorasyon
DERS BİLGİ FORMU

Dersin Adı

PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ

Alan

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ

Meslek/Dal

KAT HİZMETLERİ ELEMANI

Dersin okutulacağı sınıf/yıl

12. sınıf

Süre

Haftada 3 ders

Dersin Amacı

Bu dersle, öğrencilere periyodik hizmetler tekniğine uygun olarak periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütme yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Tanımı

Öğrencilere, tefrişat temizliği, çeşitli yüzeylerin bakım ve cilası, malzeme maliyet takibi ve dekorasyon hizmetlerini yürütmek ile ilgili konuların verildiği derstir.

Dersin Ön Koşulları
Dersi ile kazandırılacak yeterlikler

Öğrenciye bu dersin sonunda,

1.Tefrişat temizliği modülü ile tefrişat temizliği yapmak,

2.Çeşitli yüzeylerin bakım ve cilası modülü ile çeşitli yüzeylerin bakımını yapmak,

3.Malzeme maliyet takibi modülü ile malzeme maliyet takibi yapmak.

4. Dekorasyon modülü ile dekorasyon hizmetlerini yürütmek

yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin İçeriği

 1. Perde, jaluzi ve halı temizleme,

 2. Oturma gruplarını temizleme,

 3. Yüzeyleri cilalama,

 4. Duvar ve tavan temizliği,

 5. Malzeme sayımı,

 6. Tasarruf tedbirleri,

 7. Dış destekli hizmetler,

 8. Mekanları ve çiçekleri düzenleme

konularını içermektedir.

Yöntem ve teknikleri

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde, problem çözme, soru cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, gözlem yapma, araştırma, görüşme, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

Eğitim Öğretim Ortamı ve Donanım

Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, atölye, ev, bilgi teknoloji ortamları vb.

Donanım: Televizyon, DVD, VCD, projeksiyon, bilgisayar vb.

Ölçme ve Değerlendirme

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak derste ve modüller ile kazanılan yeterlikler çeşitli ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

Öğretmen/Eğitici

Bu dersi, alanında lisans eğitimi almış ve sektör deneyimi olan öğretmenler vermelidir. Gerektiğinde sektörden meslek elemanı ve usta öğreticilerden yararlanılabilir.

İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar

Öğrencinin, konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan tesisler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.


M


ODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri

M/D : Kat Hizmetleri Elemanı

DERS : Periyodik Temizlik Ve Bakım Hizmetleri

MODÜL : Tefrişat Temizliği

KODU :

SÜRE : 40/24

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA: Öğrencinin sektörde tefrişat temizliği ile ilgili faaliyetler hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır. Öğrenci farklı konaklama tesislerinde uygulama

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ: Anlatım(sunuş), soru-cevap, gösteri, uygulama metodu.


GENEL AMAÇ: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak tefrişat temizliğini yapabilme yeterliği kazanacaktır.


AMAÇLAR :


Öğrenci;


 1. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak perde ve jaluzi temizleyebilecektir.
 1. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak halıları temizleyebilecektir.
 1. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak oturma gruplarının temizliğini yapabilecektir.İÇERİK


A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

 1. Perde ve jaluzi tanımı

 2. Perde çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları

a.Tül perde

b.Dekoratif amaçlı perde

c.Işık geçirmeyen perde v.s…

 1. Jaluzi çeşitleri

a.Plastik

b.Bambu (ahşap)

c.Kumaş vs

 1. Perde temizleme araç - gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

 2. Perde çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Periyodik yıkama

b.Lekelere yerinde müdahale

c.Kuru sistem temizleme

d.Buharlı temizleme

 1. Jaluzi temizleme araç – gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

 2. Jaluzi çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Yerinde toz alma

b.Elde uygun araçla yıkama

c.Makine ile yıkama

 1. Temizlik sırasında dikkat edilecek kurallar

 2. Çalışma sırasında alınacak güvenlik önlemleri

 3. Çalışma sırasında uygulanacak ergonomi kuralları

 4. Ekipmanların günlük bakım teknikleri

 5. Araç-gereç toplama teknikleri

 6. Perde ve jaluzilerin daha uzun kullanımı için alınacak tedbirler


B. HALILARIN TEMİZLİĞİ

  1. Halı tanımı

  2. Halı çeşitleri ve özellikleri

a.Bukle halılar

b.Kilim v.s..

  1. Halı kullanım alan özellikleri

a.Yoğun trafik (lobi, restaurant )

b.Orta trafik (otel koridoru, ofisler)

c.Hafif trafik (odalar, konferans salonu, V.I.P salonu)

4. Kullanım alanına göre halı temizleme periyotları

5.Halı temizleme ve yıkama araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

6.Halı temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

7.Halı yüzeyinde bulunan

a.Leke çeşitleri

b.Leke çıkarma yöntemleri

c.Leke çıkarma araç-gereçleri

8.Halı temizleme öncesi yapılan işlemler

a.Alanın kullanıma kapatılması

b.Yüzeyde bulunan pisliklerin süpürülmesi

c.Lekelerin tespit edilip, uygun araç-gereçle yöntemine uygun çıkarılması

d.Temizlik için uygun araç ve gerecin hazırlanması

9. Halı temizliği sırasında yapılacak işlemler

a.Halı çeşidine ve kirine uygun temizleme yöntemlerinin uygulanması

b.Araç gereçlerin doğru kullanılması

c.Ergonomi kurallarına uygun çalışma

d.İş güvenliği önlemlerini alma

10.Halı temizliği yapıldıktan sonra yapılan işlemler

a.Leke ve temizlik kontrolünü yapma

b.Fırça ile halı tüyleri kabartılması

11.Araçların tekniğe uygun günlük bakımının yapılması

12.Araç ve gereçlerin toplama ve depolama teknikleri

13.Halıların uzun süre kullanımını için koruma yöntemleri


C.OTURMA GRUPLARININ TEMİZLİĞİ

 1. Oturma gruplarının tanımı

 2. Oturma gruplarının kullanıldığı alanlar

 3. Oturma grupları yüzey çeşitleri ve özellikleri

a.Kumaş

b.Deri, vinleks vs.

c.Hasır

d.Bambu

 1. Oturma gruplarının kullanım alanına ve yüzey çeşidine göre temizleme periyodları.

 2. Oturma grubu çeşidine göre temizleme araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

 1. Oturma grubu çeşidine göre temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

 1. Oturma grubunda oluşan leke çeşitleri ve temizleme yöntemleri

 2. Yüzeye uygun temizlik araç - gereçleri hazırlama yöntemleri

 3. Yüzeye uygun temizlik yöntemi uygulama kuralları

 4. Araç - gereci doğru kullanma teknikleri

 5. Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

 6. Çalışmada alınacak iş güvenliği önlemleri

 7. Temizlik işlemlerinden sonra oturma grubunu koruma yöntemleri

 8. Leke ve temizlik kontrolünü yapma

 9. Araçların günlük bakım teknikleri

 10. Araç ve gereçleri toplama ve depolama teknikleri

 11. Temizlik alanında genel düzeni sağlamaÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun tesisteki perde çeşitlerini belirler.

 2. Perde çeşitlerini temizleme zamanlarını doğru belirler.

 3. Perde özelliğine göre temizleme yöntem ve tekniklerini belirler.

 4. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun temizlik araç-gereçlerini belirler ve belirlenen yöntem ve teknikleri uygular.

 5. Temizliği tekniğine uygun Kontrol eder.


B. HALILARIN TEMİZLİĞİ


 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun temizlenecek halı yüzeyi özelliklerini belirler.

 2. Halı yüzeyinde leke tespiti doğru yapar.

 3. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Leke çıkarma yöntemlerini belirler.

 4. Uygun araç gereçleri doğru belirler ve araç gereçleri eksiksiz temin eder.

 5. Tekniğine uygun lekeyi çıkarır ve temizler.

 6. Temizliği tekniğine uygun Kontrol eder.


C.OTURMA GRUPLARININ TEMİZLİĞİ


 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Oturma gruplarını yüzey özelliğine göre sınıflandırır.

 2. Uygulanacak temizlik yöntemlerini doğru belirler.

 3. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Kullanılacak araç gereçleri belirler.

 4. Seçilen yönteme uygun oturma gruplarını uygular ve kontrolü yapar.
ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 11 a


İŞLEMİN ADI: Perde ve jaluzileri temizlemek

YETERLİKLER: Tefrişat temizliği yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, perde çeşitleri temizlik araç gereçleri

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak perde ve jaluzileri temizlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Tesis perde çeşitlerini belirlemek

 2. Perde çeşitlerini temizleme zamanlarını belirlemek

 3. Perde özelliğine göre temizleme yöntem ve tekniklerini belirlemek

 4. Temizlik araç-gereçlerini belirlemek

 5. Belirlenen yöntem ve teknikleri uygulamak

 6. Kontrol etmek

A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

1.Perde ve jaluzi tanımı

2.Perde çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları

a.Tül perde

b.Dekoratif amaçlı perde

c.Işık geçirmeyen perde v.s…

3.Jaluzi çeşitleri

a.Plastik

b.Bambu (ahşap)

c.Kumaş vs

4.Perde temizleme araç - gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

5.Perde çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Periyodik yıkama

b.Lekelere yerinde müdahale

c.Kuru sistem temizleme

d.Buharlı temizleme

6.Jaluzi temizleme araç – gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

7.Jaluzi çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Yerinde toz alma

b.Elde uygun araçla yıkama

c.Makine ile yıkama

8.Temizlik sırasında dikkat edilecek kurallar

önlemleri

9. Çalışma sırasında uygulanacak ergonomi

kuralları

10.Ekipmanların günlük bakım teknikleri

11.Araç-gereç toplama teknikleri

12.Perde ve jaluzilerin daha uzun kullanımı

için alınacak tedbirler.


1.Perde ve jaluzi çeşitlerini tanımak

2.Yöntemine uygun temizlik yapmak

3.Temizlik araç gereçlerini doğru kullanmak

4.İş güvenliği önlemlerini almak

5.Birimlerle doğru iletişim kurmak

6.Ergonomi kurallarını doğru uygulamak


1.Detaylara özen göstermek

2.Dikkatli olmak

3.Planlı ve organize olmak

4.Araç gereç ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.İş güvenliğine dikkat etmek

6.Zamanı iyi kullanmak

7.Meslek ahlakına uygun davranmak

NOT:

Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi : 8 Ders saati
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 11 b

İŞLEMİN ADI: Halıları temizlemek

YETERLİKLER: Tefrişat temizliği yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, halı çeşitleri, halı temizleme araçları ve gereçleri

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak halıları temizlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Temizlenecek halı yüzeyi özelliklerini belirlemek

 2. Halı yüzeyinde leke tespiti yapmak

 3. Leke çıkarma yöntemlerini belirlemek

 4. Uygun araç gereçleri belirlemek

 5. Araç gereçleri temin etmek

 6. Tekniğine uygun leke çıkarmak

 7. Tekniğine uygun temizlemek

 8. Kontrol etmek

B. HALILARIN TEMİZLİĞİ

1.Halı tanımı

2.Halı çeşitleri ve özellikleri

a.Bukle halılar

b.Kilim

3.Halı kullanım alan özellikleri

a.Yoğun trafik (lobi, restaurant )

b.Orta trafik (otel koridoru, ofisler)

c.Hafif trafik (odalar, konferans salonu, V.I.P salonu)

4.Kullanım alanına göre halı temizleme

periyotları

5.Halı temizleme ve yıkama araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

6.Halı temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

7.Halı yüzeyinde bulunan

a.Leke çeşitleri

b.Leke çıkarma yöntemleri

c.Leke çıkarma araç-gereçleri

8.Halı temizleme öncesi yapılan işlemler

a.Alanın kullanıma kapatılması

b.Yüzeyde bulunan pisliklerin süpürülmesi

c.Lekelerin tespit edilip, uygun araç-gereçle yöntemine uygun çıkarılması

d.Temizlik için uygun araç ve gereçin

hazırlanması

9.Halı temizliği sırasında yapılacak işlemler

a.Halı çeşidine ve kirine uygun temizleme

yöntemlerinin uygulanması

b.Araç gereçlerin doğru kullanılması

c.Ergonomi kurallarına uygun çalışma

d.İş güvenliği önlemlerini alma

10.Halı temizliği yapıldıktan sonra yapılan işlemler

a.Leke ve temizlik kontrolünü yapma

b.Fırça ile halı tüyleri kabartılması

11.Araçların tekniğe uygun günlük bakımının yapılması

12.Araç ve gereçlerin toplama ve depolama teknikleri

13.Halıların uzun süre kullanımı için koruma yöntemleri


1.Halı yüzeylerinin özelliğini tanımak

2.Halı yüzeylerindeki lekeleri tanımak

3.Tekniğine uygun leke çıkarmak

4.Temizlik için uygun araç gereçleri temin etmek

5.Tekniğine uygun temizlik yapmak

6.İş güvenliği önlemlerini almak

7.Ergonomi kurallarını doğru uygulamak

8.Gereçleri ölçülü kullanmak

1.Planlı ve organize olmak

2.İş güvenliğine dikkat etmek

3.İş yeri çalışma prensiplerine uymak.

4.İş yerine ait araç gereç ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.Meslek ahlakına sahip olmak

NOT:

Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi : 8 Ders saati
  1   2   3   4

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon“İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconPERİYODİK TABLO HAKKINDA BİLGİLER

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconİşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconGEMİADAMLARI PERİYODİK SAĞLIK MUAYENE RAPORU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconSPLİT KLİMALAR PERİYODİK BAKIM FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconFAN-COİL CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon1 Aile Hekimlerinin Gruplandırılması ve Periyodik Değerlendirmelerin Yapılması

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconHASTA PERİYODİK TETKİK SONUÇLARI TAKİP FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconHASTANE ORTAMINDA BULUNAN YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents