PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ

Reklamlari:Indir 247.29 Kb.
TitlePERİYODİK HİZMETLER DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size247.29 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/GENEL TURШZM DERSШ.doc
2. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KAT HШZMETLERШ DERSШ.doc
3. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KONUK ШLШЮKШLERШ DERSШ.doc
4. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ YABANCI DШL.doc
6. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/SEYAHAT ACENTECШLШжШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
7. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/ЩNBЪRO HШZMETLERШ DERSШ.doc
8. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/2.YABANCI DШL DERSШ.doc
9. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu kБltБrБ dersi.doc
10. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu uygarlНklarН dersi.doc
11. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Animasyon hizmetleri dersi.doc
12. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Biletleme(ticketing) Dersi.doc
13. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Operasyon Dersi.DOC
14. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Rezervasyon Dersi.doc
15. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/DOSYALAMA_ve_ARSiVLEME.doc
16. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/GЪN ШАШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
17. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONAKLAMADA BШLGШSAYAR DERSШ.doc
18. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONUK GШRШЮ -АIKIЮ ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
19. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ GELШЮШM DERSШ-AжUSTOS 2011.doc
20. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_2 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
21. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_3 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
22. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ODA HAZIRLIжI DERSШ.doc
23. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK HШZMETLER.doc
24. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK hizmetler.doc
25. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Seyahat Acentelerinde Rezervasyon dersi.doc
26. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TURШST REHBERLШжШ.doc
27. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Tur operasyonu dersi.doc
28. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Turist rehberliзi dersi.doc
29. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TБrkiyenin turistik merkezleri dersi.doc
30. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 (seyahat- almanca) dersi.doc
31. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 seyahat- rusЗa) dersi.doc
32. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2(seyahat- ingilizce) dersi.doc
33. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/АAMAЮIRHANE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
34. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩN BЪRODA REZERVASYON.docx
35. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRO MUHASEBESШ DERSШ.doc
36. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
37. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA REZERVASYON DERSШ.doc
38. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA VARDШYE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
39. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩnbБroda ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
GENEL TURİZM DERSİ
KAT HİZMETLERİ DERSİ
KONUK İLİŞKİLERİ DERSİ
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ HİZMETLERİ DERSİ
ÖNBÜRO HİZMETLERİ DERSİ
2. YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE)
ANADOLU KÜLTÜRÜ DERSİ
ANADOLU UYGARLIKLARI DERSİ
ANİMASYON HİZMETLERİ DERSİ
BİLETLEME (TICKETING)
BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ
BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
GÜN İÇİ HİZMETLER DERSİ
KONAKLAMADA BİLGİSAYAR DERSİ
KONUK GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ DERSİ
DERSİN ADI
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL 3
ODA HAZIRLIĞI DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
SEYAHAT ACENTELERİNDE REZERVASYON DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TUR OPERASYONU DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TÜRKİYE’NİN TURİSTİK MERKEZLERİ DERSİ
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL
MESLEKİ YABANCI DİL 2
ÇAMAŞIRHANE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA MUHASEBE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİPERİYODİK HİZMETLER DERSİMODÜL ADI

SÜRESİ

 • TEFRİŞAT TEMİZLİĞİ

40/32

 • ÇEŞİTLİ YÜZEYLERİN BAKIM VE CİLASI

40/24

 • MALZEME MALİYET TAKİBİ

40/24

 • DEKORASYON

40/32
DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ

ALAN

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ

MESLEK/DAL

KAT HİZMETLERİ ELEMANI

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

12. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 3 ders

DERSİN AMACI

Bu dersle, öğrencilere periyodik hizmetler tekniğine uygun olarak periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütme yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN TANIMI

Öğrencilere, tefrişat temizliği, çeşitli yüzeylerin bakım ve cilası, malzeme maliyet takibi ve dekorasyon hizmetlerini yürütmek ile ilgili konuların verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

1. Tefrişat temizliği yapmak,

2. Çeşitli yüzeylerin bakımını yapmak,

3. Malzeme maliyet takibi yapmak.

4. Dekorasyon hizmetlerini yürütmek

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Tefrişat temizliği

 2. Çeşitli yüzeylerin bakım ve cilası

 3. Malzeme maliyet takibi

 4. Dekorasyon

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde, problem çözme, soru cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, gözlem yapma, araştırma, görüşme, beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Sınıf, işletme, kütüphane, atölye, ev, bilgi teknoloji ortamları vb.

Donanım: Televizyon, DVD, VCD, projeksiyon, bilgisayar vb.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak derste ve modüller ile kazanılan yeterlikler çeşitli ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ

Bu dersi, alanında lisans eğitimi almış ve sektör deneyimi olan öğretmenler vermelidir. Gerektiğinde sektörden meslek elemanı ve usta öğreticilerden yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin, konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler, diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri, çevrede bulunan tesisler, özel kamu kurum ve kuruluşlardır.M


ODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

MODÜL/DAL : KAT HİZMETLERİ ELEMANI

DERS : PERİYODİK HİZMETLER

MODÜL : TEFRİŞAT TEMİZLİĞİ

KODU : 814EH0011

SÜRE : 40/24

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA: Öğrencinin sektörde tefrişat temizliği ile ilgili faaliyetler hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır. Öğrenci farklı konaklama tesislerinde uygulama

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ: Anlatım(sunuş), soru-cevap, gösteri, uygulama metodu.

GENEL AMAÇ: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak tefrişat temizliğini yapabilme yeterliği kazanacaktır.


AMAÇLAR :


 1. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak perde ve jaluzi temizleyebilecektir.

 2. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak halıları temizleyebilecektir.

 3. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak oturma gruplarının temizliğini yapabilecektir.


İÇERİK :


A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

 1. Perde ve jaluzi tanımı

 2. Perde çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları

a.Tül perde

b.Dekoratif amaçlı perde

c.Işık geçirmeyen perde v.s…

 1. Jaluzi çeşitleri

a.Plastik

b.Bambu (ahşap)

c.Kumaş vs

 1. Perde temizleme araç - gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

 2. Perde çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Periyodik yıkama

b.Lekelere yerinde müdahale

c.Kuru sistem temizleme

d.Buharlı temizleme

 1. Jaluzi temizleme araç – gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

 2. Jaluzi çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Yerinde toz alma

b.Elde uygun araçla yıkama

c.Makine ile yıkama

 1. Temizlik sırasında dikkat edilecek kurallar

 2. Çalışma sırasında alınacak güvenlik önlemleri

 3. Çalışma sırasında uygulanacak ergonomi kuralları

 4. Ekipmanların günlük bakım teknikleri

 5. Araç-gereç toplama teknikleri

 6. Perde ve jaluzilerin daha uzun kullanımı için alınacak tedbirler


B. HALILARIN TEMİZLİĞİ

  1. Halı tanımı

  2. Halı çeşitleri ve özellikleri

a.Bukle halılar

b.Kilim v.s..

  1. Halı kullanım alan özellikleri

a.Yoğun trafik (lobi, restaurant )

b.Orta trafik (otel koridoru, ofisler)

c.Hafif trafik (odalar, konferans salonu, V.I.P salonu)

4. Kullanım alanına göre halı temizleme periyotları

5.Halı temizleme ve yıkama araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

6.Halı temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

7.Halı yüzeyinde bulunan

a.Leke çeşitleri

b.Leke çıkarma yöntemleri

c.Leke çıkarma araç-gereçleri

8.Halı temizleme öncesi yapılan işlemler

a.Alanın kullanıma kapatılması

b.Yüzeyde bulunan pisliklerin süpürülmesi

c.Lekelerin tespit edilip, uygun araç-gereçle yöntemine uygun çıkarılması

d.Temizlik için uygun araç ve gerecin hazırlanması

9. Halı temizliği sırasında yapılacak işlemler

a.Halı çeşidine ve kirine uygun temizleme yöntemlerinin uygulanması

b.Araç gereçlerin doğru kullanılması

c.Ergonomi kurallarına uygun çalışma

d.İş güvenliği önlemlerini alma

10.Halı temizliği yapıldıktan sonra yapılan işlemler

a.Leke ve temizlik kontrolünü yapma

b.Fırça ile halı tüyleri kabartılması

11.Araçların tekniğe uygun günlük bakımının yapılması

12.Araç ve gereçlerin toplama ve depolama teknikleri

13.Halıların uzun süre kullanımını için koruma yöntemleri


C.OTURMA GRUPLARININ TEMİZLİĞİ

 1. Oturma gruplarının tanımı

 2. Oturma gruplarının kullanıldığı alanlar

 3. Oturma grupları yüzey çeşitleri ve özellikleri

a.Kumaş

b.Deri, vinleks vs.

c.Hasır

d.Bambu

 1. Oturma gruplarının kullanım alanına ve yüzey çeşidine göre temizleme periyodları.

 2. Oturma grubu çeşidine göre temizleme araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

 1. Oturma grubu çeşidine göre temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

 1. Oturma grubunda oluşan leke çeşitleri ve temizleme yöntemleri

 2. Yüzeye uygun temizlik araç - gereçleri hazırlama yöntemleri

 3. Yüzeye uygun temizlik yöntemi uygulama kuralları

 4. Araç - gereci doğru kullanma teknikleri

 5. Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

 6. Çalışmada alınacak iş güvenliği önlemleri

 7. Temizlik işlemlerinden sonra oturma grubunu koruma yöntemleri

 8. Leke ve temizlik kontrolünü yapma

 9. Araçların günlük bakım teknikleri

 10. Araç ve gereçleri toplama ve depolama teknikleri

 11. Temizlik alanında genel düzeni sağlamaÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun tesisteki perde çeşitlerini belirler.

 2. Perde çeşitlerini temizleme zamanlarını doğru belirler.

 3. Perde özelliğine göre temizleme yöntem ve tekniklerini belirler.

 4. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun temizlik araç-gereçlerini belirler ve belirlenen yöntem ve teknikleri uygular.

 5. Temizliği tekniğine uygun Kontrol eder.


B. HALILARIN TEMİZLİĞİ

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun temizlenecek halı yüzeyi özelliklerini belirler.

 2. Halı yüzeyinde leke tespiti doğru yapar.

 3. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Leke çıkarma yöntemlerini belirler.

 4. Uygun araç gereçleri doğru belirler ve araç gereçleri eksiksiz temin eder.

 5. Tekniğine uygun lekeyi çıkarır ve temizler.

 6. Temizliği tekniğine uygun Kontrol eder.


C.OTURMA GRUPLARININ TEMİZLİĞİ

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Oturma gruplarını yüzey özelliğine göre sınıflandırır.

 2. Uygulanacak temizlik yöntemlerini doğru belirler.

 3. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun Kullanılacak araç gereçleri belirler.

 4. Seçilen yönteme uygun oturma gruplarını uygular ve kontrolü yapar.
ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 11 a


İŞLEMİN ADI: Perde ve jaluzileri temizlemek

YETERLİKLER: Tefrişat temizliği yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, perde çeşitleri temizlik araç gereçleri

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak perde ve jaluzileri temizlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Tesis perde çeşitlerini belirlemek

 2. Perde çeşitlerini temizleme zamanlarını belirlemek

 3. Perde özelliğine göre temizleme yöntem ve tekniklerini belirlemek

 4. Temizlik araç-gereçlerini belirlemek

 5. Belirlenen yöntem ve teknikleri uygulamak

 6. Kontrol etmek

A. PERDE VE JALUZİ TEMİZLİĞİ

1.Perde ve jaluzi tanımı

2.Perde çeşitleri, özellikleri ve kullanım alanları

a.Tül perde

b.Dekoratif amaçlı perde

c.Işık geçirmeyen perde v.s…

3.Jaluzi çeşitleri

a.Plastik

b.Bambu (ahşap)

c.Kumaş vs

4.Perde temizleme araç - gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

5.Perde çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Periyodik yıkama

b.Lekelere yerinde müdahale

c.Kuru sistem temizleme

d.Buharlı temizleme

6.Jaluzi temizleme araç – gereç çeşitleri ve kullanım özellikleri

7.Jaluzi çeşitleri temizleme yöntemleri

a.Yerinde toz alma

b.Elde uygun araçla yıkama

c.Makine ile yıkama

8.Temizlik sırasında dikkat edilecek kurallar

önlemleri

9. Çalışma sırasında uygulanacak ergonomi

kuralları

10.Ekipmanların günlük bakım teknikleri

11.Araç-gereç toplama teknikleri

12.Perde ve jaluzilerin daha uzun kullanımı

için alınacak tedbirler.


1.Perde ve jaluzi çeşitlerini tanımak

2.Yöntemine uygun temizlik yapmak

3.Temizlik araç gereçlerini doğru kullanmak

4.İş güvenliği önlemlerini almak

5.Birimlerle doğru iletişim kurmak

6.Ergonomi kurallarını doğru uygulamak


1.Detaylara özen göstermek

2.Dikkatli olmak

3.Planlı ve organize olmak

4.Araç gereç ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.İş güvenliğine dikkat etmek

6.Zamanı iyi kullanmak

7.Meslek ahlakına uygun davranmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 11 b

İŞLEMİN ADI: Halıları temizlemek

YETERLİKLER: Tefrişat temizliği yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, halı çeşitleri, halı temizleme araçları ve gereçleri

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak halıları temizlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. mizlenecek halı yüzeyi özelliklerini belirlemek

 2. Halı yüzeyinde leke tespiti yapmak

 3. Leke çıkarma yöntemlerini belirlemek

 4. Uygun araç gereçleri belirlemek

 5. Araç gereçleri temin etmek

 6. Tekniğine uygun leke çıkarmak

 7. Tekniğine uygun temizlemek

 8. Kontrol etmek

B. HALILARIN TEMİZLİĞİ

1.Halı tanımı

2.Halı çeşitleri ve özellikleri

a.Bukle halılar

b.Kilim

3.Halı kullanım alan özellikleri

a.Yoğun trafik (lobi, restaurant )

b.Orta trafik (otel koridoru, ofisler)

c.Hafif trafik (odalar, konferans salonu, V.I.P salonu)

4.Kullanım alanına göre halı temizleme

periyotları

5.Halı temizleme ve yıkama araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

6.Halı temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

7.Halı yüzeyinde bulunan

a.Leke çeşitleri

b.Leke çıkarma yöntemleri

c.Leke çıkarma araç-gereçleri

8.Halı temizleme öncesi yapılan işlemler

a.Alanın kullanıma kapatılması

b.Yüzeyde bulunan pisliklerin süpürülmesi

c.Lekelerin tespit edilip, uygun araç-gereçle yöntemine uygun çıkarılması

d.Temizlik için uygun araç ve gereçin

hazırlanması

9.Halı temizliği sırasında yapılacak işlemler

a.Halı çeşidine ve kirine uygun temizleme

yöntemlerinin uygulanması

b.Araç gereçlerin doğru kullanılması

c.Ergonomi kurallarına uygun çalışma

d.İş güvenliği önlemlerini alma

10.Halı temizliği yapıldıktan sonra yapılan işlemler

a.Leke ve temizlik kontrolünü yapma

b.Fırça ile halı tüyleri kabartılması

11.Araçların tekniğe uygun günlük bakımının yapılması

12.Araç ve gereçlerin toplama ve depolama teknikleri

13.Halıların uzun süre kullanımı için koruma yöntemleri

1.Halı yüzeylerinin özelliğini tanımak

2.Halı yüzeylerindeki lekeleri tanımak

3.Tekniğine uygun leke çıkarmak

4.Temizlik için uygun araç gereçleri temin etmek

5.Tekniğine uygun temizlik yapmak

6.İş güvenliği önlemlerini almak

7.Ergonomi kurallarını doğru uygulamak

8.Gereçleri ölçülü kullanmak

1.Planlı ve organize olmak

2.İş güvenliğine dikkat etmek

3.İş yeri çalışma prensiplerine uymak.

4.İş yerine ait araç gereç ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.Meslek ahlakına sahip olmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 11 c

İŞLEMİN ADI: Oturma gruplarını temizlemek

YETERLİKLER: Tefrişat temizliği yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, oturma grupları, yıkama makine ve ilaçları

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizleme tekniklerine göre oturma gruplarını temizlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Oturma gruplarını yüzey özelliğine göre sınıflandırmak

 2. Uygulanacak temizlik yöntemlerini belirlemek

 3. Kullanılacak araç gereçleri belirlemek.

 4. Seçilen yöntemi uygulamak

 5. Kontrol etmek

C.OTURMA GRUPLARININ TEMİZLİĞİ

1.Oturma gruplarının tanımı

2.Oturma gruplarının kullanıldığı alanlar

3.Oturma grupları yüzey çeşitleri ve özellikleri

a.Kumaş

b.Deri, vinleks vs.

c.Hasır

d.Bambu vs.

4.Oturma gruplarının kullanım alanına ve yüzey çeşidine göre temizleme periyodları

5.Oturma grubu çeşidine göre temizleme araçları

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

6. Oturma grubu çeşidine göre temizleme gereçleri

a.Çeşitleri

b.Özellikleri

7.Oturma grubunda oluşan leke çeşitleri ve temizleme yöntemleri

8.Yüzeye uygun temizlik araç - gereçleri hazırlama yöntemleri

9.Yüzeye uygun temizlik yöntemi uygulama kuralları

10.Araç - gereci doğru kullanma teknikleri

11.Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

12.Çalışmada alınacak iş güvenliği önlemleri

13.Temizlik işlemlerinden sonra oturma grubunu koruma yöntemleri

14.Leke ve temizlik kontrolünü yapma

15.Araçların günlük bakım teknikleri

16.Araç ve gereçleri toplama ve depolama teknikleri

17.Temizlik alanında genel düzeni sağlama

1.Oturma gruplarının yüzey özelliğine göre gruplamak

2.Yüzey özelliğine göre temizlemek

3.Araç gereçleri doğru kullanmak

4.İş güvenliği önlemlerini almak

5.Ergonomi kurallarına uygun davranmak

6.Birimlerle doğru iletişim kurmak

1.Detaylara özen göstermek

2.Dikkatli olmak

3.Planlı ve organize olmak

4.Araç gereç ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.İş güvenliğine dikkat etmek

6.Zamanı iyi kullanmak

7.Meslek ahlakına uygun davranmak

8.Çalışkan olmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

MODÜL/DAL : KAT HİZMETLERİ ELEMANI

DERS : PERİYODİK HİZMETLER

MODÜL : ÇEŞİTLİ YÜZEYLERİN BAKIM VE CİLASI

KODU : 814EH0012

SÜRE : 40/24

ÖN KOŞUL :Tefrişat temizliği modülünü almış olmak.

AÇIKLAMA : Öğrencinin sektörde yüzeylerin bakım ve cilası ile ilgili faaliyetler hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır. Öğrenci farklı konaklama tesislerinde uygulama yapmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ: Anlatım (sunuş), soru-cevap, gösteri metodu.

GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kat hizmetlerinde

tekniğe uygun olarak yüzeylerin bakım ve cilasını yapabilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak yüzeyleri cilalayabilecektir.

 2. Kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak duvar ve tavan temizliği yapabilecektir.


İÇERİK :


A.YÜZEY CİLALAMA

 1. Cila tanımı

 2. Cila kullanım amaçları

 3. Cila kullanım yüzeyleri

a.mermer

b.mozaik

c.taş parke

d.tahta

e.vinileks ve pvc yüzeyler vs.

 1. Kullanım alanına ve yüzey özelliğine göre cila yapma zamanının belirlenmesi

 2. Cila yapma araçları ve kullanım özellikleri

 3. Cila çeşitleri ve kullanım özellikleri

 4. Cila öncesi yüzeye uygulanacak işlemler

a.Yüzeyde bulunan eşyaların çıkarılması

b.Yüzeyin temizlenmesi vs.

 1. Yüzeye uygun araç ve gereçleri hazırlama yöntemleri

 2. Çalışma alanında alınacak uyarı önlemleri

 3. Çalışma anında alınacak güvenlik önlemleri

 4. Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

 5. Yüzey özelliğine uygun cila uygulama yöntemleri

 6. Cila yapılan yüzeyin koruma yöntemleri

 7. Cila makinesi ve aksesuarların bakım teknikleri

 8. Cila araç gereçlerini toplama ve depolama teknikleri

 9. Alanı kontrol etmeB.DUVAR VE TAVAN TEMİZLİĞİ

 1. Duvar yüzey çeşitleri

a.Adi badana

b.Plastik boya

c.Yağlı boya

d.Lambri

e.Kağıt kaplı duvar v.s.

 1. Yüzeylerin kullanım kuralları

 2. Yüzeylerde bulunan leke çeşitlerini çıkarma yöntemleri

 3. Yüzeylere uygun temizlik araç çeşitleri ve özellikleri

 4. Yüzeylere uygun temizlik gereç çeşitleri ve özellikleri

 5. Duvar yüzeylerinin temizleme periyotları

 6. Yüzeye ve kire uygun araç gereç hazırlama yöntemleri

 7. Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

 8. Çalışma anında alınacak güvenlik önlemleri

 9. Leke çıkarma ve temizlik işlemi uygulama yöntemleri

 10. Kontrol etme

 11. Tavan temizlik araç gereç çeşitleri ve özellikleri

 12. Tavan temizlik yöntemleri ve tavan temizleme periyotları

 13. Araçların bakım teknikleri

 14. Araç gereci toplama ve depolama teknikleriÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


A.YÜZEY CİLALAMA

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak Cila yapılacak yüzey çeşidini belirler.

 2. Yüzey çeşidine göre uygun cilalama yöntemini doğru belirler.

 3. Belirlenen yönteme uygun araç gereçleri eksiksiz temin eder ve cilalama işlemini yapar.

 4. Cila makinesi ve aksesuarlarını eksiksiz bakımını yapar ve Kontrol eder.

B.DUVAR VE TAVAN TEMİZLİĞİ

 1. Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak duvar yüzey çeşitlerini belirler.

 2. Duvar ve tavan yüzeylerinin temizlik yöntemlerini doğru belirler.

 3. Temizlik araç gereçlerini ve temizlik periyotlarını doğru tespit eder ve belirler.

 4. Belirlenen temizlik araç gereçlerini eksiksiz hazırlar.

 5. Tekniğe uygun yüzey temizliği yapar ve kontrol eder.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 12 a


İŞLEMİN ADI: Yüzeyleri cilalamak

YETERLİKLER: Çeşitli yüzeylerin bakım ve cilalama işlemlerini yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Cila makinesi, elektrik süpürgesi, cila çeşitleri,

İŞLEM STANDARDI: Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak yüzeyleri cilalamak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Cila yapılacak yüzey çeşidini belirlemek

 2. Yüzey çeşidine göre uygun cilalama yöntemini belirlemek

 3. Belirlenen yönteme uygun araç gereçleri temin etmek

 4. Yöntemine uygun cilalama işlemini yapmak

 5. Cila makinesi ve aksesuarların bakımını yapmak

 6. Kontrol etmek

A.YÜZEY CİLALAMA

1.Cila tanımı

2.Cila kullanım amaçları

3.Cila kulanım yüzeyleri

a.mermer

b.mozaik

c.taş parke

d.tahta

e.vinileks ve pvc yüzeyler vs.

4.Kullanım alanına ve yüzey özelliğine göre cila yapma zamanının belirlenmesi

5.Cila yapma araçları ve kullanım özellikleri

6.Cila çeşitleri ve kullanım özellikleri

7.Cila öncesi yüzeye uygulanacak işlemler

a.Yüzeyde bulunan eşyaların

çıkarılması

b.Yüzeyin temizlenmesi vs.

8.Yüzeye uygun araç ve gereçleri hazırlama yöntemleri

9.Çalışma alanında alınacak uyarı önlemleri

10.Çalışma anında alınacak güvenlik önlemleri

11. Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

12.Yüzey özelliğine uygun cila uygulama yöntemleri

13.Cila yapılan yüzeyi koruma yöntemleri

14.Cila makinesi ve aksesuarlarının bakım teknikleri

15.Cila araç gereçlerini toplama ve depolama teknikleri

16.Alan kontrol etme


1.Cila çeşitleri ve özelliklerini tanımak

2.Cilalanacak yüzeylerin özelliğini tanımak

3.Yüzeye uygun cila ve cilalama tekniklerini uygulamak

4.Cilalama araç gereçlerini doğru kullanmak

5.Cila makinesinin doğru kullanma ve bakımını yapmak

6.İş güvenliği önlemlerini almak

7.Ergonomi kurallarını doğru uygulamak

8.Diğer bölümlerle doğru iletişim kurmak

1.Planlı ve organize olmak

2.İş güvenliğine dikkat etmek

3.İş yeri çalışma prensiplerine uymak

4.İş yerine ait araç gereç

ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.Meslek ahlakına sahip olmak


SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 12 b

İŞLEMİN ADI: Duvar ve tavan temizliği yapmak

YETERLİKLER: Çeşitli yüzeylerin bakım ve cilalama işlemlerini yapmak

ORTAM: (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Kurulama bezleri, el tipi ovalama pedi, temizlik kovası, leke çıkarma bezleri, eldiven,

İŞLEM STANDARDI:Hijyen ve temizlik tekniğine uygun olarak duvar ve tavan temizliğini yapmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Duvar yüzey çeşitlerini belirlemek

 2. Duvar yüzeylerinin temizlik yöntemlerini belirlemek

 3. Tavan temizlik yöntemini belirlemek

 4. Temizlik araç gereçlerini tespit etmek

 5. Temizlik periyotlarını belirlemek

 6. Belirlenen temizlik araç gereçlerini hazırlamak

 7. Tekniğe uygun yüzey temizliğini yapmak

 8. Kontrol etmek

B.DUVAR VE TAVAN TEMİZLİĞİ

1.Duvar yüzey çeşitleri

a.Adi badana

b.Plastik boya

c.Yağlı boya

d.Lambri

e.Kağıt kaplı duvar v.s.

2.Yüzeylerin kullanım kuralları

3.Yüzeylerde bulunan leke çeşitlerini çıkarma yöntemleri

4.Yüzeylere uygun temizlik araç çeşitleri ve özellikleri

5.Yüzeylere uygun temizlik gereç çeşitleri ve özellikleri

6.Duvar yüzeylerinin temizleme

periyotları

7.Yüzeye ve kire uygun araç - gereç

hazırlama yöntemleri

8.Çalışmada uyulacak ergonomi kuralları

9.Çalışma anında alınacak güvenlik önlemleri

10.Leke çıkarma ve temizlik işlemi uygulama yöntemleri

11.Kontrol etme

12.Tavan temizlik araç - gereç çeşitleri ve özellikleri

13.Tavan temizlik metodları

14.Tavan temizleme periyotları

15.Tavan temizlik uygulama yöntemleri

16.Araçların bakımı teknikleri

17.Araç-gereç toplama ve depolama teknikleri

1.Duvar yüzey çeşitlerini tanımak

2.Yöntemine uygun yüzey temizliği yapmak

3.Araç gereçleri doğru kullanmak

4.İş güvenliği önlemlerini almak

5.Departmanlarla doğru iletişim kurmak

6.Ergonomi kurallarını doğru kullanmak

7.Kimyasalları doğru ölçüde kullanmak

 1. Dikkatli olmak

 2. Detaylara özen göstermek

 3. Zamanı iyi kullanmak

 4. İş güvenliğine dikkat etmek

 5. Titiz olmak

 6. Sorumluluk sahibi olmak

 7. Çalışma alanını temiz ve düzenli tutmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

MODÜL/DAL : KAT HİZMETLERİ ELEMANI

DERS : PERİYODİK HİZMETLER

MODÜL : MALZEME MALİYET TAKİBİ

KODU : 811ORK036

SÜRE : 40/16

ÖN KOŞUL : Kuru temizleme modülünü almış olmak.

AÇIKLAMA: Öğrencinin, sektörde malzeme maliyet takibi ile ilgili faaliyetler hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır. Öğrenci farklı konaklama tesislerinde uygulama yapmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ: Anlatım(sunuş), soru-cevap, gösteri metodu.

GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında kat hizmetlerinde tekniğe uygun olarak malzeme maliyet takibini yapabilecektir.


AMAÇLAR :

1.Kat hizmetlerinde tekniğine göre doğru ve eksiksiz olarak malzeme sayımı yapabilecektir.

2.Kat hizmetlerinde tesis kurallarına uygun olarak tasarruf tedbirlerini doğru uygulayabilecektir.

3.Kat hizmetlerinde tesis kurallarına uygun olarak dış destekli hizmetleri yürütebilecektir.


İÇERİK :


A.MALZEME SAYIMI

1Malzeme Sayımı tanımı

2Malzeme sayımı nedenleri

3.Malzeme sayım grupları ve sayım periyodları

     1. Küçük demirbaş (fırça, kova, süpürge vs.)

     2. Büyük demirbaş (Elektrik süpürgesi, yatak, mobilya vs.)

     3. Keten (linen) grubu (çarşaf,havlu, masa örtüsü vs.)

     4. Cam – Porselen grubu (kül tablası, bardak, vazo vs.)

     5. Buklet – kırtasiye malzemeleri

     6. Mini bar malzemeleri

     7. Temizlik ilaçları vs.

4.Malzeme sayım teknikleri

a.Malzemeleri gruplarına göre ayırma.

 1. Sayım sonrası liste hazırlama.

 2. Departmana ait ünitelerde malzeme sayım teknikleri.

 3. Sayın sonuçları kaydetme ve değerlendirme.

 4. Değerlendirme sonucu ilgili kişilere iletme.

 5. Değerlendirmenin sonucuna göre yapılacak çalışmalar
   1. TASARRUF TEDBİRLERİ

1.Tanımı

2.Önemi

3.Uygulama alanları

     1. Enerji tasarrufu

 1. Aydınlatma

 2. Klimalar

 3. Su

     1. Malzeme kullanımında uygulanacak tasarruf yöntemleri.

     2. Bedensel tasarruf

 1. Doğru iş yapma teknikleri

 2. Zamanı doğru kullanma

     1. Çamaşırhanede makinelerde kullanım tasarrufları.

     2. Çamaşırhane malzemelerinde tasarruf yöntemleri.

     3. Konukların tasarruf tedbirleri konusunda yönlendirilmesi

       1. Havlu ve çarşaf değişimi

       2. Elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yönlendirme vs.

     4. Personeli tasarruf tedbirleri konusunda bilgilendirme yöntemleri.C.DIŞ DESTEKLİ HİZMETLER

1.Dış destekli hizmet tanımı

2.Dış destekli hizmet nedenleri

3.Dış destekli hizmet grupları

a.Makine ve ekipmanların periyodik ve arıza bakımı

1.Çamaşırhane makineleri

2.Cila makineleri

3.Elektrik süpürgeleri

4.Zemin yıkama makineleri

5.Zemin süpürme makineleri

b.İlaçlama

1.İlaçlama yapılacak alanlar

a.Kapalı alanlar

b.Açık alanlar

c.Odalar

2.İlaçlama kuralları

a.Periyodlar

b.Haşere çeşitleri

c.İlaçlama yapılacak alanlar ve özellikleri

d. Güvenlik tedbirleri

1.İlaçlama yapılacak departman personel eğitimi

2.Konuk odalarına bilgi verme yöntemleri

3.Mutfak, restaurant gibi alanlarda alınacak önlemler

4.Ağır ilaçlamalarda alınacak önlemler

3. İlaçlama sonrasında yapılacak işlemler

c.Temizlik hizmetleri çeşitleri ve nedenleri

1.Cam silme

2.Cila yapımı

3.Halı yıkama

4.Çamaşır yıkama hizmetleri vs.

d.Dekorasyon hizmetleri

1.Yılbaşı süslemeleri

2.Paskalya süslemeleri

3.Bayram süslemeleri

4.Otel içi düzenlemeler (odalar, toplantı salonu, restaurant, koridor)

5.Açık ve kapalı alan çiçek düzenleme


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


A.MALZEME SAYIMI

 1. İşletme prosedürüne uygun olarak malzeme sayım gruplarını belirler.

 2. Malzeme sayım periyotlarını doğru belirler.

 3. İşletme prosedürleri doğrultusunda demirbaş listesine göre sayım yapar.

 4. Tekniğine uygun elde edilen sayımı listeler ve Demirbaş listesi ile doğru karşılaştırır

 5. Listeleri ilgili bölümlere iletir.


B.TASARRUF TEDBİRLERİ


 1. İşletme prosedürüne uygun olarak tasarruf tedbirleri uygulanacak alanları belirler.

 2. İşletme prosedürüne uygun olarak tasarruf yapılacak konuları belirler.

 3. Tasarruf konusunda personele ve konuklara eksiksiz bilgi verir.


C.DIŞ DESTEKLİ HİZMETLER

 1. İşletme prosedürüne uygun olarak Dış destekli hizmet gruplarını belirler.

 2. Hizmetlerin periyotlarını eksiksiz belirler.

 3. İşletme prosedürüne uygun olarak hizmetlerin verilmesi sırasında uyulacak kuralları belirler ve iğer bölümlerle doğru iletişim kurar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK.

İŞLEM NO: 13 b

İŞLEMİN ADI: Tasarruf tedbirlerini almak

YETERLİKLER: Malzeme takibi yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları ve personeli

İŞLEM STANDARDI: İşletme kurallarına göre tasarruf tedbirlerini almak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Tasarruf tedbirleri uygulanacak alanları belirlemek

 2. Tasarruf yapılacak konuları belirlemek

 3. Tasarruf konusunda personele bilgi vermek

 4. Konuklara bilgi vermek

B.TASARRUF TEDBİRLERİ

1.Tanımı

2.Önemi

3.Uygulama alanları

a.Enerji tasarrufu

1.Aydınlatma

2.Klimalar

3.Su v.s.

b.Malzeme kullanımında

uygulanacak tasarruf yöntemleri.

c.Bedensel tasarruf

1.Doğru iş yapma teknikleri

2.Zamanı doğru kullanma v.s.

d.Çamaşırhanede makinelerde

kullanım tasarrufları.

e.Çamaşırhane malzemelerinde

tasarruf yöntemleri.

f.Konukların tasarruf tedbirleri

konusunda yönlendirilmesi

1.Havlu ve çarşaf değişimi

2.Elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yönlendirme vs.

g. Personeli tasarruf tedbirleri

konusunda bilgilendirme yöntemleri

 1. Tasarruf tedbirlerinin önemini anlamak

 2. Araç-gereç, ekipmanları tekniğe uygun kullanmak

 3. Birim ve kişilerle doğru iletişim kurmak


1.Planlı ve organize olmak

2. Araç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek.

3.Araştırıcı olmak

4.Zamanı iyi kullanmak

5.İş güvenliğine dikkat etmek

6.Pratik olmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:Günboyu İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK.

İŞLEM NO: 13 c

İŞLEMİN ADI: Dış destekli hizmetlerin yürütülmesini sağlamak

YETERLİKLER: Malzeme maliye takibi yapmak

ORTAM:(Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları

İŞLEM STANDARDI: Tesis kurallarına göre dış destekli hizmetleri yürütmek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Dış destekli hizmet gruplarını belirlemek

 2. Hizmetlerin periyotlarını belirlemek

 3. Hizmetlerin verilmesi sırasında uyulacak kuralları belirlemek

 4. Diğer bölümlerle iletişim kurmak

C.DIŞ DESTEKLİ HİZMETLER

1.Dış destekli hizmet tanımı

2.Dış destekli hizmet nedenleri

3.Dış destekli hizmet grupları

a.Makine ve ekipmanların periyodik

ve arıza bakımı

1.Çamaşırhane makineleri

2.Cila makineleri

3.Elektrik süpürgeleri

4.Zemin yıkama makineleri

5.Zemin süpürme makineleri

b.İlaçlama

1.İlaçlama yapılacak alanlar

a.Kapalı alanlar

b.Açık alanlar

c.Odalar

2.İlaçlama kuralları

a.Periyotlar

b.Haşere çeşitleri

c.ilaçlama yapılacak alanlar ve özellikleri

d.Güvenlik tedbirleri

1.İlaçlama yapılacak

departman

personel eğitimi

2.Konuk odalarına bilgi

verme yöntemleri

3.Mutfak, restaurant gibi

alanlarda alınacak önlemler

4.Ağır ilaçlamalarda

alınacak önlemler

3. İlaçlama sonrasında yapılacak

işlemler

c.Temizlik hizmetleri çeşitleri ve

nedenleri

1.Cam silme

2.Cila yapımı

3.Halı yıkama

4.Çamaşır yıkama hizmetleri vs.

d.Dekorasyon hizmetleri

1.Yılbaşı süslemeleri

2.Paskalya süslemeleri

3.Bayram süslemeleri

5.Otel içi düzenlemeler (odalar,

toplantı salonu, restaurant,

koridor)

6.Açık ve kapalı alan çiçek

düzenlemeler.

 1. Dış destekli hizmet gruplarını tanımak

 2. Tekniğe uygun dış destekli hizmetleri yürütmek

 3. Konuklarla doğru iletişim kurmak

 4. Departmanlarla doğru iletişim kurmak

1.Dikkatli olmak

2.Planlı ve organize olmak

3.Sorumluluk sahibi olmak

4.İş yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.Zamanı iyi kullanmak


SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:Günboyu İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

MODÜL/DAL : KAT HİZMETLERİ ELEMANI

DERS : PERİYODİK HİZMETLER

MODÜL : DEKORASYON

KODU :

SÜRE : 40/16

ÖN KOŞUL : Malzeme maliyet takibi modülünü almış olmak.

AÇIKLAMA: Öğrencinin sektörde dekorasyon faaliyetleri hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır. Öğrenci farklı konaklama tesislerinde uygulama yapmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ: Anlatım(sunuş), soru-cevap, gösteri metodu.

GENEL AMAÇ: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tesiste tekniğe uygun olarak dekorasyon işlemlerini yürütebilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Tesis özelliklerine uygun olarak mekanları düzenleyebilecektir.

 2. Tesis özelliklerine uygun olarak çiçek düzenleyebilecektir.


İÇERİK :


A. MEKANLARI DÜZENLEME

1.Dekorasyonun tanımı

2.Dekorasyonun önemi

3.Dekorasyonda renklerin kullanımı

   1. Renk cetvelinin hazırlanması

   2. Renklerin dekorasyonda etkileri

   3. Oda kullanım özelliğine göre renk düzenleme

   4. Oda yön özelliğine göre renk düzenleme

   5. Oda büyüklüğüne göre renk düzenleme

   6. Zıt renklerin kullanımı

4.Mobilyaların düzenlenmesi

a.Alan büyüklüğüne göre düzenleme

b.Alan kulanım amacına göre düzenleme

c.Alandaki diğer eşyalara göre düzenleme

5.Perde ve halı düzenlemesi

a.Perde ve halı çeşitleri

b.Kulanım alanlarına göre perde ve halı çeşitleri

c.Perde ve halıların düzenleme kuralları


B. ÇİÇEK DÜZENLEME

1.Çiçeğin önemi

2.Saksı bitkileri

a.Özellikleri

b.Yerleştirilmesi

c.Bakımı

3.Yapay çiçekler

a.Kullanıldığı alanlar

b.Yapay çiçeklerin özellikleri

c.Yapay çiçeklerin bakımı

4.Vazo ve sepetlere çiçek düzenleme teknikleri

1.Çiçek düzenlenecek alanlar

2.Alanların kullanım özellikleri

3.Kullanım özelliğine göre çiçek düzenleme teknikleri

4.Çiçek düzenleme araçları ve özellikleri

     1. Vazo

     2. Makas

     3. Vazo destek malzemeleri

     4. Çiçek bandı

     5. Çiçek düzenleme aracı (Pikflör)

     6. Fon malzemeleri v.s.

5.Canlı ve yapay çiçeklerin


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


A. MEKANLARI DÜZENLEME

 1. Tesis özelliklerine uygun Dekorasyonda kullanılan renk özelliklerini belirler.

 2. Alanların özelliğine uygun renkleri belirler.

 3. Alanlara uygun mobilya düzenleme tekniklerini doğru belirler.

 4. Alanlara uygun perde ve halı düzenleme tekniklerini doğru belirler.B.ÇİÇEK DÜZENLEME


 1. Tesis özelliklerine uygun düzenlenecek çiçeklerin kullanılacağı alanı belirler.

 2. Kullanılacak alanın özelliğine göre çiçek çeşidini belirler.

 3. Çiçeklere uygun düzenleme tekniğini doğru belirler.

 4. Çiçek düzenlemede kullanılacak araç ve gereçleri doğru belirler.

 5. Tekniğe uygun çiçek düzenler.
iŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 14 a

İŞLEMİN ADI: Mekanları düzenlemek

YETERLİKLER: Dekorasyon hizmetlerini yürütmek

ORTAM:(Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Tesis departmanları, departman donanımları

İŞLEM STANDARDI: Tesis özelliklerine uygun olarak mekanları düzenlemek.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Dekorasyonda kullanılan renk özelliklerini belirlemek

 2. Alanların özelliğine uygun renkleri belirlemek

 3. Alanlara uygun mobilya düzenleme tekniklerini belirlemek

 4. Alanlara uygun perde ve halı düzenleme tekniklerini belirlemek

A. MEKANLARI DÜZENLEME

 1. Dekorasyonun tanımı

 2. Dekorasyonun önemi

 3. Dekorasyonda renklerin kullanımı

 4. Renk cetvelinin hazırlanması

 5. Renklerin dekorasyonda etkileri

 6. Oda kullanım özelliğine göre renk düzenleme

 7. Oda yön özelliğine göre renk düzenleme

 8. Oda büyüklüğüne göre renk düzenleme

 9. Zıt renklerin kullanımı

 10. Mobilyaların düzenlenmesi

 11. Alan büyüklüğüne göre düzenleme

 12. Alan kulanım amacına göre düzenleme

 13. Alandaki diğer eşyalara göre düzenleme

 14. Perde ve halı düzenlemesi

 15. Perde ve halı çeşitleri

a.Kulanım alanlarına göre

perde ve halı çeşitleri

b.Perdenin ve halıların

düzenleme yöntemleri

1.Renk özelliklerini tanımak

2.Kulanım alanına uygun renkleri doğru kullanmak

3.Alana uygun mobilya düzenlemek

4.Alana uygun perde ve halı düzenlemek

1.Planlı ve organize olmak

2.Estetik bakış özelliğine sahip olmak

3.Titiz olmak

4.Detaylara özen göstermek

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:Günboyu İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

iŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: KAT HİZMETLERİ ELEMANI

İŞ: PERİYODİK TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK

İŞLEM NO: 14 b

İŞLEMİN ADI: Çiçek düzenlemek

YETERLİKLER: Dekorasyon hizmetlerini yürütmek

ORTAM:(Araç-gereç, ekipman ve koşullar): Bahçe, saksı, saksı çiçekleri, vazo, vazo çiçekleri, eldiven, süsleme araçları, çiçek bakım gereçleri

İŞLEM STANDARDI: Tesis özelliklerine uygun çiçek düzenlemek


İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Düzenlenecek çiçeklerin kullanılacağı alanı belirlemek

 2. Kullanılacak alanın özelliğine göre çiçek çeşidini belirlemek

 3. Çiçeklere uygun düzenleme tekniğini belirlemek

 4. Çiçek düzenlemede kullanılacak araç ve gereçleri belirlemek

 5. Tekniğe uygun çiçek düzenlemek
B.ÇİÇEK DÜZENLEME

 1. Çiçeğin önemi

 2. Saksı bitkileri

a.Özellikleri

b.Yerleştirilmesi

c.Bakımı

 1. Yapay çiçekler

 1. Kullanıldığı alanlar

 2. Yapay çiçeklerin özellikleri

 3. Yapay çiçeklerin bakımı

 1. Vazo ve sepetlere çiçek düzenleme teknikleri

 1. Çiçek düzenlenecek alanların belirlenmesi

 2. Alanların kullanım özellikleri

 3. Kullanım özelliğine göre çiçek düzenleme teknikleri

 4. Çiçek düzenleme araç gereçleri ve özellikleri

 1. Vazo

 2. Makas

 3. Vazo destek malzemeleri

 4. Çiçek bandı

 5. Pikflör

 6. Fon malzemeleri v.s.

5. Canlı ve yapay çiçeklerin

düzenleme teknikleri

1.Çiçek çeşitlerini ve özelliklerini tanımak

2.Kullanılacak alana uygun çiçek düzenlemek

3.Çiçeklerin özelliğine uygun bakım yapmak

4.Çiçek düzenlemede kullanılacak araç gereçleri doğru kullanmak

1.Dikkatli olmak

2.Çalışkan olmak

3.İş güvenliğine

ve işçi sağlığına önem vermek

4.İş yerine ait araç gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

5.Planlı ve organize olmak

6.Meslek ahlakına sahip olmak

7.Zamanı iyi kullanmak

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:30 dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon“İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconPERİYODİK TABLO HAKKINDA BİLGİLER

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconİşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconGEMİADAMLARI PERİYODİK SAĞLIK MUAYENE RAPORU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconSPLİT KLİMALAR PERİYODİK BAKIM FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconFAN-COİL CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ icon1 Aile Hekimlerinin Gruplandırılması ve Periyodik Değerlendirmelerin Yapılması

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconHASTA PERİYODİK TETKİK SONUÇLARI TAKİP FORMU

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconHASTANE ORTAMINDA BULUNAN YÜZEYLERİN PERİYODİK TEMİZLİĞİ

PERİYODİK HİZMETLER DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents