GENEL TURİZM DERSİ icon

GENEL TURİZM DERSİ

Reklamlari:Indir 117.16 Kb.
TitleGENEL TURİZM DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size117.16 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/GENEL TURШZM DERSШ.doc
2. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KAT HШZMETLERШ DERSШ.doc
3. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/KONUK ШLШЮKШLERШ DERSШ.doc
4. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/MESLEKШ YABANCI DШL.doc
6. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/SEYAHAT ACENTECШLШжШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
7. /Ders Bilgi SayfalarН/alan_ortak/ЩNBЪRO HШZMETLERШ DERSШ.doc
8. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/2.YABANCI DШL DERSШ.doc
9. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu kБltБrБ dersi.doc
10. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Anadolu uygarlНklarН dersi.doc
11. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Animasyon hizmetleri dersi.doc
12. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Biletleme(ticketing) Dersi.doc
13. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Operasyon Dersi.DOC
14. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Bilgisayarda Rezervasyon Dersi.doc
15. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/DOSYALAMA_ve_ARSiVLEME.doc
16. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/GЪN ШАШ HШZMETLERШ DERSШ.doc
17. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONAKLAMADA BШLGШSAYAR DERSШ.doc
18. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/KONUK GШRШЮ -АIKIЮ ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
19. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ GELШЮШM DERSШ-AжUSTOS 2011.doc
20. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_2 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
21. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/MESLEKШ YABANCI_3 Konaklama_DШL-ШNG-ALM-RUSАA DERSШ.doc
22. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ODA HAZIRLIжI DERSШ.doc
23. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK HШZMETLER.doc
24. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/PERШYODШK hizmetler.doc
25. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Seyahat Acentelerinde Rezervasyon dersi.doc
26. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TURШST REHBERLШжШ.doc
27. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Tur operasyonu dersi.doc
28. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/Turist rehberliзi dersi.doc
29. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/TБrkiyenin turistik merkezleri dersi.doc
30. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 (seyahat- almanca) dersi.doc
31. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2 seyahat- rusЗa) dersi.doc
32. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/mesleki yabancН dil 2(seyahat- ingilizce) dersi.doc
33. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/АAMAЮIRHANE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
34. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩN BЪRODA REZERVASYON.docx
35. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRO MUHASEBESШ DERSШ.doc
36. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
37. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA REZERVASYON DERSШ.doc
38. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩNBЪRODA VARDШYE ШЮLEMLERШ DERSШ.doc
39. /Ders Bilgi SayfalarН/dal dersleri/ЩnbБroda ШSTATШSTШKШ RAPORLAR DERSШ.doc
GENEL TURİZM DERSİ
KAT HİZMETLERİ DERSİ
KONUK İLİŞKİLERİ DERSİ
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ HİZMETLERİ DERSİ
ÖNBÜRO HİZMETLERİ DERSİ
2. YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE)
ANADOLU KÜLTÜRÜ DERSİ
ANADOLU UYGARLIKLARI DERSİ
ANİMASYON HİZMETLERİ DERSİ
BİLETLEME (TICKETING)
BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ
BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
GÜN İÇİ HİZMETLER DERSİ
KONAKLAMADA BİLGİSAYAR DERSİ
KONUK GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ DERSİ
DERSİN ADI
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL 3
ODA HAZIRLIĞI DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
PERİYODİK HİZMETLER DERSİ
SEYAHAT ACENTELERİNDE REZERVASYON DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TUR OPERASYONU DERSİ
TURİST REHBERLİĞİ DERSİ
TÜRKİYE’NİN TURİSTİK MERKEZLERİ DERSİ
MESLEKİ YABANCI DİL 2
MESLEKİ YABANCI DİL
MESLEKİ YABANCI DİL 2
ÇAMAŞIRHANE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA MUHASEBE İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİ
ÖNBÜRODA REZERVASYON DERSİ
ÖNBÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ DERSİ
ÖNBÜRODA İSTATİSTİKi RAPORLAR DERSİGENEL TURİZM DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • TURİZM HAREKETLERİ

40/16

 • TURİZM İŞLETMELERİ

40/16DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

GENEL TURİZM

ALAN

ORTAK ALAN

MESLEK/DAL

ORTAK ALAN

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

10. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 1 Ders Saati

DERSİN AMACI

Öğrenciye temel turizm bilgi ve becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Turizm hareketleri, turizm işletmeleri, konularının verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda ;

1.Turizm hareketleri modülü ile, temel turizm kavramını araştırmak,

2.Turizm işletmeleri modülü ile, turizm işletmelerini araştırmak yeterlikleri kazandırılacaktır.


DERSİN İÇERİĞİ

 1. Turizm Hareketleri

 2. Turizm İşletmeleri

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; Problem çözme, tartışma,soru cevap, araştırma, görüşme, gözlem, uygulama, proje hazırlama yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI

Ortam : Sınıf, sektör

Donanım: Bilgisayar donanımları, Internet ortamı, Televizyon, VCD,DVD, projeksiyon

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modüller ile kazandırılan yeterlikler çeşitli ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN /EĞİTİCİ

Bu dersi alanda yetişmiş öğretmen olmadığından sektörde eğitim almış Ticaret-Turizm Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler vermelidir. Sektör temsilcileri,alanda çalışan meslek elemanları ve usta öğreticilerden de yararlanılmalıdır.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem yapabileceği Turizm ve Eğlence sektörüne ait işletmeler, diğer alan öğretmenleri, üniversiteler


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ORTAK


MESLEK / DAL : ORTAK


DERS : GENEL TURİZM


MODÜL : TURİZM HAREKETLERİ


KODU :812STE001


SÜRE : 40 / 16


ÖN KOŞUL :İlköğretim mezunu olmak


AÇIKLAMA : Öğrencinin turizm faaliyetlerine katılan insanların ülkemizi neden tercih ettiklerini, turizmin ülke ekonomisine katkısını ve ülkemize gelen turistlerle ilgili sayısal verileri elde etmesi için araştırma yapması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım(sunuş), soru-cevap


GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam sağlandığında temel turizm bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.


AMAÇLAR : 1. İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri ve turizm çeşitlerini inceleyerek konuk beklentisine uygun ön hazırlık yapabilecektir.
 1. Turizmin çeşitli alanlardaki faydalarını ve ekonomiye etkisini inceleyerek, eksiksiz ön hazırlık yapabilecektir.İÇERİK :


A.TURİZM VE TURİST KAVRAMI

1-Turizm Kavramı

Tanımı ve Çeşitleri

Tarihsel Gelişimi

Önemi

2-Turist Kavramı

Tanımı

Turist Çeşitleri

Yerli Turist

Yabancı Turist

Günübirlikçi (Excursionist)

Turist sayılmayan yabancılar


3-İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepler:

a. İç Faktörler

Merak

Din

Kültür-Eğitim

Dinlenme, Eğlenme

İş

Spor

Sağlık

Macera

Ziyaret, taklit, gösteriş

Kişisel alışveriş

b. Dış Faktörler

Tanıtma, reklam, propaganda

Yeni Turistik bölgeler

4-Turizm Çeşitleri

a- Katılan kişi sayısına göre

Bireysel Turizm

Grup Turizm

Kitle Turizm

b-Katılanların Yaşına göre Turizm Çeşitleri:

Gençlik Turizmi

Orta Yaş Turizmi

Üçüncü Yaş Turizmi

c-Katılanların Sosyo-Ekonomik gücüne göre

Sosyal Turizm

Lüks Turizm

d-Katılanların Amacına Göre:

Tarih ve Kültür Turizmi

İncentive (özendirme) Turizm

Dağ Turizmi

Kongre, Seminer Turizmi

Sağlık Turizmi

Yat Turizmi

Av Turizmi

Özel İlgi Turizmi

B.TURİZMİN İŞLEVLERİ:

1.Turizmin İşlevleri

Turizmin Sosyal İşlevi

Turizmin Politik İşlevi

Turizmin Sağlık İşlevi

Turizmin Kültürel İşlevi

Turizmin Finansal İşlevi

2-Turizm ve Ekonomi

a-Turizmin Dünya Ekonomisine Etkileri

Ödemeler Dengesine Olan Etkisi

Gelir Yaratma Etkisi

Alt ve Üst Yapı Yatırımlarına Olan Etkisi

İstihdam Yaratıcı Etkisi

Diğer Sektörlere Etkisi

b-Turizmin Türkiye Ekonomisine Etkisi

Gelirler Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

İstihdam Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

Diğer Etkiler Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri ve turizm çeşitlerini konuk beklentisine uygun olarak inceler.

 2. İşletmenin hedef kitlesini belirler.

 3. Turizmin dünya ve ülke ekonomisine katkılarını ifade eder.

 4. Turizmin işlevlerini ifade eder.

 5. Turizmin çeşitli alanlardaki faydalarını ve ekonomiye etkisini eksiksiz olarak inceler.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: ALAN ORTAK

İŞ: Genel turizm bilgilerini kavratmak

İŞLEM NO: 22 a

İŞLEMİN ADI: İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri ve turizm çeşitlerini incelemek

YETERLİLİK:Temel turizm kavramını araştırmak

ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar):İnternet, bilgisayar, kütüphane

STANDART: İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri ve turizm çeşitlerini konuk beklentisine uygun olarak incelemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1-İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri araştırmak

2-İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepleri sınıflandırmak

3-Turist beklentilerine uygun turizm çeşitlerini incelemek

4-Turist beklentilerine uygun turizm çeşitlerini sınıflandırmak

5-İşletmenin hedef kitlesini belirlemekA-TURİZM VE TURİST KAVRAMI

1-Turizm Kavramı

a- Tanımı

b-Tarihsel Gelişimi

c-Önemi

2-Turist Kavramı

a-Tanımı

b-Turist Çeşitleri

Yerli Turist

Yabancı Turist

Günübirlikçi (Excursionist)

Turist sayılmayan yabancılar

B-İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepler:

1-İç Faktörler

a-Merak

b-Din

c-Kültür-Eğitim

d-Dinlenme, Eğlenme

e-İş

f-Spor

g-Sağlık

h-Macera

i-Ziyaret, taklit, gösteriş

j-Kişisel alışveriş

2-Dış Faktörler

a-Tanıtma, reklam, propaganda

b-Yeni Turistik bölgeler

C-Turizm Çeşitleri

1- Katılan kişi sayısına göre

a-Bireysel Turizm

b-Grup Turizm

c-Kitle Turizm

2-Katılanların Yaşına göre Turizm Çeşitleri:

a-Gençlik

b-Orta Yaş

c-Üçüncü Yaş

3-Katılanların Sosyo-Ekonomik gücüne göre

a-Sosyal Turizm

b-Lüks Turizm

4-Katılanların Amacına Göre:

a-Tarih ve Kültür Turizmi

b-İncentive(özendirme) Turizm

c-Doğa Turizmi

d-Kongre, Seminer Turizmi

e-Sağlık Turizmi

f-Yat Turizmi

g-Av Turizmi

h-Özel İlgi Turizmi

 1. Turizmin işlevlerini doğru olarak gruplandırmak

 2. Turizmin dünya ekonomisine etkilerini doğru olarak sınıflandırmak

 3. Turizmin ülke ekonomisine etkilerini doğru olarak sınıflandırmak

 4. İşletmenin hedef kitlesini doğru belirlemek

 5. Tur için eksiksiz ön hazırlık yapmak

 1. Seri olmak

 2. Pratik olmak

 3. İş disiplinine sahip olmak

 4. Zamanı doğru kullanmak

 5. Dikkatli olmak

 6. Turizm endüstrisindeki gelişmeleri takip etmek

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi:8 saat
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: ALAN ORTAK

İŞ: Genel turizm bilgilerini kavratmak


İŞLEM NO: 22 b

İŞLEMİN ADI: Turizmin çeşitli alanlardaki faydalarını ve ekonomiye etkisini incelemek

YETERLİLİK: Temel turizm kavramını araştırmak,


ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar):İnternet, bilgisayar, kütüphane

STANDART: Turizmin çeşitli alanlardaki faydalarını ve ekonomiye etkisini eksiksiz olarak incelemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1-Turizmin işlevlerini incelemek

2-Turizmin işlevlerini gruplandırmak

3-Turizmin dünya ekonomisine etkilerini incelemek

4-Turizmin Türkiye ekonomisine etkilerini incelemek

5-Turizmin dünya ve ülke ekonomisine etkilerini sınıflandırmak

6-İşletmenin hedef kitlesini belirlemek

B.TURİZMİN İŞLEVLERİ:

1.Turizmin İşlevleri

Turizmin Sosyal İşlevi

Turizmin Politik İşlevi

Turizmin Sağlık İşlevi

Turizmin Kültürel İşlevi

Turizmin Finansal İşlevi

2-Turizm ve Ekonomi

a-Turizmin Dünya Ekonomisine Etkileri

Ödemeler Dengesine Olan Etkisi

Gelir Yaratma Etkisi

Alt ve Üst Yapı b.Yatırımlarına Olan Etkisi

İstihdam Yaratıcı Etkisi

Diğer Sektörlere Etkisi

b-Turizmin Türkiye Ekonomisine Etkisi

Gelirler Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

İstihdam Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

Diğer Etkiler Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

Turizmin Yeri ve Önemi

c-Diğer Etkiler Yönünden Turizmin Yeri ve Önemi

 1. Turizmin işlevlerini doğru olarak gruplandırmak

 2. Turizmin dünya ekonomisine etkilerini doğru olarak sınıflandırmak

 3. Turizmin ülke ekonomisine etkilerini doğru olarak sınıflandırmak

 4. İşletmenin hedef kitlesini doğru belirlemek

 5. Tur için eksiksiz ön hazırlık yapmak

 1. Seri olmak

 2. Pratik olmak

 3. İş disiplinine sahip olmak

 4. Zamanı doğru kullanmak

 5. Dikkatli olmak

 6. Turizm endüstrisindeki gelişmeleri takip etmek

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi:8 saat

NOT:MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ORTAK


MESLEK / DAL : ORTAK


DERS : GENEL TURİZM


MODÜL : TURİZM İŞLETMELERİ


KODU :812STE002


SÜRE : 40 / 16


ÖN KOŞUL : Turizm hareketleri modülünü almış olmak


AÇIKLAMA : Öğrencinin turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri inceleyerek işletme tipleri hakkında gözlem yapması sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ: Anlatım(sunuş), soru-cevap, drama metodu


GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam sağlandığında turizm işletmelerinin, organizasyon yapılarını araştırarak doğru olarak tanıyabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Turizm endüstrisinde yer alan işletmelerin verdikleri hizmetleri doğru inceleyebilecektir.

 2. Turizm hareketlerine katılan konukların seyahat formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak inceleyebilecektir.


İÇERİK :


A.TURİZM ENDÜSTRİSİ

1-Tanımı

2-Özellikleri

3-Diğer Endüstrilerden Farkları

4-Turizm Endüstrisinde Yer alan İşletmeler

a- Seyahat İşletmeleri

Tur Operatörleri

Seyahat Acenteleri

b- Konaklama İşletmeleri Çeşitleri

Oteller

Motel

Tatil Köyü

Pansiyon

Camping(Kamp)

Apart Otel

Dağ Evi(Oberj), Spor ve avcılık tesisleri

Gençlik Yurtları(Hostel)

Yüzer tesis

Konaklama İşletmeleri Organizasyon Yapısı ve Departmanlar

Ön büro

Yiyecek içecek

Kat Hizmetleri

Personel

Muhasebe

Güvenlik

Satın Alma

Teknik Servis

Halkla İlişkiler

Eğlence ve aktivite (Animasyon)


Konaklama Tipleri

Sadece Yatak ( Room Only )

Oda+Kahvaltı ( Bed and Breakfast )

Yarım Pansiyon ( Half Board )

Tam Pansiyon ( Full Board )

Herşey Dahil ( All Inclusive )

İkram ve Ücretsiz Misafirler ( Complimentary )

Özel Müşteri (V.I.P.)


Oda Tipleri

Yatak Tipine Göre

—Tek Kişilik Oda (Single Room)

—Çift Kişilik Oda (Double Room)

İki Kişilik Tek Yatak (French Bed)

Tek Kişilik İki Ayrı Yatak (Twin Bed)

— Tek Kişilik Üç Ayrı Yatak(Triple Room)

—Dört Kişilik Oda (Quad Room)

Fiziki Yapılarına Göre

— Yan Yana Oda (Adjoining Room)

— Bağlantılı Oda ( Connecting Room )

— Bir Salon ve Bir Yatak Odasından Oluşan Oda (Suite Room)

— Aile Odası ( Family Room )

— Engelliler İçin Özel Oda

—Yatağa Dönüştürülen Kanape ve Çalışma Odasının Bulunduğu Oda(Studio Room)


c- Ulaştırma İşletmeleri

Hava yolu İşletmeciliği

Tarifeli Uçuş ( ITX )

Charter seferleri ( ITC )

Karayolu İşletmeciliği

Otobüs İşletmeciliği

Rent a car işletmeleri

Tanımı

Müşteriden alınan belgeler

Rezervasyon formu

Sözleşme bilgileri

Türkiye’de rent a car

Denizyolu ( Su yolu) İşletmeciliği

Kurvaziyer tanımı

Rent a yatch işletmeleri

Mürettebatlı kiralama

Mürettebatsız kiralama

Flotila yatçılık

Demiryolu İşletmeciliği

Tanımı

Tarifeli Seferler

d- Yiyecek-İçecek İşletmeleri

Restaurant

Barlar

Cafe

Gazino, taverna


e- Rekreasyon ( Eğlence-Dinlence ) İşletmeleri

Disco

Dans Bar

Gece kulübü

Casino (Kumarhane)

f- Hediyelik Eşya Satan İşletmeler

g- Diğer Yan İşletmeler

Alışveriş

Butik

Kuyumcu

Derici


B. SEYAHAT FORMALİTELERİ

Pasaport İşlemleri

Vize Formaliteleri

Gümrük Formaliteleri

Diğer Sınır Formaliteleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri tanır ve ifade eder.

 2. Turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri özelliklerine göre gruplandırır.

 3. Turizm endüstrisinin diğer endüstrilerden farklı yönlerini ifade eder.

 4. Turizm işletmelerinin organizasyon yapısını inceleyerek ast üst ilişkilerine uygun davranış geliştirir.

 5. Turizm hareketine katılan Konukların sınır formalitelerini ve gümrük işlemlerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapar.

 6. Konukların sınır formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapar.

 7. Konukların vize formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapar.

 8. Konukların pasaport formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapar.

 9. Dosyalama işlemlerini gerçekleştirir.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI:, ALAN ORTAK

İŞ: Genel turizm bilgilerini kavratmak

İŞLEM NO: 23 a

İŞLEMİN ADI :Turizm endüstrisinde yer alan işletmelerin verdikleri hizmetleri incelemek

YETERLİLİK: Turizm işletmelerini araştırmak

ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar): İnternet, bilgisayar, kütüphane

STANDART : Turizm işletmelerinin verdikleri hizmetleri doğru olarak incelemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1-Turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri incelemek

2- Turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri gruplandırmak

4-Konaklama işletmelerinin organizasyon yapısını incelemek

5-Dosyalama yapmakA-TURİZM ENDÜSTRİSİ:

1-Tanımı

2-Özellikleri

3-Diğer Endüstrilerden Farkları

B-Turizm Endüstrisinde Yer alan İşletmeler:

1-Seyahat İşletmeleri

a-Tur Operatörleri

b-Seyahat Acenteleri

2-Konaklama İşletmeleri

a-Çeşitleri

b-Konaklama İşletmeleri Organizasyon Yapısı ve Departmanlar

c-Konaklama Tipleri

d-Oda Tipleri

3-Ulaştırma İşletmeleri

a-Hava yolu İşletmeciliği

b-Kara yolu İşletmeciliği

c-Deniz yolu(Su yolu) İşletmeciliği

d-Demir Yollu İşletmeciliği

4-Yiyecek-İçecek İşletmeleri

a-Restaurant

b-Barlar

c-Cafe

d-Gazino, taverna

5-Rekreasyon İşletmeleri

a-Disco

b-Bar

c-Gece kulübü

d-Casino(Kumarhane)

6-Hediyelik Eşya Satan İşletmeler

7-Diğer Yan İşletmeler

a-Alışveriş

b-Butik

c-Kuyumcu

d-Derici

 1. Turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri doğru gruplandırmak

 2. Konaklama işletmelerinin organizasyon yapısını doğru analiz etmek
 1. Seri olmak

 2. Pratik olmak

 3. İş disiplinine sahip olmak

 4. Zamanı doğru kullanmak

 5. Dikkatli olma

 6. Turizm endüstrisindeki gelişmeleri takip etmek

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi:8 saat

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI: : ALAN ORTAK

İŞ: Genel turizm bilgilerini kavratmak

İŞLEM NO: 23 b

İŞLEMİN ADI: Turizm hareketine katılan konukların seyahat formalitelerini incelemek

YETERLİLİK: Turizm işletmelerini araştırmak

ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar):Internet, bilgisayar, kütüphane

STANDART: Turizm hareketine katılan Konukların seyahat formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1-Konukların sınır formalitelerini incelemek

2-Gümrük formalitelerini incelemek

3-Vize formalitelerini incelemek

4-Pasaport işlemlerini incelemek

5-Paket tur üretiminde konukların seyahat formalitelerini kolaylaştırıcı tedbirler almak

B.SEYAHAT Formaliteleri

1- Pasaport İşlemleri

2- Vize Formaliteleri

3- Gümrük Formaliteleri

4-Diğer Sınır Formaliteleri

1-Konukların sınır formaliteleri ile ilgili olası sorunlarına çabuk ve doğru çözüm getirmek

2-Konukların gümrük formaliteleri

İle ilgili, olası sorunlarına çabuk ve doğru çözüm getirmek

3-Konukların vize işlemleri ile ilgili, olası sorunlarına çabuk ve doğru çözüm getirmek

4-Konukların pasaport işleri ile ilgili, olası sorunlarına çabuk ve doğru çözüm getirmek

1-Seri olmak

2-Pratik olmak

3-İş disiplinine sahip olmak

4-Zamanı doğru kullanmak

5-Dikkatli olmak

6-Turizm endüstrisindeki gelişmeleri takip etmek

SÜRE: Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre:1 saat İşlemi Öğretme Süresi:8 saatAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

GENEL TURİZM DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

GENEL TURİZM DERSİ iconKÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN İLÇELER BAZINDA DAĞILIMI

GENEL TURİZM DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

GENEL TURİZM DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

GENEL TURİZM DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

GENEL TURİZM DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

GENEL TURİZM DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

GENEL TURİZM DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

GENEL TURİZM DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

GENEL TURİZM DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

GENEL TURİZM DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents