İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ icon

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ

Reklamlari:Indir 0.6 Mb.
TitleİLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ
Page5/10
Date conversion11.05.2013
Size0.6 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.docx
2. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL KШMYA.doc
3. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA KALШTE KONTROL.doc
4. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA TEKNOLOJШSШ.doc
5. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA UYGULAMALARI.doc
6. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/ORGANШK ve POLШMER KШMYA.doc
7. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/SATIЮ VE PAZARLAMA...doc
8. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/ATIKLAR.doc
9. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/DERШ ANALШZLERШ.doc
10. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/DERШ ЪRETШM TEKNOLOJШSШ.doc
11. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/HAM DERШ.doc
12. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/KЪRK TEKNOLOJШSШ.doc
13. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/ORGANШK KШMYA.doc
14. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ANORGANШK KШMYA.doc
15. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ENSTRЪMANTAL ANALШZ.doc
16. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/NШCEL ANALШZ.doc
17. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/NШTEL ANALШZ.DOC
18. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ORGANШK KШMYA.doc
19. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK MAKШNELERШ.doc
20. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK SEАШMШ VE SINIFLANDIRMA.doc
21. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK TEKNOLOJШSШ.doc
22. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/ORGANШK KШMYA.doc
23. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/POLШMER MALZEMELERШN ЩZELLШKLERШ.doc
24. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/PROSES_KONTROL.doc
25. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/ORGANШK KШMYA.doc
26. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PETROKШMYA PROSESLERШ.doc
27. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PETROL TEKNOLOJШSШ KONTROL.doc
28. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/POLШMER KШMYA.doc
29. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PROSESTE HAVA VE SU.doc
30. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PROSESTE NUMUNE.doc
31. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/ORGANШK KШMYA.doc
32. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PETROL TEKNOLOJШSШ KONTROL.doc
33. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PROSESTE HAVA VE SU.doc
34. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PROSESTE NUMUNE.doc
35. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/RAFШNERШ PROSESLERШ.doc
36. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PNЩMATШK KONTROL.doc
37. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PROSES AKIЮ.doc
38. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PROSESTE TEMEL ШЮLEMLER.doc
39. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/ШLAА ЪRETШM PROSESШ.doc
40. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/ЪNШT OPERASYONLAR.doc
41. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/ELEMENTER KШMYA.doc
42. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/ENDЪSTRШYEL NШCEL ANALШZ.doc
43. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/KOROZYON VE KOROZYONU ЩNLEME DERSШ.docx
MESLEKİ GELİŞİM
TEMEL KİMYA DERSİ
BOYA KALİTE KONTROL DERSİ
BOYA TEKNOLOJİSİ DERSİ
BOYA UYGULAMALARI DERSİ
ORGANİK VE POLİMER KİMYA DERSİ
SATIŞ VE PAZARLAMA DERSİ
DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ/ DERİ İŞLEME
DERİ ANALİZLERİ DERSİ
DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ
DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ/ DERİ İŞLEME
KÜRK TEKNOLOJİSİ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
ANORGANİK KİMYA DERSİ
ENSTRUMANTAL ANALİZ DERSİ
NİCEL ANALİZ DERSİ
NİTEL ANALİZ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
LASTİK MAKİNELERİ DERSİ
LASTİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA
LASTİK TEKNOLOJİSİ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ DERSİ
PROSES KONTROL DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
PETROKİMYA PROSESLERİ DERSİ
PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL DERSİ
POLİMER KİMYA DERSİ
PROSESTE HAVA VE SU DERSİ
PROSESTE NUMUNE DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL DERSİ
PROSESTE HAVA VE SU DERSİ
PROSESTE NUMUNE DERSİ
RAFİNERİ PROSESLERİ DERSİ
PNÖMATİK KONTROL DERSİ
PROSES AKIŞ KONTROLÜ
PROSESTE TEMEL İŞLEMLER DERSİ
İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ
ÜNİT OPERASYONLAR DERSİ
ELEMENTER KİMYA DERSİ
ENDÜSTRİYEL NİCEL ANALİZ DERSİ
KOROZYON VE KOROZYONU ÖNLEME DERSİ

MODÜL BİLGİ SAYFASI

Alan : KİMYA Teknolojisi

Meslek/ Dal : PROSES TEKNİSYENİ

Ders : İLÂÇ ÜRETİM PROSESİ

Modül : YARI Katı ve Katı İlaçlar


Kodu : 524KI0221

Süre : 40/16


ÖN KOŞUL : Sıvı Preparatlar modülünü başarmış olmak.

AÇIKLAMA : Steril ortamda çalışılmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Modül, bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gezi ve deney teknikleri uygulanarak tamamlanacaktır.

GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, yarı katı ve katı ilaçları hazırlayabilecektir

AMAÇLAR :


1. Standartlarına uygun olarak krem, merhem, jel ve macunları hazırlayabilecektir.

2. Standartlarına uygun olarak supozituvarların hazırlayabilecektir.

3. Standartlarına uygun olarak pudraları hazırlayabilecektir.

4. Standartlarına uygun olarak kapsülleri doldurabilecektir.


İÇERİK


1. Merhemler, Kremler, JEL VE MACUNLAR

1.1. Merhemler

1.1.1. Görevlerine göre merhemler

1.1.1.1. Epidermik merhemler

1.1.1.2. Endodermik merhemler

1.1.1.3. Diadermik merhemler

1.2. Kremler

1.2.1. Krem çeşitleri

1.2.1.1. Yağlı kremler

1.2.1.2. Yarı yağlı kremler

1.2.1.3. Yağsız kremler

1.3. Jeller

1.4. Macunlar


2. Supozituvarlar

2.1. Supozituvarların

2.1.1. Tanımı

2.1.2. Çeşitleri

2.1.3. Özellikleri

2.2. Supozituvarların Üretimi

2.2.1. Sıvağı hesabı

2.2.2. Etken madde hesabı

2.2.3. Deplasman hesabı


3. Pudralar

3.1. Pudraların Kullanım Yerleri

3.2. Pudraların Bileşimi

3.3. Pudraların Üretiminde Kullanılan Malzemeler

3.3.1. Örtücü maddeler

3.3.2. Emici maddeler

3.3.3. Matlandırıcı maddeler

3.3.4. Yapıştırıcı maddeler

3.3.5. Boyalar

3.3.6. Diğer malzemeler


4. Kapsüller

4.1. Tanımı

4.2. Çeşitleri

4.2.1. Sert kapsüller

4.2.1.1. Üstünlükleri

4.2.1.2. Sakıncaları

4.2.1.3. Üretimi

4.2.1.4. Kapsül formülasyonları

4.2.1.5. Sert kapsüllerin oldurulması

4.2.2. Yumuşak kapsüller

4.3. Kapsül Dolum Maddeleri ve Dolum Biçimleri

4.3.1. Sert kapsüllerin dolumu

4.3.1.1. Burgu Auger yöntemi

4.3.1.2. Vakum yöntemi

4.3.1.3. Titreşim yöntemi

4.3.1.4. Pistonla sıkıştırma yöntemi

4.3.2. Sıvı ve yarı katı kapsüllerin dolumu

4.3.3. Yumuşak kapsüllerin dolumu


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


1. Merhemler, kremler, jel ve macunların özelliklerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

2. Merhemlerin görevini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

3. Merhem çeşitlerini sayar.

4. GMP standartlarına göre İstenilen özellikte karışım hazırlayarak merhem yapar.

5. Kremlerin görevlerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

6. Kremlerin çeşitlerini sayar.

7. Jellerin özelliklerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

8. İstenilen özellikte jel kremler hazırlar.

9. Macunların çeşitlerini sıralar.

10. GMP standartlarına göre istenilen özellikte krem yapar.

11. Supozituvarları tanımalar.

12. Supozituvarları özelliklerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

13. Supozituvarların çeşitlerini sayar.

14. GMP standartlarına göre istenilen özellikte supozituvarların üretir.

15. Pudraların kullanım yerlerini sayar.

16. Pudraların bileşiminde bulunan maddeleri tanır.

17. Pudraların üretiminde kullanılan malzemeleri sayar.

18. Kapsüllerin özelliklerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

19. Kapsüllerin çeşitlerini sayar.

20. Kapsül dolum maddeleri ve dolum biçimlerini sözlü/ yazılı/ görsel olarak açıklar.

21. GMP standartlarına göre sıvı ve yarı katı kapsüllerin dolumunu yapar.

22. GMP standartlarına göre yumuşak kapsüllerin dolumunu yapar.

Yarı Katı ve Katı İlaçlar alt modülü içinde yer alan her bir faaliyet için, faaliyetin içeriğine uygun;


 • Çoktan seçmeli testler,

 • Doğru-yanlış soruları,

 • Eşleştirme soruları,

 • Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

 • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

 • Soru-cevap,

 • Performans değerlendirme şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


Yarı Katı ve Katı İlaçlar alt modülü sonunda ortaya çıkan ürün veya hizmet için;

 • Standart süre,

 • Ürünün genel ve fonksiyonel yapısı,

 • Araç-gereci standardına göre kullanma,

 • Teknolojik bilgiyi kullanma,

 • Beceri sergileme,

 • Tavır ve davranışlar,

Tertip ve düzen, gözleme dayalı olarak gözlem formu, dereceli puanlama anahtarı (rublic) veya kontrol listeleri ile değerlendirilir.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

PROSES TEKNİSYENİ

İŞ

İlaç Üretimi Yapmak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Krem, Merhem, Jel ve Macunları Hazırlamak

YETERLİK

Katı ve Yarı Katı İlaçları Hazırlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)

Laboratuar, temiz oda, sıvağı, karıştırıcı, badem yağı, balık nefsi, gül esansı, su banyosu, havan, porselen kapsül, erlen, susuz lanolin, katı parafin, setostearil alkol, beyaz vazelin, sarı vazelin, çinko oksit, kolesterol, beyaz balmumu, salisilik asit, potasyum karbonat, boraks, damıtık su, stearik asit, gliserin, hidrokortizon, karboksimetil selülozu, sülfonamid, m-krezol, hassas terazi, setil alkol, benzofenon, beher, %25’lik amonyak, sodyum hidroksit, gliserin

İŞLEMİN STANDARDI

GMP Standartları, Standart Operasyon Prosedürleri

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

Basit merhem hazırlamak için;

1.Hassas terazide 5 g. susuz lanolin tartmak.

2. Hassas terazide 5 g. katı parafin tartmak.

3. Hassas terazide 5 g. setostearil alkol tartmak.

4. 85 g beyaz veya sarı vazelini tartmak.

5. Vazelini kapsüle koymak.

6. Kapsülü su banyosuna koymak ve kapsülde bulunan maddeleri ısıtarak eritmek

7. Kapsüldeki maddeleri porselen havana almak.

8. Havaneli ile karıştırarak merhem haline getirmek

9 15 g çinko oksiti hassas terazide tartmak.

10. Havanda ezmek.

11. Çinko oksit üzerine hazırlanan basit merhemi ilave etmek.

12. Homojen hale geline kadar iyice karıştırmak.


Soğuk krem hazırlamak için:

1. Hassas terazi ile kapsüle 60g badem yağı tartmak.

2. Hassas terazi ile 7 g beyaz balmumu tartmak.

3. Hassas terazi ile 8 g balık nefsi tartmak.

4. Tartılan maddeleri kapsül içerisinde karıştırmak.

5. Karışımı su banyosu üzerinde ısıtarak eritmek.

6. Homojen olan karışımı sıcak porselen havana boşaltmak.

7. Karıştırarak oda sıcaklığına kadar soğutmak.

8. 0,1g gül esansı eklemek.

9. Damla damla 25g damıtık su ilave etmek.

10. Karıştırarak homojen hale getirmek.


Güneş kremi hazırlamak için;

1. Hassas terazi ile kapsüle 20g Stearik asit tartmak.

2. Üzerine 0,5ml setil alkol ilave etmek

3. Su banyosunda eritmek

4. Hassas terazi ile 3 g benzofenon tartmak.

5. Kapsüle ekleyip karıştırmak.

6. 100 ml’lik bir erlene 1ml %25 amonyak almak.

7. Hassas terazi ile 0,4g sodyum hidroksit tartmak.

8. Hassas terazi ile 10 g gliserin tartmak.

9. %25 ‘ lik amonyak, sodyum hidroksit ve gliserini 63,1g su içinde çözmek

10. Karışımı da su banyosu üzerinde ısıtmak.

11. Erlendeki çözeltiyi, kapsülde bulunan karışıma ilave etmek.

12. Soğuyuncaya kadar karıştırmak.

13. Karıştırarak gül esansı ilave etmek.


Sülfonamid jel hazırlamak için;

1. Hassas terazi ile 1,5g karboksimetil selülozu(CMC) 100 ml’lik beherde tartmak.

2. 20 g damıtık su ile karıştırarak çözmek

3. Bir gece bekletmek

4. Üzerine 0,5ml setil alkol ilave etmek

5. Su banyosunda eritmek

6. Hassas terazi ile 3 g benzofenon tartmak.

7. Hassas terazi ile1g sülfonamid tartmak

8. Havanda ezmek

9. Ezilen sülfonamidin üzerine oluşan jeli ilave etmek

10. Homojen oluncaya kadar karıştırmak

11. 0,03g m-krezol tartmak

12. Karışım üzerine ilave etmek.

13. Homojen oluncaya kadar karıştırmak


1. Merhemler, Kremler, JEL VE MACUNLAR

1.1. Merhemler

1.1.1. Görevlerine göre merhemler

1.1.1.1. Epidermik merhemler

1.1.1.2. Endodermik merhemler

1.1.1.3. Diadermik merhemler

1.2. Kremler

1.2.1. Krem çeşitleri

1.2.1.1. Yağlı kremler

1.2.1.2. Yarı yağlı kremler

1.2.1.3. Yağsız kremler

1.3. Jeller

1.4. Macunlar


1. Etken madde hazırlamak

2. Çözündürme işlemi yapmak

3. Toz haline getirmek

4. Karışım hazırlamak

1. Dikkatli olmak

2. Temiz titiz olmak

3. Disiplinli olmak

4. İş kıyafetini giymek

5. Detaylara özen göstermek

6. Düzenli olmakSÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

PROSES TEKNİSYENİ

İŞ

İlaç Üretimi Yapmak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Supozituvarları Hazırlamak

YETERLİK

Katı ve Yarı Katı İlaçları Hazırlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)

Temiz oda, supozituvar kalıbı, buzdolabı, demir parçası, sıvağ,

kapsül, sıvı parafin, kapsül, su banyosu, fenobarbital, papaverin

hidroklorür, beher, imhausen, havan, hassas terazi

İŞLEMİN STANDARDI

GMP Standartları, Standart Operasyon Prosedürleri

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

F değerini hesaplamak için;

1.Boş supozituvar kalıbının darasını almak.

2. Kapsüle yeterli miktarda sıvağı almak

3. Su banyosunda eritmek

4. Sıvağı donma noktasına gelmeden sıvı parafin ile yağlanan kalıba dökmek

5. Sıvağı donduktan sonra üstünü düzeltmek.

6- Kalıptan çıkararak tartmak

7. F değerini hesaplamak


Supozituvar hazırlamak için;

1. Hassas terazide 100 ml’lik behere 0,05 g fenobarbital tartmak

2.Üzerine 0.06 g papaverin hidroklorür tartmak.

3. Karışımı içeren beherin üzerine yeteri miktarda imhausen katmak

4. Karışımı havana almak

5. Havaneli ile iyice karıştırmak

6. Karışımı kapsüle almak.

7 Kalıptan çıkarılan sıvağıyı su banyosunda eritmek.

8.Erimiş sıvağıyı kapsüle ilave etmek.

9.Homojen oluncaya kadar karıştırmak.

10. Donmaya yakın sıvı parafin ile yağlanan kalıplara dökmek

11 Donduktan sonra üstlerini iyice kesip düzeltmek ve kalıptan çıkarmak.

2. Supozituvarlar

2.1. Supozituvarların

2.1.1. Tanımı

2.1.2. Çeşitleri

2.1.3. Özellikleri

2.2. Supozituvarların Üretimi

2.2.1. Sıvağı hesabı

2.2.2. Etken madde hesabı

2.2.3. Deplasman hesabı1. Supozituvarları hazırlamak

2. Kalıp hazırlamak

3. Etken madde hazırlamak

4. Tartım yapmak.

5. Eritme işlemi yapmak

6. Kalıplama yapmak

7.Hesaplama yapmak.

8.Aktarma yapmak.

9.

1. Dikkatli olmak

2. Temiz titiz olmak

3. Disiplinli olmak

4. İş kıyafetini giymek

5. Detaylara özen göstermek

6. Düzenli olmakSÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

PROSES TEKNİSYENİ

İŞ

İlaç Üretimi Yapmak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Pudra Hazırlamak

YETERLİK

Katı ve Yarı Katı İlaçları Hazırlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)

Laboratuvar, temiz oda, etken madde, talk, salisilik asit, nişasta, çinko oksit, çinko stearat, magnezyum karbonat, kalsiyum karbonat, kaolin, karıştırıcı, esans, arap zamkı, gliserin, koruyucu madde, havan, elek, hassas terazi, porselen kapsül

İŞLEMİN STANDARDI

GMP Standartları, Standart Operasyon Prosedürleri

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

Toz pudra hazırlamak için;

1. 10 g kalsiyum karbonat tartmak.

2. 5g magnezyum karbonat tartmak

3. Yeteri miktarda esans almak

4. Maddeleri porselen kapsüle almak.

5. Homojen oluncaya kadar karıştırmak

6. 15 – 20 dakika bekletmek.

7. 50 g talk tartmak

8. 15 g kaolin tartmak

9. 5 g çinko stearat tartmak

10. 15 g çinko oksit tartmak

11. Tartılan maddeleri havanda ezmek.

12. Karışıma yeteri miktarda esans tozu eklemek

12. Toz karışımını elemek.

13. Homojen oluncaya kadar havanda karıştırmak.

3. Pudralar

3.1. Pudraların Kullanım Yerleri

3.2. Pudraların Bileşimi

3.3. Pudraların Üretiminde Kullanılan Malzemeler

3.3.1. Örtücü maddeler

3.3.2. Emici maddeler

3.3.3. Matlandırıcı maddeler

3.3.4. Yapıştırıcı maddeler

3.3.5. Boyalar

3.3.6. Diğer malzemeler1. Tartım yapmak

2. Öğütme yapmak.

3. Karıştırma yapmak

4. Eleme yapmak.1. Dikkatli olmak

2. Temiz titiz olmak

3. Disiplinli olmak

4. İş kıyafetini giymek

5. Detaylara özen göstermek

6. Düzenli olmakSÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

PROSES TEKNİSYENİ

İŞ

İlaç Üretimi Yapmak

İŞLEM NO

4

İŞLEMİN ADI

Kapsülleri Doldurmak

YETERLİK

Katı ve Yarı Katı İlaçları Hazırlamak

ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar)

Laboratuar, temiz oda, parasetamol, fenobarbital, magnezyum stearat, hassas terazi, kapsüller, havan

İŞLEMİN STANDARDI

GMP Standartları, Standart Operasyon Prosedürleri

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

Sert kapsül dolumu için;

1. 1 g Parasetamol tartmak.

2. 0,2 g fenobarbital tartmak

3. Toz maddeleri havana almak.

4. Etken maddeyi yardımcı maddeler ve kaydırıcı (Magnezyum stearat) ile karıştırmak.

5. Kapsülü açmak.

6. Hazırlanan toz karışımı kapsülün alt kısmına doldurmak.

7. Kapsülü kapatmak.4. Kapsüller

4.1. Tanımı

4.2. Çeşitleri

4.2.1. Sert kapsüller

4.2.1.1. Üstünlükleri

4.2.1.2. Sakıncaları

4.2.1.3. Üretimi

4.2.1.4. Kapsül formülasyonları

4.2.1.5. Sert kapsüllerin oldurulması

4.2.2. Yumuşak kapsüller

4.3. Kapsül Dolum Maddeleri ve Dolum Biçimleri

4.3.1. Sert kapsüllerin dolumu

4.3.1.1. Burgu Auger yöntemi

4.3.1.2. Vakum yöntemi

4.3.1.3. Titreşim yöntemi

4.3.1.4. Pistonla sıkıştırma yöntemi

4.3.2. Sıvı ve yarı katı kapsüllerin dolumu

4.3.3. Yumuşak kapsüllerin dolumu


1. Tartım yapabilmek

2. Öğütme yapabilmek

3. Karıştırma yapmak

4. Kapsül dolumu yapmak


1. Dikkatli olmak

2. Temiz titiz olmak

3. Disiplinli olmak

4. İş kıyafetini giymek

5. Detaylara özen göstermek

6. Düzenli olmak


SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 11 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Reklamlari:

Similar:

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ ÜRETİM YERLERİ

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconULUSAL MESLEK STANDARDI İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ VE KOZMETİKLER ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİK İLAÇ FORMLARININ, TIBBİ-CERRAHİ MALZEME VE KOZMETİKLERİN

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconACİL İLAÇ ARABASI İLAÇ VE MALZEME KONTROL FORMU

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ İLAÇLAR VE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconSayı : B. 10 THG 16. 00. 02-211. 99-01 Konu : İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf ilaç Raporları 26. 06. 2006 12289 VALİLİĞİNE GENELGE

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİlgili araştırma formu(akademik amaçlı ve-veya uzmanlık tezi, klinik ilaç araştırması, gözlemsel ilaç araştırması gb)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents