İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ icon

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ

Reklamlari:Indir 0.6 Mb.
TitleİLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ
Page1/10
Date conversion11.05.2013
Size0.6 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.docx
2. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEMEL KШMYA.doc
3. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA KALШTE KONTROL.doc
4. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA TEKNOLOJШSШ.doc
5. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/BOYA UYGULAMALARI.doc
6. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/ORGANШK ve POLШMER KШMYA.doc
7. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BOYA ЪRETШM VE UYGULAMA/SATIЮ VE PAZARLAMA...doc
8. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/ATIKLAR.doc
9. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/DERШ ANALШZLERШ.doc
10. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/DERШ ЪRETШM TEKNOLOJШSШ.doc
11. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/HAM DERШ.doc
12. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/KЪRK TEKNOLOJШSШ.doc
13. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ ШЮLEME/ORGANШK KШMYA.doc
14. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ANORGANШK KШMYA.doc
15. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ENSTRЪMANTAL ANALШZ.doc
16. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/NШCEL ANALШZ.doc
17. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/NШTEL ANALШZ.DOC
18. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KШMYA LABORATUVARI/ORGANШK KШMYA.doc
19. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK MAKШNELERШ.doc
20. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK SEАШMШ VE SINIFLANDIRMA.doc
21. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/LASTШK TEKNOLOJШSШ.doc
22. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/ORGANШK KШMYA.doc
23. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/POLШMER MALZEMELERШN ЩZELLШKLERШ.doc
24. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/LASTШK ЪRETШMШ/PROSES_KONTROL.doc
25. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/ORGANШK KШMYA.doc
26. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PETROKШMYA PROSESLERШ.doc
27. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PETROL TEKNOLOJШSШ KONTROL.doc
28. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/POLШMER KШMYA.doc
29. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PROSESTE HAVA VE SU.doc
30. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - PETROKШMYA/PROSESTE NUMUNE.doc
31. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/ORGANШK KШMYA.doc
32. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PETROL TEKNOLOJШSШ KONTROL.doc
33. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PROSESTE HAVA VE SU.doc
34. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/PROSESTE NUMUNE.doc
35. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PETROL - RAFШNERШ/RAFШNERШ PROSESLERШ.doc
36. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PNЩMATШK KONTROL.doc
37. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PROSES AKIЮ.doc
38. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/PROSESTE TEMEL ШЮLEMLER.doc
39. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/ШLAА ЪRETШM PROSESШ.doc
40. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PROSES/ЪNШT OPERASYONLAR.doc
41. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/ELEMENTER KШMYA.doc
42. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/ENDЪSTRШYEL NШCEL ANALШZ.doc
43. /DERS BШLGШ FORMLARI/SEАMELШ -DESTEKLEYШCШ DBF/KOROZYON VE KOROZYONU ЩNLEME DERSШ.docx
MESLEKİ GELİŞİM
TEMEL KİMYA DERSİ
BOYA KALİTE KONTROL DERSİ
BOYA TEKNOLOJİSİ DERSİ
BOYA UYGULAMALARI DERSİ
ORGANİK VE POLİMER KİMYA DERSİ
SATIŞ VE PAZARLAMA DERSİ
DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ/ DERİ İŞLEME
DERİ ANALİZLERİ DERSİ
DERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ
DERİ İŞLEME TEKNİSYENİ/ DERİ İŞLEME
KÜRK TEKNOLOJİSİ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
ANORGANİK KİMYA DERSİ
ENSTRUMANTAL ANALİZ DERSİ
NİCEL ANALİZ DERSİ
NİTEL ANALİZ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
LASTİK MAKİNELERİ DERSİ
LASTİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA
LASTİK TEKNOLOJİSİ DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
POLİMER MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ DERSİ
PROSES KONTROL DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
PETROKİMYA PROSESLERİ DERSİ
PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL DERSİ
POLİMER KİMYA DERSİ
PROSESTE HAVA VE SU DERSİ
PROSESTE NUMUNE DERSİ
ORGANİK KİMYA DERSİ
PETROL TEKNOLOJİSİ KONTROL DERSİ
PROSESTE HAVA VE SU DERSİ
PROSESTE NUMUNE DERSİ
RAFİNERİ PROSESLERİ DERSİ
PNÖMATİK KONTROL DERSİ
PROSES AKIŞ KONTROLÜ
PROSESTE TEMEL İŞLEMLER DERSİ
İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ
ÜNİT OPERASYONLAR DERSİ
ELEMENTER KİMYA DERSİ
ENDÜSTRİYEL NİCEL ANALİZ DERSİ
KOROZYON VE KOROZYONU ÖNLEME DERSİ
İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİMODÜL ADI

SÜRESİ

 • İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP)

40/32

 • İLAÇ ÜRETİMİNDE STERİLİZASYON

40/16

 • SIVI PREPARATLAR

40/24

 • YARI KATI VE KATI İLAÇLAR

40/16

 • TABLET ÜRETİMİ

40/32

 • PARENTERAL İLAÇLAR

40/32

 • İLAÇLARIN AMBALAJLANMASI

40/32DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ

ALAN

KİMYA TEKNOLOJİSİ


MESLEK/DAL

PROSES TEKNİSYENİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. SINIF

SÜRE

Haftalık 5 Ders Saati önerilmektedir.

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye; iyi üretim uygulamaları (GMP) yapabilme; ilaç üretiminde sterilizasyonu sağlayabilme; sıvı preparatları, yarı katı ve katı ilaçları hazırlayabilme; tablet üretimi yapabilme; parenteral ilaçları hazırlayabilme ve ilaçları ambalajlayabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu ders; iyi üretim uygulamaları (GMP), ilaç üretiminde sterilizasyon, sıvı preparatlar, yarı katı ve katı ilaçlar, tablet üretimi, parenteral ilaçlar, ilaçların ambalajlanması ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. “

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Proses dalı “İlaç Üretim Prosesi” dersinin okutulabilmesi için; okulun“İlaç Üretim Prosesi Dersi” uygulamalarını yapabilmesine uygun steril laboratuar şartlarına ve ekipmanlarına sahip olmasının yanı sıra ilin mücavir alanı içerisinde öğrencilerin işletme eğitimini alabileceği ilaç sektörü kurum ve kuruluşlarının mevcut olması gerekmektedir.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

1. İyi üretim uygulamaları (GMP) yapmak

2. İlaç üretiminde sterilizasyonu sağlamak

3. Sıvı preparatları hazırlamak

4. Yarı katı ve katı ilaçları hazırlamak

5. Tablet üretimi yapmak

6. Parenteral ilaçları hazırlamak

7. İlaçları ambalajlamak

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Kaliteli ilaç üretimi

 2. Steril ilaç üretimi

 3. Fiziksel yöntemler ile sterilizasyon

 4. Kimyasal yöntemler ile sterilizasyon

 5. Tek fazlı sistemler

 6. İki fazlı sistemler

 7. Merhemler, kremler, jel ve macunlar

 8. Supozituvarlar

 9. Pudralar

 10. Kapsüller

 11. Tablet bileşimi

 12. Yaş granülasyon

 13. Kuru granülasyon

 14. Tablet ve kaplı tablet

 15. Ampul ve flakon hazırlama

 16. Çözücüler ve yardımcı maddeler

 17. Parenteral çözeltiler

 18. Ampul, tıpa ve flakonları doldurma ve kapatma

 19. Ambalaj materyalleri

 20. İlaçları ambalajlama

 21. Aerosolleri üretme ve ambalajlama

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Modüler bireysel öğretimi destekleyecek, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikler uygulanacaktır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI

Ortam; ilaç üretim işlemlerini yapmak için gerekli donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar/atölye, kütüphane

Donanım; internet, görsel ve basılı kaynaklar televizyon, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. standart ilaç üretim atölyesi donanımı sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal taraflar, çevrede bulunan işletmelerle işbirliği yaparak öğrencinin konusu ile ilgili iletişim kurabileceği, araştırma ve analiz yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ ÜRETİM YERLERİ

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconULUSAL MESLEK STANDARDI İLAÇ ÜRETİM OPERATÖRÜ (Beşeri ve Veteriner)

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ, BİYOLOJİK VE TIBBİ ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİLAÇ VE KOZMETİKLER ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİK İLAÇ FORMLARININ, TIBBİ-CERRAHİ MALZEME VE KOZMETİKLERİN

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconACİL İLAÇ ARABASI İLAÇ VE MALZEME KONTROL FORMU

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ İLAÇLAR VE İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconSayı : B. 10 THG 16. 00. 02-211. 99-01 Konu : İlaç Kullanımı ve Katılım Payından Muaf ilaç Raporları 26. 06. 2006 12289 VALİLİĞİNE GENELGE

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

İLAÇ ÜRETİM PROSESİ DERSİ iconİlgili araştırma formu(akademik amaçlı ve-veya uzmanlık tezi, klinik ilaç araştırması, gözlemsel ilaç araştırması gb)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents