ATÇILIK DERSİ icon

ATÇILIK DERSİ

Reklamlari:Indir 158.95 Kb.
TitleATÇILIK DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size158.95 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/ANATOMШ ve FШZYOLOJШ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/HШJYEN.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/ZAPTURAPT VE ENJEKSШYON.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/ZOOTEKNШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ARICILIK.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/ATАILIK.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DIЮ HASTALIKLARI.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/DOжUM.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/KLШNШK HШZMETLERШ.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/KORUMA KONTROL.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PARAZШTOLOJШ.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/PET HAYVANLARI.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/SALGIN HASTALIKLAR.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/SUNШ TOHUMLAMA.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/TEMEL OPERASYON.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2-DAL DBF/~$NШ TOHUMLAMA.doc
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
SÜRE Haftalık 3 Ders Saati DERSİN AMACI
ZAPTURAPT VE ENJEKSİYON DERSİ
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BAKIMI
ARICILIK DERSİ
ATÇILIK DERSİ
DIŞ HASTALIKLARI DERSİ
DOĞUM
KLİNİK HİZMETLERİ DERSİ
KORUMA KONTROL
PARAZİTOLOJİ DERSİ
PET HAYVANLARI DERSİ
SALGIN HASTALIKLAR DERSİ
SUNİ TOHUMLAMA DERSİ
TEMEL OPERASYON DERSİATÇILIK DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • AT BAKIMI

40/24

 • AT BESLEME

40/16DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

ATÇILIK DERSİ


ALAN

HAYVAN SAĞLIĞI

MESLEK/DAL

VETERİNER SAĞLIK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. ve 12. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye; at bakımı ve at beslemesi yapabilme yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN TANIMI

Öğrenciye, at bakımı ve beslemesi yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

 1. At bakımı yapmak

 2. At beslemesi yapmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.


DERSİN İÇERİĞİ

 1. At ırkları

 2. Atlarda yaş tayini

 3. Atlarda günlük bakım

 4. Atlarda tırnak bakımı

 5. Atların beslenmesi

 6. Tay beslemesi

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, beyin fırtınası, öğrenci ürün dosyası, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, proje çalışması; işletmelerde gözlem yapma, araştırma, yenilikleri takip etme, internet ortamında araştırma yapma

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Derslikler, Veteriner klinikleri hayvan hastanesi, hayvan barınağı, açık alan, atçılık ve binicilik tesisleri, hayvan barınakları.

Donanım: Tepegöz, hayvan maketleri, bilgisayar, projeksiyon, afiş, poster

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde hayvan sağlığı alanında, sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : HAYVAN SAĞLIĞI


MESLEK / DAL : VETERİNER SAĞLIK


DERS : ATÇILIK


MODÜL : AT BAKIMI


KODU : 640V00068


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA :


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında atların yaşına uygun temel bakımlarını yapabilecektir.


AMAÇLAR :

1. Atların ırk özelliklerini belirleyebilecek,

2. Atlarda yaş tespiti yapabilecek,

3. Atların günlük bakımını yapabilecek,

4. Atların tırnak bakımını yapabilecek,


İÇERİK :


1.AT IRKLARI

1.1. Atın zoolojik sistemdeki yeri

1.2. Atların genel özellikleri

1.2.1. Atlarda vücut yapısı

1.2.2. Atlarda don ve nişaneler

1.3. Arap atı

1.3.1. Arap atının morfolojik özellikleri

1.3.2. Arap atının fonksiyonel özellikleri

1.4. İngiliz atı

1.4.1. İngiliz atının morfolojik özellikleri

1.4.2. İngiliz atının fonksiyonel özellikleri

1.5. Haflinger atı

1.5.1. Haflinger atının morfolojik özellikleri

1.5.2. Haflinger atının fonksiyonel özellikleri

1.6. Lokal at ırkları

2.ATLARDA YAŞ TAYİNİ

2.1. Atlarda diş yapısı

2.2. Atlarda diş yapısına bakılarak yaş tespiti

2.2.1. Atlarda yaşın kati olarak söylenebilen bölümü

2.2.2. Yaşın çok az yanılmalarla söylenilebilen bölümü

2.2.3. Kesin yaş tayini yapmanın zor olduğu dönem

3. ATLARDA GÜNLÜK BAKIM

3.1. Günlük ahır bakımı

3.2. Atların günlük temizliği

3.3. Atın gezdirilmesi

3.4. Atlara masaj yapılması

4. ATLARDA TIRNAK BAKIMI

4.1. Atlarda tırnak yapısı

4.2. Tırnak bakımında kullanılan araç gereçler

4.3. Tırnağı yontma ve düzeltme tekniği

4.4. Tırnak düzeltilirken dikkat edilecek hususlar

4.5. Nalın seçimi ve tırnağa uydurulması

4.6. Nal çakma tekniği

4.7. Perçin yapma

4.8. Kayar yapma


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. ATLARIN IRK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK

 1. Başın görünümünü inceleyerek atın ırkını doğru olarak tespit eder.

 2. Boynun görünümünü inceleyerek atın ırkını doğru olarak tespit eder.

 3. Cidago yüksekliğini metre ile doğru olarak ölçer.

 4. Atın don özelliğini dikkatli bir şekilde inceler.

 5. Attaki nişaneleri bulunduğu yere göre inceler.

 6. Atı yürüterek yürüyüşünü ve yürüyüş şeklini dikkatli bir şekilde kontrol eder.

 7. Atı koşturarak koşmasını dikkatli bir şekilde kontrol eder.

 8. Atların genel özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 9. Atların vücut yapısını bilir.

 10. Atlarda don ve nişaneleri yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 11. Arap atını tanır.

 12. Arap atının morfolojik özelliklerini bilir.

 13. Arap atının fonksiyonel özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 14. İngiliz atını tanır.

 15. İngiliz atının morfolojik özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 16. İngiliz atının fonksiyonel özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 17. Haflinger atını tanır.

 18. Haflinger atının morfolojik özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 19. Haflinger atının fonksiyonel özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 20. Lokal at ırklarını tanıyarak morfolojik ve fonksiyonel özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.
 1. ATLARDA YAŞ TESPİTİ YAPMAK

 1. Atlarda diş yapısını bilir.

 2. Yaş tespiti yapılacak atı zapturapt araç gereçlerini kullanarak zapturapt tekniklerine uygun olarak zapturapt altına alır.

 3. Atın ağzını tekniğine uygun olarak açar.

 4. Atlarda diş yapısına bakılarak yaş tespitini doğru olarak yapar.

 5. Kesin yaş tayini yapmanın zor olduğu dönemi yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 6. Atın açılan ağzında dişlerin yapısını dikkatli bir şekilde inceler.

 7. Dişlerin yapısına göre yaş tahminini yapmayı yazılı veya sözlü olarak açıklar.


C. ATLARIN GÜNLÜK BAKIMINI YAPMAK

 1. Günlük ahır bakımını yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 2. Atların günlük temizliğinde yapılan işleri yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 3. Atın gezdirilmesi

 4. Atlara tekniğine uygun olarak masaj yapar.

 5. Atın ağız temizliğini tekniğine uygun olarak doğru malzemeleri kullanarak yapar.

 6. Atın özelliğine göre gerekli yürüyüş programını haftalık olarak doğru bir şekilde hazırlar.

 7. Hazırlanan programa göre hesaplanan süre kadar ata gezinti yaptırır.

 8. Atın yürüyüşünü düzenli bir şekilde kontrol eder.

 9. Ayakları ve tırnakları tekniğine uygun olarak temizler.

 10. Tekniğine uygun olarak kaşağı çeker.


Ç. ATLARIN TIRNAK BAKIMINI YAPMAK

 1. Tırnak bakımı yapılacak atı zapturapt araç gereçlerini kullanarak zapturapt tekniklerine uygun olarak zapturapt altına alır.

 2. Kişisel hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hijyenini sağlar.

 3. Zapturapt altına aldığı hayvanın ayağını işlem için tekniğine uygun olarak doğru pozisyona alır.

 4. Atlarda tırnak yapısını yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 5. Tırnak bakımında kullanılan araç gereçleri tanır.

 6. Tırnak düzeltilirken dikkat edilecek hususları yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 7. Tırnağın uzamış kısımlarını canlı dokuya zarar vermeden keser.

 8. Tırnağın bozuk yapısını renet, tırnak kesme bıçağı, törpü gibi araç gereçleri kullanarak düzeltir.

 9. Tırnağın yapısına göre uygun nalı seçerek tırnağın yapısına uydurur.

 10. Nal çakma tekniğini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 11. Nalı tırnağa mıh ile sıra takip ederek çakar.

 12. Mıhları kasnağa yakın bir noktadan mıhın genişliği kadar bir parça bırakarak kerpetenle yanlamasına kesmek

 13. Perçin yuva bıçağı ile kasnakta perçin yuvaları açar.

 14. Kesilmiş mıh uçlarını açılan yuvalara doğru yatırır.

 15. Nallama çekici ile mıhın başına vurarak mıhları çıkmayacak şekilde perçinler.


Programda kazandırılması amaçlanan “arıcılık için hazırlık yapmak” yeterliğine ait performans kriterlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden; • Birey/öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri ve öğrenci performansının eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulamaya yönelik kontrol listeleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını, bu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirebildiklerini ortaya koyan proje ödevleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması, daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli, klasik sınav, vb.

teknikler kullanılabilir.İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Atların ırk özelliklerini belirlemek

YETERLİK

Atların Bakımını Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Veteriner klinikleri hayvan hastanesi, hayvan barınağı, açık alan, atçılık ve binicilik tesisleri, bilgisayar, projeksiyon, afiş, poster

STANDART

Tekniğe uygunluk

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Başın görünümünü incelemek

 2. Boynun görünümünü incelemek

 3. Cidago yüksekliğini ölçmek

 4. Atın don özelliğini incelemek

 5. Attaki nişaneleri incelemek

 6. Atı yürüterek yürüyüşünü kontrol etmek

 7. Atı koşturarak koşmasını kontrol etmek

 8. Atın ırkını belirlemek
1. AT IRKLARI

1.1. Atın zoolojik sistemdeki yeri

1.2. Atların genel özellikleri

1.2.1. Atlarda vücut yapısı

1.2.2. Atlarda don ve nişaneler

1.3. Arap atı

1.3.1. Arap atının morfolojik özellikleri

1.3.2. Arap atının fonksiyonel özellikleri

1.4. İngiliz atı

1.4.1. İngiliz atının morfolojik özellikleri

1.4.2. İngiliz atının fonksiyonel özellikleri

1.5. Haflinger atı

1.5.1. Haflinger atının morfolojik özellikleri

1.5.2. Haflinger atının fonksiyonel özellikleri

1.6. Lokal at ırkları

1. Gözlem yapmak

2. At ırk özelliklerini belirlemek

3. Cidago yüksekliğini ölçmek

4. Atı yürütmek

5. Atı koşturmak


  1. Araştırıcı olmak

  2. Dikkatli olmak

  3. Sabırlı olmak

  4. Titiz olmak

  5. İş güvenliğine uymak

  6. Disiplinli olmak

  7. Planlı ve organize olmak

  8. Programlı çalışmak

  9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 20 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Atlarda yaş tespiti yapmak

YETERLİK

Atların Bakımını Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Klinik ortamı, hayvan barınakları, hayvan yemleri, sınıf, bilgisayar, projeksiyon, padan, zapturapt araç ve gereçleri, travay, çeşitli yaş dönemlerindeki atlar, at diş modelleri

STANDART

Tekniğe uygunluk

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Atın ağzını açmak

 2. Atın açılan ağzında dişlerin yapısını incelemek

 3. Dişlerin yapısına göre yaş tahmini yapmak
2. ATLARDA YAŞ TAYİNİ

2.1. Atlarda diş yapısı

2.2. Atlarda diş yapısına bakılarak yaş tespiti

2.2.1. Atlarda yaşın kati olarak söylenebilen bölümü

2.2.2. Yaşın çok az yanılmalarla söylenilebilen bölümü

2.2.3. Kesin yaş tayini yapmanın zor olduğu dönem

1. Atın ağzını açmak

2. Dişin yapısını incelemek

3. Diş yapısına bakarak yaşı tahmin etmek

 1. Araştırıcı olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Sabırlı olmak

 4. Titiz olmak

 5. İş güvenliğine uymak

 6. Disiplinli olmak

 7. Planlı ve organize olmak

 8. Programlı çalışmak

 9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 10 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 4nm ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Atların günlük bakımını yapmak

YETERLİK

Atların Bakımını Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Veteriner kliniği, hayvan hastanesi, hayvan barınağı, açık alan, sınıf, bilgisayar, projeksiyon, zapturapt araç ve gereçleri, fırça, iş elbisesi, masaj kremi, kaşağı, sabun, su, havlu

STANDART

Tekniğine uygun olarak atlarda tırnak bakımı yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Atın üst temizliğini yapmak

 2. Atın altını düzeltme ve düzenleme işlemini yapmak

 3. Günlük olarak ahır bakımı yapmak

 4. Atın ağız temizliğini yapmak

 5. Atın özelliğine göre gerekli yürüyüş programını haftalık hazırlamak

 6. Ata gezinti yaptırmak

 7. Atın yürüyüşünü kontrol etmek

 8. Ayakları ve tırnakları temizlemek

 9. Masaj yapmak

 10. Fırça ile toz almak

 11. Kaşağı çekmek

3. ATLARDA GÜNLÜK BAKIM

3.1. Günlük ahır bakımı

3.2. Atların günlük temizliği

3.3. Atın gezdirilmesi

3.4. Atlara masaj yapılması


 1. Atın dış temizliğini yapmak

 2. Ayak ve tırnak temizliği yapmak

 3. Ata gezinti yaptırmak

 4. Ata masaj yapmak

 5. Kaşağı çekmek

 1. Araştırıcı olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Sabırlı olmak

 4. Titiz olmak

 5. İş güvenliğine uymak

 6. Disiplinli olmak

 7. Planlı ve organize olmak

 8. Programlı çalışmak

 9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

4

İŞLEMİN ADI

Atların tırnak bakımını yapmak

YETERLİK

Atların Bakımını Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Veteriner kliniği, hayvan hastanesi, hayvan barınağı, açık alan, sınıf, bilgisayar, projeksiyon, zapturapt araç ve gereçleri, travay, renet, tırnak kesme bıçağı, tokmak, törpü, mıh, kerpeten, nallama çekici, perçin yuva bıçağı,

STANDART

Tekniğine uygun olarak atlarda tırnak bakımı yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Atı uysal hale getirmek

 2. Kişisel hijyeni sağlamak

 3. Tırnağı işlem için uygun pozisyona getirmek

 4. Tırnağın uzamış olan fazla kısımlarını kesmek

 5. Tırnağı düzeltmek

 6. Tırnağın yapısına uygun nalı seçmek

 7. Nalı tırnağa uydurmak

 8. Nalı tırnağın tabanına yerleştirmek

 9. Nalı tırnağa mıh ile sıra takip ederek çakmak

 10. Mıhları kasnağa yakın bir noktadan mıhın genişliği kadar bir parça bırakarak kerpetenle yanlamasına kesmek

 11. Perçin yuva bıçağı ile kasnakta perçin yuvaları açmak

 12. Kesilmiş mıh uçlarını açılan yuvalara yatırmak

 13. Nallama çekici ile mıhın başına vurarak mıhları perçinlemek

4. ATLARDA TIRNAK BAKIMI

4.1. Atlarda tırnak yapısı

4.2. Tırnak bakımında kullanılan araç gereçler

4.3. Tırnağı yontma ve düzeltme tekniği

4.4. Tırnak düzeltilirken dikkat edilecek hususlar

4.5. Nalın seçimi ve tırnağa uydurulması

4.6. Nal çakma tekniği

4.7. Perçin yapma

4.8. Kayar yapma


 1. Atı uysal hale getirmek

 2. Atın ayağını tutmak

 3. Tırnağı yontmak

 4. Nalı tırnağa uydurmak

 5. Nalı tırnağa yerleştirmek

 6. Çivileri sırasıyla çakmak

 7. Çivileri uygun yerden çakmak

 8. Perçin yapmak

 9. Törpüleme yapmak

 1. Araştırıcı olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Sabırlı olmak

 4. Titiz olmak

 5. İş güvenliğine uymak

 6. Disiplinli olmak

 7. Planlı ve organize olmak

 8. Programlı çalışmak

 9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : HAYVAN SAĞLIĞI


MESLEK / DAL : VETERİNER SAĞLIK


DERS : ATÇILIK


MODÜL : AT BESLEME


KODU : 640V00069


SÜRE : 40/16


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA :


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında atların canlı ağırlığını, yaşını ve gebelik durumunu dikkate alarak ihtiyaç duyduğu besin maddelerini belirledikten sonra ihtiyaç duyulan besin maddelerini içeren yem karışımını hazırlayarak atların beslenmesini yapabilecektir.


AMAÇLAR :

1. Tayların beslenmesini yapabilecek,

2. Kullanım amacına göre atların beslenmesini yapabilecektir.
İÇERİK


1. TAY BESLEMESİ

1.1. Tayların konulacağı yerin özellikleri

1.2. Kolostrum periyodu

1.3. Sütle besleme

1.4. Anasız besleme

1.5. Tayların sütten kesilmesi

1.6. Sütten kesilmiş tayların beslenmesi

1.7. Altı ay grubundaki tayların beslenmesi

1.8. Bir yaşlı atların beslenmesi

2. ATLARIN BESLENMESİ

2.1. Atların konulacağı yerlerin özellikleri

2.2. Atların beslenmesinde genel kurallar

2.3. Kısrakların beslenmesi

2.4. Aygırların beslenmesi

2.4.1. At rasyonları

2.4.2. Temel rasyonun önemi

2.4.3. Yemleme tekniği

2.4.4. Yarış öncesi yemleme yöntemi

2.4.5. Rasyon hazırlama


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.

A. Tayların beslenmesini yapmak


 1. Tayların konulacağı yerin özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 2. Kolostrum periyodunu takip ederek tayın zamanında ve yeteri kadar kolostrum almasını sağlar.

 3. Sütle beslemeyi tekniğine uygun olarak yapar.

 4. Anasız beslemeyi doğru olarak yapar.

 5. Tayların sütten kesilmesini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 6. Sütten kesilmiş tayların beslenmesini beslenme ilkelerine bağlı kalarak yapar.

 7. Altı ay grubundaki tayların beslenmesini at besleme ilkelerine bağlı kalarak yapar.

 8. Bir yaşlı atların beslenmesini at besleme ilkelerine bağlı kalarak yapar.

 9. Tayların annesini zamanında emmesini sağlar.

 10. Beslemede kullanılacak besin maddesini temin ederek hayvanın yaşına uygun besleme programını doğru olarak hazırlar.

 11. Hazırlanan programı tekniğine uygun olarak bir şekilde uygular.


 1. Kullanım amacına göre atların beslenmesini yapmak


 1. Atların konulacağı yerlerin özelliklerini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 2. Atların beslenmesinde genel kuralları bilir.

 3. Kısrakların beslenmesini at besleme kurallarına göre doğru olarak yapar.

 4. Aygırların beslenmesini at besleme kurallarına göre doğru olarak yapar.

 5. Temel rasyonun önemini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 6. Yarış öncesi yemleme yöntemini yazılı veya sözlü olarak açıklar.

 7. Beslenecek atın cinsiyetine göre uygun besleme programını hazırlar.

 8. Rasyonda hazırlanacak yem bitkilerini yeteri kadar ve doğru olarak temin eder.

 9. Kullanım amacına göre rasyon hazırlar.

 10. Atlara kaba yemi doğru miktarda ve zamanında verir.

 11. Atlara kesif yemi doğru miktarda ve zamanında verir.

 12. Atlara yeteri miktarda uygun ısı ve kalitede suyu zamanında verir.


Programda kazandırılması amaçlanan “arıcılık için hazırlık yapmak” yeterliğine ait performans kriterlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden; • Birey/öğrenciden beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri ve öğrenci performansının eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulamaya yönelik kontrol listeleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere öğretilen bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını, bu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirebildiklerini ortaya koyan proje ödevleri tekniği,

 • Birey/Öğrencilere çok sayıda davranış ve becerinin kısa sürede kazandırılması, daha çok bilgi, zihinsel beceri ve yeteneğin ölçülmesi için çoktan seçmeli, klasik sınav, vb.

teknikler kullanılabilir.İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Tayların beslenmesini yapmak

YETERLİK

Atların Beslenmesini Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Klinik ortamı, hayvan barınakları, yem depolama alanları, hayvan yemleri, sınıf, bilgisayar, projeksiyon, vitaminler, mineral maddeler, biberon, süt, ağız sütü.

STANDART

Tekniğine uygun olarak tayların beslenmesini yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Tayların annesini emmesini sağlamak

 2. Tayları bölmelerine almak

 3. Tayları biberonla beslemek

 4. Beslemede kullanılacak besin maddesini temin etmek

 5. Yaşına göre besleme programını oluşturmak

 6. Hazırlanan programı uygulamak

1. TAY BESLEMESİ

1.1. Tayların konulacağı yerin özellikleri

1.2. Kolostrum periyodu

1.3. Sütle besleme

1.4. Anasız besleme

1.5. Tayların sütten kesilmesi

1.6. Sütten kesilmiş tayların beslenmesi

1.7. Altı ay grubundaki tayların beslenmesi

1.8. Bir yaşlı atların beslenmesi


 1. Tayların annesini emmesini sağlamak

 2. Tayları biberonla beslemek
 1. Araştırıcı olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Sabırlı olmak

 4. Titiz olmak

 5. İş güvenliğine uymak

 6. Disiplinli olmak

 7. Planlı ve organize olmak

 8. Programlı çalışmak

 9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 20 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

VETERİNER SAĞLIK

İŞ

Hayvanların bakım ve beslenmesini yapmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Kullanım amacına göre atların beslenmesini yapmak

YETERLİK

Atların Beslenmesini Yapmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Klinik ortamı, Hayvan barınakları, yem depolama alanları, hayvan yemleri, sınıf, bilgisayar, projeksiyon, vitaminler, mineral maddeler, rasyon programı, hesap makinesi

STANDART

Tekniğine uygun olarak yaşına ve kullanım şekline göre atların beslenmesini yapmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Tavlaların uygunluğunu kontrol etmek

 2. Beslenecek atın cinsiyetine göre besleme programını hazırlamak

 3. Rasyonda hazırlanacak yem bitkilerini temin etmek

 4. Kullanım amacına göre rasyon hazırlamak

 5. Atlara kaba yem vermek

 6. Atlara kesif yem vermek

 7. Atlara su vermek

2. ATLARIN BESLENMESİ

2.1. Atların konulacağı yerlerin özellikleri

2.2. Atların beslenmesinde genel kurallar

2.3. Kısrakların beslenmesi

2.4. Aygırların beslenmesi

2.4.1. At rasyonları

2.4.2. Temel rasyonun önemi

2.4.3. Yemleme tekniği

2.4.4. Yarış öncesi yemleme yöntemi

2.4.5.Rasyon hazırlama

 1. Yemleme yapmak

 2. Atları sulamak

 1. Araştırıcı olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. Sabırlı olmak

 4. Titiz olmak

 5. İş güvenliğine uymak

 6. Disiplinli olmak

 7. Planlı ve organize olmak

 8. Programlı çalışmak

 9. Ekip ruhuna sahip olmak
SÜRE: İşlemin yapılma süresi 20 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

ATÇILIK DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ATÇILIK DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /turkdunyatarihi/OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

ATÇILIK DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtФзretim Rehberlik ve YФnlendirme Dersi (9-12. SНnНflar)ProgramН/OrtaФзretim Rehberlik...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents