HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ icon

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ

Reklamlari:Indir 428.63 Kb.
TitleHABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ
Page1/5
Date conversion11.05.2013
Size428.63 Kb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5
1. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Etkili_KonuЯma.doc
2. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Etkin_Okuma_ve_Yazma.doc
3. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Halkla_ШliЯkiler_ve_Organizasyon.doc
4. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Mesleki Bilgisayar.doc
6. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Temel Hak ve Sorumluluklar.doc
7. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/ШletiЯim_Teknikleri_.doc
8. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/ARAЮTIRMA.doc
9. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/BШLGШSAYARDA FOTOжRAF ШЮLEME.doc
10. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/BЪRODA ORGANШZASYON.doc
11. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/DANS VE MЪZШK.doc
12. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/DEFШLE ORGANШZASYONU.doc
13. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/DERGШ VE ШNTERNET HABERCШLШжШ.doc
14. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/DOSYALAMA_ve_ARSiVLEME.doc
15. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/FUAR KONG HOSTESLШжШ.doc
16. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/FUAR ORGANШZASYONU.doc
17. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/HABER TOPLAMA VE YAZMA.doc
18. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/HALKLA ШLШЮKШLERDE KAMPANYA.DOC
19. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/HALKLA ШLШЮKШLERШ FAALШYETLERШ.doc
20. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/KAMUOYU VE PШYASA ARAЮTIRMASI.doc
21. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/KURUM ШАШ HALKLA ШLШЮ DERS BШLGШ FORMU.doc
22. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/KШTLE HABERLEЮME HUKUKU.doc
23. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/KШЮШLERARASI ШLET DERS.doc
24. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/KШЮШSEL HAZIRLIK.doc
25. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/MEDYA TAKШBШ.doc
26. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/MEDYA TARШHШ.doc
27. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/MEKAN DЪZENLEME.doc
28. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/MЪЮTERШ ШLШЮKШLERШ.doc
29. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/ORGANШZAS ETKШNLШKLERШ.doc
30. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/ORGANШZASYONDA YARDIMCI HШZMETLER.doc
31. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/PROJE GELШЮTШRME.doc
32. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/REKLAM KAMPANYALARI.doc
33. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/REKLAMCILIKTA YARATICI FAALШYETLER.DOC
34. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/SUNU HAZIRLAMA.doc
35. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/TEMEL FOTOжRAFАILIK.doc
36. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/TEMEL_TASARIM.doc
37. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/WEB UYGULAMALARI.doc
38. /DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DERS BШLGШ FORMLARI/ЪRЪN VE HШZMET TANITIMI.doc
ETKİLİ KONUŞMA DERSİ
ETKİN OKUMA VE YAZMA DERSİ
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON DERSİ
MESLEKİ BİLGİSAYAR DERSİ
TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR
İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ
ALAN HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME DERSİ
BÜRODA ORGANİZASYON
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
DEFİLE ORGANİZASYONU
DERGİ VE İNTERNET HABERCİLİĞİ
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
FUAR/KONGRE HOSTESLİĞİ
FUAR ORGANİZASYONU
HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ
HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA
HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ
KAMUOYU VE PİYASA ARAŞTIRMASI
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER
KİTLE HABERLEŞME HUKUKU
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
KİŞİSEL HAZIRLIK DERSİ
ALAN HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
MEDYA TARİHİ DERSİ
MEKAN DÜZENLEME DERSİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
ORGANİZASYON ETKİNLİKLERİ
ALAN HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
ALAN HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI
REKLAM KAMPANYALARI
REKLAMCILIKTA YARATICI FAALİYETLER
DERSİN ADI
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK DERSİ
TEMEL TASARIM DERSİ
ALAN HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MESLEK/DAL
ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI


HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • HABERİN NİTELİKLERİ

40/32

 • GÜNDEM ORGANİZASYONU

40/24

 • HABER TOPLAMA 1

40/24

 • HABER TOPLAMA 2

40/24

 • HABER YAZMA 1

40/32


 • HABER YAZMA 2

40/32
DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI


HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ

ALAN

GAZETECİLİK

MESLEK/DAL

HALKLA İLİŞKİLER, MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ, KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

10. SINIF

SÜRE

Haftalık 4 ders saati (Anadolu Teknik Liselerde haftalık 3 ders saati)

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrencilere, haberin temel unsurlarının inceleyerek, haber toplamak ve yazmak için haber analizi yapmak, gündemi takip etmek, haber toplamak ve haber yazmak yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu ders, haberin temel nitelikleri, basın kuruluşlarında gündem takibi ve organizasyonu, haber izleme ve toplama yöntemleri, haber dilinin özellikleri ve basit düzeyde haber yazma ile ilgili işlemleri kapsar.

DERSİN ÖNKOŞULLARI
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

 1. Haberin Nitelikleri modülü ile haber analizi yapmak

 2. Gündem Organizasyonu modülü ile gündemi takip etmek,

 3. Haber Toplama 1 ve 2 modülleri ile haber toplamak,

 4. Haber Yazma 1 ve 2 modülleri ile haber yazmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.


DERSİN İÇERİĞİ

1-Haberin nitelikleri

2-Gündem organizasyonu

3- Haber toplama 1

4- Haber toplama 2

5- Haber yazma 1

6- Haber yazma 2

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Anlatım, soru-cevap, ikili ve grup çalışmaları, tartışma, beyin fırtınası, gezi-gözlem, örnek olay incelemesi v.b. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Tam donanımlı atölye, laboratuar, basın-yayın kuruluşları, haber organizasyonları, haber kaynakları vb. ortamlar.

Donanım: Kitle iletişim araçları, kaynak yayınlar, basın bültenleri, basit haberler, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları v.b. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 1. Her faaliyet sonunda kazanılan beceriler ölçülmelidir.

 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir.

 3. Dersin sonunda sınıf geçme yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

Bu dersi alanında eğitim almış sektör deneyimi olan öğretmenler vermelidir. Gerektiğinde sektörde çalışan meslek elemanları ile işbirliği yapılmalıdır.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Üniversiteler, Basın- yayın kuruluşları, öğrencinin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar.

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN : GAZETECİLİK (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ)

MESLEK/DAL : HALKLA İLİŞKİLER, MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ, KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI

DERS : HABER TOPLAMA VE YAZMA

MODÜL : HABERİN NİTELİKLERİ

KODU : 321GM0005

SÜRE : 40 / 32

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA : Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet haberleri üzerinde uygulama yapacağı ortam sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay incelemesi v.b. yöntem ve teknikleri uygulanabilir

GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, haber örnekleri üzerinde haberin niteliklerini analiz edebilecektir.

AMAÇLAR : Öğrenci gerekli ortam sağlandığında;

 1. Olaylara haber niteliği kazandıran unsurları değerlendirebilecektir.

 2. Haberleri türlerine eksiksiz ayırabilecektir.İÇERİK :

A-OLAYLARA HABER NİTELİĞİ KAZANDIRAN UNSURLAR

1- Haber Kavramı

2- Haberin Nitelikleri

a) Doğruluk

b) Gerçeklik

c) Nesnellik

ç) Anlamlılık

d) Kesinlik

e) Hızlılık

f) Tutarlılık

g) İnanılırlık

3- Haber-Olay İlişkisi

a) Haberin özellikleri

b) Enformasyon ve Haber

c) Hangi Olay Haberdir?

4- Haber Gerçek ilişkisi

5- Haberde Kişiler

6- Haber Değeri

a) Zamanlılık

b) Yakınlık

c) Sonuç

ç) Önemlilik

d) İlgi çekicilik

7- Haberde Objektiflik

a) Taraf Dengesi

b) Doğruluk

8- Haber-Yorum İlişkisi

9- Haber Sosyolojisi

B- HABER ÇEŞİTLERİ

1. Niteliklerine Göre Haber Çeşitleri

a) Genel Haberler

b) Basit Haberler

c) Karmaşık Haberler

ç) Özel Konulu Haberler

2. İçeriklerine Göre Haberler

3. Yapılarına Göre Haberler

a) Haber röportaj

b) İlan haber

4. Değişik Konulu Haberler

a) Özel haber

b) Atlatma haber

5- Haber Çeşitlemeleri

a) Bayat Haber

b) Asparagas Haber

c) Sansasyonel Haber
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrenci, aşağıdaki performans kriterlerini yerine getirecektir.

A. OLAYLARA HABER NİTELİĞİ KAZANDIRAN UNSURLAR (Olaylara haber niteliği kazandıran unsurları incelemek)

 1. Olaylara haber niteliği kazandıran unsurları analiz eder.

 2. Haberler üzerinde, haber-olay ilişkisini çözümler.

 3. Haberler üzerinde, haber-gerçek ilişkisini çözümler.

 4. Haberler üzerinde, kişi kavramını analiz eder.

 5. Haber nitelikleri açısından haber incelemesi yapar.

 6. Haberler üzerinde, objektiflik kavramının analizini yapar.

 7. Haber-yorum ilişkisini çözümler.

 8. Haber sosyolojisi açısından olayları inceler.

B- HABER ÇEŞİTLERİ (Haber Türlerini ayırmak)

1. Haberleri niteliklerine göre sınıflandırır.

2. Haberleri içeriklerine göre sınıflandırır.

3. Haberleri yapılarına göre ayırır.

4. Haberleri konularına göre ayırır.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

YAZILI BASIN MUHABİRLİĞİ

İŞ

Haber toplamak ve yazmak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Olaylara haber niteliği kazandıran unsurları incelemek

YETERLİK

Haber analizi yapmak

ORTAM (ARAÇ-GEREÇ, EKİPMAN VE KOŞULLAR)

Sınıf ortamında gazete, dergi, televizyon ve internet haberleri, Türkçe sözlük, imla kılavuzu

STANDART

Doğru ve eksiksiz

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Olaylara haber niteliği kazandıran unsurları analiz etmek

 2. Haberler üzerinde, haber-olay ilişkisini çözümlemek

 3. Haberler üzerinde, haber-gerçek ilişkisini çözümlemek

 4. Haberler üzerinde, kişi kavramını analiz etmek

 5. Haber nitelikleri açısından haber incelemesi yapmak

 6. Haberler üzerinde, objektiflik kavramının analizini yapmak

 7. Haber-yorum ilişkisini çözümlemek

 8. Haber sosyolojisi açısından olayları incelemek

A. OLAYLARA HABER NİTELİĞİ KAZANDIRAN UNSURLAR

1- Haber Kavramı

2- Haberin Nitelikleri

a) Doğruluk

b) Gerçeklik

c) Nesnellik

ç) Anlamlılık

d) Kesinlik

e) Hızlılık

f) Tutarlılık

g) İnanılırlık

3- Haber-Olay İlişkisi

4- Haber Gerçek ilişkisi

5- Haberde Kişiler

6- Haber Değeri

a) Zamanlılık

b) Yakınlık

c) Sonuç

ç) Önemlilik

d) İlgi çekicilik

7- Haberde Objektiflik

a) Taraf Dengesi

b) Doğruluk

8- Haber-Yorum İlişkisi

9- Haber Sosyolojisi


1- Haber konusu olayları ayırt etmek

2-Haber incelemesi yapmak

3-Haber değerlerini çözümlemek

4-Haberde objektiflik ve yorum farklılığını

ayırt etmek
 1. Ayrıntıcı olma

 2. Çok yönlü düşünme

 3. Saygılı olma

 4. Objektif olma

 5. Tarafsız olma

 6. Hızlı karar verme

 7. Meraklı olma

 8. İnisiyatif kullanma

Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 6 Saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

YAZILI BASIN MUHABİRLİĞİ

İŞ

Haber toplamak ve yazmak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Haberi türlerine ayırmak

YETERLİK

Haber analizi yapmak

ORTAM (ARAÇ-GEREÇ, EKİPMAN VE KOŞULLAR)

Sınıf ortamında gazete, dergi, televizyon ve internet haberleri, Türkçe sözlük, imla kılavuzu

STANDART

Doğru ayırma

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR


1. Haberleri niteliklerine göre sınıflandırmak

2. Haberleri içeriklerine göre sınıflandırmak

3. Haberleri yapılarına göre ayırmak

4. Haberleri konularına göre ayırmak

B- HABER ÇEŞİTLERİ

1. Niteliklerine Göre Haber Çeşitleri

a) Genel Haberler

b) Basit Haberler

c) Karmaşık Haberler

ç) Özel Konulu Haberler

2. İçeriklerine Göre Haberler

3. Yapılarına Göre Haberler

a) Haber röportaj

b) İlan haber

4. Değişik Konulu Haberler

a) Özel Haber

b) Atlatma Haber

5- Haber Çeşitlemeleri

a) Bayat Haber

b) Asparagas Haber

c) Sansasyonel Haber
 1. Haber incelemesi yapmak

 2. Haberleri sınıflandırma
 1. Ayrıntıcı olma

 2. Çok yönlü düşünme

 3. Hızlı karar verme

 4. İnisiyatif kullanma
Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre: 6 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /gazetecilik_dbf/1-ALAN ORTAK/ETKШLШ KONUЮMA VE YAZMA TEKNШKLERШ.doc
2. /gazetecilik_dbf/1-ALAN...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconOKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /KURUL KararН yazarlНk ve yazma becerileri.pdf
2. /YazarlНk...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /KURUL KararН yazarlНk ve yazma becerileri.pdf
2. /YazarlНk...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconYAZMA ESER UZMANI VE YAZMA ESER UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU FORMU (EK: 1)

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /Modul Yazma/ALANYA29.doc
2. /Modul Yazma/ANKARA-16.DOC

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /2860 YARDIM TOPLAMA/a)-YARDIM TOPLAMA.doc
2. /2860...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconÖZÜ : Taş Toplama Makinesi Alımı Projesi kapsamında, 1 adet Taş Toplama Makinesi satın alınması

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconBelgeleme
1. /Veri Toplama/100 Veri Toplama 0.pdf
2. /Veri...

HABER TOPLAMA VE YAZMA DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents