KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ icon

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

Reklamlari:Indir 194.84 Kb.
TitleKADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ
Date conversion11.05.2013
Size194.84 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/GШYSШ TEKNШK АШZШMLERШ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/KALIP HAZIRLAMA TEKNШKLERШ.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/TEKSTШL TEKNOLOJШSШ.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/UYGULAMA TEKNШKLERШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/BAKIM PLANLAMASI.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DEPOLAMA.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ GШYSШ KALIPLARI.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ GШYSШ ЪRETШMШ.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ KALШTE KONTROL.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DERШ TEKNOLOJШSШ.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/DRAPAJ.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ELEKTRШK-ELEKTRONШK TEMEL UYGULAMALARI-son.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ERKEK GШYSШ DШKШMШ.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ERKEK GШYSШ KALIPLARI.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ERKEK GШYSШ ЪRETШMШ.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/GШYSШ KALIPLARI.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/GШYШM AKSESUARLARI.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KADIN GШYSШ DШKШMШ.doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KADIN GШYSШ KALIPLARI.doc
21. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KADIN GШYSШ ЪRETШMШ.doc
22. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KALIP HAZIRLAMA.doc
23. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KALШTE KONTROL.doc
24. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/KESШM TEKNШKLERШ.doc
25. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MEKANШK BAKIM ONARIM.doc
26. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MESLEKШ TEKNШK RESШM.doc
27. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MESLEKШ YABANCI DШL.doc
28. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/MODEL GELШЮTШRME.doc
29. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PASTA PLANI HAZIRLAMA.doc
30. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/PNЩMATШK BAKIM ONARIM.doc
31. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/TEMEL TASARIM.doc
32. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/АOCUK GШYSШ KALIPLARI.doc
33. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/АOCUK GШYSШ ЪRETШMШ.doc
34. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ША GШYШM KALIPLARI.doc
35. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ША GШYШM ЪRETШMШ.doc
36. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ЪRETШM ORGANШZASYONU.doc
37. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/DAL DBF/ЪRETШM TEKNШKLERШ.doc
GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ DERSİ
KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DERSİ
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DERSİ
UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ, ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ, İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ, HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ, DERİ GİYİM, KESİM
DERİ GİYSİ KALIPLARI DERSİ
DERİ GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
DERİ KALİTE KONTROL DERSİ
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ
KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
ERKEK GİYSİ DİKİMİ DERSİ
ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
GİYSİ KALIPLARI DERSİ
GİYİM AKSESUARLARI DERSİ
KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ
KADIN GİYSİ KALIPLARI DERSİ
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
KALIP HAZIRLAMA DERSİ
KALİTE KONTROL DERSİ
KESİM TEKNİKLERİ DERSİ
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
MESLEKİ TEKNİK RESİM DERSİ
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ
MODEL GELİŞTİRME DERSİ
PASTAL PLÂNI HAZIRLAMA DERSİ
PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ
TEMEL TASARIM DERSİ
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI DERSİ
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ
İÇ GİYİM ÜRETİMİ DERSİ
ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ
ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ


DRAPAJ DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK KALIPLARI

40/24

 • DRAPAJ TEKNİĞİYLE BLUZ KALIPLARI

40/32

 • DRAPAJ TEKNİĞİYLE ELBİSE KALIPLARI 1

40/24

 • DRAPAJ TEKNİĞİYLE ELBİSE KALIPLARI 2

40/24

DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

DRAPAJ DERSİ

ALAN

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

MESLEK/DAL

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF / YIL

11. SINIF VE / VEYA 12. SINIF

SÜRE

Haftalık 3 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye, drapaj tekniğiyle etek, bluz ve elbise kalıpları hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu dersi drapaj tekniğiyle etek, bluz ve elbise kalıpları hazırlama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Bu dersin ön koşulu “Kadın Giysi Kalıpları” dersi modüllerini başarmış olmak.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

 1. Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak,

 2. Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak,

 3. Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders,

 1. Temel etek drapajı,

 2. Asimetrik etek drapajı,

 3. Drapeli etek drapajı,

 4. Temel beden drapajı,

 5. Simetrik bluz drapajı,

 6. Drapeli bluz drapajı,

 7. Simetrik elbise drapajı,

 8. Simetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme,

 9. Asimetrik elbise drapajı,

 10. Asimetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme bilgi ve becerilerini içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı çalışma; tekstil-hazır giyim işletmelerinde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONATIM

Ortam: Kalıp atölyesi, hazır giyim işletmeleri

Donanım: Çizim masaları, çizim araç-gereçleri, canlı veya cansız manken, projeksiyon, bilgisayar…

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


MESLEK/DAL : KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ


DERS : DRAPAJ DERSİ


MODÜL : DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK KALIPLARI


KODU : 542TGD059


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : “Giyimde Ölçülendirme” modülünü başarmış olmak.


AÇIKLAMA : Mülaj kâğıdı, manken, toplu iğne, ekstrafor aydınlık bir ortamda bulunmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, bireysel veya gurup araştırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında drapaj tekniği ile etek kalıpları hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Tekniğe uygun temel etek drapajı çalışabilecektir.

 2. Modele ve tekniğe uygun asimetrik etek drapajı çalışabilecektir.

 3. Modele ve tekniğe uygun drajeli etek drapajı çalışabilecektir.


İÇERİK :


1. TEMEL ETEK DRAPAJI

1.1. Drapajın tanımı ve tarihçesi

1.2. Drapaj çalışmayı gerektiren durumlar

1.3. Drapajın giyimdeki yeri ve önemi

1.4. Drapaj çalışmada kullanılan araç-gereçler

1.5. Drapaj çalışmasında ön hazırlık işlemleri

1.6. Drapaj çalışırken dikkat edilecek noktalar

1.7. Temel etek drapajı çalışma işlemleri

1.8. Temel etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

1.9. Temel etek kalıbını düzeltme işlemleri


2. ASİMETRİK ETEK DRAPAJI

2.1. Asimetrik etek model analiz işlemleri

2.2. Asimetrik etek drapajı çalışma işlemleri

2.3. Asimetrik etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.4. Asimetrik etek kalıbını düzeltme işlemleri


3. DRAPELİ ETEK DRAPAJI

3.1. Drapenin tanımı

3.2. Drapeli etek model analiz işlemleri

3.3. Drapeli etek drapajı çalışma işlemleri

3.4. Drapeli etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

3.5. Drapeli etek kalıbını düzeltme işlemleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Drapajın tanımını yaparak drapaj çalışmayı gerektiren durumları sözlü/ yazılı olarak açıklar.

 2. Drapajın giyimdeki yeri ve önemini sözlü/ yazılı olarak açıklar.

 3. Drapaj çalışmada kullanılan araç-gereçleri sözlü/ yazılı olarak açıklar.

 4. Drapaj çalışmasında ön hazırlık işlemlerini sözlü/ yazılı olarak açıklar.

 5. Temel etek drapajı çalışır.

 6. Temel etek drapajını kalıba dönüştürür.

 7. Asimetrik etek model analizi yapar.

 8. Asimetrik etek drapajı çalışır.

 9. Asimetrik etek drapajını kalıba dönüştürür.

 10. Drapeli etek model analizi yapar.

 11. Drapeli etek drapajı çalışır.

 12. Drapeli etek drapajını kalıba dönüştürür.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Temel Etek Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Manken, mulaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Tekniğe uygun temel etek drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Temel etek drapajı çalışmak

 2. Drapajı kontrol etmek

 3. Drapajı çalışılan eteğin işaretlerini almak.

 4. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 5. Kalıpta düzeltme yapmak

 6. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 7. Etek kalıplarını kesmek

1. TEMEL ETEK DRAPAJI

1.1. Drapajın tanımı ve tarihçesi

1.2. Drapaj çalışmayı gerektiren durumlar

1.3. Drapajın giyimdeki yeri ve önemi

1.4. Drapaj çalışmada kullanılan araç-gereçler

1.5. Drapaj çalışmasında ön hazırlık işlemleri

1.6. Drapaj çalışırken dikkat edilecek noktalar

1.7. Temel etek drapajı çalışma işlemleri

1.8. Temel etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

1.9. Temel etek kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Temel etek drapajı çalışmak

 2. Temel etek drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Detayları önemsemek

 2. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Asimetrik Etek Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mulaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun asimetrik etek drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Asimetrik etek drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

 4. Drapajı çalışılan eteğin işaretlerini almak.

 5. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 6. Model özelliğine göre kalıpta düzeltme yapmak

 7. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 8. Etek kalıplarını kesmek

2. ASİMETRİK ETEK DRAPAJI

2.1. Asimetrik etek model analiz işlemleri

2.2. Asimetrik etek drapajı çalışma işlemleri

2.3. Asimetrik etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.4. Asimetrik etek kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Asimetrik etek drapajı çalışmak

 2. Asimetrik etek drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Detayları önemsemek

 3. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Drapeli Etek Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun drapeli etek drapajı çalışmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Drapeli etek drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

 4. Drapajı çalışılan eteğin işaretlerini almak.

 5. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 6. Model özelliğine göre kalıpta düzeltme yapmak

 7. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 8. Etek kalıplarını kesmek

3. DRAPELİ ETEK DRAPAJI

3.1. Drapenin tanımı

3.2. Drapeli etek model analiz işlemleri

3.3. Drapeli etek drapajı çalışma işlemleri

3.4. Drapeli etek drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

3.5. Drapeli etek kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Drapeli etek drapajı çalışmak

 2. Drepeli etek drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Görselliğe önem vermek

 3. Detaylara özen göstermek

 4. Çalışkan olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati

NOT :

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


MESLEK/DAL : KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ


DERS : DRAPAJ DERSİ


MODÜL : DRAPAJ TEKNİĞİYLE BLUZ KALIPLARI


KODU : 542TGD060


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL : “Drapaj Tekniği İle Etek Kalıpları” modülünü başarmış olmak.


AÇIKLAMA : Mülaj kâğıdı, manken, toplu iğne, ekstrafor aydınlık bir ortamda bulunmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, bireysel veya gurup araştırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında drapaj tekniği ile bluz kalıpları hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :


    1. Tekniğe uygun temel beden drapajı çalışabilecektir.

    2. Modele ve tekniğe uygun simetrik bluz drapajı çalışabilecektir.

    3. Modele ve tekniğe uygun drapeli bluz drapajı çalışabilecektir.


İÇERİK :


1. TEMEL BEDEN DRAPAJI

1.1. Temel beden drapajı çalışma işlemleri

1.2. Temel beden drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

1.3. Temel beden kalıbını düzeltme işlemleri


2. SİMETRİK BLUZ DRAPAJI

2.1. Simetrik bluz model analiz işlemleri

2.2. Simetrik bluz drapajı çalışma işlemleri

2.3. Simetrik bluz drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.4. Simetrik bluz kalıbını düzeltme işlemleri


3. DRAPELİ BLUZ DRAPAJI

3.1. Drapeli bluz model analiz işlemleri

3.2. Drapeli bluz drapajı çalışma işlemleri

3.3. Drapeli bluz drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

3.4. Drapeli bluz kalıbını düzeltme işlemleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Temel beden drapajı çalışır.

 2. Temel beden drapajını kalıba dönüştürür.

 3. Simetrik bluz model analizi yapar.

 4. Simetrik bluz drapajı çalışır.

 5. Simetrik bluz drapajını kalıba dönüştürür.

 6. Drapeli bluz model analizi yapar.

 7. Drapeli bluz drapajı çalışır.

 8. Drapeli bluz drapajını kalıba dönüştürür.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Temel Beden Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Tekniğe uygun temel beden drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

1.Temel beden drapajı çalışmak

2.Drapajı kontrol etmek

3.Drapajı çalışılan bedenin işaretlerini almak.

4.Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

5.Kalıpta düzeltme yapmak

6.Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

7.Temel beden kalıplarını kesmek

1. TEMEL BEDEN DRAPAJI

1.1.Temel beden drapajı çalışma işlemleri

1.2.Temel beden drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

1.3.Temel beden kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Temel beden drapajı çalışmak

 2. Temel beden drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Detayları önemsemek

 2. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 8 Ders Saati

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Simetrik Bluz Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun simetrik bluz drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Simetrik bluz drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

 4. Drapajı çalışılan bluzun işaretlerini almak.

 5. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 6. Model özelliğine göre kalıpta düzeltme yapmak

 7. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 8. Bluz kalıplarını kesmek

2. SİMETRİK BLUZ DRAPAJI

2.1.Simetrik bluz model analiz işlemleri

2.2.Simetrik bluz drapajı çalışma işlemleri

2.3.Simetrik bluz drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.4.Simetrik bluz kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Simetrik bluz drapajı çalışmak

 2. Simetrik bluz drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Detayları önemsemek

 3. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 Ders Saati

NOT :İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

3

İŞLEMİN ADI

Drapeli bluz drapajı çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun drapeli bluz drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Drapeli bluz drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

 4. Drapajı çalışılan bluzun işaretlerini almak.

 5. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 6. Model özelliğine göre kalıpta düzeltme yapmak

 7. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 8. Bluz kalıplarını kesmek

3. DRAPELİ BLUZ DRAPAJI

3.1.Drapeli bluz model analiz işlemleri

3.2.Drapeli bluz drapajı çalışma işlemleri

3.3.Drapeli bluz drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

3.4.Drapeli bluz kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Drapeli bluz drapajı çalışmak

 2. Drapeli bluz drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Görselliğe önem vermek

 3. Detaylara özen göstermek

 4. Çalışkan olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 14 Ders Saati

NOT :
MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


MESLEK/DAL : KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ


DERS : DRAPAJ DERSİ


MODÜL : DRAPAJ TEKNİĞİYLE ELBİSE KALIPLARI 1


KODU : 542TGD061


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : “Drapaj Tekniği İle Etek Kalıpları” modülünü başarmış olmak.

AÇIKLAMA : Mülaj kâğıdı, manken, toplu iğne, ekstrafor aydınlık bir ortamda bulunmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, bireysel veya gurup araştırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında drapaj tekniği ile elbise kalıpları hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :


 1. Modele ve tekniğe uygun simetrik elbise drapajı çalışabilecektir.

 2. Simetrik elbise drapajını tekniğe uygun kalıba dönüştürebilecektir.


İÇERİK :


1. SİMETRİK ELBİSE DRAPAJI

1.1. Simetrik elbise model analiz işlemleri

1.2. Simetrik elbise drapajı çalışma işlemleri


2. SİMETRİK ELBİSE DRAPAJINI KALIBA DÖNÜŞTÜRME

2.1. Simetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.2. Simetrik elbise kalıbını düzeltme işlemleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


  1. Simetrik elbise model analizi yapar.

  2. Simetrik elbise drapajı çalışır.

  3. Simetrik elbise drapajını kalıba dönüştürür.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Simetrik Elbise Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun simetrik elbise drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Simetrik elbise drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

1. SİMETRİK ELBİSE DRAPAJI

1.1. Simetrik elbise model analiz işlemleri

1.2. Simetrik elbise drapajı çalışma işlemleri

 1. Simetrik elbise drapajı çalışmak

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Detayları önemsemek

 3. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 2 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 18 Ders Saati

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Simetrik Elbise Drapajını Kalıba Dönüştürmek

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Mülaj kağıdı, kalem, cetvel, makas, riga takımı

STANDART

Simetrik elbise drapajını tekniğe uygun kalıba dönüştürmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Drapajı çalışılan elbisenin işaretlerini almak.

 2. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 3. Model özelliğine göre elbise kalıbında düzeltme yapmak

 4. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 5. Simetrik elbise kalıplarını kesmek

2. SİMETRİK ELBİSE DRAPAJINI KALIBA DÖNÜŞTÜRME

2.1. Simetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.2. Simetrik elbise kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Simetrik elbise drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Görselliğe önem vermek

 2. Temiz ve düzenli çalışmak

 3. Yaptığı işi önemsemek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 6 Ders Saati

NOT :

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ


MESLEK/DAL : KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ


DERS : DRAPAJ DERSİ


MODÜL : DRAPAJ TEKNİĞİYLE ELBİSE KALIPLARI 2


KODU : 542TGD062


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : “Drapaj Tekniği İle Elbise Kalıpları 1” modülünü başarmış olmak

AÇIKLAMA : Mülaj kâğıdı, manken, toplu iğne, ekstrafor aydınlık bir ortamda bulunmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bu modülde göstererek yaptırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, bireysel veya gurup araştırmaları vb. yöntem ve teknikler kullanılabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, bu modül ile uygun ortam sağlandığında drapaj tekniği ile elbise kalıpları hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :


       1. Modele ve tekniğe uygun asimetrik elbise drapajı çalışabilecektir.

       2. Asimetrik elbise drapajını tekniğe uygun kalıba dönüştürebilecektir.


İÇERİK :


1. ASİMETRİK ELBİSE DRAPAJI

1.1. Asimetrik elbise model analiz işlemleri

1.2. Asimetrik elbise drapajı çalışma işlemleri


2. ASİMETRİK ELBİSE DRAPAJINI KALIBA DÖNÜŞTÜRME

2.1. Asimetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.2. Asimetrik elbise kalıbını düzeltme işlemleri


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


  1. Asimetrik elbise model analizi yapar.

  2. Asimetrik elbise drapajı çalışır.

  3. Asimetrik elbise drapajını kalıba dönüştürür.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

1

İŞLEMİN ADI

Asimetrik Elbise Drapajı Çalışmak

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Model kitapları, kataloglar, manken, mülaj kağıdı veya amerikan, toplu iğne, tahta pamuk, ekstrafor

STANDART

Modele ve tekniğe uygun asimetrik elbise drapajı çalışmak.

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Modeli analiz etmek

 2. Asimetrik elbise drapajı çalışmak

 3. Drapajı kontrol etmek

1. ASİMETRİK ELBİSE DRAPAJI

1.1. Asimetrik elbise model analiz işlemleri

1.2. Asimetrik elbise drapajı çalışma işlemleri

 1. Asimetrik elbise drapajı çalışmak

 1. Estetik görüşe sahip olmak

 2. Detayları önemsemek

 3. İyi bir gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 2 Saat İşlemi Öğrenme Süresi: 18 Ders Saati

NOT :
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ

İŞ

Kalıp Hazırlamak

İŞLEM NO

2

İŞLEMİN ADI

Asimetrik Elbise Drapajını Kalıba Dönüştürmek

YETERLİK

Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Mülaj kağıdı, kalem, cetvel, makas, riga takımı

STANDART

Asimetrik elbise drapajını tekniğe uygun kalıba dönüştürmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Drapajı çalışılan elbisenin işaretlerini almak.

 2. Kalıp parçalarını birbirinden ayırmak

 3. Model özelliğine göre elbise kalıbında düzeltme yapmak

 4. Kalıp üzerindeki gerekli işaretleri almak

 5. Asimetrik elbise kalıplarını kesmek

2. ASİMETRİK ELBİSE DRAPAJINI KALIBA DÖNÜŞTÜRME

2.1. Asimetrik elbise drapajını kalıba dönüştürme işlemleri

2.2. Asimetrik elbise kalıbını düzeltme işlemleri

 1. Asimetrik elbise drapajını kalıba dönüştürmek

 1. Görselliğe önem vermek

 2. Temiz ve düzenli çalışmak

 3. Yaptığı işi önemsemek

SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 40 Dakika İşlemi Öğrenme Süresi: 6 Ders Saati

NOT :Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconKADIN GİRİŞİMCİLERDE AB ALGISI VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER” SEMİNERİ

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconTarih boyunca kadın zaman zaman kötü muamelelere maruz kaldığı gibi, günümüzde de şahit oluyoruz. Oysa buna maruz kalan kadın hiçbir zaman bunu hak etmemiştir

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconTÜRKİYE CUMHURİYETİ KADIN VE AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ AİLE, KADIN VE ÇOCUK İŞLERİNDEN SORUMLU DEVLET KOMİTESİ ORTAK KOMİSYON TOPLANTISI RAPORU

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconKadin haklari

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconİSLAM’DA KADIN

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconSheet 1: TV KADIN

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ icon4. CİNSİYET : Erkek ( ) Kadın ( )

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ icon15-49 YAŞ KADIN İZLEM

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconKADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ icon15-49 YAŞ KADIN İZLEM

KADIN TERZİLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ iconSheet 1: Kadın Erkek Eş T1

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents