ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ icon

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ

Reklamlari:Indir 104.83 Kb.
TitleÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size104.83 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ANNE VE АOCUK SAжLIжI.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ERKEN АOCUKLUK VE ЩZEL EжШTШM ШLKELERШ VE KURUMLARI.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/GELШЮШM ALANLARI.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK BESLENMESШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK ETKШNLШKLERШNDE MЪZШK.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK RUH SAжLIжI.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ANШMASYON.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/DRAMA.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA PROGRAM.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA ЩZBAKIM.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUN.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUNCAK YAPIMI.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK BAKIMI.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK EDEBШYATI.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUKLA ШLETШЮШM.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ШLK YARDIM.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШM.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE PROGRAM.doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE ЩZBAKIM.doc
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ
GELİŞİM ALANLARI DERSİ
ÇOCUK BESLENMESİ DERSİ
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ
ANİMASYON DERSİ
DRAMA DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM DERSİ
ALAN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
OYUNCAK YAPIMI DERSİ
ÇOCUK BAKIMI DERSİ
ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
İLK YARDIM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM PROGRAM DERSİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM DERSİ


ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİMODÜLLER

SÜRE

 • MÜZİK ETKİNLİKLERİ

40/32

 • MÜZİK ALBÜMÜ

40/32


DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ

ALAN

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

MESLEK/DAL

ALAN ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

10.Sınıf

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati (Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerde 2 Ders Saati)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye müzik etkinliği ve şarkı albümüne ilişkin etkinlik hazırlama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Müzik etkinliği ve şarkı albümü ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİK

Öğrenciye ders sonunda,

 1. Müzik etkinliklerini tanımak

 2. Müzik albümü hazırlamak

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders,

 1. Müzik etkinliklerini kavratmak

 2. Etkinlik hazırlamak

 3. Müzik albümü

 4. Albüm hazırlamak

ile ilgili konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel ve Kamu kurum ve kuruluşları, atölye Bilişim Teknolojileri laboratuarı, işletme ortamı.

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano tepegöz, asetat, fotoğraflar, CD, VCD, bilgisayar donanımları, VCD vb. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, yurt dışı eğitim kurumları, sosyal ortaklar sivil toplum kuruluşları çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ


MODÜL : MÜZİK ETKİNLİKLERİ


KODU : 212MGS014


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Öğrencinin müzik etkinliklerini kavraması, araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında, çocuk kulübünde çocuklarla uygulanacak müzik etkinliklerini ve araç gereçlerini programa ve çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak uygulayabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Müzik etkinliklerini çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak seçebilecektir.

 2. Çocuk kulübünde müzik etkinliklerinde kullanılacak araç gereçleri çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlayabilecektir.

 3. Çocuk kulübüne katılan çocuklarla müzik etkinliklerin aktivitenin ve çocukların özelliğine uygun olarak uygulayabilecektir.


İÇERİK :


 1. MÜZİK ETKİNLİKLERİ

  1. Çeşitleri

   1. Ritm Çalışmaları

   2. Ses Dinleme

   3. Şarkı Söyleme

   4. Müzik Dinleme

   5. Müzikli Dramatizasyon

   6. Yaratıcı Dans

   7. Müzikli Öykü

  2. Uygulamada Dikkat Edilecek İlkeler
 1. Ritm Araçları

  1. Tanımı

  2. Çeşitleri

   1. Ritm Sopaları

   2. Marakas

   3. Tef

   4. Zil

  3. Ritm Araçları Hazırlama
 1. Müzikli Aktiviteler Hazırlama

  1. Plânlama

  2. Araç Gereçleri Hazırlama

  3. Müzikli Aktivite Uygulaması Yapma


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir. 1. MÜZİK ETKİNLİKLERİ

  1. Müzik etkinlikleri çeşitlerini söyler/açıklar.

  2. Müzik etkinliklerini uygulamada dikkat edilecek ilkeleri açıklar.
 1. RİTM ARAÇLARI

   1. Ritm amaçlarını açıklar.

   2. Ritm amaçlarının çeşitlerini söyler/açıklar.
 1. MÜZİKLİ AKTİVİTELER HAZIRLAMA

  1. Müzikli aktiviteleri planlar.

  2. Müzikli aktivitelere uygun araç-gereç hazırlar.

  3. Müzikli aktivite uygulaması yapar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Müzik etkinliklerini yürütmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Müzik etkinliklerinin çeşitlerini incelemek

YETERLİK

Müzik etkinliklerini tanıtmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Uygun ortam ve koşullar

İŞLEMİN STANDARDI

Doğru

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Müzik etkinliklerini tespit etmek

 2. Müzik etkinliklerini uygulamada dikkat edilecek ilkeler hakkında bilgi toplamak

 1. MÜZİK ETKİNLİKLERİ

  1. Çeşitleri

   1. Ritm Çalışmaları

   2. Ses Dinleme

   3. Şarkı Söyleme

   4. Müzik Dinleme

   5. Müzikli Dramatizasyon

   6. Yaratıcı Dans

   7. Müzikli Öykü

  2. Uygulamada Dikkat Edilecek İlkeler

 1. Araştırma yapmak

 2. İnceleme yapmak

 3. Karar vermek

 4. Planlamak

 1. Dikkatli olmak

 2. Uyanık olmak

 3. Detaylara önem vermek

 4. Araştırmacı olmak

 5. Öngörülü olmak

 6. Yaratıcı olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Ritm araçlarını tanımak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Müzik etkinliklerinin çeşitlerini incelemek

YETERLİK

Müzik etkinliklerini tanıtmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Uygun ortam ve koşullar

İŞLEMİN STANDARDI

Doğru

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Ritm araçları hakkında bilgi toplamak

 2. Ritm araçlarının hazırlık aşamasını araştırmak

 1. Ritm Araçları

  1. Tanımı

  2. Çeşitleri

   1. Ritm Sopaları

   2. Marakas

   3. Tef

   4. Zil

  3. Ritm Araçları Hazırlama
 1. Araştırma yapmak

 2. İnceleme yapmak

 3. Karar vermek

 4. Planlamak

 1. Dikkatli olmak

 2. Uyanık olmak

 3. Detaylara önem vermek

 4. Araştırmacı olmak

 5. Öngörülü olmak

 6. Yaratıcı olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Müzik aktiviteleri hazırlamak

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Müzik etkinliklerinin çeşitlerini incelemek

YETERLİK

Müzik etkinliklerini tanıtmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Uygun ortam ve koşullar

İŞLEMİN STANDARDI

Doğru

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Müzik aktiviteleri hazırlarken planlamayı açıklamak

 2. Müzik araç gereçlerini hazırlamada araştırma yapmak

 3. Müzik aktivite uygulaması yapmak için bilgi toplamak

 1. Müzikli Aktiviteler Hazırlama

  1. Plânlama

  2. Araç Gereçleri Hazırlama

  3. Müzikli Aktivite Uygulaması Yapma

 1. Araştırma yapmak

 2. İnceleme yapmak

 3. Karar vermek

 4. Planlamak

 1. Dikkatli olmak

 2. Uyanık olmak

 3. Detaylara önem vermek

 4. Araştırmacı olmak

 5. Öngörülü olmak

 6. Yaratıcı olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 6 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ


MODÜL : MÜZİK ALBÜMÜ


KODU : 761CBG023


SÜRE : 40/32


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA : Öğrencinin müzik albümü hazırlamak için kaynaklardan ve kaynak kişilerden yararlanmalarını sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında müzik albümü hazırlayabilecektir


AMAÇLAR :

 1. Şarkı albümü oluşturmak için kaynakları tespit edebilecektir

 2. Şarkı albümü hazırlayabilecektir


İÇERİK :


 1. KAYNAKLAR VE KAYNAK TARAMA

  1. Kaynaklar

  2. Kaynak taramak

  3. Müzik türleri ile ilgili kaynaklardan Erken Çocukluk dönemine uygun müzikleri seçmek
 1. ŞARKI ALBÜMÜ HAZIRLAMA

  1. Seçtiği şarkıları solfej çalışmalarından ve çalgılardan yararlanarak uygulama ve dağarcığa eklemek

  2. Seçtiği şarkıları dağarcığa eklemek


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. KAYNAKLAR VE KAYNAK TARAMA

  1. Çocukluk dönemine uygun şarkı albümünü oluşturmak için kaynaklar ve kaynak tarama konusunda araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar.
 1. ŞARKI ALBÜMÜ HAZIRLAMA

   1. Şarkı albümünden seçtiği şarkıları ilkelerine göre uygular.

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Müzik Etkinliklerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Şarkı albümünü oluşturmak için uygun kaynakları tespit etmek

YETERLİK

Müzik albümü hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar, müzik laboratuvarı, albümler, dergiler

İŞLEMİN STANDARDI

Müzik albümü hazırlamak için kaynakları amaca uygun olarak tespit etmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Müzik albümü oluşturmak için kaynakları tespit etmek

 2. Müzik albümünde yer alacak şarkıları listelemek

 1. KAYNAKLAR VE KAYNAK TARAMA

  1. Kaynaklar

  2. Kaynak tarama

  3. Müzik türleri ile ilgili kaynaklardan Erken Çocukluk dönemine uygun müzikleri seçmek

 1. Müzik albümü oluşturmak için yararlanılacak kaynakları araştırmak

 2. Müzik albümünde yer alacak şarkıları listelemek/bilgi sunumu hazırlamak

 1. Dikkatli olmak

 2. Uyanık olmak

 3. Detaylara önem vermek

 4. Araştırmacı olmak

 5. Öngörülü olmak

 6. Yaratıcı olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Müzik Etkinliklerini Geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Şarkı albümünü hazırlamak

YETERLİK

Müzik albümü hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Bilgisayar, kaynak kitaplar, eğitim CD’leri, tepegöz, müzik aletleri

İŞLEMİN STANDARDI

Şarkı albümünü amaca uygun hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Çocuklara uygun şarkıları ayırt etmek

 2. Ses genişliği çocuklara uygun şarkıları ayırt etmek

 3. Sözleri ve parodisi çocuklara uygun şarkıları ayırt etmek

 4. Sözleri ve parodisi çocuklara uygun şarkılara örnek vermek

 5. Müzik etkinliklerini uygularken ilkelere uyulmadığında doğacak sonuçları açıklamak

 1. ŞARKI ALBÜMÜ HAZIRLAMA

  1. Seçtiği şarkıları solfej çalışmalarından ve çalgılardan yararlanarak uygulama ve dağarcığa ekleme

  2. Seçtiği şarkıları dağarcığa ekleme

 1. Çocuklara uygun şarkı seçmek

 2. Ses genişliği çocuklara uygun şarkıları ayırt etmek

 3. Sözleri ve parodisi çocuklara uygun şarkıları ayırt etmek/örnek vermek

 4. Şarkı albümü hazırlamak

 5. Müzik etkinliklerini uygularken dikkat edilecek ilkelere örnek vermek

 1. Araştırmacı olmak

 2. Uyanık olmak

 3. Çevreyi eğitim ortamına dönüştürebilmek

 4. Yönlendirebilmek

 5. Dikkatli olmak

 6. Uyanık olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 16 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconMÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ icon2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM MÜZİK DERSİ İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI KARAR TUTANAĞIDIR

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM ÇAYELİ İLÇESİ LİSE MÜZİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TÜRK TELEKOM ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI SINIFLAR MÜZİK DERSİ YILLIK DERS PLANI

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’ YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconKARAR ÖZETİ: Nazilli İlçesi, Dallıca Köyü'nde içkili lokanta işletmeciliği yapan Ümit YAMAÇ canlı müzik izni almadan yüksek sesle müzik yayını yapıldığı tespit edilmesi sebebiyle mevzuat hükümlerine aykırı faaliyetinden dolayı 500. TL idari para cezası verilmesine karar verildi

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconBilgi Ve İletişim Teknolojisi Araçları Ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanımı

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ORTAMLARININ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE KULLANIMI YÖNERGESİ

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE ORTAMLARININ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE KULLANIMI YÖNERGESİ

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconMÜZİK ALETLERİ İTHALAT VE İHRACATÇILARI

ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents