ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ icon

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ

Reklamlari:Indir 172.53 Kb.
TitleERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size172.53 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ANNE VE АOCUK SAжLIжI.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ERKEN АOCUKLUK VE ЩZEL EжШTШM ШLKELERШ VE KURUMLARI.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/GELШЮШM ALANLARI.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK BESLENMESШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK ETKШNLШKLERШNDE MЪZШK.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK RUH SAжLIжI.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ANШMASYON.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/DRAMA.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA PROGRAM.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA ЩZBAKIM.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUN.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUNCAK YAPIMI.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK BAKIMI.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK EDEBШYATI.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUKLA ШLETШЮШM.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ШLK YARDIM.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШM.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE PROGRAM.doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE ЩZBAKIM.doc
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ
GELİŞİM ALANLARI DERSİ
ÇOCUK BESLENMESİ DERSİ
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ
ANİMASYON DERSİ
DRAMA DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM DERSİ
ALAN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
OYUNCAK YAPIMI DERSİ
ÇOCUK BAKIMI DERSİ
ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
İLK YARDIM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM PROGRAM DERSİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM DERSİ


ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ


MODÜLLER

SÜRE

 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER

40/16

 • ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL

40/24

 • ÖZEL EĞİTİMDE TEMEL İLKELER

40/16

 • ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL

40/24

DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ

ALAN

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

MESLEK/DAL

ALAN ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

10. SINIF

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati (Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerde 2 Ders Saati)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye erken çocukluk eğitiminin ve özel eğitimin önemini benimseme erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim sistemini tanıma, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını ve bu kurumlarda çalışan personeli tanıma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Erken çocukluk eğitimi ve özel eğitimin önemi erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim kurumları, kurumların özellikleri ve kurumlarda çalışan personel ve yeterlikleriyle ilgili becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Bu ders için ön koşul yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİK

 1. Erken çocukluk eğitimini tanımak.

 2. Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

 3. Özel eğitimi tanımak

 4. Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Erken Çocukluk Eğitimini Tanımak

 2. Erken Çocukluk Eğitiminde Bakım ve Eğitim Sistemi

 3. Eğitim Kurumlarında Fiziksel Koşullar

 4. Eğitim Kurumlarında Personel

 5. Özel Eğitim

 6. Özel Eğitimde Eğitim-Öğretim

 7. Özel Eğitim Kurumlarında Fiziksel Koşullar

 8. Özel Eğitim Kurumlarında Personel
YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, uygulama, vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel ve Kamu kurum ve kuruluşları, atölye Bilişim Teknolojileri laboratuvarı, işletme ortamı.

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano tepegöz, asetat, fotoğraflar, CD, VCD, bilgisayar donanımları, VCD vb. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, yurt dışı eğitim kurumları, sosyal ortaklar sivil toplum kuruluşları çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ÇOCUK EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ


MODÜL : ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER


KODU : 141EO0039


SÜRE : 40/16


ÖN KOŞUL : Çocuk eğitimi dersinde ilk modül olarak alınmalıdır


AÇIKLAMA : Öğrenci erken çocukluk eğitiminin önemini benimsemeleri amaçlarını temel ilkelerini ve tarihçesini incelemeleri, erken çocukluk eğitimi kurumlarını ve hizmet türlerini tanımaları sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, göstererek yaptırma problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında erken çocukluk eğitiminin önemini amaç ve ilkelerini, tarihçesini incelemeye erken çocukluk eğitimi kurumlarını ve hizmet türlerini tespit etmeye ve öğrenmeye dayalı doğru etkinlikler hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Erken Çocukluk Eğitiminin önemini benimsemeye yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir.

 2. Erken Çocukluk Eğitimi kurum ve hizmet türlerini tespit etmeye yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir.


İÇERİK :


 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

  1. Erken Çocukluk Eğitiminin tanımı ve önemi

  2. Erken Çocukluk Eğitiminin amaçları

  3. Erken Çocukluk Eğitiminin temel ilkeleri

  4. Dünyada ve Türkiye’ de Erken Çocukluk Eğitimi
 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BAKIM VE EĞİTİM SİSTEMİ

  1. Kurum Türleri

   1. Kreş

   2. Yuva

   3. Anaokulu

   4. Anasınıfları

  2. Hizmet Türleri

   1. Tam gün

   2. Yarım gün

   3. Saatli bakım

   4. Evde bakım


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
 1. Erken Çocukluk Eğitim kurumlarının önemini araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.

 2. Dünyada ve Türkiye’ de Erken Çocukluk Eğitimini karşılaştırır araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BAKIM VE EĞİTİM SİSTEM

h

 1. Erken Çocukluk Eğitim kurumlarını araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.

 2. Erken Çocukluk Eğitim sisteminde yer alan hizmet türlerini araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Erken Çocukluk Eğitiminin önemini benimsemek

YETERLİK

Erken çocukluk eğitimini tanımak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilg,i CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Erken çocukluk eğitiminin önemini temel ilkeleri doğrultusunda benimsemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Erken Çocukluk Eğitimi konusunda bilgi sahibi olmak

 2. Erken Çocukluk Eğitiminin amaçlarını incelemek

 3. Erken Çocukluk Eğitiminin temel ilkelerini incelemek

 4. Dünyada ve Türkiye’ de Erken Çocukluk Eğitiminin tarihçesini araştırmak

 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

  1. Erken Çocukluk Eğitiminin tanımı ve önemi

  2. Erken Çocukluk Eğitiminin amaçları

  3. Erken Çocukluk Eğitiminin temel ilkeleri

  4. Dünya da ve Türkiye’de Erken Çocukluk eğitimi

 1. Erken Çocukluk Eğitiminin önemini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. Erken Çocukluk Eğitiminin amaçlarını söylemek/yazmak

 3. Erken Çocukluk Eğitiminin temel ilkelerini söylemek/yazmak

 4. Dünyada ve Türkiye’ de Erken Çocukluk Eğitimin tarihçesini araştırmak ve bilgi sunumu hazırlamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Objektif olmak

 9. Sorumluluk sahibi olmak

10. Olumlu iletişim içinde olmak

11. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk Eğitimini Tanımak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Erken Çocukluk Eğitimi Sistemini İncelemek

YETERLİK

Erken çocukluk eğitimini tanımak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Erken Çocukluk Eğitimi sistemini türlerine göre incelemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Erken Çocukluk Eğitim sisteminde yer alan kurum türlerini tanımak

 2. Erken Çocukluk Eğitim sisteminde yer alan kurum türlerini tanımak

 1. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE BAKIM VE EĞİTİM SİSTEMİ

  1. Kurum Türleri

   1. Kreş

   2. Yuva

   3. Anaokulu

   4. Anasınıfları

  2. Hizmet Türleri

   1. Tam gün

   2. Yarım gün

   3. Saatli bakım

   4. Evde bakım

 1. Erken Çocukluk Eğitim sisteminde kurumu türlerini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. Erken Çocukluk Eğitim sisteminde yer alan hizmet türlerini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Objektif olmak

 9. Sorumluluk sahibi olmak

 10. Olumlu iletişim içinde olmak

 11. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ


MODÜL : ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL


KODU : 141EO0041


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : Erken Çocukluk Eğitiminde temel ilkeler modülünden sonra alınmalıdır


AÇIKLAMA : Öğrencinin erken çocukluk eğitim kurumlarını incelemesi sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, göstererek yaptırma problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri tanıyabilecektir.

 2. Erken çocukluk eğitim kurumu personelinin özelliklerini tanıyabilecektir.


İÇERİK :

 1. EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR

  1. Bina Özellikleri

  2. Binanın Yeri

  3. Yapı Özelliği

  4. Binanın Bölümleri ve Özellikleri

  5. Bahçe

  6. Donanım Özellikleri ve Düzenlenmesi

 2. EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

  1. Yönetici

  2. Öğretmen

  3. Yardımcı Öğretmenler

  4. Sağlık Personeli

  5. Sosyal hizmetler görevlisi

  6. Memur

  7. Hizmetli

  8. Aşçı


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR

 1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini yönetmeliklere uygun araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
 1. EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

 1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarının personelinin özelliklerini yönetmeliklere uygun araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında fiziksel özelliklere uygun etkinlik hazırlamak

YETERLİK

Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında fiziksel özelliklere uygun etkinlik hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini incelemek

 2. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi vermek

 1. EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR

  1. Bina Özellikleri

  2. Binanın yeri

  3. Yapı Özelliği

  4. Binanın bölümleri ve özellikleri

  5. Bahçe

  6. Donanım Özellikleri ve Düzenlenmesi

 1. Erken çocukluk Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini araştırmak /bilgi sunumu hazırlama

 2. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini söylemek/yazmak

 3. Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini bilmenin önemi konusunda çevresini bilinçlendirmek

 1. Dikkatli olmak

 2. İstekli olmak

 3. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 4. Temiz ve düzenli olmak

 5. Yaratıcı ve estetik olmak

 6. Objektif olmak

 7. Güvenilir olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

YETERLİK

Erken çocukluk eğitim kurumlarını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi, CD, VCD, tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Erken çocukluk eğitim kurumu personelinin özelliklerini amaca uygun tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin özelliklerini incelemek

 2. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin görevlerini bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi verme

 1. EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

  1. Yönetici

  2. Öğretmen

  3. Yardımcı Öğretmenler

  4. Sağlık Personeli

  5. Sosyal hizmetler görevlisi

  6. Memur

  7. Hizmetli

  8. Aşçı

 1. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin özelliklerini araştırma /bilgi sunumu hazırlama

 2. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin özelliklerini söyleme/yazma

 3. Erken Çocukluk Eğitim Kurumu personelinin görevlerini bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi verme

 1. Dikkatli olmak

 2. İstekli olmak

 3. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 4. Temiz ve düzenli olmak

 5. Yaratıcı ve estetik olmak

 6. Objektif olmak

 7. Güvenilir olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ


MODÜL : ÖZEL EĞİTİMDE TEMEL İLKELER


KODU : 141EO0040


SÜRE : 40/16


ÖN KOŞUL : Özel Eğitim Kurumlarında Fiziksel özellikler ve personel modülünden önce almalıdır.


AÇIKLAMA : Öğrencinin özel eğitimin önemini benimsemeleri amaçlarını temel ilkelerini ve tarihçesini incelemeleri, özel eğitimde kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerini tanımaları sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, göstererek yaptırma problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, uygun ortam ve koşullar sağlandığında özel eğitimin önemini amaç ve ilkelerini, tarihçesini incelemeye özel eğitimde kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerini tanımaya dayalı doğru etkinlikler hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Özel Eğitimin önemini benimsemeye yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir.

 2. Özel Eğitimde kullanılan eğitim –öğretim yöntemlerini tespit etmeye yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir.


İÇERİK :

 1. ÖZEL EĞİTİM

  1. Özel Eğitimin tanımı ve önemi

  2. Özel Eğitimin amaçları

  3. Özel Eğitimin temel ilkeleri

  4. Dünyada ve Türkiye’ de Özel Eğitim
 1. ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

  1. Aile Eğitimi

  2. Erken Çocukluk Döneminde özel eğitim

  3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı

  4. KaynaştırmaÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. ÖZEL EĞİTİM

 1. Özel Eğitim kurumlarının önemini araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.

 2. Dünyada ve Türkiye’ de Özel Eğitimi karşılaştırır araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
 1. ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

 1. Özel Eğitim Kurumlarını araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.

 2. Özel Eğitim sisteminde yer alan hizmet türlerini araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Özel Eğitimin önemini benimsemek

YETERLİK

Özel eğitimi tanımak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Özel Eğitimin önemini ilkelerine uygun olarak benimsemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Özel Eğitim konusunda bilgi sahibi olmak

 2. Özel Eğitimin amaçlarını incelemek

 3. Özel eğitimin temel ilkelerini incelemek

 4. Dünyada ve Türkiye’ de Özel Eğitimin tarihçesini araştırmak

 1. ÖZEL EĞİTİM

  1. Özel Eğitimin tanımı ve önemi

  2. Özel Eğitimin amaçları

  3. Özel Eğitimin temel ilkeleri

  4. Dünyada ve Türkiye’de Özel Eğitim

 1. Özel Eğitimin önemini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. Özel Eğitimin amaçlarını söylemek/yazmak

 3. Özel Eğitimin temel ilkelerini söylemek/yazmak

 4. Özel eğitimin tarihçesini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Objektif olma

 9. Sorumluluk sahibi olmak

 10. Olumlu iletişim içinde olmak

 11. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Özel Eğitim sistemini incelemek

YETERLİK

Özel eğitimi tanımak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi, CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Özel Eğitim Sistemini ilkelerine uygun olarak incelemek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Özel Eğitimde aile eğitimini tanımak

 2. Erken Çocukluk döneminde özel eğitimi tanımak

 3. Bireyselleştirilmiş eğitim programını tanımak

 4. Kaynaştırma yöntemini tanımak

 1. ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

  1. 1Aile eğitimi

  2. Erken çocukluk döneminde özel eğitim

  3. Bireyselleştirilmiş eğitim programı

  4. Kaynaştırma

 1. Özel Eğitimde kullanılan eğitim-öğretim yöntemlerini araştırmak / bilgi sunumu hazırlamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Objektif olma

 9. Sorumluluk sahibi olmak

 10. Olumlu iletişim içinde olmak

 11. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : ALAN ORTAK


DERS : ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ


MODÜL : ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL


KODU : 141EO0042


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : Bu modül için ön koşul yoktur.


AÇIKLAMA : Öğrencinin çeşitli ortamlarda özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanıması incelemesi sağlanmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, göstererek yaptırma problem çözme, soru- cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulamalı çalışma, erken çocukluk eğitim kurumlarında gözlem yapma, , uygulama uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlayabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Özel eğitim kurumunun fiziksel özelliklerini tanıyabilecektir.

 2. Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin özelliklerini tanıyabilecektir.


İÇERİK :

 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR

  1. Bina Özellikleri

  2. Binanın yeri

  3. Yapı Özelliği

  4. Binanın bölümleri ve özellikleri

  5. Bahçe

  6. Donanım Özellikleri ve düzenlenmesi
 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

  1. Sorumlu Müdür,

  2. Fizyoterapist,

  3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Özel Eğitim Öğretmeni, Zihinsel Engelliler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, İşitme Engelliler Öğretmeni, Odyolog, Görme Engelliler Öğretmeni,

  4. Bakıcı anne,

  5. Aşçı,

  6. Hemşire
 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

  1. Fizyoterapist,

  2. Sorumlu Müdür,

  3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Özel Eğitim Öğretmeni, Zihinsel Engelliler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, İşitme Engelliler Öğretmeni, Odyolog, Görme Engelliler Öğretmeni,  1. Bakıcı anne,

  2. Aşçı,

  3. Hemşire,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR
 1. Özel Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini yönetmeliklere ve özür türlerine uygun araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL
 1. Özel Eğitim Kurumlarında bulunması gereken personelin özelliklerini yönetmeliklere uygun araştırır/bilgi sunumu hazırlar/söyler/yazar/görsel olarak açıklar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Özel eğitim kurumlarında fiziksel özelliklere uygun etkinlik hazırlamak

YETERLİK

Özel eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi CD, VCD, tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Özel eğitim kurumlarında fiziksel özelliklere uygun etkinlik hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Özel eğitim kurumlarında fiziksel koşulları özür grubuna uygun olarak incelemek

 2. Özel eğitim kurumlarında fiziksel koşulları özür grubunun özelliklerini bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi vermek

 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL KOŞULLAR

  1. Bina özellikleri

  2. Binanın yeri

  3. Yapı özelliği

  4. Binanın bölümleri ve özellikleri

  5. Bahçe

  6. Donanım özellikleri ve düzenlenmesi
 1. Özel eğitim kurumlarında fiziksel koşulları özür grubuna uygun olarak araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 2. Özel eğitim kurumlarında fiziksel koşulları özür grubuna uygun olarak söylemek/yazmak

 3. Özel eğitim kurumlarında fiziksel koşulları özür grubunun özelliklerini bilmenin önemi konusunda çevresini bilinçlendirmek

 1. Dikkatli olmak

 2. İstekli olmak

 3. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 4. Temiz ve düzenli olmak

 5. Yaratıcı ve estetik olmak

 6. Objektif olmak

 7. Güvenilir olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALAN ORTAK

İŞ

Çocuk eğitimini tanımak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Özel Eğitim Kurumlarında personelin özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

YETERLİK

Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler,uyarıcı pano, duyuru panosu, uyarıcı resimler, teyp, konuya yönelik bilgi, CD, VCD,tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Özel Eğitim Kurumu personelinin özelliklerini amaca uygun tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Özel eğitim kurumlarında çalışan personeli özür grubuna uygun olarak incelemek

 2. Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin görevlerini özür grubunun özelliklerine göre bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi vermek

 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA PERSONEL

  1. Sorumlu Müdür,

  2. Fizyoterapist,

  3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Özel Eğitim Öğretmeni, Zihinsel Engelliler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Rehber Öğretmen, İşitme Engelliler Öğretmeni, Odyolog, Görme Engelliler Öğretmeni,

  4. Bakıcı anne,

  5. Aşçı,

  6. Hemşire,

 1. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan personelin özelliklerini özür grubuna uygun olarak araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 2. Özel Eğitim Kurumlarında çalışan personelin özelliklerini söylemek/yazmak

 3. Özel eğitim kurumlarında çalışan personelin görevlerini özür grubunun özelliklerine göre bilmenin önemi konusunda çevresine bilgi vermek

 1. Dikkatli olmak

 2. İstekli olmak

 3. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 4. Temiz ve düzenli olmak

 5. Yaratıcı ve estetik olmak

 6. Objektif olmak

 7. Güvenilir olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconKETEM toplumun kanser ve kanserde erken teşhis ile taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde erken

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconErken Cocukluk Gelisiminin Desteklenmesi

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconBebeklik ve Erken Çocukluk Yaş Grubu (0 3 yaş)

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconRESMİ SAĞLIK KURUMLARI TANIYA DAYALI (PAKET) FİYAT UYGULAMA İLKELERİ

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconRESMİ SAĞLIK KURUMLARI TANIYA DAYALI (PAKET) FİYAT UYGULAMA İLKELERİ

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconALTAY ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2011 I. DÖNEM ONAYLANAN EĞİTİM PROGRAMLARI

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconÖzel Okullar dışındaki Özel Eğitim Kurumlarına Valiliklerce düzenlenecek olan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden aşağıdaki işlem basamakları takip edilerek yapılacaktır

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconKararın Özü : ERKEN UYARI SİSTEMİ İlimiz Tefenni İlçesinde Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Cihaz Sistemi Tesis projesinin kurulması

ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents