ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ icon

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ

Reklamlari:Indir 129.31 Kb.
TitleÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size129.31 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ANNE VE АOCUK SAжLIжI.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/ERKEN АOCUKLUK VE ЩZEL EжШTШM ШLKELERШ VE KURUMLARI.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/GELШЮШM ALANLARI.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
5. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK BESLENMESШ.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK ETKШNLШKLERШNDE MЪZШK.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/1- ALAN ORTAK DBF/АOCUK RUH SAжLIжI.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ANШMASYON.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/DRAMA.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA PROGRAM.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ERKEN АOCUKLUKTA ЩZBAKIM.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUN.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/OYUNCAK YAPIMI.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK BAKIMI.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUK EDEBШYATI.doc
16. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/АOCUKLA ШLETШЮШM.doc
17. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ШLK YARDIM.doc
18. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШM.doc
19. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE PROGRAM.doc
20. /2- DERS BШLGШ FORMALARI/2- DAL DBF/ЩZEL EжШTШMDE ЩZBAKIM.doc
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM İLKELERİ VE KURUMLARI DERSİ
GELİŞİM ALANLARI DERSİ
ÇOCUK BESLENMESİ DERSİ
ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDE MÜZİK DERSİ
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ
ANİMASYON DERSİ
DRAMA DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM DERSİ
ALAN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
OYUNCAK YAPIMI DERSİ
ÇOCUK BAKIMI DERSİ
ÇOCUK EDEBİYATI DERSİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
İLK YARDIM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM DERSİ
ÖZEL EĞİTİM PROGRAM DERSİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZBAKIM DERSİ


ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ

MODÜLLER

SÜRE

 • ÇOCUKLA İLETİŞİM - 1

40/24

 • ÇOCUKLA İLETİŞİM - 2

40/24


DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ

ALAN

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

MESLEK/DAL

DAL ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

11. - 12. sınıf

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati önerilmektedir.

(Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.)

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye çocukla iletişim kurma teknikleri ve çevre ilişkilerini yürütmeye yönelik etkinlikler hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Çocukla iletişim kurma teknikleri ve çocukların çevreyle ilişkilerini yürütmeleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Bu ders için ön koşul yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenci dersin sonunda;

 1. İletişim tekniklerini kullanmak

 2. İnsan ilişkilerini yürütebilmek yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders

 1. İletişim

 2. Çocuk gelişiminde iletişim

 3. Çocuğun sorununu çözme

 4. İnsan ilişkileri

 5. İş hayatında insan ilişkileri konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNIKLER

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulama vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir.

EĞİTİM- ÖĞRETİM ORTAM VE DONANIMI

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel Eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel ve Kamu kurum ve kuruluşları, atölye

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano tepegöz, asetat, bilgisayar donanımları, VCD, DVD, televizyon…

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

ÖĞRETMEN /EĞİTİCİ

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, yurt dışı eğitim kurumları, sosyal ortaklar sivil toplum kuruluşları çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : DAL ORTAK


DERS : ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ


MODÜL : ÇOCUKLA İLETİŞİM 1


KODU : 761CBG008


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : Bu modül için ön koşul yoktur


AÇIKLAMA : Öğrencinin çeşitli ortamlarda çocukla iletişim kurma tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır. 


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulama vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında iletişim tekniklerini kullanabilecektir.


AMAÇLAR :

 1. Çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim içinde olabilecektir.

 2. Çocuklarla olumlu iletişim kurabilecektir.

 3. Problem durumunu çözebilecektir.


İÇERİK :


 1. İLETİŞİM

  1. Tanımı

  2. İletişimin önemi

   1. Gönderici (Kaynak)

   2. Mesaj (İleti)

   3. Alıcı (Hedef)

   4. Kanal

  3. Türleri

   1. Birey-birey

    1. Sosyal iletişim

    2. Psikolojik iletişim

   2. Birey-grup

   3. Kitle iletişimi

  4. İletişim yöntemleri

   1. Sözlü iletişim

   2. Sözsüz iletişim

    1. Göz kontağı

    2. Beden dili

  5. Beden dilini kullanma teknikleri

   1. Yüz ifadeleri-mimikler

   2. El-kol hareketleri

   3. Beden duruşu

   4. Beden dilinin bireyler üzerindeki etkileri

  6. İletişimde görünüş ve davranışın önemi

  7. İş hayatında iletişim

   1. Çalışan-amir ilişkileri ve iletişim

    1. Liderlik

    2. Yetki

    3. Disiplin

    4. Yetki devri

    5. Statü

    6. Kontrol

    7. Çalışanların eğitimi

    8. Teşvik tedbirleri

   2. Çalışanların birbiriyle ilişkileri ve iletişimleri

    1. Dayanışma

    2. İşe ve çevreye uyum

    3. Rekabet

    4. Ortak amaç

   3. Sosyal çevre ve kişilerle iletişim

   4. İletişim engelleri

   5. Sağlıklı iletişimin temel koşulları
 1. ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLETİŞİM

  1. Çocukla iletişimin önemi

   1. Çocuğu dinlemek

   2. Çocukla konuşma (Sen dili ve ben dili)

   3. Empati yeteneğini geliştirmek

  2. Çocukla iletişimin kurumdaki yeri ve önemi

   1. Çocukla tanışma

   2. Yemek ve kahvaltıda iletişim

   3. Etkinliklerde iletişim

  3. Çocuk gelişimi alanında kurum personeli ile olan iletişim

  4. Kurumda çalışan personelin iletişim konusunda eğitimi

  5. Çocukla iletişime yönelik etkinlikler
 1. ÇOCUĞUN SORUNUNU ÇÖZME

  1. Problem çözme teknikleri

   1. Problemin tanımı

   2. Problem çözme basamakları

   3. Problemli çocuk tipleri

   4. Problemli çocuklara yaklaşım

  2. Çocuğun sorununa çözüm bulma

   1. Sorununu kendi çözebiliyorsa hemen sonuçlandırma

   2. Yetkisini aşıyorsa öğretmenine iletme

   3. Sorunun çözülüp çözülmediğini takip etme

   4. Sorunun çözümünü neticelendirme

  3. Problem çözümüne yönelik etkinlikler


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. İLETİŞİM

  1. İletişim tekniklerini kullanarak çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim kurma konusunda araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar.
 1. ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLETİŞİM

  1. Çocukla iletişimin önemi konusunda araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar.

  2. Kurumdaki çocukla olumlu iletişim kurma ile ilgili örnek drama etkinliği düzenler.
 1. ÇOCUĞUN SORUNUNU ÇÖZME

  1. Problem çözme teknikleri ile ilgili araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar sözlü/yazılı/görsel olarak açıklar.

  2. Olası problem durumuna uygun yaratıcı çözüm yolları oluşturur.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

DAL ORTAK

İŞ

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Çalışma arkadaşları ile iletişim içinde olmak

YETERLİK

İletişim tekniklerini kullanmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano tepegöz, asetat, fotoğraflar, CD, VCD

İŞLEMİN STANDARDI

Çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim içinde olmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İletişim konusunu incelemek

 2. Sağlıklı İletişim konusunda çevresine bilgi vermeye yönelik materyal hazırlamak

 3. Kurumdaki çalışma arkadaşları ile sağlıklı iletişimi incelemek

 4. Çalışma arkadaşları ile ilişkilerinde iletişim engellerini incelemek

 1. İLETİŞİM

  1. Tanımı

  2. İletişimin önemi

   1. Gönderici (kaynak)

   2. Mesaj (ileti)

   3. Alıcı

   4. Kanal

  3. Türleri

   1. Birey- birey

    1. Sosyal iletişim

    2. Psikolojik iletişim

   2. Birey- grup

   3. Kitle iletişimi

  4. İletişim yöntemleri

   1. Sözlü iletişim

   2. Sözsüz iletişim

    1. Göz kontağı

    2. Beden dili

  5. Beden dilini kullanma teknikleri

   1. Yüz ifadeleri- mimikler

   2. El kol hareketleri

   3. Beden duruşu

   4. Beden dilinin bireyler üzerindeki etkileri

  6. İletişimde görünüş ve davranışın önemi

  7. İş hayatında iletişim

   1. Çalışan-amir ilişkileri ve iletişim

    1. Liderlik

    2. Yetki

    3. Disiplin

    4. Yetki devri

    5. Statü

    6. Kontrol

    7. Çalışanların eğitimi

    8. Teşvik tedbirleri

   2. Çalışanların birbiriyle ilişkileri ve iletişimleri

    1. Dayanışma

    2. İşe ve çevreye uyum

    3. Rekabet

    4. Ortak amaç

   3. Sosyal çevre ve kişilerle iletişim

   4. İletişim engelleri

   5. Sağlıklı iletişimin temel koşulları
 1. İletişim konusunu araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. Sağlıklı iletişim konusunun önemini söylemek/yazmak

 3. Sağlıklı iletişim konusunda çevresini bilinçlendirmeye yönelik materyal hazırlamak/sunmak

 4. Kurumdaki çalışma arkadaşları ile sağlıklı iletişim tekniklerini kullanmak

 5. Çalışma arkadaşları ile ilişkilerinde iletişim engellerine dikkat etmek

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 9. Objektif olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

DAL ORTAK

İŞ

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Çocuklarla iletişim içinde olmak

YETERLİK

İletişim tekniklerini kullanmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, kamera, uyarıcı pano, konuya yönelik bilgi CD, VCD, tahta, kalem

İŞLEMİN STANDARDI

Çocuklarla olumlu iletişim içinde olmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Çocukla iletişimin önemini incelemek

 2. Çocukla iletişimin kurumdaki yeri ve önemini incelemek

 3. Kurum personeli ile olan iletişimi incelemek

 4. Kurumda çalışan personelin iletişim konusunda eğitimini incelemek

 5. Çocukla iletişime yönelik etkinlikleri incelemek

 1. ÇOCUK GELİŞİMİNDE İLETİŞİM

  1. Çocukla iletişimin önemi

   1. Çocuğu dinlemek

   2. Çocukla Konuşma (sen dili ve ben dili)

   3. Empati yeteneğini geliştirmek

  2. Çocukla iletişimin kurumdaki yeri ve önemi

   1. Çocukla tanışma

   2. Yemek ve kahvaltıda iletişim

   3. Etkinliklerde iletişim

  3. Çocuk gelişimi alanında kurum personeli ile olan iletişim

  4. Kurumda çalışan personelin iletişim konusunda eğitimi

  5. Çocukla iletişime yönelik etkinlikler

 1. Çocukla iletişimin önemini araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 2. Çocukla iletişimin kurumdaki yeri ve önemini araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 3. Kurum personeli ile olan iletişimi tespit etmek

 4. Kurumda çalışan personelin iletişim konusunda eğitimini tespit etmek

 5. Çocukla iletişime yönelik etkinlikleri tespit etmek

 1. Sabırlı olmak

 2. Dikkatli ve titiz çalışmak

 3. Olumlu iletişim içinde olmak

 4. Güvenilir olmak

 5. Yaratıcı olmak

 6. Planlı ve programlı çalışmak

 7. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 8. Objektif olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

DAL ORTAK

İŞ

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Problem durumuna çözüm bulmak

YETERLİK

İletişim tekniklerini kullanmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, kamera, uyarıcı pano tepegöz, asetat, fotoğraflar, CD, VCD

İŞLEMİN STANDARDI

Problem durumuna yaratıcı çözüm bulmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Problem çözme tekniklerini incelemek

 2. Çocuğun sorununa çözüm bulma yollarını incelemek

 3. Problem çözümüne yönelik etkinlikleri incelemek

 1. ÇOCUĞUN SORUNUNU ÇÖZME

  1. Problem çözme teknikleri

   1. Problemin tanımı

   2. Problem çözme basamakları

   3. Problemli çocuk tipleri

   4. Problemli çocuklara yaklaşım

  2. Çocuğun sorununa çözüm bulma

   1. Sorununu kendi çözebiliyorsa hemen sonuçlandırma

   2. Yetkisini aşıyorsa öğretmenine iletme

   3. Sorunun çözülüp çözülmediğini takip etme

   4. Sorunun çözümünü neticelendirme

  3. Problem çözümüne yönelik etkinlikler

 1. Problem çözme tekniklerini araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 2. Çocuğun sorununa çözüm bulma yollarını araştırmak /bilgi sunumu hazırlamak

 3. Problem çözümüne yönelik etkinliklerini hazırlamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Araştırmacı olmak ve çalışma alışkanlığı edinmek

 9. Objektif olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 4 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ


MESLEK : DAL ORTAK


DERS : ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ


MODÜL : ÇOCUKLA İLETİŞİM II


KODU : 761CBG009


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : Bu modül için koşulu yoktur.


AÇIKLAMA : Öğrencinin çeşitli ortamlarda çocuk ve çevre ilişkilerini incelemesi sağlanmalıdır. 


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Anlatım göstererek yaptırma problem çözme, soru cevap, grup çalışması, rol oynama, tartışma, proje çalışması, uygulama vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir


GENEL AMAÇ : Öğrenci uygun ortam ve koşullar sağlandığında insan ilişkilerini yürütebilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci;

 1. Çocuklarla olumlu insan ilişkileri kurabilecektir.

 2. Çalışma arkadaşları ile olumlu insan ilişkileri kurabilecektir.


İÇERİK :


 1. İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. Tanımı

  2. Önemi

  3. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar

   1. Görgü kuralları

   2. Tanışma ve karşılaşmalar

   3. Hitap

   4. Giyim

   5. Telefon görüşmeleri

   6. Ahlak kuralları

   7. Gelenek ve görenekler

   8. Din kuralları

  1. Kültür

  2. Sosyal sınıflar
 1. İŞ HAYATINDA İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. İş Hayatında İnsan İlişkileri

   1. Sosyal yapı içinde insan

   2. İş hayatında insan ilişkileri kuralları

    1. Ast-üst ilişkileri

    2. Ekip çalışmaları

    3. İş disiplini

  1. Kişilerin Etkileşimi

   1. Etkileşimin duygusal boyutu

    1. İyi niyet

    2. Ön yargı

    3. Sevgi

    4. Saygı

    5. Hoşgörü

    6. Fedakarlık

   1. Etkileşimde konuşma ve dinlemenin önemi

   2. Etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolü


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. Çocuklarla olumlu insan ilişkileri kurma konusunda araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar.
 1. İŞ HAYATINDA İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. Çalışma arkadaşları ile olumlu insan ilişkileri konusunda araştırma yapar/bilgi sunumu hazırlar.

  2. Çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim kurma ile ilgili örnek drama etkinliği düzenler.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

DAL ORTAK

İŞ

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Çocuklarla insan ilişkileri kurallarını kullanmak

YETERLİK

İnsan ilişkilerini yürütebilmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, konuya yönelik bilgi, CD, VCD, tahta, kalem…

İŞLEMİN STANDARDI

Çocuklarla olumlu insan ilişkileri kurallarını kullanmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İnsan ilişkilerini incelemek

 2. İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları incelemek

 1. İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. Tanımı

  2. Önemi

  3. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar

   1. Görgü kuralları

   2. Tanışma ve karşılaşmalar

   3. Hitap

   4. Giyim

   5. Telefon görüşmeleri

   6. Ahlak kuralları

   7. Gelenek ve görenekler

   8. Din kuralları

  4. Kültür

  5. Sosyal sınıflar

 1. İnsan ilişkilerini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 3. İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları uygulamak

 1. Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak

 2. Sabırlı olmak

 3. Dikkatli ve titiz çalışmak

 4. Olumlu iletişim içinde olmak

 5. Güvenilir olmak

 6. Yaratıcı olmak

 7. Planlı ve programlı çalışmak

 8. Objektif olmak

 9. Sorumluluk sahibi olmak

 10. Olumlu iletişim içinde olmak

 11. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 der saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

DAL ORTAK

İŞ

İnsan ilişkileri ve iletişim becerilerini geliştirmek

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Çalışma arkadaşları ile insan ilişkileri kurallarını kullanmak

YETERLİK

İnsan ilişkilerini yürütebilmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano tepegöz, asetat, fotoğraflar, CD, VCD

İŞLEMİN STANDARDI

Çalışma arkadaşları ile olumlu insan ilişkileri kurallarını kullanmak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İş hayatındaki insan ilişkilerini incelemek

 2. Kişilerin etkileşimini incelemek

 1. İŞ HAYATINDA İNSAN İLİŞKİLERİ

  1. İş hayatında insan ilişkileri

   1. Sosyal yapı içinde insan

   2. İş hayatında insan ilişkileri kuralları

    1. Ast-üst ilişkileri

    2. Ekip çalışmaları

    3. İş disiplini

  2. Kişilerin Etkileşimi

   1. Etkileşimin duygusal boyutu

    1. İyi niyet

    2. Ön yargı

    3. Sevgi

    4. Saygı

    5. Hoşgörü

    6. Fedakarlık

   2. Etkileşimde konuşma ve dinlemenin önemi

   3. Etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolü

 1. İş hayatındaki insan ilişkilerini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 2. Kişilerin etkileşimini araştırmak/bilgi sunumu hazırlamak

 3. İş hayatındaki insan ilişkilerini doğru kullanmak

 1. Sabırlı olmak

 2. Dikkatli ve titiz çalışmak

 3. Olumlu iletişim içinde olmak

 4. Güvenilir olmak

 5. Yaratıcı olmak

 6. Planlı ve programlı çalışmak

 7. Objektif olmak

 8. Sorumluluk sahibi olmak

 9. Olumlu iletişim içinde olmak

 10. Gözlemci olmak

SÜRE: İşlemin yapılma süresi: 8 saat İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İLETİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconI. BİLGİ ve İLETİŞİM SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörünün Genel Değerlendirmesi

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ icon“HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM” İLETİŞİM

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ iconBelgeleme
1. /turkdunyatarihi/OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents