X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ icon

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ

Reklamlari:Indir 43.28 Kb.
TitleX VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size43.28 Kb.
TypeProgrami
Source
1. /hemsire_dbf/ANATOMШ-FШZYOLOJШ -9 SINIF.doc
2. /hemsire_dbf/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI-11 SINIF.doc
3. /hemsire_dbf/BШYOKШMYA-10 SINIF.doc
4. /hemsire_dbf/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
5. /hemsire_dbf/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
6. /hemsire_dbf/EPШDEMШYOLOJШ VE BШOШSTATШSTШK-11 SINIF.doc
7. /hemsire_dbf/FARMAKOLOJШ-10 SINIF.doc
8. /hemsire_dbf/GENEL BESLENME-10 SINIF.doc
9. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
10. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIM BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
11. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/COCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
12. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.docx
13. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/KADIN SAжLIжI VE HASTALIKLARI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
14. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/RUH SAжLIжI VEPSШKШYATRШ BECERШ EжШTШM-12 SINIF.doc
15. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/TOPLUM SAжLIжI BECERШ EжШTШM-YAZ UYGULAMASI.docx
16. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
17. /hemsire_dbf/KADIN SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
18. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-10 SINIF.docx
19. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-11 SINIF.docx
20. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-9 SINIF.docx
21. /hemsire_dbf/MШKROBШYOLOJШ VE BAжIЮIKLAMA-10 SINIF.doc
22. /hemsire_dbf/RUH SAжLIжI VE PSШKШYATRШ-12 SINIF.doc
23. /hemsire_dbf/SAжLIK EжШTШMШ-11 VE 12 SINIF.doc
24. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE YЩNETШM-12 SINIF.doc
25. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM-10 SINIF.doc
26. /hemsire_dbf/TIBBШ ETШK VE MESLEK TARШHШ-9 SINIF.doc
27. /hemsire_dbf/TOPLUM SAжLIжI-12 SINIF.doc
28. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-11 SINIF.doc
29. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-12 SINIF.docx
30. /hemsire_dbf/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM-12 SINIF.doc
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
XI. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
XII. SINIF RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XI VE XII. SINIF SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ
GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak. AMAÇLAR
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ

HEMŞİRELİK ALANI


X VE XI SINIF

EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ


Epidemiyoloji ve biyoistatistiğin önemini, sağlık hizmetlerinde kullanım alanlarını kavramak ve epidemiyolojik, istatistiksel çalışmalarda kullanım bilgi ve becerisi kazanmak.


AMAÇLAR


 1. Epidemiyolojinin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım yerlerini bilmek.

 2. Epidemiyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini ve önemli değişkenleri bilmek.

 3. Salgınlar epidemiyolojisi ile ilgili kavramlarını bilmek.

 4. Salgınlarda gerekli tedbirleri almak.

 5. Biyoistatistiğin önemini ve sağlık hizmetlerinde kullanım amaçlarını kavramak.

 6. Veri özellikleri ve veri toplama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

 7. Verilerin sınıflandırma kurallarını bilmek ve sınıflandırma becerisini kazanmak.

 8. Elde ettiği verileri tablo ve grafikler halinde gösterme bilgi ve becerisine sahip olmak.

 9. Verilerin merkezi eğilim ve dağılım ölçümlerinin önemini bilmek, hesaplama bilgi ve becerisi kazanmak.

 10. Toplumun nüfus yapısı ve özelliklerini bilmek.

 11. Sağlık hizmetlerinde kullanılan hız ve oranlarla ilgili bilgi ve hesaplama becerisi kazanmak.


AÇIKLAMALAR:


 1. Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

 2. Her dersin başında ''Dersin Amaçları' açıklanmalıdır.

 3. Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.

 4. Anlatım, sesli okuma, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi, vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.

 5. Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.

 6. Öğretme-öğretme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

 7. Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

 8. Öğrenme öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.

 9. Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.

 10. Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.

 11. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

 12. Konular işlenirken imkânlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

 13. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

 14. Dersin başında geçmiş konular tekrar edilmelidir.

 15. Her dersin sonunda, derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası)

kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

 1. Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

 2. Konular işlenirken afiş, şema, bilgisayar vb. kullanılmalıdır.

 3. Ders işlenirken Sağlık Bakanlığının veri toplama form ve kartları, bilgisayar, örnek tablo ve grafik yazılımları ve istatistik veri formları kullanılmalıdır.

 4. Tekniğine uygun veri toplama, sınıflandırma, tablo ve grafik çizme yöntemlerini kullanarak örnek çalışmalar yapılmalıdır.

 5. Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.

 6. Epidemiyoloji ve biyoistatistik dersi ile bağlantılı diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

 7. Epidemiyoloji ve biyoistatistik dersiyle ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.

 8. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Epidemiyoloji ve Biyoistatistik dersi içeriğine uygun;

 • Çoktan seçmeli testler,

 • Doğru-yanlış soruları,

 • Eşleştirme soruları,

 • Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

 • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar,

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar,

 • Soru-cevap,

şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.ÜNİTELER:


ÜNİTE I: EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ

 1. Epidemiyoloji ile İlgili Kavramlar

  1. Epidemiyolojinin Önemi

  2. Epidemiyolojinin Amaçları

 2. Epidemiyolojinin Kullanım Alanları

  1. Toplumun Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi

2.1.1. Toplumun Sağlık Düzeyinin Zamanla Değişiminin İncelenmesi

  1. Toplumun Sağlık Sorunlarının Tespit Edilmesi

  2. Hastalıkların Doğal Seyrinin İncelenmesi

  3. Hastalık Nedenlerinin Ortaya Çıkarılması

  4. Hastalıklardan Korunma Yollarının Tespiti

  5. Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

  6. Sağlık Hizmetlerinin Planlanması ve Değerlendirilmesi

  7. Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

  8. Hastalıkların SınıflandırılmasıÜNİTE II: EPİDEMİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEM VE ÖNEMLİ DEĞİŞKENLER

 1. Epidemiyolojide Kullanılan Yöntemler

  1. Epidemiyolojide Araştırmanın Önemi

  2. Epidemiyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemleri

   1. Tanımlayıcı Araştırmalar

   2. Çözümleyici (Analitik ) Araştırmalar

   3. Deneysel Araştırmalar

  3. Epidemiyolojik İncelemelerde Kullanılan Önemli Değişkenler

   1. Kişi Özellikleri

   2. Yer Özellikleri

   3. Zaman ÖzellikleriÜNİTE III: SALGINLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

 1. Salgınla İlgili Genel Bilgiler

 1. Salgınla İlgili Terimler

 2. Salgın Tipleri

 1. Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş

 2. Salgın Çıkmadan Önce Alınacak Tedbirler.

 1. Kişiye Yönelik Tedbirler

 2. Çevreye Yönelik Tedbirler

 1. Salgın Çıktıktan Sonra Alınacak Tedbirler

 1. Konağa Yönelik Tedbirler

 2. Bulaşma Yollarına Yönelik Tedbirler

 3. Kaynağa Yönelik TedbirlerÜNİTE IV: BİYOİSTATİSTİK

 1. Biyoistatistik ve İstatistikle İlgili Temel Kavramlar

  1. Biyoistatistiğin Amaçları

  2. Biyoistatistiğin Sağlık Alanında Kullanımı

   1. Sağlık Hizmetlerinin Planlamasında Biyoistatistiğin Kullanılması

   2. Toplumun Sağlık Düzeyinin Ölçülmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

   3. Yapılan Hizmetin Gösterilmesinde Biyoistatistiğin Kullanılması

   4. Bilimsel Çalışmalarda Biyoistatistiğin Kullanılması

   5. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

   6. Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Biyoistatistiğin Kullanılması

   7. Toplumsal Değişimlerin İncelenmesinde Biyoistatistiğin KullanımıÜNİTE V: BİYOİSTATİSTİKİ VERİ TOPLAMA VE SINIFLANDIRMA


 1. Örnekleme

  1. Evren ve örnek

  2. Örnek seçimi

  3. Örnekleme yöntemleri

   1. Olasılı olmayan Örnekleme Teknikleri

   2. Olasılı Örnekleme Teknikleri

 2. Veri Toplama Yöntemleri

  1. Verinin Özellikleri

   1. Verinin Özelliklerini Etkileyen Etmenler

  2. Veri Toplama Yöntemlerinin Sınıflandırılması

   1. Sistematik Veri Toplama Yöntemleri

    1. Kayıtlar

    2. Sayımlar

    3. Özel Bildirimler

   2. Özel Veri Toplama Yöntemleri

    1. Gözlem

    2. Anket

    3. Deneyler

    4. Taramalar

    5. Muayeneler

 3. Sağlık Hizmetlerinde Veri Toplama Sistemi

  1. Elektronik Ortamda Veri Bildirimi

  2. Veri Toplama Formları

   1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

   2. İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar

 4. Verilerin Ayrımı

 5. Verilerin Sınıflandırılması

  1. Sınıflandırma Kuralları

  2. Sınıflandırma Tekniği

  3. Her Sınıfa Düşen Frekans (Sıklık) DağılımıÜNİTE VI: VERİLERİ TABLO VE GRAFİKLE GÖSTERME

 1. Tablo Yapım Yöntemi

  1. Tabloların Ortak Özellikleri

  2. Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Kurallar

 2. Kullanılan Tablo Tipleri

  1. Marjinal Tablo

  2. Çapraz Tablo

 3. Grafik Yapım Yöntemi

  1. Çubuk (Bar) Grafik

  2. Çizgi Grafik

  3. Histogram

  4. Dağılım Poligonu

  5. Daire GrafikÜNİTE VII: MERKEZÎ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ (ORTALAMALAR)

 1. Aritmetik Ortalama ( Mean)

  1. Sınıflandırılmamış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

  2. Sınıflandırılmış Verilerde Aritmetik Ortalamanın Hesaplanması

  3. Aritmetik Ortalamanın Özellikleri

 2. Ortanca (Medyan)

  1. Sınıflandırılmamış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

  2. Sınıflandırılmış Verilerde Ortancanın Hesaplanması

  3. Ortancanın Özellikleri

 3. Tepe Değer (Mod)

  1. Sınıflandırılmamış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

  2. Sınıflandırılmış Verilerde Tepe Değerinin Hesaplanması

  3. Tepe Değerinin Özellikleri

 4. Aritmetik Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri İlişkileriÜNİTE VIII: DAĞILIM ÖLÇÜLERİ

 1. Dağılım (Yayılma) Ölçüleri

  1. Yayılma Genişliği

  2. Standart Sapma

   1. Sınıflandırılmamış Verilerde Standart Sapma

   2. Sınıflandırılmış Verilerde Standart Sapma

  3. Varyasyon Katsayısı (Değişim Katsayısı)

  4. Çeyrek Sapma

   1. Sınıflandırılmamış Verilerde Çeyrek Sapma

   2. Sınıflandırılmış Verilerde Çeyrek Sapma

  5. Standart HataÜNİTE IX: TOPLUMUN NÜFUS YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

 1. Nüfusun Büyüklüğünü ve Yapısını Etkileyen Faktörler

  1. Doğumlar

  2. Ölümler

  3. Göçler

 2. Nüfus Veri Kaynakları

  1. Nüfus Sayımları

  2. Nüfus Araştırmaları

  3. Nüfusa İlişkin Kayıtlar

 3. Nüfusun Değerlendirilmesi

 4. Nüfusla İlgili Hız ve Oranlar

 5. Nüfus Piramitleri

  1. Nüfus Piramidinin Çizimi

  2. Nüfus Piramitlerinin YorumlanmasıÜNİTE X:SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNEMLİ HIZ VE ORANLAR

 1. Hız ve Oran

  1. Oran, Orantı, Hız

 2. Doğumlarla (Fertilite) İlgili Hızlar

  1. Kaba Doğum Hızı

  2. Üreme hızı

  3. Genel Doğurganlık Hızı

  4. Yaşa Özel Doğurganlık Hızı

  5. Evli Kadınlara Özel Doğurganlık Hızı

 3. Ölümlerle (Mortalite) İlgili Hızlar

  1. Kaba Ölüm Hızı

  2. Yaşa Özel Ölüm Hızı

  3. Cinsiyete Özel Ölüm Hızı

  4. Ana Ölüm Hızı

  5. Bebek Ölüm Hızı

  6. Ölü Doğum Hızı

  7. Düşük Hızı

 4. Hastalıklarla (Morbidite) İlgili Hızlar

  1. İnsidans Hızı

  2. Prevalans Hızı

  3. Fatalite Hızı


ÜNİTE XI: BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR

1, Yurt İçi Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

2, Uluslararası Bildirimi Zorunlu HastalıklarAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconİSTANBUL DERSİ VE SINIF ÇALIŞMA KAĞITLARI/ GÖRSELLERİ

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconLİSESİ 2005-2006 ÖĞRETİM YILI SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconMeme Anatomi ve Fizyoloji Meme Kanseri Epidemiyoloji, Etyoloji, Risk Faktörleri

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBelgeleme
1. /10.SINIF/10.SINIF.pdf
2. /10.SINIF/ARA_SNF_YGS-2_PUAN.pdf

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBelgeleme
1. /pts/25050457_akitapcigi5.sinif.pdf
2. /pts/25050458_akitapcigi6.sinif.pdf

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconŞubede Sınava Girecek Olan Sınıf Sınıf Öğrenci Sayısı

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBelgeleme
1. /10.sinif_NihaМ_07.09..2011/2_saat_10.Sinif_07.09.2011/1-Program GiriЯ 07.09.2011.pdf

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconOkuduğu sınıf (Kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu)

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBelgeleme
1. /MERKEZ ШLАE ZЪMRE/1.sНnНflar zБmresi.docx
2. /MERKEZ...

X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ iconBakanlığımız Denetmenleri tarafından ilçenizde bulunan ilköğretim okulları sınıf ile 12. sınıf öğrencilerinden 20 Nisan 2012 Cuma günü özürlü ve özürsüz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents