HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ icon

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ

Reklamlari:Indir 57.76 Kb.
TitleHEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size57.76 Kb.
TypeProgrami
Source
1. /hemsire_dbf/ANATOMШ-FШZYOLOJШ -9 SINIF.doc
2. /hemsire_dbf/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI-11 SINIF.doc
3. /hemsire_dbf/BШYOKШMYA-10 SINIF.doc
4. /hemsire_dbf/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
5. /hemsire_dbf/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
6. /hemsire_dbf/EPШDEMШYOLOJШ VE BШOШSTATШSTШK-11 SINIF.doc
7. /hemsire_dbf/FARMAKOLOJШ-10 SINIF.doc
8. /hemsire_dbf/GENEL BESLENME-10 SINIF.doc
9. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
10. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIM BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
11. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/COCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
12. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.docx
13. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/KADIN SAжLIжI VE HASTALIKLARI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
14. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/RUH SAжLIжI VEPSШKШYATRШ BECERШ EжШTШM-12 SINIF.doc
15. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/TOPLUM SAжLIжI BECERШ EжШTШM-YAZ UYGULAMASI.docx
16. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
17. /hemsire_dbf/KADIN SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
18. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-10 SINIF.docx
19. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-11 SINIF.docx
20. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-9 SINIF.docx
21. /hemsire_dbf/MШKROBШYOLOJШ VE BAжIЮIKLAMA-10 SINIF.doc
22. /hemsire_dbf/RUH SAжLIжI VE PSШKШYATRШ-12 SINIF.doc
23. /hemsire_dbf/SAжLIK EжШTШMШ-11 VE 12 SINIF.doc
24. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE YЩNETШM-12 SINIF.doc
25. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM-10 SINIF.doc
26. /hemsire_dbf/TIBBШ ETШK VE MESLEK TARШHШ-9 SINIF.doc
27. /hemsire_dbf/TOPLUM SAжLIжI-12 SINIF.doc
28. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-11 SINIF.doc
29. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-12 SINIF.docx
30. /hemsire_dbf/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM-12 SINIF.doc
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
XI. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
XII. SINIF RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XI VE XII. SINIF SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ
GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak. AMAÇLAR
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ


HEMŞİRELİK ALANI

X. SINIF

CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMIGENEL AMAÇ:


Cerrahinin temel ilkeleri ve sistemlerin cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların bakımıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.


AMAÇLAR:

 1. Cerrahi tiplerini ve hasta üzerindeki etkilerini bilmek.

 2. Travmaya karşı bedenin gösterdiği koruyucu tepkiyi kavramak.

 3. Hastanın ameliyat öncesi hazırlığı ve eğitimini yapmak.

 4. Anestezi çeşitlerini ve komplikasyonlarını bilmek.

 5. Ameliyathane hemşireliği hizmetlerini kavramak.

 6. Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı uygulamak.

 7. Tümörleri bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 8. Kardio-vasküler sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 9. Solunum sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 10. Sindirim sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 11. Endokrin sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 12. Sinir sisteminin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 13. Ürogenital sistemin cerrahi hastalıklarını bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 14. Meme cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 15. Yanık ve reconstructıve cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 16. Göz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 17. Kulak, burun, boğaz hastalıkları cerrahisini bilmek ve hemşirelik bakımı uygulamak.

 18. Ortopedik cerrahi hastalıkları ve bakımını kavramak.

 19. Mikro cerrahide hemşirelik bakımını uygulamak.

 20. Doku ve organ transplantasyonlarında hemşirelik bakımını uygulamak.


AÇIKLAMALAR:

 1. Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

 2. Her dersin başında “Dersin Amaçları “ açıklanmalıdır.

 3. Ders işlenirken katılımcı eğitim yöntemleri uygulanarak öğrencilerin derse katılımlarının artırılması sağlanmalıdır.

 4. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

 5. Meslek deontolojisi prensipleri içinde canlı modelle çalışmaya önem verilmelidir.

 6. Konular işlenirken imkanlar ölçüsünde somut örneklerden faydalanılmalıdır.

 7. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

 8. Her dersin derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası) kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

 9. Her dersin sonunda konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgileri ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

 10. Aynı dersi veren öğretmenle işbirliği yapılmalıdır.

 11. Bu dersin uygulamasını yaptıran öğretmenle işbirliği yapılarak teorik eğitimle uygulamalı eğitimin paralelliği sağlanmalıdır.

 12. Günün şartlarına göre; ders ile ilgili yenilikler takip edilerek öğrencilere aktarılmalıdır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı dersi için;

 • Çoktan seçmeli testler

 • Doğru-yanlış soruları

 • Eşleştirme soruları

 • Tamamlama (boşluk doldurma) soruları

 • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

 • Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


ÜNİTELER


ÜNİTE I. CERRAHİ

 1. Cerrahinin Tarihçesi

 2. Cerrahi Gerektiren Durumlar

 3. Cerrahinin Sınıflandırılması

 4. Cerrahinin Hasta Üzerine Etkisi

 5. Cerrahi Hemşireliğinde Temel Teorik Kavramlar

  1. Homeostazis

  2. Anksiyete

  3. Ağrı

 1. Cerrahi Aseptik Teknikler

ÜNİTE II.TRAVMAYA KARŞI BEDENİN KORUYUCU TEPKİSİ

 1. İnflamasyon

 2. Yaralar ve Yara Tipleri

 3. İnsizyon ve İnsizyon Tipleri

 4. Özel Cerrahi Enfeksiyonlar

  1. Cerrahi Enfeksiyonlarda Genel Belirtiler

  2. Cerrahi Enfeksiyonlarda Lokal Belirtiler

 5. Yara İyileşmesi

 6. İyileşmeyi Etkileyen Faktörler

 7. Cerrahi Yara Komplikasyonları

 8. Yarada Hemşirelik Bakımı

 9. Pansuman Tekniği ve Dikkat Edilecek Hususlar


ÜNİTE III. PREOPERATİF, İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF DÖNEMDE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Anestezi

  1. Lokal Anestezi

  2. Genel Anestezi

 2. Ameliyat Öncesi Genel Hazırlık

 3. Ameliyatta Hemşirelik Bakımı

 4. Ameliyathane Hemşireliği

  1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fiziki Yapısı

  2. Ameliyathanede Acil Durumlar ve Emniyet Tedbirleri

  3. Ameliyat Odasının Hazırlığı

  4. Dikiş Materyalleri, Cerrahi Aletler, Bohça Yapma Ve Açma Teknikleri

  5. Cerrahi Yıkanma (Fırçalanma)

  6. Giyinme

  7. Ameliyat Pozisyonları

  8. Cerrahi Boyama Tekniği

  9. Scrap ve Sirkule Hemşirenin Görevleri, Özellikleri

 5. Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı

  1. Ameliyat Sonrası Görülen Komplikasyonlar

   1. Erken Dönemde Görülen Komplikasyonlar

   2. Geç Dönemde Görülen Komplikasyonlar


ÜNİTE IV. TÜMÖRLER

 1. Tümör Çeşitleri

  1. Selim (Benign) Tümörler

  2. Habis (Malign) Tümörler

 2. Tümörlerde Yayılma Yolları

 3. Malign Tümörlerin Evreleri

 4. Tümörlerde Genel Belirti ve Bulgular

 5. Tümörlerde Tedavi ve Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE V. KARDİO-VASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 1. Kalp Cerrahisinde Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları
 2. Kalbin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

  1. Konjenital Kalp Hastalıkları

  2. Edinsel Kalp Hastalıkları

 3. Kalbe İlişkin Cerrahi Girişimler

 4. Kapak Hastalıklarında Uygulanan Cerrahi Girişimler

 5. Vasküler Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  1. Arterlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları

  2. Venlerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları

  3. Lenflerin Cerrahi Girişim Gerektiren Hastalıkları

ÜNİTE VI. SOLUNUM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Solunum Sistemi ile İlgili Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları Tedavi ve Bakımı

  1. Bronşektazi

  2. Plevral Effüzyon

  3. Akciğer Apsesi

  4. Pulmoner Emboli

  5. Solunum Sistemi Tümörleri

  6. Göğüs Travmaları

  7. Pnömotoraks

  8. Hemotoraks

  9. Hidrotoraks

  10. Şilotoraks

 1. Göğüs Tüpü Takılı Hastalarda Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE VII. SİNDİRİM SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Sindirim Sisteminin Cerrahisinde kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Özefagusun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 3. Mide ve Duodenumun Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 4. İnce Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 5. Kalın Barsağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 6. Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 7. Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 8. Pankreasın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 9. Sindirim Sistemi Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı

 10. Akut Batın tablosu ve Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE VIII. ENDOKRİN SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Endokrin Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

  1. Tiroid Bezi Hastalıkları

  2. Paratiroid Bezi Hastalıkları

  3. Adrenal Bezlerin Hastalıkları

  4. Endokrin Sistemin Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE IX. SİNİR SİSTEMİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Sinir Sisteminin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

  1. Sinir Sisteminin Tümörleri

  2. Damarsal Hastalıklar

   1. Anevrizmalar

   2. Damarsal Darlıklar ve Tıkanmalar

  3. Kafa Travmaları

  4. Beyin Kanamaları

  5. Spinal Yaralanmalar

  6. Disk Hernileri

  7. Beyin Apseleri

 3. Kafa İçi Basınç Artış Sendromu (KİBAS) ve Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE X. ÜROGENİTAL SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında kullanılan tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Üriner Sistemin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

  1. Konjenital Anomaliler

  2. Diversiyonlar

  3. Üriner Sistem Taşları

  4. Üriner Sistem Tümörleri

  5. Obstrüksiyon ve Staz

  6. Böbrek Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı

 3. Erkek Genital Sistem Hastalıkları ve hemşirelik bakımı

  1. Prostat Hypertrofisi

  2. Prostat Tümörleri

 4. Sünnet ve Sünnet Tekniği

  1. Sünnette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  2. Sünnette Hemşirelik Bakımı

  3. Sünnet Komplikasyonları

 5. Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif BakımÜNİTE XI. MEME CERAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Meme Hastalıklarında Tanı İşlemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları


 2. Memenin Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

  1. Fibrokistik Meme

  2. Fibroadenom

  3. Enfeksiyonlar

 3. Meme Cerrahisinde Preoperatif ve Postoperatif Bakım

 4. Meme Kanseri ve KorunmaÜNİTE XII. YANIK VE RECONSTRUCTIVE CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI


 1. Yanık ve Nedenleri

 2. Yanık Derecelendirilmesi ve Değerlendirilmesi

 3. Yanık Komplikasyonları

 4. Yanık Tedavisi

 5. Yanıkta Hemşirelik Bakımı

 6. Reconstructıve Cerrahi ve Kullanım Alanları


ÜNİTE XIII- GÖZ HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI


 1. Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Gözün Cerrahi Hastalıklarında Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

 3. Göz Kapak Hastalıkları

 4. Gözyaşı Sistem Hastalıkları

 5. Konjoktiva Hastalıkları

 6. Kornea Hastalıkları

 7. Vasküler Tabaka Hastalıkları

 8. Retina Hastalıkları

 9. Lens Hastalıkları

 10. Optik Sinir Hastalıkları

 11. Şaşılık

 12. Kırma kusurları

 13. Tümörler

ÜNİTE XIV- KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARINDA CERRAHİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

 1. Kulak, Burun, Boğaz ve Sinüs Hastalıklarında tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Kulağın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

  1. Dış kulak Hastalıkları

  2. Orta kulak Hastalıkları

  3. İç Kulak Hastalıkları

 3. Burun ve Sinüs Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

  1. Burun Travmaları

  2. Burun Kanaması

  3. Sinüzit

  4. Burun Tümörleri

 4. Boğazın Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

  1. Tonsillit

  2. Tümörler

ÜNİTE XV- KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI


 1. Kas İskelet Sistemi Cerrahisinde Kullanılan Tanı Yöntemleri ve Hemşirenin Sorumlulukları

 2. Kas İskelet Sistemi Cerrahi Gerektiren Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı

  1. Enfeksiyonlar

  2. Kemik Tümörü

  3. Kırıklar

  4. Aseptik Nekrozlar

  5. Yumuşak Doku Yaralanması

 3. Kas İskelet Sistemi Tedavileri

  1. Alçı

  2. Traksiyonlar

  3. Amputasyonlar

  4. Replantasyon

  5. Protezler


ÜNİTE XVI- MİKROCERRAHİDE HASTA BAKIMI

 1. Mikrocerrahi

  1. Mikrocerrahinin Temel Prensipleri

  2. Mikrocerrahide Kullanılan Araç ve Gereçler

  3. Anastomoz ve Anastomoz Başarısını Etkileyen Faktörler

  4. Sinir Yaralanmaları ve Sinir Onarımı

 1. Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

  1. Yaralının ve Kopan Uzvun Replantasyon Merkezine Gönderilmesi

  2. Replantasyon Endikasyonları

  3. Replantasyon Komplikasyonları


ÜNİTE XVII- DOKU VE ORGAN TRANSPLANTASYONLARI

 1. Doku ve Organ Transplantasyonları

 2. Transplantasyon Uygulanacak Hastanın Seçimi

 3. Donör Seçimi

 4. Alıcı ve Verici Uygunluğu

 5. Doku ve Organ Transplantasyonunun Endikasyonları

 6. Doku ve Organ Transplantasyonunun Kontrendikasyonları

 7. Doku ve Organ Transplantasyonunda Görülebilecek Komplikasyonlar

 8. Doku ve Organ Transplantasyonunda Hemşirelik Bakım
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconPREOPERATİF ve POSTOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMI PREOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconTROMBOSİTOPENİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconEKSTRAVAZASYON VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconBelgeleme
1. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2-DERS...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconHEMATOLOJİ HASTASININ HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconSTEROİD KULLANIMI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconİSTANBUL DERSİ VE SINIF ÇALIŞMA KAĞITLARI/ GÖRSELLERİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconLİSESİ 2005-2006 ÖĞRETİM YILI SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconYUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ (YUMURTALIK KİSTİ, ENDOMETRİOZ, YUMURTALIK İYİ HUYLU KİTLELERİ)

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 12. SINIFLAR İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents