HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ icon

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ

Reklamlari:Indir 31.11 Kb.
TitleHEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size31.11 Kb.
TypeProgrami
Source
1. /hemsire_dbf/ANATOMШ-FШZYOLOJШ -9 SINIF.doc
2. /hemsire_dbf/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI-11 SINIF.doc
3. /hemsire_dbf/BШYOKШMYA-10 SINIF.doc
4. /hemsire_dbf/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
5. /hemsire_dbf/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
6. /hemsire_dbf/EPШDEMШYOLOJШ VE BШOШSTATШSTШK-11 SINIF.doc
7. /hemsire_dbf/FARMAKOLOJШ-10 SINIF.doc
8. /hemsire_dbf/GENEL BESLENME-10 SINIF.doc
9. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
10. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIM BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
11. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/COCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
12. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.docx
13. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/KADIN SAжLIжI VE HASTALIKLARI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
14. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/RUH SAжLIжI VEPSШKШYATRШ BECERШ EжШTШM-12 SINIF.doc
15. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/TOPLUM SAжLIжI BECERШ EжШTШM-YAZ UYGULAMASI.docx
16. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
17. /hemsire_dbf/KADIN SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
18. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-10 SINIF.docx
19. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-11 SINIF.docx
20. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-9 SINIF.docx
21. /hemsire_dbf/MШKROBШYOLOJШ VE BAжIЮIKLAMA-10 SINIF.doc
22. /hemsire_dbf/RUH SAжLIжI VE PSШKШYATRШ-12 SINIF.doc
23. /hemsire_dbf/SAжLIK EжШTШMШ-11 VE 12 SINIF.doc
24. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE YЩNETШM-12 SINIF.doc
25. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM-10 SINIF.doc
26. /hemsire_dbf/TIBBШ ETШK VE MESLEK TARШHШ-9 SINIF.doc
27. /hemsire_dbf/TOPLUM SAжLIжI-12 SINIF.doc
28. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-11 SINIF.doc
29. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-12 SINIF.docx
30. /hemsire_dbf/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM-12 SINIF.doc
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
XI. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
XII. SINIF RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XI VE XII. SINIF SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ
GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak. AMAÇLAR
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ

HEMŞİRELİK ALANI


X. SINIF

BİYOKİMYA DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ

Teşhis ve tedaviye yardımcı olmak amacı ile yapılan biyokimyasal ve diğer tetkiklerin yapılış amaçları ve klinik önemi hakkında bilgi sahibi olmak.


AMAÇLAR

 1. Biyokimya bilim dalı ve biyolojik materyaller hakkında bilgi sahibi olmak.

 2. Biyolojik materyallerin alınması ve laboratuvara gönderilmesinde gerekli uygulamaları yapmak.

 3. İdrarda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

 4. Kanda yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.

 5. Diğer biyolojik materyallerde yapılan analizler ve analizlerin klinik önemini kavramak.AÇIKLAMALAR:


 1. Bu ders diğer ilgili derslerle bağlantı kurularak işlenmelidir.

 2. Her dersin başında ''Dersin Amaçları' açıklanmalıdır.

 3. Mesleki eğitimin öğretiminde öğretimi merkeze alan yöntemler, bireysel öğretimi esas alan yöntemler, katılımcı yöntemler, öğrenci ile öğretmen etkileşimini esas alan yöntemler kullanılmalıdır.

 4. Anlatım, sesli okuma, yazma, zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, uygulama, örnek olay incelemesi, vaka tartışması, proje, ödev çalışması, gibi çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin derse katılımlarının bilgi ve beceri kazanımlarının artırılması sağlanmalıdır.
 1. Açık uçlu anlamlı ve derinliği olan sorularla öğrencilerin düşünmeleri, sorgulama ve soru sorma becerileri geliştirilmelidir.

 2. Öğretme-öğrenme sürecinin gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

 3. Grupla çalışma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

 4. Öğrenme, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaştırılmalıdır.

 5. Öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmaları için, devamlı farklı ve alternatif görüşler sunulmalıdır.

 6. Öğrenme-öğretme süreci bütüncül olarak tasarlanmalıdır.

 7. Ders işlenirken konunun özelliğine göre seçilen görsel, işitsel vb. eğitim araç gereçlerinin kullanılmasına önem verilmelidir.

 8. Ders işlenirken teorik bilgilerle uygulamalı eğitim arasında bağlantı kurulmalıdır.

 9. Ders işlenirken geçmiş konular tekrar edilmelidir.

 10. Ders işlenirken laboratuvar analizlerine ilişkin vaka ve somut örneklere yer verilmelidir.

 11. Her dersin sonunda, derste edinilen bilgi ve becerilerin pratikte (mezuniyet sonrası)

kullanılabilirliği ile bağlantı kurulmalıdır.

 1. Her dersin sonunda, konunun değerlendirilmesi yapılarak eski bilgiler ile pekiştirici açıklamalar yapılmalıdır.

 2. Aynı dersi veren öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.

 3. Diğer ders öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

 4. Biyokimya dersiyle ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikler takip edilerek, öğrencilere aktarılmalıdır.

 5. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine uygun olarak ölçme değerlendirme teknikleri uygulanarak ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Biyokimya dersi için;

 • Çoktan seçmeli testler

 • Doğru-yanlış soruları

 • Eşleştirme soruları

 • Tamamlama (boşluk doldurma) soruları

 • Kısa cevaplı yazılı yoklamalar

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar

 • Soru-cevap

Şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


ÜNİTELER

ÜNİTE I: BİYOKİMYAYA GİRİŞ

 1. Biyokimya İle İlgili Temel Kavramlar

 2. Klinik Biyokimya ve Önemi

 3. Biyolojik Materyaller

 4. Biyolojik Materyallerin Laboratuvara Gönderilmesi

 5. Biyolojik Materyallerin Saklanması

 6. Biyolojik Materyallerin Analize Hazırlanması

 7. Biyokimyasal Analizler

 8. Biyolojik Materyal Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesinde Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

  1. Hemşirenin Kişisel Güvenlik Önlemlerini Alması

  2. Materyalin korunması

  3. Çevrenin korunması


ÜNİTE II: İDRARDA YAPILAN ANALİZLER VE KLİNİK ÖNEMİ

 1. İdrarın Klinik Önemi

 2. İdrar Numunesinin Toplanması

 3. İdrar Analizleri

  1. Fiziksel Analiz

  2. Kimyasal Analiz

3.2.1. İdrarda Kimyasal Analizi Yapılan Parametreler ve Klinik Önemi

  1. Mikroskobik Analiz


ÜNİTE III: KANDA YAPILAN ANALİZLER

 1. Kan ve kanın Klinik Önemi

 2. Kanda Yapılan Analizler

  1. Kanın Alınması ve Saklanması

  2. Antikoagülan Maddeler

  3. Kan ve Kan Ürünleri

 3. Kanda Yapılan Biyokimyasal Analizler

  1. Kanda Glikoz Analizi ve Klinik Önemi

  2. Kanda Protein Analizi ve Klinik Önemi

  3. Arka Azot Maddeleri (NPN) Analizi ve Klinik Önemi

  4. Böbrek Fonksiyon Testleri ve Klinik Önemi

  5. Kanda Bilirubin Analizleri ve Klinik Önemi

  6. Kanda Lipit Analizleri ve Klinik Önemi

  7. Kanda Enzim Analizleri ve Klinik Önemi

  8. Kanda Elektrolitlerin Analizi ve Klinik Önemi

  9. Kan Gazları ve Ph’nın Önemi

  10. Kanda Hormon Tetkikleri ve Klinik Önemi

  11. Kanda Tümör Markırları Analizi ve Klinik Önemi

 4. Kanda Yapılan Hematolojik Analizler

  1. Kan Hücreleri Sayımı (HEMOGRAM=CBC) ve Klinik Önemi

   1. Eritrosit Sayımı

   2. Hemoglobin

   3. Hemotokrit

   4. Eritrosit İndeksleri

   5. Lökosit Sayımı

   6. Trombosit Sayımı

  2. Kan Grupları Tayini ve Klinik Önemi

  3. Rh Tayini ve Klinik Önemi

  4. Sedimantasyon Hızı Ölçümü ve Klinik Önemi

  5. Kanama, Pıhtılaşma Zamanı Ölçümleri ve Klinik Önemi

  6. Protrombin Zamanı Ölçümü ve Klinik Önemi

  7. Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT) ve Klinik Önemi


ÜNİTE IV: DİĞER BİYOLOJİK MATERYALLERİN ANALİZİ

 1. Beyin Omurilik Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

 2. Transuda ve Eksuda Sıvıların Analiz ve Klinik Önemi

  1. Perikard Sıvıları Analizi

  2. Plevra Sıvıları Analizi

  3. Periton Sıvıları Analizi

 3. Mide Suyu Analizleri ve Klinik Önemi

 4. Duodenum Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

 5. Eklem Sıvısı Analizleri ve Klinik Önemi

 6. Balgam Analizleri ve Klinik Önemi

 7. Kusmuk Analizleri ve Klinik Önemi

 8. İltihap Örnekleri Analizleri ve Klinik Önemi

 9. Ürogenital Sıvı Analizleri ve Klinik Önemi

 10. Gaita Analizleri ve Klinik Önemi

  1. Fiziksel Analiz

  2. Kimyasal Analiz

  3. Mikroskobik AnalizAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconBelgeleme
1. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2-DERS...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconİSTANBUL DERSİ VE SINIF ÇALIŞMA KAĞITLARI/ GÖRSELLERİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconHastanemiz laboratuvarı 7 gün 24 saat boyunca çalışmaktadır. Loboratuvarımızda 1 Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ile 7 laboratuvar teknisyeni görev

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconBelgeleme
1. /biyokimya/STANDART FORM.PDF
2. /biyokimya/SЩZLEЮME...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconLİSESİ 2005-2006 ÖĞRETİM YILI SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 12. SINIFLAR İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconSözkonusu parsel üzerinde 7 x 16 = 112 büyüklüğünde temel atıldığı ve 3,50 x 5,50 = 19 büyüklüğünde bekçi kulubesi olduğu, toplam olarak 112 + 19 = 131 büyüklüğünde inşaat alanı mevcuttur. Yapı III. Sınıf B Grubu yapılara girdiğinden

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconİl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Gençlik Spor Kulübünün Futbol faaliyet alanı için 500 YTL, Boks faaliyet alanı için 000 YTL, Hentbol faaliyet alanı için 1400

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconBelgeleme
1. /10.SINIF/10.SINIF.pdf
2. /10.SINIF/ARA_SNF_YGS-2_PUAN.pdf

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconBelgeleme
1. /pts/25050457_akitapcigi5.sinif.pdf
2. /pts/25050458_akitapcigi6.sinif.pdf

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ iconPREOPERATİF ve POSTOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMI PREOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents