HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ icon

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ

Reklamlari:Indir 33.84 Kb.
TitleHEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
Date conversion11.05.2013
Size33.84 Kb.
TypeProgrami
Source
1. /hemsire_dbf/ANATOMШ-FШZYOLOJШ -9 SINIF.doc
2. /hemsire_dbf/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI-11 SINIF.doc
3. /hemsire_dbf/BШYOKШMYA-10 SINIF.doc
4. /hemsire_dbf/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
5. /hemsire_dbf/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
6. /hemsire_dbf/EPШDEMШYOLOJШ VE BШOШSTATШSTШK-11 SINIF.doc
7. /hemsire_dbf/FARMAKOLOJШ-10 SINIF.doc
8. /hemsire_dbf/GENEL BESLENME-10 SINIF.doc
9. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/BULAЮICI HASTALIKLAR VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
10. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/CERRAHШ HASTALIKLARI VE BAKIM BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
11. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/COCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
12. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/DAHШLШYE HASTALIKLARI VE BAKIMI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.docx
13. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/KADIN SAжLIжI VE HASTALIKLARI BECERШ EжШTШMШ-11 SINIF.doc
14. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/RUH SAжLIжI VEPSШKШYATRШ BECERШ EжШTШM-12 SINIF.doc
15. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/TOPLUM SAжLIжI BECERШ EжШTШM-YAZ UYGULAMASI.docx
16. /hemsire_dbf/HEMЮШRELШK BECERШ EжШTШMШ DERSLERШ/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM BECERШ EжШTШMШ-12 SINIF.doc
17. /hemsire_dbf/KADIN SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-10 SINIF.doc
18. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-10 SINIF.docx
19. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-11 SINIF.docx
20. /hemsire_dbf/MESLEK ESASLARI VE TEKNШжШ-9 SINIF.docx
21. /hemsire_dbf/MШKROBШYOLOJШ VE BAжIЮIKLAMA-10 SINIF.doc
22. /hemsire_dbf/RUH SAжLIжI VE PSШKШYATRШ-12 SINIF.doc
23. /hemsire_dbf/SAжLIK EжШTШMШ-11 VE 12 SINIF.doc
24. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE YЩNETШM-12 SINIF.doc
25. /hemsire_dbf/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM-10 SINIF.doc
26. /hemsire_dbf/TIBBШ ETШK VE MESLEK TARШHШ-9 SINIF.doc
27. /hemsire_dbf/TOPLUM SAжLIжI-12 SINIF.doc
28. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-11 SINIF.doc
29. /hemsire_dbf/АOCUK SAжLIжI HASTALIKLARI VE BAKIMI-12 SINIF.docx
30. /hemsire_dbf/ШLK YARDIM VE ACШL BAKIM-12 SINIF.doc
ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ
XI. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF BİYOKİMYA DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
DÂHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
X VE XI SINIF EPİDEMİYOLOJİ ve BİYOİSTATİSTİK DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF FARMAKOLOJİ DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI GİRİŞ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA DERSİ
XII. SINIF RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XI VE XII. SINIF SAĞLIK EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
ÖĞRETİM PROGRAMI
XII. SINIF TOPLUM SAĞLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ
GENEL AMAÇ: Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bakım ilkelerini bilmek ve uygulama becerisi kazanmak. AMAÇLAR
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ
HEMŞİRELİK ALANI XII. SINIF İLK YARDIM VE ACİL BAKIM DERSİ


HEMŞİRELİK ALANI

X. SINIF

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ

ÖĞRETİM PROGRAMI


GENEL AMAÇ:


Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.


AMAÇLAR:

 1. Yara ve yara bakımını bilmek ve uygulamak.

 2. Basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisinde hemşirelik bakımını uygulamak.

 3. Pansuman ve çeşitlerini bilmek, tekniğine göre uygulamak.

 4. Sargı ve uygulama yöntemlerini bilmek.

 5. İlaç uygulama yollarını bilmek.

 6. İlaçları tekniğine uygun olarak yapmak.

 7. Kan ve kan ürünlerini tanımak ve tekniğine uygun olarak transfüsyonu sağlamak.

 8. Oksijen tedavisi uygulama yöntemlerini bilmek ve uygulamak.

 9. Mesane kateterizasyonunu bilmek ve tekniğine göre uygulamak.

 10. Lavaj ve gavajları bilmek ve tekniğine göre uygulamak.ÜNİTELER:


ÜNITE I: YARA VE YARA BAKIMI

 1. Yara ve fizyopatolojisi

  1. Yara Çeşitleri

  2. Yaranın İyileşme Evreleri

  3. Yara Bakımı ve Önemi

  4. Yara Bakımında Temel İlkeler

  5. Yara İyileşmesini Geciktiren Etkenler

  6. Yara Bakımında Kullanılan Malzemeler ve Hazırlığı

  7. Yara Bakımı Sonrası Atıkların Dekontaminasyonu ve Önemi

 2. Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri )

  1. Basınç Yaralarının Nedenleri

  2. Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri

  3. Basınç Bölgeleri

  4. Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri

  5. Basınç Yaralarının Önlenmesi

  6. Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

  7. Basınç Yaralarının Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı

 3. Yara Tedavisi ve Kapatma Yöntemleri

  1. Negatif Basınç Tedavisi ( Vaccum –Assisted Closure VAC)

  2. Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri

  3. Yara Kapatmada Geçici Örtüler

  4. Yara İyileşmesinde Destek Sağlayan Yöntemler


ÜNİTE II: PANSUMANLAR

 1. Pansuman ve Pansuman Yapmanın Amaçları

 2. Pansuman Çeşitleri

 3. Pansumanda Kullanılan Araç ve Gereçler

 4. Pansumanda Kullanılan Dezenfektan ve Antiseptikler

 5. Pansuman Yapmada Genel Kurallar

 6. Pansuman Yapma Tekniği

 7. Kirli Pansuman Malzemelerinin İmhası


UNITE III: SARGILAR VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

 1. Sargı ve Amaçları

 2. Sargı Çeşitleri

  1. Şekillerine Göre Sargılar ve Tekniği

  2. Hazırlanışlarına Göre Sargılar ve Tekniği


ÜNİTE IV: İLAÇ UYGULAMALARI

  1. İlaçlar Hakkında Genel Bilgi

  1. İlaç ve Etkileri

  2. İlaç İstemleri

  3. İlaç Hazırlamada Hemşirenin Sorumlulukları

  4. İlaçlarda Ölçü Birimleri ve İlaç Dozlarının Hesaplanması

  5. İlaçları Hazırlama ve Güvenlik

  6. İlaç Kartı

  7. İlaçların Saklanması

  8. Akıllı İlaç Kullanımı

  1. İlaç Uygulama Yolları

  1. Oral Yolla İlaç Uygulama Tekniği

  2. İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

  3. Rektum ve Vajinaya İlaç Uygulama Tekniği

  4. Deri Yoluyla İlaç Uygulama Tekniği

  5. Kulağa İlaç Uygulama Tekniği

  6. Buruna İlaç Uygulama Tekniği

  7. Göze İlaç Uygulama Tekniği

  8. Parenteral Yolla İlaç Uygulama

   1. Parenteral Yol İle İlaç Uygulamada Kullanılan Malzemeler

   2. Ampul ve Flakon Biçimindeki İlaçların Hazırlanması

   3. Parenteral Uygulamalarında Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Parenteral Yolla İlaç Uygulama Teknikleri

  1. Deri İçi ( İntradermal) Enjeksiyon Tekniği

  2. Cilt Altı ( Subkutan ) Enjeksiyon Tekniği

  3. Kas İçi ( İntramüsküler) Enjeksiyon Tekniği

  4. Damar İçi ( İntravenöz) Enjeksiyon ve İlaç UygulamaTekniği

  5. Kan Alma

   1. Venöz Kan Alma Tekniği

   2. Arteriyel Kan Alma

   3. Kapiller Kan Alma Tekniği

  6. İntravenöz ( IV) Sıvı Uygulaması

   1. İntravenöz Sıvı Tedavisinin Amacı ve Uygulandığı Durumlar

   2. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Solüsyon Tipleri

   3. İntravenöz Sıvı Tedavisi Uygulama Tekniği

   4. İntravenöz Sıvı Akış Hızının Hesaplanması ve Sıvı Takibi

    1. İnfüzyon Hızını Etkileyen Faktörler

    2. İnfüzyon Solüsyonun ve Setinin Değiştirilmesi

   5. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Görülebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı

  7. Kateter ve Kanülü olan hastada hemşirelik bakımı

  1. Bebek ve Çocuklarda Parenteral İlaç Uygulama Farklılıkları

  2. Yanlış İlaç Uygulamada Alınacak Güvenlik Önlemleri ve Kazaların Rapor Edilmesi

  3. Total Parenteral Beslenme ( Hiper Elimantasyon) ve Yöntemleri

6.1. Total Parenteral Beslenme Endikasyonları

6.2. Total Parenteral Beslenme Kateterinin Uygulanması

6.3. Total Parenteral Beslenme Solüsyonu ve Komplikayonları

6.4. Total Parenteral Beslenmede Hemşirelik Bakımı


ÜNİTE V: KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU

 1. Tam Kan ve Kan Ürünleri

 2. Kanın Temin Edildiği Yerler

 3. Donör ve Donörün Özellikleri

  1. Donör Seçimi

  2. Kan Bağışında Bulunmayacak Kişiler

 4. Transfüzyonda Kan Grubu ve ‘’Cross Match ‘’ Testi Uygulaması

 5. Kanın Saklanması

 6. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

  1. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Amacı

  2. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonun Endikasyonları

  3. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Tekniği

  4. Gelişebilecek Komplikasyonlar ve Hemşirelik Girişimleri

  5. Tam Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar

  6. Kan Transfüzyonunda Tutulması Gereken Kayıtlar

  7. Kullanılan Araç ve Gereçlerin Temizliği ve İmhası


ÜNİTE VI: OKSİJEN ( O2 ) TEDAVİSİ

 1. Oksijen Tedavisi ve Amacı

 2. Oksijen Tedavisinin Endikasyonları

 3. Oksijen Tedavisinde Dikkat Edilecek Noktalar

 4. Oksijen Kaynağı ve Ekipmanları

 5. Oksijen Uygulama Yöntemleri

 6. Uzun Süreli Oksijen Tedavisi

 7. Hiberbarik Oksijen Tedavisi

 8. Oksijen Uygulama Tekniği

 9. Oksijen Tedavisinin Komplikasyonları

 10. Respiratör ( Mekanik Ventilasyon)


ÜNİTE VII: MESANE KATETERİZASYONU

  1. Mesane Kateterizasyonu ve Uygulama Amaçları

  2. Mesane Kateterizasyonunda Kullanılan Araç ve Gereçler

  3. Mesane Kateterizasyonu Çeşitleri

  1. Geçici Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

  2. Kalıcı Mesane Kateterizasyonu Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

  3. Suprapubik Kateterizasyon, Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

  4. Kondom Katater, Uygulama Tekniği ve Hemşirelik Bakımı

  1. Mesane Kateterizasyonu Komplikasyonları


ÜNİTE VIII: LAVAJ VE GAVAJ UYGULAMALARI

 1. Nazogastrik Tüp Uygulaması

  1. Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları

  2. Sonda Çeşitleri

  3. Nazogastrik Tüp Kontrendikasyonları

  4. Nazogastrik Tüp Uygulama Tekniği

  5. Nazogastrik Sondanın Çıkarılması

  6. Nazogastrik Sonda Komplikasyonları

 2. Mide Lavajı

  1. Mide Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Mide Lavajı Uygulama Tekniği

 3. Mesane Lavajı

  1. Mesane Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Mesane Lavajı Uygulama Tekniği

 4. Kulak Lavajı

  1. Kulak Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Kulak Lavajı Uygulama Tekniği

 5. Burun Lavajı

  1. Burun Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Burun Lavajı Uygulama Tekniği

 6. Ağız ve Boğaz Lavajı

  1. Ağız ve Boğaz Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Ağız ve Boğaz Lavajı Uygulama Tekniği

 7. Göz Lavajı

  1. Göz Lavajının Yapıldığı Durumlar

  2. Göz Lavajı Uygulama Tekniği

 8. Enteral Beslenme (Gavaj)

  1. Enteral Beslenmenin Uygulandığı Durumlar

  2. Enteral Beslenme Tekniği

  3. Enteral Beslenmenin Komplikasyonları

 9. Oral Yolla Enteral Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

 10. Gastrostomi Yoluyla Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

 11. Jejunostomi Yolu İle Beslenme ve Hemşirelik Bakımı

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /2-DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /2-DERS...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconŞEBİNKARAHİSAR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 12. SINIFLAR İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ VE SINIF ÇALIŞMA KAĞITLARI/ GÖRSELLERİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /KazanНmlar/Anadolu Lisesi/BШYOLOJШ DERSШ.doc
2. /KazanНmlar/Anadolu...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconLİSESİ 2005-2006 ÖĞRETİM YILI SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconBAŞKANLIĞINIZA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconBelgeleme
1. /LШSE/DERS GRUP ANALШZШ/10. SINIF/BНyolojН.pdf
2. /LШSE/DERS...

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

HEMŞİRELİK ALANI X. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ iconGENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜZE BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA GÖREV YAPAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE AİT 1 DÖNEM EK ÜCRET ÖDEME ÇİZELGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents