GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ icon

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ

Reklamlari:Indir 263.83 Kb.
TitleGENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ
Page1/5
Date conversion19.11.2012
Size263.83 Kb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ


Doküman Kodu


BŞH-RH-02


Yayın Tarihi


10.11.2011

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ

Revizyon No/Tarihi


00/…


Sayfa No


/37

T.C.

^ SAĞLIK BAKANLIĞI

ÇİĞLİ DEVLET

HASTANESİ


GENEL


UYUM EĞİTİMİ REHBERİ


ORYANTASYON UYUM PROĞRAM METNİ


Bu eğitimde genel olarak; işin gerektirdiği bazı bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, yani en kısa zamanda işe uyumunun sağlanması amaçlanır. Oryantasyon eğitimi, kurumların gerek mevcut düzenlerinin devamında, gerekse örgütsel gelişmede ileri düzeye erişmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Oryantasyon eğitimi, yeni elemanlara, kurum içinde departman değiştiren elemanlara, kurumdan uzun süre ayrılıp tekrar geri dönen elemanlara uygulanır.

Etkili bir oryantasyon eğitimi yüksek motivasyon sağlayarak, iletişimsizliğin veya zayıf iletişimin sebep olacağı hataları, yanlış anlamaları ve hoşnutsuzlukları önleyebildiği gibi, çalışanların hem görevleri hem de hakları ile ilgili doğru bilgilerle donanmasını da sağlar. Öğrenmeyi geliştirir, çalışanların hata yapma olasılığını azaltır ve çalışanlar işinde daha az yönlendirilmeye ihtiyaç duyar.

^ Oryantasyonun eğitiminin başlıca amaçları arasında;

-Çalışana “kuruma hoş geldin” diyerek kuruma bağlılığı sağlamak, - Organizasyonun yapısı, amaçları, felsefesi konularında çalışana bilgi vermek


-Kurumun misyon ve vizyonun çalışana benimsetilerek örgüt kültürünün

oluşmasına da katkı sağlamak ,


-Kişide kendine güven duygusu yaratmak,

-Çalışana içinde bulunduğu şartları tanıtmak ve mevcut durumu öğrenme zamanını kısaltmak,


-Motivasyonu arttırmak,


-Çalışanı daha sonraki eğitimlere hazırlamak,

-Disiplin suçlarını azaltmak, deneme-yanılma yolu ile öğrenmeye fırsat vermemek,


-Kişiyi görev-yetki ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek gibi amaçlar bulunmaktadır.

Oryantasyon eğitimlerinde ilk olarak hastane tanıtımı sağlık personeli için Başhekim ve Başhemşire, idari personel için hastane müdürü tarafından yapılmaktadır. Son olarak ise personelin görev aldığı birimde, birim sorumlusu tarafından oryantasyon eğitimi tamamlanır. Form iki nüsha düzenlenir. Asıl nüshası eğitici ekipte, ikinci nüshası da birim sorumluları tarafından Kalite Kayıtlarının Kontrolü prosedürüne göre saklanır. Oryantasyon eğitimleri, plansız eğitim faaliyetleridir.


Eğitim içeriği şu şekildedir:


^ SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

HASTANENİN TANITIMI :Başhekim/Başhemşire

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birim tarafından

HASTA HAKLARI :Hasta hakları birim temsilcisi tarafından

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından

HASTAYLA İLETİŞİM : Eğitim hemşiresi

BİRİMİNE AİT BİLGİLENDİRME:Birim sorumlusu tarafından

^ TIBBİ SEKRETERLER İÇİN

HASTANENİN TANITIMI :Hastane müdürü

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birim Direktörü tarafından

HASTA HAKLARI :Hasta hakları birim temsilcisi tarafından

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından

HASTAYLA İLETİŞİM : Eğitim hemşiresi

BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ: Hastane müdürü

ÜST-AST İLİŞKİLERİ-NEZAKET PROTOKOLÜ:Hastane müdürü


^ TEMİZLİK ŞİRKETİ-GÜNEVLİK ELEMANLARI

HASTANENİN TANITIMI :Hastane müdürü

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ : Kalite Birim Direktörü tarafından

HASTA HAKLARI :Hasta hakları birim temsilcisi tarafından

ENFEKSİYON KONTROLÜ :Enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından

HASTAYLA İLETİŞİM : Eğitim hemşiresi

ÜST-AST İLİŞKİLERİ-NEZAKET PROTOKOLÜ:Hastane müdürü

HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ:ATT sorumlusu

BİRİMİNE AİT BİLGİLENDİRME:Birim sorumlusu tarafından

TARİHÇE


1992 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesine bağlı olarak Egekent Semt Polikliniği adıyla hizmete açılmış, daha sonra Çiğli İlçesinde bir devlet hastanesine büyük ölçüde ihtiyaç duyulması ve bu husustaki yoğun talep üzerine Sağlık Bakanlığının 12.10.1998 tarih ve 8543 sayılı onaylarıyla 30 yataklı Çiğli Egekent Devlet Hastanesine dönüştürülmüştür. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2003 tarih ve 2426 sayılı onayları ile ismi Çiğli Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

Semt polikliniğinden hastaneye dönüşüm aşamasında hastanemiz büyük bir değişim ve yenilenme süreci içine girmiş büyük onarım ve tadilatlar gerçekleştirip yeni birimler açmış, tıbbi cihazlar, tıbbi malzeme, sarf malzeme alımları yaparak hizmete sunmuştur.


^ Hastaneye dönüşüm aşamasında;

Öncelikle Döner Sermaye kuruluşu tamamlanmış ve 17 Mart 1999 tarihinden itibaren geliri Hastane Döner Sermayesinde toplanmaya başlanmıştır.


1999 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesinde devam eden hizmet alımına son verilmiş, yemek ve temizlik hizmetleri, bilgisayar hizmeti de öz kaynaklarla satın alınmış, böylelikle hastanenin ihtiyaçları öz kaynaklarla temin edilmesi sürecine geçilmiştir.


15.10.2006 tarih itibarıyla 3 salonlu ameliyathane hizmete sunulmuştur.


Ek bina inşaatı son tadilatları tamamlanıp 30.07.2007 tarihinde hizmete açılmıştır


Bu tarihten itibaren hastaneye dönüşüm süreci, ek hizmet binasının ve ameliyathanenin hizmete açılmasıyla büyük ölçüde tamamlanıp, Poliklinik, Acil Klinik ve Diyaliz Ünitesi yeni hizmet binasında daha modern koşullarda hizmet vermeye başlamıştır.


Ana hizmet binamızda yapılan tadilatlar sonucu 1 yataklı, 2 yataklı özel odalar oluşturulmuştur. Kliniklerde hastalara daha uygun koşullarda yataklı tedavi hizmeti verilmeye başlanmıştır.


Hasta odalarımız nitelikli oda özelliğindedir. Tüm Özel odalarımız banyo, tuvalet, ısıtmalı-soğutmalı klima, havalandırma, buzdolabı, televizyon, hemşire çağrı sistemi, hasta yakınları için tek kişilik çekyat içermektedir.


Hastanemizde hemodiyaliz kliniği/ ünitesi, 3 odalı genel ameliyathane, Acil Klinik, Röntgen, Laboratuvar, Poliklinikler, İdari Birimler, Eczane, Arşiv ve Ambar yer almaktadır. Dahiliye, Göz, Genel Cerrahi, Diş, Kadın Hastalıkları, KBB, Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk Hastalıkları, Aile Hekimliği, Ortopedi branşlarında poliklinik ve yataklı tedavi hizmeti verilmektedir


^ HASTANEMİZ FİZİKİ YAPISI


ANA BİNA: Hastanemiz ana binası 4 kattan oluşmaktadır.Zemin kattagörüntüleme hizmeti,kan alma hizmeti.giriş katta Başhekimlik,idari hizmeti,1. katta laboratuar hizmeti,yatış işlemleri,Dahili klinik hizmeti,eczane hizmeti;2. katta Ameliyathane hizmeti,Cerrahi klinik hizmeti verilmektedir.


EK BİNA: Hastakabul,Acil,Dahiliye,Ortopedi,psikiyatri,K.B.B.,Genelcerrahi,Üroloji,Göz,Cildiye,Göğüst hast., Nöroloji,Kadın Doğum,Aile hekimliği,Diş polk. ,Diyaliz kliniği ,Hasta hakları bulunmaktadır.


ACİL BİNASI:Acil hizmetleri 24 sa.kesintisiz hizmet vermektedir.

^ HASTANE İLETİŞİM

SANTRAL::::02323762333

FAX::::::::::::3760666

WEB ADRESİ:::::www.ciglidh.saglik.gov.tr

ADRES:::::::::8845.SOK NO:4 EGEKENT /ÇİĞLİ//İZMİR

BAŞHEKİMBaşhemşire

Kalite Yönetim

Temsilcisi

Kurullar

Komiteler

Klinikler


Kalite Yönetim

Direktör

Kurullar

Komiteler


Hastane Müdürü

Poliklinikler

Müdür Yardımcısı

Başhemşire

Yardımcısı

Radyoloji


Gelir Tahakkuk

Kalite Yönetim

Birimi

Kalite Yönetim

Birimi

HemodiyalizPers. Özlük

Satın Alma
Klinik, Poliklinik

Hemşirelik

Hizmetleri

İhale Komisyon

BaşkanlığıMutemetlik

Arşiv

MKYS

Ameliyathane


Birim / Klinik Kalite Yönetim Sorumluları

Birim / Klinik Kalite Yönetim Sorumluları


Mühür-Rapor İmza Föyü

Eğitim Hemşireliği

Ulaştırma

İstatistik

DepoEczaneLaboratuvar

Tıbbi Sekr

AtölyeEnfeksiyon Hemşireliği

Acil Klinik


MorgTemizlik Hizmetleri

Hasta Hakları

Hakları

Bilgi İşl.Adli Tabiplik
Sabim

Hakları

Yemekhane

^ VİZYON (İLERİ GÖRÜŞÜMÜZ)


Sosyal sorumluluk ve etik değerlere duyarlılığı ile kalite ve güveni temsil eden Sağlık hizmetlerinde tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmak


MİSYON (ÖZ GÖREVİMİZ)


Güler yüzlü, ekip ruhu içinde, kaliteli, hızlı, güvenilir, yasalara ve hasta haklarına saygılı sağlık hizmeti sunmak


POLİTİKAMIZ


Yasal Şartlar Çerçevesinde Kaliteli, hızlı, güvenilir hizmetiyle tercih edilen bir kamu hastanesi olmak.


Hasta odaklı, hasta haklarına saygılı, standart ve yüksek kalitede hizmet sunmak.


Çalışan, hasta ve hasta yakınlarına sürekli eğitim vererek yaşam kalitesini artırmak.


Çalışanlarımızın memnuniyetini ve katılımını sağlayarak kalitesi her geçen gün artan topluma, çevreye saygılı sağlık hizmetini sunmak.


Kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak, etkinliğini korumak, sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.


^ HİZMET KALİTE STANDARTLARI


01.03.2011 tarihli 9489 sayılı makam onayı ile sağlıkta performans ve kalite yönergesi yürürlüğe girmiştir.


Bu yönergenin amacı; sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans , kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması sureti ile kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


^ HİZMET KALİTE STANDARTLARI NEDİR?
Hizmet Kalite Standartları; süreçleri farklı açılardan sistematik bir şekilde ele alan, uygulayıcılara yol gösterici özellik taşıyan ve uygulamaların değerlendirilmesinde kullanılan standartlar bütünüdür. Bu bağlamda, standartlar kendi içinde de bir sistematik yapıya sahiptir. Bu yapıda boyutlar, bölümler, standartlar ve değerlendirme ölçütleri yer almakta olup bu yapı bir kodlama sistemi ile tanımlanmaktadır. Kodlama sistemi, standartlara kimlik kazandırmaktadır. Kodlama sistemi standartların kurumlarda karşılanma derecesinin belirlenmesine, verinin analizine ve kurumlar arası kıyaslama yapılmasına olanak sağlayacaktır.


^ Hastane HKS Kodlama Sistemi
1.  Hastane HKS yatay ve dikey olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Yatay boyutta Hasta ve Çalışan Güvenliği, dikey boyutta ise Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek Hizmeti Yönetimi ve İndikatör Yönetimi yer almaktadır. 
2.  Kodlama 5 kısımdan oluşur. Kodlamada, ilk 4 kısım iki basamaklı sayılardan, 5’nci kısım bir harften oluşur.
Örnek: 01.04.03.00.H
3. Birinci kısımdaki iki basamaklı sayı dikey boyutları tanımlar. 
01: Kurumsal Hizmet Yönetimi
02: Sağlık Hizmeti Yönetimi
03: Destek Hizmeti Yönetimi
04: İndikatör Yönetimi 
4.  İkinci kısımda yer alan iki basamaklı sayı dikey boyutların içinde bulunan bölümü tanımlar (Tablo 1).
5.  Üçüncü kısımda yer alan iki basamaklı sayı, bölüm içindeki standardın sıralamadaki yerini tanımlar.
6.  Dördüncü kısımdaki iki basamaklı sayı standardı ve değerlendirme ölçütünü tanımlar.
·           Standart 00 ile tanımlanır. 
·           Değerlendirme ölçütü 01’den başlayıp ardışık artan sayılar ile tanımlanır.
·           Değerlendirme ölçütüne ait alt kırılımlar “o” işareti ile tanımlanır.
7.  Beşinci kısım yatay boyutu gösterir. “H”, “Ç” ve “G” harfleri ile tanımlanır.
·           Hasta güvenliği ile ilgili bir standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “H” harfi ile tanımlanır. 
·           Çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “Ç” harfi ile tanımlanır.
·           Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartta, standart ve değerlendirme ölçütü “G” harfi ile tanımlanır.
·           Hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili olmayan standartta, standart ve değerlendirme ölçütünde harf kullanılmaz.

Puanlandırma
Hazırlanan standartların puanlanması için bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde belli bir kural ve stratejiye göre puanlama yapılarak, standartlar arasında kıyaslama yapılabilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca  standartları belli bir kategorizasyona dahil ederek puanlamada bütüncül, dengeli ve ağırlıklı bir yapı ortaya konmuştur. 
Böylelikle Hastane Hizmet Kalite Standartları’nın puanlandırılmasına yönelik özgün bir puanlama sistemi hayata geçirilmiştir.
^ HKS Puanlama Sistemi
1.  Puanlamada 5 ve 5’in katları kullanılır.


Standart Özelliği

Puan

Yazılı düzenleme ile ilgili standartlar

5

Eğitim ile ilgili standartlar

10

Kalite yönetimi ile ilgili standartlar

10

Fiziksel özellikler ile ilgili standartlar

10

Sürece yönelik uygulamaları içeren standartlar-1

10

Sürece yönelik uygulamaları içeren standartlar-2

15

Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlar-1

15

İndikatör takibi ile ilgili standartlar-1

15

Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlar-2

20

Öz değerlendirme, komiteler, engelli kişilere yönelik standartlar

20

İndikatör takibi ile ilgili standartlar-2

20

2.  Puanlamada, standart puanlandırılır.
Değerlendirme ölçütleri puanlandırılmaz.
3.  Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri Evet, Hayır ve Değerlendirme Dışı olarak tanımlanır.
4.  Değerlendirme sonucu puanlama yapılırken;
·           Evet: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir. 
·           ^ Hayır: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir.
·           Değerlendirme Dışı: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.
5.  Hastane HKS Sağlık Hizmeti Yönetimi boyutunda yer alan bölümlerden, birden fazla aynı bölüm (klinikler, yoğun bakım vb.) değerlendirildiğinde, puanlama, tek bir bölüm olarak yapılır.  Örneğin bir hastanede birden fazla yoğun bakım bulunması durumunda ve yoğun bakım üniteleri standartlar açısından değerlendirildiğinde, ilgili standart birinci yoğun bakımda karşılanmış (evet), ikinci yoğun bakımda karşılanmamış (hayır) ise puanlama yapılırken, bu standart karşılanmamış (hayır) sayılır.
6.  Hastane HKS Kurumsal Hizmet Yönetimi’nde yer alan standartlar hastanenin genelinde ve tüm bölümlerinde değerlendirilir ve puanlandırılır.

^ HİZMET KALİTE STANDARTLARI İLE İLİGİLİ TANIMLAR
Bölüm: HKS’de yer alan 4 dikey boyutun her birisi (Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi, Destek Hizmet Yönetimi ve İndikatör Yönetimi) içinde yer alan bölümlerdir (Patoloji,  Acil Servis,  Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi, Diyaliz ünitesi, Doğumhane, Bilgi Yönetimi, Tesis Güvenliği gibi).
^ Hastane Bilgi Rehberi: Halkla İlişkiler hizmeti sunulan birimlerde bulunan ve hastane krokisini, hastanede sunulan hizmetleri, bu hizmetlerden nasıl faydalanılacağını ve bölümlerin kurum içi güncel telefon bilgilerini içeren rehberdir.
Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;
·       Hastanenin fiziki yapısı,
·       Hizmet sunulan bölümler,
·       Yönetsel yapı ve yöneticiler,
·       Çalışma koşulları,
·       İzinler,
·       Hastaneye ulaşım,
·       Hastane iletişim bilgileri kapsar. 
^ Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitimde asgari;
·       Bölüm yönetici ve çalışanları,
·       Bölümün faaliyetleri ve işleyişi,
·       Bölümün fiziki yapısı,
·       Çalışanların mesleki kategorilerine göre görev, yetki ve sorumlulukları,
·       Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler,
·       Bölüm ile ilgili Hizmet Kalite Standartları,
·       Hastane bilgi yönetim sisteminde çalışan tarafından çalışacağı bölüm ile ilgili modülün eğitimini kapsar.  
Öz Değerlendirme:  Hastane Kalite Yönetim Direktörünün sorumluluğunda Hizmet Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirmedir.
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconAMELİYATHANE BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconCERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconDAHİLİ SERVİS BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GRUPLARI İÇİN HAFTALIK ÖRNEK UYUM PROGRAMI

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GRUPLARI İÇİN HAFTALIK ÖRNEK UYUM PROGRAMI

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconBelgeleme
1. /Proje Uygulama Rehberi (PUR) Ekleri/Proje Uygulama Rehberi Ekler Listesi.docx

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconGenel Sekreterlik Genel Müdürlük III – Sosyal Uyum

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconORYANTASYON EĞİTİM REHBERİ

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconOryantasyon (genel uyum) eğitimlerinin

GENEL UYUM EĞİTİM REHBERİ iconBelgeleme
1. /Dogaka Teknik Destek ProgramН BaЯvuru Rehberi ve Ekler/Teknik Destek BaЯlvuru Rehberi...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents