NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI icon

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI

Reklamlari:Indir 17.4 Kb.
TitleNÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI
Date conversion03.06.2013
Size17.4 Kb.
TypeDocuments
SourceNÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI


Dok No :

ANK112-TAL-55

İlk yay. Tarih:

13.10.2009

Rev. No :

00

Rev. Tarihi :
Sayfa

/
 1. AMAÇ

Bu talimat; İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Acil Yardım İstasyonları, Komuta Kontrol Merkezi ve diğer nöbetli sistemde çalışan personelin, nöbet ve icap listelerinin mevzuata ve başhekimlikçe belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanmasını amaçlar.

2. KAPSAM

İl Ambulans Servisi Başhekimi, İlgili Başhekim Yardımcıları, Acil Yardım İstasyon personeli, Komuta Kontrol Merkezi personeli ve diğer nöbetli sistemde çalışan personeli kapsar.

3. SORUMLULUK

Hazırlanması ve uygulanmasından Birim ve İstasyon Sorumluları; kontrolünden ve denetiminden Birim ve İstasyon Sorumluları, İnsan Kaynakları Birimi; idari yaptırımından ilgili Başhekim Yardımcısı ve Başhekim sorumludur.

 1. TANIMLAR

^ İCAP NÖBETİ: Normal nöbetlere ilave olarak acil durumlarda tutulan ek nöbet

 1. UYGULAMA:

  1. Komuta Kontrol Merkezi ANK112-L-36, ANK112-L-37, ANK112-L-40, Acil yardım İstasyonları ANK112-L-16, Bilgi İşlem Birimi ANK112-L-38, Döner Sermaye Birimi ANK112-L-35, Teknik Destek Birimi ANK112-L-45 kodlu listeleri kullanarak nöbet listelerini hazırlar.

  2. Bir sonraki aya ait nöbet listeleri; sorumlular tarafından bilgisayar ortamında hazırlanır ve içinde bulunulan ayın en geç 25’ine kadar, insan kaynakları birimi mail adresine ankara112personel@gmail.com gönderilir.

  3. Maille gelen listeler, İnsan Kaynakları birim çalışanları tarafından kontrol edilir. 5.3.1. Uygun bulunan listelerin İstasyon Sorumluları tarafından çıktısı alınır ve her ay gerçekleştirilen sorumlular toplantısında insan kaynaklarından sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır.

5.3.2. Uygun bulunmayan listeler onaylanmaz, yeniden düzenlenmek üzere iade edilir.

  1. Onaylanan listelerin bir nüshası istasyon/ birim panosuna asılır, diğer nüshası insan kaynakları birimine arşivlenmek üzere teslim edilir. İstasyonda kalan nüsha ay bitiminde istasyon arşivine kaldırılır.

  2. İstasyon personelinin nöbet listeleri İstasyon Sorumluları tarafından hazırlanır, onaylanır ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır.

  3. Çağrı karşılama, VHKİ, Danışman Hekim ve Hastane Koordinasyonu çalışanlarının nöbet ve icap listeleri KKM’den Sorumlu Başhekim Yardımcısının belirlediği Sorumlu tarafından hazırlanıp, KKM’den Sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır, İnsan Kaynakları birimine teslim edilir.

  4. Teknik Destek Birimi nöbetçi personelinin nöbet ve icap listeleri, Birim Sorumlusu tarafından hazırlanıp, Mali İşlerden Sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır, İnsan Kaynakları birimine teslim edilir.

  5. Döner Sermaye Birimi nöbet ve icap listeleri, Döner Sermaye Birim Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Mali İşlerden Sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır, İnsan Kaynakları birimine teslim edilir.

  6. Bilgi İşlem Birimi nöbet listeleri Bilgi İşlem Birim Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Bilgi İşlem Biriminden Sorumlu Başhekim Yardımcısına onaylatılır, İnsan Kaynakları birimine teslim edilir.

  7. İstasyonlarda icap listesi hazırlanmaz, bir sonraki günün nöbetçileri icapçıdır. KKM ve birimlerde nöbet listelerine ek olarak icap listeleri hazırlanır.

  8. Sorumlular tarafından hazırlanacak nöbet ve icap listeleri şu kurallara göre hazırlanır ve kontrol edilir;

 • İki nöbet arasında en az iki gün dinlenme periyodu olmalıdır,

 • İki nöbet arasında en fazla 6 gün dinlenme bırakılabilir, (yıllık izin, rapor vs. hariç)

 • İzin ve raporlu personel dışında, nöbet ve icap nöbetleri kişiler arasında eşit dağıtılmalıdır.

  1. Nöbet değişimi aşağıdaki kriterlere göre yapılır;

 • Nöbet değişikliğinde ANK112-FR-81 nolu form iki nüsha doldurularak, İstasyon Sorumlusuna onaylatılır. Bir nüshası takip eden 112 sorumlular toplantısında İnsan Kaynakları Birimine teslim edilir, diğer nüsha istasyonda arşivlenir.

 • Nöbet listesindeki personelin işe gelemediği acil durumlarda talimata uygun olarak icapçı olan personel ekip sorumlusu tarafından nöbete çağrılır.

 • Acil yardım hizmetinin kesintisiz verilmesi gerektiğinden, çalışanlar icapçılar gelmeden nöbet yerini terk edemez.

 • Aynı gün içinde gerçekleşecek acil nöbet değişimleri, Ekip Sorumlusu tarafından tutanakla imza altına alınır, 112 KKM aranarak bilgi verilir ve KKM defterine kaydedilir. Tutanaklar ay sonunda İnsan Kaynakları Birimine teslim edilir.

 • Yukarda belirtilen kriterler dışında yapılacak değişim ve uygulamalar ancak Başhekim ve Başhekim Yardımcısının bilgi ve onayı ile gerçekleştirilir.

6. UYARILAR

6.1. İnsan kaynaklarından sorumlu Başhekim Yardımcısı, belirlenen kurallara ve talimata uygun nöbet tutmayan çalışanlara idari yaptırım uygular.

6.2. Madde 5.1.de yer alan nöbet listelerinin dijital kopyalarına www.ankara112.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

6.3. Eğitimlere eğitimci olarak katılan istasyon personeli İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başhekim Yardımcısının uygun gördüğü durumlarda bir nöbet eksik tutar.


7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. ANK112-L-36 VHKİ Nöbet Listesi

7.2. ANK112-L-37 Çağrı Karşılama Nöbet Listesi

7.3. ANK112-L-35 Döner Sermaye Nöbet Listesi

7.4. ANK112-L-16 İstasyon Nöbet Listesi

7.5. ANK112-L-40 Danışman Hastane Koord. Çağrı Grup Sor Nöbet Listesi

7.6. ANK112-L-38 Bilgi İşlem Birimi Nöbet Listesi

7.7. ANK112-L-45 Teknik Destek Birimi Nöbet ListesiHAZIRLAYAN KALİTE TEMSİLCİSİONAYLAYAN KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconBİLGİ İŞLEM BİRİMİ NÖBET ve İCAP LİSTESİ

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconŞANLIURFA MERKEZ YERİNDE ÖLÜ MUAYENESİ VE DEFİN RUHSATI HİZMETLERİ İCAP NÖBET LİSTESİ

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconANAMUR DEVLET HASTANESİ DOKTORLARINA AİT 2013 YILI OCAK AYI NÖBET VE İCAP LİSTESİ

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconADLİ İCAP NÖBET DEĞİŞTİRME FORMU

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI icon112 A. Y. S. 2012 MART AYI İCAP NÖBET LİSTESİDİR

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI icon112 A. Y. S. 2011 ARALIK AYI İCAP NÖBET LİSTESİDİR

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI icon112 A. Y. S. 2012 ŞUBAT AYI İCAP NÖBET LİSTESİDİR

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI icon112 A. Y. S. 2012 NİSAN AYI İCAP NÖBET LİSTESİDİR

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconANJİO ÜNİTESİ İCAP TALİMATI

NÖBET VE İCAP LİSTESİ TALİMATI iconHEMŞİRE NÖBET DEVİR TESLİM TALİMATI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents