T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ icon

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Reklamlari:Indir 3.12 Mb.
TitleT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ
Page7/23
Date conversion09.11.2012
Size3.12 Mb.
TypeTebliğ
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

^ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

DÜZELTME RAPORU


İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, geçen süreç içinde yapılan il gezilerinden elde edilen sonuçlar, illerden Kurumumuza gelen raporlar, kitap inceleme komisyonlarında görevli öğretmenlerle, devlet okullarında ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin ve ölçme ve değerlendirme uzmanlarının görüşleri, veli ve öğrencilerden gelen dönütler ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün düzenlediği “İlköğretim Ders Programları ve Ders Kitaplarını Değerlendirme Çalıştayı”nın sonuç raporları dikkate alınarak gözden geçirilmiştir.


İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda;

 1. Kazanımlarda,

 2. “İlk Okuma Yazma”da “Kelime Üretme” basamağında,

 3. “Metin Seçme ve İşleme” bölümünde,

 4. Okuma ve dinleme metni öğrenme ve öğretme sürecinde,

 5. “Ölçme ve Değerlendirme” bölümünde,

 6. “Okuma Dosyası”nda

değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.


Bunların yanı sıra metinlerde bulunması gereken özellikler ve birleştirilmiş sınıf uygulamaları ile ilgili açıklamalarla birlikte, dil ve anlatım yönünden de bazı düzenlemeler yapılmıştır.


Not: Koyu renkle belirtilen bölümler “İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu”na açıklama olarak eklenecektir.

^ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA

KAZANIMLARA İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


Sınıf: 1-5.sınıflar


Sayfa No*

Düzeltilen Bölüm

Eski Hâli

Yeni Hâli
^ Kazanım (Sınıf Düzeyi)

Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirir.

(3, 4 ve 5. sınıf)

Kazanım ifadesi 3. sınıftan çıkarılmıştır.


100


Açıklama

2.16 Yazdıklarının değerlendirilmesinde, çalışma kâğıtları, öz değerlendirme formu, açık uçlu kısa cevaplı sorular, öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir.


125


Açıklama
2.18 Yazdıklarının değerlendirilmesinde, çalışma kâğıtları, öz değerlendirme formu, açık uçlu kısa cevaplı sorular, öğrenci ürün dosyaları kullanılabilir.
Kazanım (Sınıf Düzeyi)

Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.

(5. sınıf)

Okuduklarında eksik bırakılan ve ilgisi olmayan bilgiyi fark eder.

(4, 5. sınıf)


33, 51, 69, 88, 112^ Kazanım (Düzenleme)

Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler ve izler.

Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme tiyatro vb. dinler/izler.

96

Açıklama
2.32 “Yazar size ne anlatmak istiyor?”, “Bunu nasıl anladınız?”, “Yazarla aynı fikirde misiniz?”, “Neden?” vb. sorularla yazarın amacı belirlenebilir.

119

Açıklama
2.31 Yazar size ne anlatmak istiyor? Bunu nasıl anladınız? Yazarla aynı fikirde misiniz? Neden? vb. sorularla yazarın amacı belirlenebilir.
Kazanım (Sınıf Düzeyi)

Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf)

Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.

(1, 2 ve 3. sınıf)

45, 64, 82,106,131

Kazanım (Birleştirme)

Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.

Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil, sembol ve renkleri kullanarak görselleştirir.


Tabloda yer alan sayfa numaraları 2006 yılında basılan İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (15. Sınıflar)’na göre verilmiştir.

Program’da yer alan kazanım ve kazanımlara ait açıklamalarla ilgili değişiklikler yukarıdaki tabloda eski ve yeni hâli ile birlikte yer almaktadır.


AÇIKLAMA: İki kazanım birleştirilmiş, bir kazanım düzenlenmiş, iki kazanıma açıklama getirilmiş ve üç kazanımın da sınıf seviyeleri yeniden belirlenmiştir.

^ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA

OKUMA YAZMADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERSayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

270

 1. “ el ” kelimesi gösterilerek okumaları istenir.

 2. “ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.

 3. Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak öğrencilere oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur.
 1. Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından öğretmen okumayı yapar. Öğrencilerin tekrarlamasını ister. “ el ” kelimesine “ e ” sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır.
 1. “ ele ” kelimesi birkaç defa okunarak yazılır..
1. “ el ” kelimesi gösterilerek öğrencilerin okumaları istenir.

2. “ e ” sesi gösterilerek öğrencilerin okumaları istenir.

3. Önce “el ”, sonra “e” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılır.

4.Öğretmen, oluşan yeni kelimeyi hecelemeden okur. Arkasından öğrencilerin de oluşan bu yeni kelimeyi hecelemeden birkaç kez okumalarını ister.

5. Öğrencilere “ele” kelimesi birkaç defa yazdırılarak okutulur.

^ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ (1-5. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NA EKLENECEK OLAN

AÇIKLAMALARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER


Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

161
Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Öğretmene Yönelik, Öğretmen Kılavuz Kitabına Eklenecek Açıklama:

Tema içerisinde yer alan üç okuma metninden iki okuma metninin işlenişinde “Hazırlık” bölümünde yer alan “anahtar kelimelerle çalışma”, “amaç belirleme”, “tür, yöntem ve teknik belirleme” aşamaları gerçekleştirilmiş ise diğer okuma metninde (üçüncü metinde) yer alan bu aşamalar işlenmeyebilir.

Kendini ifade etme sürecinde bulunan “konu belirleme”, “amaç belirleme”, “yöntem ve teknikleri belirleme”, “tür ve sunu şeklini belirleme” aşamaları iki okuma metni ile gerçekleştirilmiş ise diğer okuma metninde işlenmeyebilir.


Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

161

^ ANAHTAR KELİMELERLE ÇALIŞMA

Öğrencilerin yeni bilgiye ait özel öneme sahip kavram ve kelimeler üzerinde bilgileri, deneyimleri, düşünce ve görüşleri saptanmalıdır. Bu çalışmanın amacı öğrencinin hem kavram gelişimini sağlamak hem de yeni öğrenilecek bilgiye ilgisini çekmektir. Çalışma için seçilecek kelime ve kelime grupları metinle ilgili ipuçları vermeli ve yeterli sayıda olmadır. Bu amaçla öğrencilere kelimenin çağrıştırdıkları belirlenmeli, kelime-resim eşleştirme vb. çalışmalar yaptırılmalıdır.^ ANAHTAR KELİMELERLE ÇALIŞMA

Öğrencilerin yeni bilgiye ait özel öneme sahip kavram ve kelimeler üzerinde bilgileri, deneyimleri, düşünce ve görüşleri saptanmalıdır. Bu çalışmanın amacı öğrencinin hem kavram gelişimini sağlamak hem de yeni öğrenilecek bilgiye ilgisini çekmektir. Çalışma için seçilecek kelime ve kelime grupları metinden alınmalı ve metinle ilgili ipucu vermelidir. Birinci ve ikinci sınıflarda en fazla iki, üçüncü sınıfta üç, dördüncü ve beşinci sınıflarda beş anahtar kelimeye/ kelime grubuna yer verilebilir. Bu amaçla öğrencilere kelimenin çağrıştırdıkları belirlenmeli, kelime-resim eşleştirme vb. çalışmalar yaptırılmalıdır.


Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

164^ METİN İNCELEME


Bir metnin anlamını bulma, üzerinde düşünme metinhakkında, çıkarımlar yapma ve metni değerlendirme biçimidir. Anlama; inceleme, seçim yapma, bir karara varma, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel etkinlikleri gerektirir. Anlama sürecinde öğrenci ön bilgileri ışığında metinde sunulan yeni bilgileri incelemeli, onlar üzerinde düşünmeli ve zihninde yapılandırmalıdır. Bu nedenle metni anlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir.


Metni okuduktan sonra öğrencilerden kendilerine ilginç gelen bir bölümü nedenleriyle birlikte anlatmaları, zihin-lerinde canlandırarak görselleştirmeleri istenmelidir. Metnin türüne göre hikâye haritası, duygusal, abartılı sözleri buldurma, gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme, karşılaştırmalar yapma, varlık-ları, olayları sınıflama, metne uygun başlıklar buldurma gibi çalışmalar yapılabilir.^ METİN İNCELEME

Bir metnin anlamını bulma, üzerinde düşünme metin hakkında, çıkarımlar yapma ve metni değerlendirme biçimidir. Anlama; inceleme, seçim yapma, bir karara varma, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel etkinlikleri gerektirir. Anlama sürecinde öğrenci, ön bilgileri ışığında metinde sunulan yeni bilgileri incelemeli, onlar üzerinde düşünmeli ve zihninde yapılandırmalıdır. Bu nedenle metni anlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

Metin inceleme sürecinde metin içi, metin dışı ve metinler arası anlam kurma çalışmaları yapılmalıdır. 1-3. sınıflarda çocuğun zihinsel gelişim düzeyine uygun olarak “metin içi anlam kurma” ile ilgili beceriler kazandırılmalıdır. Anlam kurma çalışması, metindeki bir kelime üzerinde yapılabileceği gibi cümlede, paragrafta veya paragraflar arasında yapılabilir. Metin içi anlam kurmada öğrenciler, metinde verilenleri doğru olarak belirleyebilmeli, bazen aynı ifadelerle bazen de kendi ifadeleriyle verilen mesajı bozmadan metin içi anlam kurma çalışmaları yapabilmelidir. Metinde yer alan giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ayrı ayrı incelenmelidir. Anlamanın gerçekleştirilmesi metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla oluşturulacak sorularla sağlanabilir. Anlam kurma çalışmalarında, metin içi soruların yanı sıra üst sınıflarda metin dışı ve metinler arası anlam kurmaya yönelik sorulara da yer verilmelidir.

Metni okuduktan sonra öğrencilerden kendilerine ilginç gelen bir bölümü nedenleriyle birlikte anlatmaları, zihinlerinde canlandırarak görselleştirmeleri istenmelidir. Metnin türüne göre hikâye haritası, duygusal, abartılı sözleri buldurma, gerçek ve hayal ürünü olanları belirleme, karşılaştırmalar yapma, varlıkları, olayları sınıflama, metne uygun başlıklar buldurma gibi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalarla öğrenci yeni bilgileri araştırmakta, anlamakta, yorumlamakta ve metnin analizini yapmış olmaktadır. Sürecin sonunda öğrenci, ön bilgileriyle yeni edindiği bilgileri karşılaştırarak “Neler öğrendim?” sorusuna cevap aramalı, metni sevip sevmediğine karar vermeli, metin yazarı hakkında fikir sahibi olmalıdır. Süreç bittiğinde metni derinlemesine anlamış olacaktır.
Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

165

^ DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME


Metinlerde işlenen konuya bağlı olarak diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme yapılmalıdır.


ATATÜRKÇÜLÜK/ DİĞER DERSLER VE ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME

Kazanımlardan hareketle metinde işlenen konuya bağlı olarak diğer derslerle veya ara disiplinlerle ilişkilendirme yapılmalıdır. Türkçe dersinde, diğer derslerin veya ara disiplinlerin tamamıyla ilişkilendirme durumu söz konusu değildir. İlişkilendirmeler temadan ve metinden hareket edilerek düzenlenmeli, etkinliklerle desteklenmelidir. Etkinlikler, ilişkilendirme yapılan dersler ve ara disiplinler için ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi hepsini kapsayacak biçimde de düzenlenebilir.

Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” bölümünün başlığı içeriğine göre düzenlenmelidir. Örneğin, sadece ara disiplinlerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmışsa başlık “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme”, diğer derslerle ilgili bir ilişkilendirme yapılmış ise “Diğer Derslerle İlişkilendirme” biçiminde olmalıdır. “Diğer Derslerle İlişkilendirme” ve “Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” birlikte yapılmış ise başlık “Diğer Derslerle ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır. Atatürkçülükle ilgili kazanımlarla ilişkilendirme yapılırken başlık, “Atatürkçülük, Diğer Dersler ve Ara Disiplinlerle İlişkilendirme” şeklinde olmalıdır.
Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

181A. Metin Seçme

Türkçe Öğretim Programında her temada beş metin öngörülmüştür. Bu metinlerden biri dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda, dördü ise öğrenci ders kitabında verilmelidir. Dinleme ve okuma metinleri öyküleyici, şiir ve bilgilendirici türlerden seçilmelidir.

^ B. Metin İşleme ve Ekinlikler

Türkçe dersinin gereği olarak etkinlikler sözlü, yazılı ve görsel olarak yürütülmektedir. Özellikle sözlü etkinlikler öğrenci çalışma kitabında verilememektedir. Bu tür etkinlikleri ilişkin öğretmen kılavuzunda gerekli açıklamalar ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Bunların dışında kalan diğer etkinlikler ve uygulamalar öğrenci çalışma kitabında verilmelidir. Öğrenciye verilmesi düşünülen ilâve etkinlikler ise öğretmen kılavuzunda verilebilir.^ A. Metin Seçme

Türkçe Öğretim Programı’nda her temada dört metin öngörülmüştür. Bu metinlerden biri dinleme metni olarak öğretmen kılavuzunda, üçü ise öğrenci ders kitabında verilmelidir. Dinleme ve okuma metinleri öyküleyici, şiir ve bilgilendirici türlerden seçilmelidir.

Öğretmenler tarafından zorunlu olarak işlenmesi gereken üç okuma ve bir dinleme metni dışında, tema sonlarında temayla ilişkili serbest okuma metinlerine de yer verilmelidir. Birinci sınıfın ikinci döneminde serbest okuma metinlerinin dördü öyküleyici metin, ikisi bilgilendirici metin, ikisi ise şiir metni olmalıdır. İkinci ve üçüncü sınıflarda serbest okuma metinlerinin sekizi öyküleyici metin, dördü bilgilendirici metin ve dördü şiir metni olmalıdır. Dördüncü ve beşinci sınıflarda ise altısı öyküleyici metin, altısı bilgilendirici metin, dördü şiir metni olmalıdır. Öğretmen serbest okuma saatlerinde bu metinleri, okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla kullanabileceği gibi gerçekleşmediğini düşündüğü kazanımları vermek için de kullanabilir.

^ B. Metin İşleme ve Etkinlikler

Öğretmen kılavuz kitaplarıyla birlikte öğretmenlerin sınıf içinde gerçekleştirecekleri dinleme etkinliklerinde kullanmak amacıyla içinde dinleme metinlerinin bulunduğu CD verilmelidir. Hazırlanacak CD’lerdeki metinler, alanında uzman kişiler tarafından seslendirilmelidir.
Sayfa No*

Eski Hâli

Yeni Hâli

427


^ 11. OKUMA DOSYASI


Öğrencilere okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu yolla dil becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek amacıyla Türkçe Öğretim Programı’nda; 1, 2 ve 3. sınıflarda 2 ders saati, 4 ve 5. sınıflarda 1 ders saati serbest okuma saati olarak ayrılmıştır. Serbest okuma saatlerinde çeşitli kitap, gazete ve dergilerden yararlanılabilir. Burada serbest okuma saatlerinde veya diğer zamanlarda okunacak çocuk kitaplarının nasıl seçileceği, okunan kitapların nasıl inceleneceği ve yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verilmektedir.^ 11. OKUMA DOSYASI


Öğrencilere okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu yolla dil becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek amacıyla Türkçe Öğretim Programı’nda; 1, 2 ve 3. sınıflarda 2 ders saati, 4 ve 5. sınıflarda 1 ders saati serbest okuma saati olarak ayrılmıştır. Serbest okuma saatlerinde 100 Temel Eser” ile diğer kitap, gazete ve dergilerden yararlanılabilir. Burada serbest okuma saatlerinde veya diğer zamanlarda okunacak çocuk kitaplarının nasıl seçileceği, okunan kitapların nasıl inceleneceği ve yapılacak etkinliklere ilişkin bilgiler verilmektedir.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Reklamlari:

Similar:

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconEK T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ iconT. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents