Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün icon

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün

Reklamlari:Indir 43.64 Kb.
TitleManisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün
Date conversion08.01.2013
Size43.64 Kb.
TypeDocuments
Source

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.GAYRİMENKUL BİLGİLERİ


1.1.Kent İçindeki YeriMANİSA-MENEMEN YOLU

26 ada 5 parsel

26 ada 6 parsel

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198.747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.adına kayıtlı ve yüz ölçümü 198.767,47 m² dir.


Muradiye İlçe Merkezi’nin 2 km kuzeybatısında ve Manisa-Menemen karayolunun 500 m kuzeyinde yer alan taşınmazlardan 26 ada 5 nolu parselin üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmazken, 26 ada 6 nolu parsel üzerinde Tekel Depoları bulunmaktadır. Alanın yakın çevresinde yapı bulunmamakta ve çevresindeki parsellerde tarım yapılmaktadır.


^ 1.2. Ulaşım Ağındaki Yeri
Taşınmazlar Manisa - Menemen yolu üzerinde Manisa’ ya 2 km, İzmir’e 34 km uzaklıkta olup, karayolu ulaşımı rahat bir alanda yer almaktadır. Söz konusu alan, İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na 63 km uzaklıkta olup, havaalanına ulaşımı İzmir-Manisa arasında düzenlenen otobüs seferleriyle kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca, Ankara-Afyon-İzmir Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri işi tamamlanmış ve projenin hayata geçmesi ile Ankara-İzmir arası mesafe Manisa üzerinden 663 km, seyahat süresi ise 3 saat 50 saat olacaktır. Söz konusu alan önemli merkezlere yakınlığı ile ulaşılabilirliği yüksek bir bölgede yer almaktadır.

    1. Yapı Analizi


26 ada 3 nolu Parsel: 26 ada 6 nolu parsel mevcut durumda Tekel Depo Alanı olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapı, 1 katlı, 9.50 m yükseklikte, betonarme ve dış cephesi alüminyum kaplama olup, 05.04.1994 tarihinde yapı ruhsatı almıştır. 4000 ünite depoya sahip olan yapının yüzölçümü 5.000 m² dir. İnşaat sırasında 150.000 m3 dolgu, 40.000 m3 kazı yapılmış olup, 10.08.1994 tarihinde 1/9 belge numarası ile tesislerin yapı kullanma izin belgesi Muradiye Belediye Başkanlığınca verilmiştir.

10.08.1994 tarihinde açılan depolarda, açıldığı yıllarda tütün depolaması yapılırken bugün depolar kullanılmamaktadır. Betonarme, tek katlı yapılardan oluşan depolar 5000 m² alana inşa edilmiş olup, 4 üniteden oluşmaktadır.  1. Mülkiyet Durumu


^ 2.1. Mülkiyet DurumuToplam 198.747 m² yüzölçümlü olan taşınmazlar tapuda Maliye Hazinesi ve Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına, kayıtlı olup, tapu kayıtları üzerinde 26 ada 5 nolu parsel üzerinde hiçbir şerh, ipotek ve beyan bulunmazken, 26 ada 6 nolu parsel üzerinde beyan bulunmaktadır. Tapu kayıt bilgileri aşağıdaki gibidir.İLİ

Manisa

İLÇESİ

Merkez

MAHALLESİ

Muradiye Köyü

ADA NO

26

^ PARSEL NO

5

YÜZÖLÇÜM

81.270,54 m²

NİTELİĞİ

Arsa

MALİK

Maliye Hazinesi ve Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

BEYAN

Bulunmamaktadır.

İLİ

Manisa

İLÇESİ

Merkez

MAHALLESİ

Muradiye Köyü

ADA NO

26

^ PARSEL NO

6

YÜZÖLÇÜM

71.088,93 m²

NİTELİĞİ

Arsa

MALİK

Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi

BEYAN

24 Kasım 1994 Tarih ve 4046 sayılı kanunun 19/E maddesi gereği İmar düzenlemesine tabi tutulduğundan, belediyece bu taşınmaz malın 5 yıl süre ile imar fonksiyonu değiştirilemez.21.03.2005T YEV.17
3. İmar Durumu


^ 3.1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Yapılan Plan Kararları


Mevcut imarlı alanlar, mevcut planla getirilmiş yakın çevredeki kullanım kararları, mülkiyet durumu, yapılacak tesislerin kente istihdam ve ekonomik anlamda getireceği katkılar vb. etkenler göz önünde bulundurularak, bölgenin konumu, ihtiyaçları ve ulaşım durumu değerlendirilerek, mevcut imar planında depolama alanı olarak tanımlı 26 ada 5 nolu parsel Kentsel Spor Alanı, Park ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 26 ada 6 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Park olarak 28.10.2011 tarih ve 2011/84 Karar Nolu ÖYK Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.


^ 3.2. Manisa (Merkez) Muradiye 26 ada 5 ve 6 nolu Parseller, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

198.747 m² toplam yüzölçümüne sahip olan 26 ada 5 ve 6 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kentsel Spor Alanı ve Park Alanı olarak planlanmıştır.


^ 3.3. Manisa (Merkez) Muradiye 26 ada 5 ve 6 nolu Parseller, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 ada 5 nolu parsel 81.270,54 m², 26 ada 6 nolu parsel ise 71.088,93 m² alana sahiptir. 152.359,47 m² toplam yüzölçümüne sahip olan söz konusu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kentsel Spor Alanı ve Park Alanı olarak planlanmıştır.


Alan Dağılımı Tablosu


Kullanım

Alan (m²)

^ Oran (Yüzde)

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

152.359,47

76,65

Kentsel Spor Alanı

20.790

10,46

Park Alanı

10.703

5,39

Yol

14.915

7,50

Toplam

198,767.47

100.00^ 4. Alana İlişkin Fotoğraflar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün icon6/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconMALİYE HAZİNESİ KARS İLİ MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconMALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI ÇANAKKALE İLİ MERKEZ İLÇESİGÜZELYALI KÖYÜGÜZELYALI MEVKİİ

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconYozgat İli Merkez İlçe Yenicami Mıntıka Mahallesi’nde bulunan 1546 ada 1 parsel ve 1556 ada 1 parselleri

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconKARAR ÖZETİ: Didim İlçesi Karakuyu mevkiinde bulunan Hazine adına kayıtlı 1016 parsel nolu 13. 000 ve 1939 ada 4 parsel nolu 509. 81 yüzölçümlü taşınmazlar için 166. 635,34. TL. Mal Müdürlüğüne ödenmesine karar verildi

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconİlimiz Alaplı İlçesi Merkez Mahallesi Sanayi Sitesi Üstü mevkiinde Eğitim Tesisi alanı içerisinde bulunan 88 ada 1 parsel, 593 m²’lik alanın, 5302 sayılı İl

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconEDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ GAZİÖMERBEY MAHALLESİ 520 ADA 1 PARSEL, 521 ADA 1 PARSEL, 522 ADA 1 PARSEL, 440 ADA 1 PARSEL

Manisa İli, Merkez İlçe Muradiye Belediyesi sınırları içerisinde, toplam 198. 747 m² yüzölçümlü, 26 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar Maliye Hazinesi ve Tütün iconİlimiz Ulus İlçesi Karahasan Köyü sınırları içerisinde bulunan, E29d12c3c pafta 124 ada 4 parsel no’da kayıtlı 222,97 m

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents