T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI icon

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Reklamlari:Indir 143.83 Kb.
TitleT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Date conversion09.12.2012
Size143.83 Kb.
TypeDocuments
Source


T
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaşkanlığıT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

40. GRUP: ELEKTRİK (TEKNİSYEN)

17 ARALIK 2006 Saat:10.00Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :


DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.

2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:


A B C D


TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA


1. Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.


Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)


Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.^ 1. D.C. seri makinalarında hangi sargılar birbirine seri bağlanır?


A) Kutup sargısı - uyartım sargısı

B) Şönt sargı - uyartım sargısı

C) Endüvi sargısı - şönt sargı

D) Uyartım sargısı - endüvi sargısı


^ 2. D.C. seri motorlarında mil yükü olmadan yol verildiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


A) Motor kalkınamaz.

B) Motorun şebekeden çektiği akım azalır.

C) Devir sayısı yataklar parçalanıncaya kadar artar.

D) Motorda meydana gelen kayıplar azalır.


^ 3. D.C. motorlarında meydana gelen yataklanma sorunları aşağıdakilerden hangisine sebep olur?


A) Motorun şebekeden çektiği akım azalır.

B) Motorun devir sayısı artar.

C) Motordaki aşınmalar azaları.

D) Motorun kayıpları artar.


^ 4. Sekonder gücü 75 VA olan bir transformatörün kayıpları 25 VA olduğuna göre, transformatörün verimi aşağıdakilerden hangisidir?


A) %75 B) %65 C) %85 D) %95


5. A.C. motorların etiketinde aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?


A) Çalışma frekansı

B) Bobinlerdeki sarım sayısı

C) Devir sayısı

D) Faz sayısı


^ 6. 3 fazlı AC makinalar devresinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


A) Her fazın gerilim değeri aynıdır.

B) Yıldız noktasında gerilimin değeri maksimumdur.

C) Fazlar arası elektriki açı 120 derecedir.

D) Üç faz aynı makinada üretilir.


^ 7. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorunun devir yönünü değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A) Faz ile nötr uçları yer değiştirilmelidir.

B) Rotor sökülerek ters takılmalıdır.

C) Gerilimin frekansı değiştirilmelidir.

D) Ana sargı ya da yardımcı sargının uçları yer değiştirilmelidir.


^ 8. 4 kutuplu 40 Hz frekanslı 3 fazlı bir asenkron motorun senkron hızı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 2000 d/dk B) 1800 d/dk

C) 1500 d/dk D) 1200 d/dk


9. 3 fazlı alternatörlerin paralel bağlanma şartı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisinin eşit olma zorunluluğu yoktur?


A) Frekans B) Gerilim

C) Faz sırası D) Akım


10. Şekli verilen devrenin toplam direnci aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100W B) 1600W C) 16W D) 4W


^ 11. Bir kondansatörde kapasitenin değerini aşağıdakilerden hangisi yükseltir?


A) Uygulanan gerilimin yükseltilmesi

B) Plakaların arasındaki mesafenin artırılması

C) Plaka yüzeylerinin küçültülmesi

D) Plaka yüzeylerinin artırılması


^ 12. Direnci R=4W ve endüktif direnci XL= 3W olan bir bobinin uçlarına uygulanan gerilim U = 10V’tur. Bobinin görünür gücü (S) aşağıdakilerden hangisidir?


A) 40 VA B) 30 VA C) 20 VA D) 10 VA


13. Direnci R=4W ve endüktif direnci XL= 3W olan bir bobinin empedans (Z) değeri aşağıdakilerden hangisidir?


A) 2W B) 3W C) 4W D) 5W


^ 14. Bir saykılda zaman çizgisinin üstünde ya da altında olan kısmına ne denir?


A) Periyot B) Frekans

C) Sinüs eğrisi D) Alternans


15. Bir bobinin uçlarına uygulanacak gerilimin frekansı 10 Hz’dir. Bobinin endüktansı 100 mH olduğuna göre, bobinin gösterdiği endüktif reaktans aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? (p=3 alınacak)


A) 40W B) 50W C) 60W D) 70W


^ 16. Aşağıdakilerden hangisi tristörün tetikleme yöntemlerinden değildir?


A) Ayrı bir DC kaynak ile tetikleme

B) Ters polarizasyon ile tetikleme

C) İzolasyon transformatörü ile tetikleme

D) Anot-katot arasına yüksek gerilim uygulayarak tetikleme


^ 17. Geceleri sokakları aydınlatmak amacıyla kullanılan lamba devresinde aşağıdaki sensörlerden hangisi kullanılabilir?


A) Yük hücresi B) LDR

C) Manyetik sensör D) Kapasitif mikrofon


18. Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre priz linye hatları minimum hangi kesitteki bakır iletken ile çekilmek zorundadır?


A) 1,5 mm2 B) 2,5 mm2

C) 4 mm2 D) 6 mm2


^ 19. 220 V ile besleme yapılan aydınlatma linyesinde izin verilen maksimum gerilim düşümü kaç volttur?


A) 1,1 V B) 2,2 V C) 3,3 V D) 4,4 V


20. Aşağıda verilen sembollerin isimleri ne olmalıdır?
1

2

3

A)

Akım trafosu

Gerilim trafosu

Topraklı priz

B)

Gerilim trafosu

Akım trafosu

Topraklı priz

C)

Gerilim trafosu

Etanj priz

Topraklı priz

D)

Akım trafosu

Etanj priz

Topraklı priz

21. Şekilde ön görünüşü alın düzlemde yan görünüşü iz düşüm düzleminde verilen cismin yatay düzlemde oluşan üst görüşü nasıl olmalıdır?Yan görünüş

Ön görünüş

Üst görünüşA) B)
C) D)
^ 22. 1:100 ölçeğinde çizilmiş bir iş resminde kağıt üzerinde 28 mm olarak ölçülen büyüklük gerçekte hangi uzunluğu ifade eder?


A) 0,28 m B) 2,8 m C) 28 m D) 28 km


23. 34,4 cm uzunluğunda bir cismin 1:4 ölçeği ile çizilen iş resminde çizim boyutu ne olmalıdır?


A) 3,44 cm B) 81,1 mm

C) 13,76 cm D) 137,6 mm


24.


Yukarıdaki devrenin çıkış (Q) sinyalinin 0 olması için L, M, N, P girişlerinden hangi dijital sinyaller uygulanmalıdır?

^ Giriş Sinyalleri
L

M

N

P

A)

0

0

0

0

B)

0

1

0

0

C)

0

1

1

0

D)

1

1

0

0


^ 25. Aşağıdaki sayılardan hangisi desimal (10 luk) sayı sistemine göre en büyüktür?


A) (101000)2 B) (51)8

C) (2A)16 D) (101011)2


26. PLC cihazı ile kontrol edilen sistemlerin devre şekillerinin ya da akışlarının kâğıt üzerine ya da LCD ekrana çizilmiş şekline ne isim verilir?


A) Track diyagramı B) Ladder diyagramı

C) SIM diyagramı D) PCB diyagramı


^ 27. Elektrik, elektronik devre similasyonu yapabilen bir paket programda aşağıdakilerden hangisi ile aktif bir elemanın değeri değiştirilebilir?


A) Zoom B) File C) Value D) Circuit


28. Baskı devre çizim editörü aşağıdakilerden hangisidir?


A) PCB Editör B) Library Editör

C) Schematic Editör D) Picture Editör


^ 29. Aşağıdakilerden hangisi havai hatlarda kullanılan bir direk çeşidi değildir?


A) Taşıyıcı direkler

B) Köşe direkleri

C) Yönlendirme direkleri

D) Nihayet direkleri


30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Ayırıcılar yük altında açılamaz.

B) Kesiciler devreyi yük altında açmak için kullanılır.

C) Devreyi yük altında açarken, önce ayırıcı sonra kesici açılır.

D) Devreyi yük altında açarken, önce kesici sonra ayırıcı açılır.


^ 31. Aşağıdakilerden hangisi havai hatları, yıldırıma karşı koruyan elemandır?


A) İzelatör B) Parafudur

C) Gerilim trafosu D) Akım trafosu


32. Kalıcı olarak programlanan ve sadece okunabilen bellek tipi aşağıdakilerden hangisidir?


A) ROM B) RAM

C) Anabellek D) Yardımcı bellek


^ 33. Sunu dosyasında yer alan her sayfaya ne ad verilir?


A) Sayfa B) Sunu C) Slayt D) Simge


34. Alternatif akımı uygun bir seviyeye getirerek doğru akıma çeviren regüleli bir güç kaynağının işlem kartları, A.A girişten D.A çıkışa doğru nasıl olmalıdır?


A) Doğrultma devresi, Regüle devre, Transformatör, Flitre devre

^ B) Regüle devresi, Doğrultma devresi, Transformatör, Flitre devresi

C) Transformatör, Doğrultma devresi, Regüle devresi, Flitre devresi

D) Transformatör, Doğrultma devresi, Flitre devresi, Regüle devresi


35. Dönüştürme oranı 5 olan bir transformatörün primer giriş gerilimi 200 V, primer giriş akımı 2A olarak ölçülmüştür. Bu transformatörün sekonder çıkış gerilimi ve sekonder çıkış akımı ne olmalıdır?

^ Sekonder Çıkış

Gerilimi

(V)

Sekonder çıkış

Akımı

(A)

A)

40

10

B)

1000

10

C)

40

0,4

D)

1000

0,4


^ 36. Tek telli çıplak bakır iletkenler kaç mm2 kesite kadar üretilir?


A) 16 mm2 B) 25 mm2 C) 35 mm2 D) 50 mm2


37. Aşağıdakilerden hangisi sıfırlama için doğru değildir?


A) Şebekede faz ve nötr iletkenlerinin yeri değişirse hayati tehlike ortaya çıkar.

B) Şebekenin dengesiz yüklenmesi durumunda nötr hattında enerji olaşabilir.

C) Sıfırlamanın herhangi bir sakıncası yoktur.

D) Şebekenin dengesiz yüklenmesi durumunda sigortalar atabilir.


^ 38. Aşağıdaki şemada 2 numaralı buton hangi zil ya da zilleri çalıştırır?
A) (1 - 2) B) (1 - 4) C) (1 - 6) D) (5 - 6)


39. Alternatif akımla çalışan bir asenkron motorun sargılarının yerleştirildiği ve döner alanın oluştuğu kısım aşağıdakilerden hangisidir?


A) Stator B) Rotor

C) Endüvi D) Kollektör


40. Hızı frekans ile ayarlanacak 3 fazlı asenkron motorun 50 Hz ile çalıştığı durumda, frekansın 75 Hz’ye çıkarılması durumunda oluşacak döner alan devri için hangi ifade doğrudur?


A) Döner alan devri % 50 azalmıştır.

B) Döner alan devri % 25 artmıştır.

C) Döner alan devri değişmez.

D) Döner alan devri % 50 artmıştır.


41. Yandaki tristör sembolünde, uçların isimleri ne olmalıdır?


1

2

3

A)

Anot

Geyt

Katot

B)

Anot

Katot

Geyt

C)

Katot

Anot

Geyt

D)

Katot

Geyt

Anot


42. Silisyumdan imal edilmiş bir transistörün anahtarlama elemanı olarak kullanılması durumunda; transistörün iletime geçmesi için beyz emiter uçları arasına uygulanacak gerilimin minimum kaç volt sınırını aşması gerekir?


A) 0,7 B) 0,9 C) 1,1 D) 1,3


43. Şekildeki endüvi sarımının paralel kol şeması hangisi olmalıdır?


A) B)


C) D)


^ 44. 12 oyuklu bir endüvide kolektör dilim sayısı 24 ve motorun kutup sayısı 4 (2P=4) tür. Endüvi sarımının normal adım ile sarılması için oyuk adımı ne olmalıdır?


A)1-3 B) 1-4 C) 1-5 D) 1-7


45. Şönt D.A motoru olarak kullanılan bir makinenin endüvi sarımında; uygulanan gerilim, kutup sayısı, kolektör dilimi, oyuk sayısı, fırça sayısı sabit kalmak üzere; Oyuktaki iletken sayısının artması hangisini kesinlikle sağlar?


A) Mil momentinin artışını

B) Devir sayısının artışını

C) Mil momentinin azalmasını

D) Devir sayısının azalmasını


^ 46. Aşağıdakilerden hangisi asekron motorlara yol verme sistemleri içinde yer almaz?


A) å/D yol verme

B) Dirençle yol verme

C) Opto-kupler ile yol verme

D) Oto trafosu ile yol verme


^ 47. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri asekron motor için kesinlikle doğrudur?


I- Bütün asekron motorlar 3 fazlıdır.

II- Asekron motorlarda döner alan devri, rotor devrinden büyüktür.

III- Asenkron motorlarda rotor devri, döner alan devrinden büyüktür.

IV- Mil yükü ile kalkınamazlar.


A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve IV D) II ve IV


^ 48. 3 fazlı bir asekron motorun devir yönü nasıl değiştirilir?


A) Herhangi iki fazın yeri değiştirilir.

B) Motor yıldız bağlanır.

C) Rotor kısmı ters çevrilir.

D) Motor üçgen bağlanır.


49. I- NTC

II- Varistor

III- PTC


Yukarıdaki devre elemanlarından hangisi ya da hangilerinin direnci ısı ile değiştirilebilir?


A) I, II ve III B) Yalnzı II

C) I ve III D) I ve II


^ 50. Aşağıdakilerden hangisi kondansatör kapasitesini ifade etmektedir?


A) Lümen B) Henry

C) Farad D) Mikron


TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. D

8. D

9. D

10. C

11. D

12. C

13. D

14. D

15. C

16. B

17. B

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. B

24. D

25. D


26. B

27. C

28. A

29. C

30. C

31. B

32. A

33. C

34. D

35. A

36. A

37. C

38. B

39. A

40. D

41. B

42. A

43. A

44. B

45. A

46. C

47. A

48. A

49. C

50. C


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ B. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI iconT KİTAPÇIK TÜRÜ A. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents