50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI icon

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI

Reklamlari:Indir 5.41 Mb.
Title50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI
Page61/78
Date conversion21.01.2013
Size5.41 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   78
721T00134 Zehirlenmelerde İlk yardım ve Acil Bakım

SAĞLIK ALANI 721T00135 Isırık ve Sokmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım

SAĞLIK ALANI 721T00136 Afetlerde Temel Korunma Prensipleri ve Acil Bakım

SAĞLIK ALANI 721T00137 Salgın Hastalıklarda İlk Yardım ve Acil Bakım

SAĞLIK ALANI 721T00138 Kimyasal , Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savaş Ajanı Etkilerinde İlk Yardım ve Acil Bakım

SAĞLIK ALANI 624B00006 Su Üzerinde Yüzme Denizcilik

SAĞLIK ALANI 862ISG008 Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Denizcilik

SAĞLIK ALANI 862ISG007 Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Denizcilik

SAĞLIK ALANI 840UH0077 Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Denizcilik

SAĞLIK ALANI 840UH0078 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Denizcilik

SAĞLIK ALANI 624B00008 Su İçinde Kazazede Kurtarma Denizcilik

SAĞLIK ALANI 721T00139 Temel Yaşam Desteği

SAĞLIK ALANI 721T00140 Kanamalarda İlk Yardım

SAĞLIK ALANI 721T00141 Yanık ve Donmalarda İlk Yardım

SAĞLIK ALANI 721T00142 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

SAĞLIK ALANI 721T00143 Sistem Bozukluklarında İlk Yardım

SAĞLIK ALANI 721T00144 Hasta veya Yaralıları Taşıma

SAĞLIK ALANI 850CK0003 Çevre sağlığı hizmetlerine yönelik plan

SAĞLIK ALANI 850CK0004 Çalışma Programı

SAĞLIK ALANI 850CK0005 Çalışan Sağlığı Tedbirleri

SAĞLIK ALANI 850CK0006 Çevre güvenliği tedbirleri

SAĞLIK ALANI 850CK0007 Şikâyet ve ihbarları değerlendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0008 Çevre sağlığı komisyon ve kurulları

SAĞLIK ALANI 850CK0009 Görevi ile ilgili resmi yazışmalar

SAĞLIK ALANI 850CK0010 İçme ve kullanma Sularından numune alma

SAĞLIK ALANI 850CK0011 Suların analiz parametreleri

SAĞLIK ALANI 850CK0012 İçme ve kullanma sularıyla ilgili işletmelerin kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0013 Su depolarının ve kuyularının dezenfeksiyonu

SAĞLIK ALANI 850CK0014 Su depolarının ve su kuyularının ıslahı

SAĞLIK ALANI 850CK0015 Bakiye klor ölçüm odak kontrol noktaları

SAĞLIK ALANI 850CK0016 Kentsel yerleşim yerlerinde, içme ve kullanma sularına arıtım işlemi kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0017 Su Güvenliği ile İlgili Bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0018 Gıda işleme ve saklama yerlerinin kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0019 Hayvansal gıdalardan numune alma

SAĞLIK ALANI 850CK0020 Bitkisel gıdalardan numune alma

SAĞLIK ALANI 850CK0021 Gıda ile ilgili işletmelerin kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0022 Su ürünleri ile ilgili işletmeler

SAĞLIK ALANI 850CK0023 Gıda mevzuatı

SAĞLIK ALANI 850CK0024 Gıda işletmelerin ruhsatlandırılması

SAĞLIK ALANI 850CK0025 Gıda güvenliği ile ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0026 Okul sağlığına yönelik iş ve işlemler

SAĞLIK ALANI 850CK0027 Eğlence yerleri kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0028 Barınma yerleri kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0029 Yüzme yerleri kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0030 Konut hijyeni

SAĞLIK ALANI 850CK0031 Umuma açık yerlerle ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0032 Hava kirliliğine neden olan faktörler

SAĞLIK ALANI 850CK0033 Hava kirliliğine neden olan yakıtlardan numune alma

SAĞLIK ALANI 850CK0034 Emisyonların ölçümü

SAĞLIK ALANI 850CK0035 Hava kirliliği ile ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0036 Gürültü kirliliği ölçümü

SAĞLIK ALANI 850CK0037 Elektromanyetik kirlilik kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0038 Gürültü ve elektromanyetik kirliliği ile ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0039 Katı atıkların imhası

SAĞLIK ALANI 850CK0040 Mezarlıklar, ölü defin ve nakil işlemleri

SAĞLIK ALANI 850CK0041 Halk sağlığını tehdit eden katı atıkların ıslahı

SAĞLIK ALANI 850CK0042 Katı atıklarla ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0043 Sıvı atıkların imhası

SAĞLIK ALANI 850CK0044 Sıvı atıklardan numune alma

SAĞLIK ALANI 850CK0045 Arıtım tesislerinin uygunluğunun kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0046 Sıvı atıkların arıtım sistemlerinin kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0047 Sıvı atıklarla ilgili bilgilendirme

SAĞLIK ALANI 850CK0048 Kemiricilerle mücadele

SAĞLIK ALANI 850CK0049 Vektörlerle mücadele

SAĞLIK ALANI 850CK0050 Haşaratlarla mücadele

SAĞLIK ALANI 850CK0051 İş sağlığı ve güvenliği

SAĞLIK ALANI 850CK0052 Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılması

SAĞLIK ALANI 850CK0053 Gayrisıhhî müesseselerin kontrolü

SAĞLIK ALANI 850CK0054 Pestisitlerle ilgili kontroller

SAĞLIK ALANI 850CK0055 Dezenfektanlarla ilgili kontroller

SAĞLIK ALANI 850CK0056 Temizlik ürünleri kontrolleri

SAĞLIK ALANI 850CK0057 Tehlikeli maddeler ve ürünlerin etiketlenmesinde kullanılacak sembol ve işaretler

SAĞLIK ALANI 850CK0058 Uluslararası yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemler

SAĞLIK ALANI 724DC0001 Santral Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0002 Lateral Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0003 Kanin Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0004 Üst Premolar Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0005 Alt Premolar Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0006 Üst Molar Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0007 Alt Molar Dişler

SAĞLIK ALANI 724DC0008 Ölçü Dezenfeksiyonu

SAĞLIK ALANI 724DC0009 Pozitif Model (Tam)

SAĞLIK ALANI 724DC0010 Kaide Plağı

SAĞLIK ALANI 724DC0011 Diş Dizimi 1

SAĞLIK ALANI 724DC0012 Diş Dizimi 2

SAĞLIK ALANI 724DC0013 Modelaj (Sağlık-Diş)

SAĞLIK ALANI 724DC0014 Muflalama

SAĞLIK ALANI 724DC0015 Akril Tepimi

SAĞLIK ALANI 724DC0016 Akrilik Kaideli Protez

SAĞLIK ALANI 724DC0017 Metal Kaideli Tam Protez

SAĞLIK ALANI 724DC0018 İskelet Dökümü

SAĞLIK ALANI 724DC0019 Metal Kaideli Tam Protez Bitimi

SAĞLIK ALANI 724DC0020 İmmediat Protezler

SAĞLIK ALANI 724DC0021 Tam Protez Tamirleri

SAĞLIK ALANI 724DC0022 Pozitif Model (Bölümlü)

SAĞLIK ALANI 724DC0023 Diş Dizimi

SAĞLIK ALANI 724DC0024 Tutucular

SAĞLIK ALANI 724DC0025 Akrilik Kaideli Bölümlü Protez

SAĞLIK ALANI 724DC0026 Planlama

SAĞLIK ALANI 724DC0027 Modelasyon 1

SAĞLIK ALANI 724DC0028 Modelasyon 2

SAĞLIK ALANI 724DC0029 Döküm

SAĞLIK ALANI 724DC0030 Mum Duvar

SAĞLIK ALANI 724DC0031 Overdenture

SAĞLIK ALANI 724DC0032 İmplant üstü Protezler

SAĞLIK ALANI 724DC0033 Bölümlü Protezlerde Tamir

SAĞLIK ALANI 724DC0034 Pozitif Model (Sabit)

SAĞLIK ALANI 724DC0035 Geçici Kron

SAĞLIK ALANI 724DC0036 Geçici Köprü

SAĞLIK ALANI 724DC0037 Full Metal Kron I

1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   78

Reklamlari:

Similar:

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /buro_dbf/alan ortak/BUROHIZMETLERIIDERS BILGI FORMU.doc
2. /buro_dbf/alan...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /dbf/ALAN ORTAK DBF/BiLGiSAYARDA OFШS PROGRAMLARI.doc
2. /dbf/ALAN...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK/BШLGШSAYARDA KLAVYE KULLANIMI.doc
2. /2-...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DERS BШLG FORM/Etkili_KonuЯma.doc
2. /DERS...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /gazetecilik_dbf/1-ALAN ORTAK/ETKШLШ KONUЮMA VE YAZMA TEKNШKLERШ.doc
2. /gazetecilik_dbf/1-ALAN...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /seramik_dbf/alan ortak/MESLEKШ GELШЮШM.pdf
2. /seramik_dbf/alan...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /2 - DERS BШLGШ FORMLARI/1 - ALAN ORTAK DBF/AЗНk_Kaynak_ШЯletim_Sistemi.doc
2....

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /1-ALAN ORTAK DBF/BASKI KALIPLARI DERSШ DBF.doc
2. /1-ALAN...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /muhasebe_dbf/ALAN ORTAK DERSLERШ/BШLGШSAYARDA KLAVYE KULLANIMI.DOC
2. /muhasebe_dbf/ALAN...

50 ALAN 224 DAL A GÖRE MODÜLLERİN KODLARI iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/HAYVANLARIN ZAPTURAPT VEЩLАЪMЪ.doc
2....

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents